Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:18822/2019
CPV Kód:34134100-6
Ajánlatkérő:KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1107 Budapest, Basa utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Köztisztaság és parkgondozás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60776226
Postai cím: Basa Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kokertkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kokertkft.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001207752019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001207752019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Köztisztaság és parkgondozás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kosaras tehergépjármű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001207752019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34134100-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében 1 (egy) darab kosaras tehergépjármű beszerzése. Nyertes ajánlattevő eredményes közbeszerzési eljárást követően 1 (egy) darab kosaras tehergépjármű szállítására és üzembe helyezésére köteles a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
Nyertes ajánlattevő kizárólag új tehergépjármű szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő olyan tehergépjármű szállítására köteles, amelyet korábban teszt-járműként nem alkalmazták és a jármű megfelel a műszaki leírásban foglalt követelményeknek. A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a 321/2015. ( X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján jár el, a jelen felhívás II.2.4) pontjában részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kosaras tehergépjármű beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34134100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1107 Budapest, Basa utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében 1 (egy) darab kosaras tehergépjármű beszerzése. Nyertes ajánlattevő az eredményes közbeszerzési eljárást követően 1 (egy) darab kosaras felépítménnyel rendelkező tehergépjármű szállítására köteles és üzembe helyezésére köteles a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
A beszerezni kívánt jármű 3,5 tonna (megengedett legnagyobb össztömegű), EURO 5 vagy 6 motorral rendelkezik; teljesítménye: min. 110 LE; szimpla kabinos; az emelőkosár terhelhetősége: min. 220 kg; emelési magassága: min. 17,7 m; fehér színű; sárga villogó kiépítéssel; klímaberendezéssel; multifunkcionális kormánnyal felszerelt. A részletes feltételek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Nyertes ajánlattevő kizárólag új tehergépjármű szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő olyan tehergépjármű szállítására köteles, amelyet korábban teszt-járműként nem alkalmazták és a jármű megfelel a műszaki leírásban foglalt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Karakterkorlátozásra tekintettel a szerződés biztosítékai: Ajánlatkérő a következő szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írja elő: Az ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért érvényesíthet a szerződéstervezetben meghatározott esetekben és mértékben. A jótállás időtartama a tehergépjármű sikeres átadás-átvételének lezárásától számított minimum 24 hónap. A jótállás 24 hónap feletti többletidőtartama értékelési részszempont. Ajánlattevő a jótállási időszak leteltét, illetve a jótállási igazolás kiadását követően 24 (huszonnégy) hónap szavatossági kötelezettség teljesítésére köteles. A személyemelő elemekre vonatkozó jótállás időtartama 36 hónap, a vezetőfülkére vonatkozó átrozsdásodási jótállás időtartama 60 hónap, a hidraulikus elemekre vonatkozó jótállás időtartama 12 hónap. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban teljesítési és jóteljesítési biztosítékot nem ír elő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő (min. 120 naptári nap; max. 150 naptári nap)  10
2 A tehergépjárműre előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont kiegészítése: A szállítási (teljesítési) határidő a szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 150 naptári nap. Ajánlatkérő a szállítási (teljesítési) határidőt értékelési részszempontként is rögzítette, Ajánlatkérő a 120 naptári napot vagy ennél rövidebb, azaz 120 naptári napnál kedvezőbb szállítási időtartamot is a maximális 100 ponttal értékeli.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni.
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja).
Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő előzetesen a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az EKR rendszerben található űrlapon nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Az űrlapon rögzítendő: a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti szerinti kizáró okok.
Amennyiben Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében, azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírja.
Utólagos igazolás:
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívott ajánlattevő(k) a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-ka) és kc)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§, 12-16. § szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtania.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 13. §). Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell benyújtani az EKR rendszerben található űrlapon.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. Igazolási mód:
Előzetes igazolás:
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat – az EEKD IV. rész (alfa) szakaszát kitöltve – benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Utólagos igazolás:
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívott ajánlattevő(k) a Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján ajánlattevő csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ha az ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Karakterkorlátozásra tekintettettel a III.1.1) pont folytatása:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A kizáró okok tekintetében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy mely eljárásban benyújtott nyilatkozatot kéri figyelembe venni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdésére, a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §- aira.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmassági minimumkövetelmény:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 15 000 000,- Ft összeget.
Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Igazolási mód:
Előzetes igazolás:
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat – az EEKD IV. rész (alfa) szakaszát kitöltve – benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Utólagos igazolás:
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívott ajánlattevő(k) csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetését. A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződés kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni. Ajánlatkérő a megelőző 36 hónapban teljesített referenciának a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja értelmében azon teljesítéseket tekinti, amelyek a felhívás feladását megelőző 36 hónapban befejezettek, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdettek.
Az ismertetőben (referencia-nyilatkozatban vagy-igazolásban) meg kell adni legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét (címét);
- a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó (kapcsolattartó) személy nevét és elérhetőségét;
- a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimum-követelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), valamint mennyiségét;
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés dátumát, év, hónap nap pontossággal), továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmassági minimumkövetelmény:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 1 (egy) darab 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, kosaras felépítménnyel rendelkező tehergépjármű adásvételére és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése, a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás kiállítását követően, a szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla alapján, a Kbt. 135. § (5)-(6), (10)-(11) bekezdései szerint történik. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Ajánlattevő részszámla benyújtására nem jogosult. Szerződésszerű teljesítést követően, a fenti teljesítésigazolást követően az Ajánlatkérő átutalással teljesíti a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján, valamint a szerződés-tervezetben foglaltak szerint. Az ajánlattétel, a szerződéses kifizetések pénzneme: HUF. Az Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR: https://ekr.gov.hu/)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontási eljárásra a Kbt. 68. §-a irányadó. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték elve alapján értékeli az alábbiak szerint: A legjobb ár-érték elve értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Ajánlatkérő az árra és a szállítási határidőre vonatkozó értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét, a tehergépjárműre előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállásra vonatkozó értékelési részszempont esetében az arányosítás módszerét alkalmazza az egyéb közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
2.Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (EKR - https://ekr.gov.hu/) folytatja le. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén, a megadott időpontig nyújtható be. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás EKR azonosítószáma: EKR001207752019
3.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR-ben alkalmazott karakterkorlátozásra tekintette a dokumentáció tartalmazza az értékelési részszempontok részletes leírását; az alkalmassági követelményekre, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokra, a megkövetelt igazolási módra vonatkozó részletes Ajánlatkérői tájékoztatást, valamint az ajánlatban benyújtandó dokumentumokra vonatkozó tájékoztatást, iratjegyzéket.
4.A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére az Ajánlatkérő a nyertestől nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
5.A Kbt. 41/A. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Ajánlatkérő az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelmények, képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatok vonatkozásában felhívja a figyelmet a figyelmet az EKR Rendelet és a Kbt. 41. §-ban foglalt rendelkezésekre.
8.Az Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9.Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
10.Az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek, így különösen az EKR Rendelet előírásai szerint kell eljárni.
11. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjait.
12. FAKSZ: dr. Szigeti-Szabó Andrea (lajstromszám: 00779), dr. Csepy Dorottya (lajstromszám: 01102)
13. A közbeszerzési eljárás tárgya kizárólag 1 (egy) darab tehergépjármű beszerzése, erre tekintettel a részekre bontás feltételei tárgyi eljárásban nem állnak fenn.
14. A IV.2.6. pontban írt 1 hónap ajánlati kötöttség alatt 30 napot kell érteni a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák