Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:18770/2019
CPV Kód:71323100-9
Ajánlatkérő:NKM Áramhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU33
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SMHV Energetika Korlátolt Felelősségű Társaság;Omexom Magyarország Villamos és Távközlési Berendezéseket Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság;Lintner és Társa Villamoshálózattervező és Kivitelező Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.;SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság;T-TECH 2000 Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;DÉLVILL Dél-alföldi Villamos Hálózatszerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;PÜSÖK-VILL Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság;ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Ecsedi-Vill Szolgáltató Betéti Társaság;"HUNIO" Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság;OPTOKOM HÁLÓZATTERVEZŐ, KIVITELEZŐ, ÉS ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG;Csapó Sándor ev.;Kőhegyi Mérnöki Iroda Tervező és Szolgáltató Kft.;POLAR-STÚDIÓ Elektromos Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság;Green Team Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;SZLÁ-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;SzEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Wéber Villany Villamosipari Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft.;Kardos-Vill Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Polar-Studió 2 Kft.;VILLTERV '34 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság;VMSZ Villamosipari Mérnöki Szolgáltató Kft.;Hiradástechnikai ésVillamosipari Közkereseti Társaság;Kábel Team Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;T & M VILLSZER Szolgáltató- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Juko Építőipari és Szolgáltató Kft.;Jukoőr Ingatlanhasznosító Kft.;CSATIVILL TERVEZŐ KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mikle-Baráth Miklós
Telefon: +36 62565565
E-mail: mikle-barath.miklos@nkm.energy
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmaramhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nkmaramhalozat.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Önálló tervezési munkák
Hivatkozási szám: EKR000618852018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71323100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás az NKM Áramhálózati Kft. tulajdonában lévő közép- és kisfeszültségű villamos energia elosztóhálózataival kapcsolatos önálló tervezési munkák tárgyában
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 2600000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Önálló tervezési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71323100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő szolgáltatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos közcélú 20 kV-os szabadvezeték építés, KÖF földkábel létesítés, transzformátorállomás létesítés, 0,4 kV-os szabadvezeték építés, KIF (kisfeszültségű) földkábel és a hozzá tartozó elosztószekrények létesítése, csatlakozó és mérőhely létesítéshez kapcsolódó kiviteli tervezési és engedélyezési feladatok elvégzése.
Üzemeltetési beadványterv készítés és egyéb hálózat felméréssel kapcsolatos tervezési tevékenység.
20 kV-os szabadvezeték és oszloptranszformátor állomás építés bontás tervezése:
szabadvezeték építés: 300 km
szabadvezeték bontás: 150 km
OTR (oszloptranszformátor) állomás építés: 650 db
Minimum 1 TMOK (távműködtethető oszlopkapcsoló) létesítés, áthelyezés vagy bontás tervezése, minimum 1 OK létesítés, áthelyezés vagy bontás: 500 db
Vezeték terítést és beszabályozást igénylő tervezési munka: 600 db
Lehetőség szerint KÖF (középfeszültség) FAM-mal (feszültség alatti munka) megvalósítható tervezési munkák: 400 db
10, 20 kV- os kábel hálózat:
- Transzformátor állomásokat összekötő kábel létesítés, bontás tervezése
KÖF kábel létesítése: 150 km
KÖF kábel bontása: 100 km
BHTR (betonházas transzformátor), ÉHTR (épített házas transzformátor):
- 1 vagy ennél több állomás létesítése, bontása: 250 db
KIF szabadvezeték és kábel:
KIF kábel létesítése: 150 km
KIF szabadvezeték létesítése: 500 km
KIF bontás: 100 km
- Kapcsolódik a KÖF munkához vagy Önálló KIF munkákhoz
Fogyasztói csatlakozó: 2500 db
Az itt felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek a fogyasztói igények függvényében változhatnak.
A keretmegállapodás keretösszege 2.600.000.000,- Ft, amely keretében a várhatóan egyidejűleg végzett egyedi munkák becsült értéke: 7.000.000 Ft.
Részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5) Értékelési szempontok folytatása a karakterkorlátra tekintettel:
2.1. értékelési részszempont vonatkozásában szerkesztő: Közcélú villamosenergia-elosztó hálózatok kiviteli terveinek készítésében (releváns kivititeli tervek: KÖF szabadvezeték, KÖF kábel, oszlopos vagy házas szerkezetű KÖF/KIF transzformátorállomás, KIF szabadvezeték, KIF kábel) legalább két év szerkesztői gyakorlattal kell rendelkeznie, és legalább 5 db kiviteli terv elkészítésében szerkesztőként részt kellett vennie.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és egyidejűleg 4 db közbeszerzési eljárást indít a különböző típusú tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása és keretmegállapodás megkötése céljából. Az egy típusú munkák további részekre osztása gazdaságilag nem lenne észszerű, mivel a jelen elj. egynemű munkákra vonatkozik, amelyek szoros egységet képeznek, adott munkák körében egymástól komplexitásuk okán nem elválasztható, így a részekre bontásnak a 2.részben lesz jelentősége, ahol konkrét munkák elvégzése merül fel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? )
x Minőségi kritérium – 1 2. Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek  50
2 2.1. szerkesztők száma (min. 0 – max. 2 fő)  30
3 2.2. M.2. pont szerinti alkalmassági követelményen felüli M.2. pont szerinti követelménynek megfelelő tervezők száma (min. 0 – max. 1 fő) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 176 - 399978
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 28 Rész száma: Elnevezés: Önálló tervezési munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 32
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 29 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 32
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: SMHV Energetika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67054864
Postai cím: Pécsváradi Út 10
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: info@smhv.hu
Telefon: +36 72565066
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72565067
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Omexom Magyarország Villamos és Távközlési Berendezéseket Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62193827
Postai cím: Tópark u. 1/a.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: omexom@omexom.hu
Telefon: +36 23501100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Lintner és Társa Villamoshálózattervező és Kivitelező Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63083231
Postai cím: Gerle Utca 5
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: cegkapulintnerestarsakft@gmail.com
Telefon: +36 309253369
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77422768
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: elcotech@elcotech.hu
Telefon: +36 28520870
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28520879
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20629375
Postai cím: Mezőkövesd Út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@spie-hungaria.hu
Telefon: +36 206656858
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46535930
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: T-TECH 2000 Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87783496
Postai cím: Szilágyi Utca 8.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6721
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@t-tech.hu
Telefon: +36 14452377
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14452378
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57466624
Postai cím: Ipartelepi Út 57.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
E-mail: makail@elektroglob.hu
Telefon: +36 305259687
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: DÉLVILL Dél-alföldi Villamos Hálózatszerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81131594
Postai cím: V. ker Major 109
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@delvill.hu
Telefon: +36 203847555
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66532951
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: PÜSÖK-VILL Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94416631
Postai cím: Gőzhajó Utca 11. II/82.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: ferenc.pusok@freemail.hu
Telefon: +36 304344510
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76950547
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31456353
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@eszak-budai.hu
Telefon: +36 12383703
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Ecsedi-Vill Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30685222
Postai cím: Szent István Körút 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: ecsedivill@gmail.com
Telefon: +36 203787563
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12820352
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: "HUNIO" Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79936237
Postai cím: Torockói Utca 4
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: hunio1@t-online.hu
Telefon: +36 303492518
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: OPTOKOM HÁLÓZATTERVEZŐ, KIVITELEZŐ, ÉS ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18546101
Postai cím: KOSSUTH LAJOS SUGÁRÚT 72
Város: SZEGED
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: hejja.arpad@optokom.hu
Telefon: +36 205446083
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Csapó Sándor ev.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33515870
Postai cím: Kossuth Lajos Út 22.
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
E-mail: sandorcsapo@freemail.hu
Telefon: +36 202738552
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Kőhegyi Mérnöki Iroda Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49487642
Postai cím: Pacsirta Utca 25/a
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2730
Ország: Magyarország
E-mail: kohegyi.kft@t-online.hu
Telefon: +36 309259574
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 53370132
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: POLAR-STÚDIÓ Elektromos Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57924577
Postai cím: Kisfaludy Utca 5.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: polar@polar-studio.hu
Telefon: +36 76480370
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76507558
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Green Team Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42295334
Postai cím: Szabadság Tér 21
Város: Sajókápolna
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3773
Ország: Magyarország
E-mail: info@greentm.hu
Telefon: +36 308117696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: SZLÁ-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80369813
Postai cím: Hunyadi János Utca 11
Város: Lánycsók
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7759
Ország: Magyarország
E-mail: szlavik.g@t-online.hu
Telefon: +36 302046211
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: SzEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54431506
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: szelterv@szelterv.hu
Telefon: +36 209334224
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Wéber Villany Villamosipari Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25020755
Postai cím: Kazinczy F. u. Utca 14. fsz. 4.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
E-mail: wvillany@t-online.hu
Telefon: +36 203949353
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Kardos-Vill Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40895925
Postai cím: Templom Köz 1
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
E-mail: info@kardosvill.hu
Telefon: +36 76555058
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76555058
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Polar-Studió 2 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77561147
Postai cím: Csongrádi Utca 56.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: levai.agnes@polar2.hu
Telefon: +36 302288048
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: VILLTERV '34 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63013625
Postai cím: Perem Utca 16
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
E-mail: postmaster@vt34.t-online.hu
Telefon: +36 309837194
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: VMSZ Villamosipari Mérnöki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51642644
Postai cím: Rigó Utca 35-39
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: vmszkft@t-online.hu
Telefon: +36 202586160
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52533426
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Hiradástechnikai ésVillamosipari Közkereseti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22696665
Postai cím: Kossuth Lajos Sugárút 8
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: somav@invitel.hu
Telefon: +36 62424118
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62424118
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Kábel Team Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77976084
Postai cím: Lengyel u. 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: info@kabelteam.hu
Telefon: +36 14708040
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: T & M VILLSZER Szolgáltató- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42632012
Postai cím: Gosztonyi J. 15
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: allas.tmvillszer@gmail.com
Telefon: +36 205151424
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Juko Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17915764
Postai cím: Lévai Utca 46
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: jukokft@juko.hu
Telefon: +36 28589020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28384982
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Jukoőr Ingatlanhasznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50148824
Postai cím: Lévai Utca 46
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: jukokft@juko.hu
Telefon: +36 28589020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28384982
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: CSATIVILL TERVEZŐ KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17956635
Postai cím: Bartók Béla UTCA 28
Város: MÓRAHALOM
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
E-mail: CSATIVILL@GMAIL.COM
Telefon: +36 309688617
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2600000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2600000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
28
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)