Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:18843/2019
CPV Kód:79823000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK22423
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Aszódi Viktória
Telefon: +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nkoh.kormany.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyomdai kivitelezési szolgáltatások teljesítése a Müpa Budapest Nonprofit Kft. számára
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás egy ajánlattevővel, melynek tárgya hagyományos nyomdaipari kivitelezési szolgáltatások teljesítése a Müpa Budapest Nonprofit Kft. számára
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Müpa Budapest Nonprofit Kft., (jelen felhívásban általánosan Müpa) részére hagyományos
nyomdaipari kivitelezési szolgáltatások teljesítésére.
Mennyiség: 1 db hagyományos nyomdai kivitelezési szolgáltatási csomag, nyomtatványok és
kiadványok nyomdai kivitelezése - ofszet nyomdai szolgáltatások. Ennek keretében a Müpa
kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek,
brosúrák, plakátok) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó
nyomdai szolgáltatások ellátása, melyek részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A
Keretmegállapodás alapján egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra.
A Keretmegállapodás - amennyiben az ajánlatkérő nem él a meghosszabbítás és/vagy az opció
lehívásának jogával - megkötésétől legfeljebb az ajánlatkérő rendelkezésére álló - nettó
182.000.000,- Ft (azaz nettó száznyolcvankettő-millió forint) - alap keretösszeg kimerüléséig jön
létre, azaz addig, amíg a közvetlen megrendelések ezt az összeget ki nem merítik, vagy jelen
felhívás II.2.7 pontja szerinti befejező napig tart, attól függően, hogy melyik körülmény következik
be előbb.
Az ajánlatkérő (Müpa) - legfeljebb az alap keretösszeg mértékéig - megrendelések kibocsátására, és
a teljesített megrendelések - tartalmához igazodóan nyertes ajánlattevő jelen eljárásban benyújtott
ajánlatában megajánlott egységárakból képzett, konkrét - díjának megfizetésére, köteles.
Jelen közbeszerzési eljárást az NKOH a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 10.§ (1) alapján a 12.§ (4) b)
pontjára tekintettel a Müpa Budapest Nonprofit Kft. nevében és javára folytatja le (Kbt. 29. § (2). A
nyertes ajánlattevővel a Müpa Budapest Nonprofit Kft. köt a szerződést, a jelen pont szerinti
szolgáltatás nyújtására.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentáció részeként
kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és keretmegállapodás tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/11/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 014 - 028846

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Keretmegállapodás egy ajánlattevővel, melynek tárgya hagyományos nyomdaipari kivitelezési szolgáltatások teljesítése a Müpa Budapest Nonprofit
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi János út 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 182000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
- Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.),
adószám: 10728350-2-43.
- Pauker-Prospektus-SPL Konzorcium (1119 Budapest, Than Károly utca 17.)
Konzorciumi tagok:
PROSPEKTUS Kiadványszerkesztő és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (8200 Veszprém,
Tartu utca 6.), adószám: 11333524-2-19;
SPL Biztonsági Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Than Károly utca
17.), adószám: 14984662-2-43;
PAUKER HOLDING Nyomdaipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest,
Baross utca 11-15.), adószám: 12739882-2-41.
2. Nyertes ajánlattevő adószáma
Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.),
adószám: 10728350-2-43.
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2019. szeptember 6.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország:
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79823000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Müpa Budapest Nonprofit Kft., (jelen felhívásban általánosan Müpa) részére hagyományos
nyomdaipari kivitelezési szolgáltatások teljesítésére.
Mennyiség: 1 db hagyományos nyomdai kivitelezési szolgáltatási csomag, nyomtatványok és
kiadványok nyomdai kivitelezése - ofszet nyomdai szolgáltatások. Ennek keretében a Müpa
kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek,
brosúrák, plakátok) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó
nyomdai szolgáltatások ellátása, melyek részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A
Keretmegállapodás alapján egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra.
A Keretmegállapodás - amennyiben az ajánlatkérő nem él a meghosszabbítás és/vagy az opció
lehívásának jogával - megkötésétől legfeljebb az ajánlatkérő rendelkezésére álló - nettó
182.000.000,- Ft (azaz nettó száznyolcvankettő-millió forint) - alap keretösszeg kimerüléséig jön
létre, azaz addig, amíg a közvetlen megrendelések ezt az összeget ki nem merítik, vagy jelen
felhívás II.2.7 pontja szerinti befejező napig tart, attól függően, hogy melyik körülmény következik
be előbb.
Az ajánlatkérő (Müpa) - legfeljebb az alap keretösszeg mértékéig - megrendelések kibocsátására, és
a teljesített megrendelések - tartalmához igazodóan nyertes ajánlattevő jelen eljárásban benyújtott
ajánlatában megajánlott egységárakból képzett, konkrét - díjának megfizetésére, köteles.
Jelen közbeszerzési eljárást az NKOH a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 10.§ (1) alapján a 12.§ (4) b)
pontjára tekintettel a Müpa Budapest Nonprofit Kft. nevében és javára folytatja le (Kbt. 29. § (2). A
nyertes ajánlattevővel a Müpa Budapest Nonprofit Kft. köt a szerződést, a jelen pont szerinti
szolgáltatás nyújtására.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentáció részeként
kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és keretmegállapodás tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/11/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 182000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi János út 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a vállalkozási keretszerződést közös megegyezéssel kívánják módosítani a Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontjának ba) és bb) alpontjainak figyelembe vételével, amelynek következtében a szerződés tárgyaként a Közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és a feladatleírásban, valamint a Vállalkozó benyújtott ajánlatában szereplő Excel táblázatban meghatározott termékek és azok származtatott termékeinek nyomdai kivitelezését és szállítását határozták meg.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontjának ba) és bb) alpontjainak figyelembe vételével.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 182000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 182000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben