Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:18752/2019
CPV Kód:90690000-0
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ifotech Clean Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Comfort Invest Team Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács-Demény Rita
Telefon: +36 14596754
E-mail: demenyr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K1985 Graffiti, vadpl., felület tiszt., diszpécser
Hivatkozási szám: EKR000479792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90690000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: K1958 Graffiti, vadpl., felület tiszt., diszpécser
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90690000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
24 hónap időtartamra graffiti- és vadplakát-eltávolítás, felülettisztítás végzése, monitoring- és, diszpécserszolgálat működtetése összesen nettó 156 000 000,- keretösszeg és II.2.11. pontban szereplő opciós nettó 40 000.000 Ft keretösszeg erejéig.
Várható fix mennyiségek:
8250 m2 vegyszeres eltávolítás
7300 m2 festéssel eltávolítás
1100 m2 homokszórás
600 m2 védőréteg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 114 - 280506

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30372 Rész száma: Elnevezés: K1958 Graffiti, vadpl., felület tiszt., diszpécser
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Ifotech Clean Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96367537
Postai cím: Iskola Út
Város: Héreg
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2832
Ország: Magyarország
E-mail: Ifotech@ifotech.hu
Telefon: +36 309397635
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34572035
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Comfort Invest Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46290603
Postai cím: Határ Utca 34
Város: Diósd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2049
Ország: Magyarország
E-mail: jennytamas@comfortinvest.hu
Telefon: +36 704218958
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 196000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás időpontja: 2019.09.16.
Szerződés módosításra a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-nak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90690000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90690000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
24 hónap időtartamra graffiti- és vadplakát-eltávolítás, felülettisztítás végzése, monitoring- és, diszpécserszolgálat működtetése összesen nettó 156 000 000,- keretösszeg és II.2.11. pontban szereplő opciós nettó 40 000.000 Ft keretösszeg erejéig.
Várható fix mennyiségek:
8250 m2 vegyszeres eltávolítás
7300 m2 festéssel eltávolítás
1100 m2 homokszórás
600 m2 védőréteg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 196000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Ifotech Clean Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96367537
Postai cím: Iskola Út
Város: Héreg
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2832
Ország: Magyarország
E-mail: Ifotech@ifotech.hu
Telefon: +36 309397635
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34572035
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Comfort Invest Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46290603
Postai cím: Határ Utca 34
Város: Diósd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2049
Ország: Magyarország
E-mail: jennytamas@comfortinvest.hu
Telefon: +36 704218958
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az eredeti szerződés kiegészül az alábbi 8.5. ponttal:
8.5. Felek megállapodnak abban, hogy a 4.6. pontban említett választási plakáthely-táblákhoz kapcsolódó monitoring-feladat elvégzéséért, valamint ezen felületekre vonatkozóan az illegálisan kihelyezett vadplakátok eltávolításáért Megrendelő 2 hónapon keresztül a kihelyezett plakáttartó tábla mennyisége alapján havonta nettó 8 871 400 Ft ellenszolgáltatást fizet Vállalkozó részére. Ez a díjtétel a 2019. szeptemberi és a 2019. októberi teljesítésről szóló havi számlában fog szerepelni, és ennek megfelelően kerül kifizetésre.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2019. októberében esedékes önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódóan a Vállalkozótól olyan többletmunkák (a választási plakáthely-táblákhoz kapcsolódó monitoring-feladat, valamint ezen felületekre vonatkozóan vadplakátok eltávolítása) megrendelése vált szükségessé, amelyek a szerződéskötéskor a konkrét számadatok hiányában nem voltak meghatározhatóak.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 196000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 196000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben