Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:18836/2019
CPV Kód:44619500-7
Ajánlatkérő:Szépművészeti Múzeum
Teljesítés helye:1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:múzeum
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szépművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68853233
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fejes Tímea
Telefon: +36 14697163
E-mail: timea.fejes@szepmuveszeti.hu
Fax: +36 14697163
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szepmuveszeti.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.szepmuveszeti.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001073582019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001073582019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: múzeum
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: OMRRK eszközbeszerzés I/6.
Hivatkozási szám: EKR001073582019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44619500-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) eszközbeszerzési feladatainak ellátása I/6. (csomagolóanyag és raktártechnológiai kiseszköz)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: OMRRK eszközbeszerzés I/6.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44143000-4
További tárgyak:44617000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sorszám Megnevezés Mennyiség (darab)
1 Párna, vákuumos, min. 750 mm max. 800 mm hosszú 10
2 Párna, vákuumos, min. 1350 mm max. 1400 mm hosszú 11
3 "Párna (babzsák) polietilén gyapjúból, polisztirol golyó töltelékkel, min. 150 mm max. 170 mm hosszú" 750
4 Párna (babzsák) polietilén gyapjúból, polisztirol golyó töltelékkel, min. 300 mm max. 310 mm hosszú 750
5 Párna (babzsák) polietilén gyapjúból, polisztirol golyó töltelékkel, min. 400 mm max. 410 mm hosszú 565
6 Párna (babzsák) polietilén gyapjúból, polisztirol golyó töltelékkel min. 800 mm max. 810 mm hosszú 362
7 Ék, bükkfából, csiszolt felülettel, magassága 0-tól 10 mm-ig emelkedik 1900
8 Ék, bükkfából, csiszolt felülettel, magassága 0-tól 30 mm-ig emelkedik 1030
9 Ék, bükkfából, csiszolt felülettel, magassága 0-tól 40 mm-ig emelkedik 800
10 Savmentes selyempapír, min. 950 mm max. 1000 mm hosszú 7000
11 Korróziógátló zsák, min. 550 mm max. 600 mm hosszú 1
12 Korróziógátló zsák, min. 250 mm max. 300 mm széles x min. 250 mm max. 300 mm hosszú 4
13 Korróziógátló zsák, min. 95 mm max. 100 mm széles x min. 250 mm max. 300 mm hosszú 4
14 Korróziógátló zsák, min. 200 mm max. 250 mm széles x min. 200 mm max. 250 mm hosszú 1
15 Korróziógátló textil, min. 22 800 mm hosszú 1
16 Érmekapszula, min. 22 mm max. 23 mm átmérővel 70
17 Érmekapszula, min. 25 mm max. 26 mm átmérővel 70
18 Érmekapszula, min. 26 mm max. 27 mm átmérővel 70
19 Érmekapszula, min. 30 mm max. 31 mm átmérővel 70
20 Érmekapszula, min. 32 mm max. 33 mm átmérővel 70
21 Érmekapszula, min. 34 mm max. 35 mm átmérővel 70
22 Érmekapszula, min. 36 mm max. 37 mm átmérővel 70
23 Érmekapszula, min. 37 mm max. 38 mm átmérővel 70
24 Érmekapszula, min. 38,6 mm max. 39 mm átmérővel 70
25 Érmekapszula, min. 40 mm max. 41 mm átmérővel 70
26 Érmekapszula, min. 42,5 mm max. 43 mm átmérővel 70
27 Érmekapszula, min. 46 mm max. 47 mm átmérővel 70
28 Érmekapszula, min. 60 mm max. 61 mm átmérővel 70
29 Érmekapszula, min. 65 mm max. 66 mm átmérővel 70
30 S kampó, horganyzott, 10 mm horoggal 2100
31 S kampó, horganyzott, 20 mm horoggal 18000
32 "Képrögzítő acéllap két darab furattal, min. 70 mm max. 75 mm hosszú" 4000
33 "Képrögzítő acéllap két darab furattal, min. 100 mm max. 105 mm hosszú " 4000
34 "Karikás szemescsavar, hegesztett, horganyzott, min. 9 mm max. 12 mm menethosszal" 8000
35 "Karikás szemescsavar, hegesztett, horganyzott, min. 12 mm max. 15 mm menethosszal" 7000
36 Támasz (fél kaloda) 18 mm vastag rétegelt lemezből, min. 350 mm max. 400 mm alaplaphosszal 600
37 Támasz (fél kaloda) 18 mm vastag rétegelt lemezből, min. 450 mm max. 500 mm alaplaphosszal 600
38 Támasz (fél kaloda) 18 mm vastag rétegelt lemezből, min. 750 mm max. 800 mm alaplap hosszal 50
39 Henger horganyzott csőből, min. 2400 mm max.2450 mm hosszú, min. 300 mm max. 310 mm átmérővel 12
40 Henger horganyzott csőből, min. 2900 mm max. 2950 mm hosszú, min. 300 mm max. 310 mm átmérővel 18
41 Henger horganyzott csőből, min. 3400 mm max. 3450 mm hosszú, min. 300 mm max. 310 mm átmérővel 36
42 Henger horganyzott csőből, min. 6400 mm max. 6450 mm hosszú, min. 300 mm max. 310 mm átmérővel 12
43 Henger horganyzott csőből, min. 3400 mm max. 3450 mm hosszú, min. 800 mm max. 810 mm átmérővel 4
44 Henger horganyzott csőből, min. 4400 mm max. 4450 mm hosszú, min. 800 mm max. 810 mm átmérővel 4
45 Henger horganyzott csőből, min. 5400 mm max. 5450 mm hosszú, min. 800 mm max. 810 mm átmérővel 4
46 Henger horganyzott csőből, min. 6400 mm max. 6450 mm hosszú, min. 800 mm max. 810 mm átmérővel 8
47 Simítózáras műanyag tasak, min. 65 mm max. 70 mm hosszú x min. 65 mm max. 70 mm széles 1000
48 Simítózáras műanyag tasak, min. 80 mm max. 85 mm hosszú x min. 80 mm max. 85 mm széles 1500
49 Simítózáras műanyag tasak, min. 110 mm max. 120 mm hosszú x min. 140 mm max. 150 mm széles 1000
50 Simítózáras műanyag tasak, min. 140 mm max. 150 mm hosszú x min. 190 mm max. 200 mm széles 500
A folytatást a VI.4.3) pont tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 30. tétel esetén az Ajánlatkérő által elvárt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  1,5
2 A 31. tétel esetén az Ajánlatkérő által elvárt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  1,5
3 A 32. tétel esetén az Ajánlatkérő által elvárt 12 hónap jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  1,5
4 A 33. tétel esetén az Ajánlatkérő által elvárt 12 hónap jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  1,5
5 A 34. tétel esetén az Ajánlatkérő által elvárt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  1,5
6 A 35. tétel esetén az Ajánlatkérő által elvárt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  1,5
7 A 39. tétel esetén az Ajánlatkérő által elvárt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  1,5
8 A 40. tétel esetén az Ajánlatkérő által elvárt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  1,5
9 A 41. tétel esetén az Ajánlatkérő által elvárt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  1,5
10 A 42. tétel esetén az Ajánlatkérő által elvárt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  1,5
11 A 43. tétel esetén az Ajánlatkérő által elvárt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  1,5
12 A 44. tétel esetén az Ajánlatkérő által elvárt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  1,5
13 A 45. tétel esetén az Ajánlatkérő által elvárt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  1,5
14 A 46. tétel esetén az Ajánlatkérő által elvárt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  1,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 79
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés hatályba lépésének napja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok
fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-3. § , 4-8. §, 12-16. §-aiai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) – (7) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben és a 24. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A formanyomtatvány IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése szakaszban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P) az – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 30 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és (1a) bekezdés a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben végzett legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciáinak ismertetését, valamennyi referencia tekintetében megadva:
 a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap);
 a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;
 a szállítás mennyiségét;
 a szállítás tárgyát: az elvégzett szállítás tárgyának rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint,
• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) – (7) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A formanyomtatvány IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése szakaszban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M) nem rendelkezik összesen
• legalább 10 db biztonsági láda és
• legalább 1 db festménytároló-henger
szállítására vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő legfeljebb 3 darab szerződésből való teljesítést teszi lehetővé.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér (KK): a nettó Eladói díj 1%-a naponta, maximum 15%.
Meghiúsulási kötbér: a nettó Eladói díj 30 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a nettó Eladói díj 20%-a.
Jótállás: a sikeres átadás-átvétel időpontjától kezdődően minimum egy év.
A díj az Eladó által megfel-ően kiállított számlák alapján kerülnek kifiz-re Kbt.135.§(1),(5)-(6),(10)-(12)bek és Ptk.6:130§(1)-(2)bek.
A feltételeket a kb dok tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001073582019

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő az ár szempontnál a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok esetén az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. A használt képleteket és a bírálat részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 0-10 pont.
2) Szakmai ajánlatot kell benyújtani a Kb.dok. II.4.A)13) pontja szerint.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5)-(6) bekezdése szerinti dokumentumokat.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.
5) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.
7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
8) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: eljárást megindító felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja.
10) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
11) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783, dr. Duga László 01057
13) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.
14) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.
15) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.
16) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
17) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
18) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.törvény előírásai szerint kell eljárni.
19) A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap 60 naptári napot jelent.
20) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és több eljárás keretében valósítja meg a beszerzéseket. Egy uniós nyílt eljáráson belül azonban nem tartja gazdaságilag ésszerűnek a részajánlattételt, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A részajánlat tétel negatívan hatna beszerezni kívánt eszközök minőségére, illetve a szerződés teljesítésének körülményeire.
21) Az egyedi gyártású termékek esetében a szerződéskötés után egyeztetés szükséges a nyertes ajánlattevővel az egyes termékek méretét illetően.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
A II.2.4) pont folytatása:
Sorszám Megnevezés Mennyiség (darab)
51 Savmentes hullámkarton min. 4,4 mm max. 5 mm vastag 20
52 Fotótároló tasak, 35 mm-es film tárolására 600
53 Fotótároló tasak 120 mm-es film tárolására 600
54 Fotótároló tasak fotók, negatívok tárolására 300
55 Fotótároló tasak fotók, negatívok tárolására 300
56 Fotótároló papírtasak fotók tárolására 100
57 Fotótároló doboz fényképek tárolására 25
58 Fotótároló doboz fényképek, negatívok tárolására 1
59 Fotótároló doboz fényképek, negatívok tárolására 1
60 Grafika-tároló mappa, min. 500 mm max. 550 mm magas x min. 700 mm max. 750 mm hosszú x min. 50 mm max. 55 mm vastag 200
61 Grafika-tároló mappa, min. 700 mm max.750 mm magas x min. 1000 mm 1050 mm hosszú x min. 50 mm max. 55 mm vastag 200
62 "Grafikai tárolódoboz, min. 760 mm max. 770 mm magas x min. 960 mm max. 970 mm hosszú" 10
63 Raklap rétegelt lemez borítással, min. 800 mm max. 850 mm hosszú x min. 600 mm max. 650 mm széles 450
64 Raklap rétegelt lemez borítással, min. 1200 mm max. 1250 mm hosszú x min. 800 mm max. 850 mm széles 150
65 Egyedi láda, darabszám és a méret adatok külön táblázatban csatolva 109
66 Gyűjtőláda, darabszám és a méret adatok külön táblázatban csatolva 21
67 Egyedi raklap rétegelt lemez borítással, darabszám és a méret adatok külön táblázatban csatolva 132
68 Egyedi raklapra láda, lapra szerelhető oldalfal és tető, darabszám és a méret adatok külön táblázatban csatolva 29
69 EUR raklapra láda, lapra szerelhető oldalfal és tető, darabszám és a méret adatok külön táblázatban csatolva 5
70 Teljes kaloda egyedi raklapra, darabszám és a méret adatok külön táblázatban csatolva 9
71 Teljes kaloda EUR raklapra, darabszám és a méret adatok külön táblázatban csatolva 3
72 Teljes kaloda feles raklapra, darabszám és a méret adatok külön táblázatban csatolva 3
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák