Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18856/2019
CPV Kód:79211100-7
Ajánlatkérő:NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NHSZ Zounok Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK21790
Postai cím: József Attila út 85.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Imre
Telefon: +36 56511455
E-mail: kozbeszerzes.szolnok@nhsz.hu
Fax: +36 56343198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszszolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszszolnok.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Könyvelési, pénzügyi, adótanácsadási, adminisztrációs, továbbá az ezen szolgáltatásokhoz is kapcsolódó logisztikai adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79211100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelési, pénzügyi, adótanácsadási, adminisztrációs, továbbá az ezen szolgáltatásokhoz is kapcsolódó logisztikai adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79211100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, József Attila út 85.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nkft. 27 település részére, több mint 45 ezer felhasználó hely részére végez hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A Társaság fő tevékenysége a hulladékszállítás és hulladék kezelése. A társaság könyvelési, pénzügyi, adótanácsadási, adminisztrációs, továbbá az ezen szolgáltatásokhoz is kapcsolódó logisztikai adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok ellátására keres szolgáltatót. A feladatok többek között:
- könyvelési feladatok elvégzése,
- üzleti évek zárásához kapcsolódó feladatok ellátása, beszámoló elkészítése, közzététele,
- nyilvántartások vezetése, ezek között különösen a menetlevél és gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése,
- számlák készítése,
- számlarend, értékelési, leltározási és pénzkezelési szabályzat, számviteli politika kialakítása,
- díj- és árkalkulációk készítése,
- statisztikai jelentések készítése,
- havi bevallások készítése,
- hatósági jelentések elkészítése,
- közreműködés a megbízó által kiválasztott pályázatok elkészítésében, hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatások dokumentumainak elkészítése,
- belvárosi ügyfélközpontban - ügyfélszolgálati feladatok ellátása a Megbízó utasításai szerint, a megjelölt helyeken és nyitvatartási időben,
- fogyasztóvédelmi feladatok ellátása, számlázással, egyéb hulladékdíjjal kapcsolatos panaszok kezelése,
- szolgáltatási díj előleg igénylés dokumentumainak elkészítése és beküldése, valamint közreműködés a szolgáltatási díj igényléséhez szükséges dokumentumok elkészítésében, beküldés az NHKV Zrt. részére,
- az eseti megrendeléseken alapuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj NHKV Zrt. javára - a Koordináló szerv által a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott számlázó program segítségével - történő beszedése, az eseti számlák, illetve azok mellékleteinek, eseti és rendszeres közszolgáltatások után igényelt számlamásolatok, egyenlegközlők elkészítése, azok nyomtatása, a felszerelt számlák, számlamásolatok, egyenlegközlők borítékolása, ingatlanhasználók részére történő eljuttatása, továbbá pénztárkezelési, díjhátralékkezelési és egyéb feladatok ellátása. Az NHKV Zrt. részére a be nem azonosított banki és pénztári befizetések vevői kötelezettségekkel az NHKV Zrt. számlázó rendszerében történő összepontozása.
A feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 133 - 303488

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Könyvelési, pénzügyi, adótanácsadási, adminisztrációs, továbbá az ezen szolgáltatásokhoz is kapcsolódó logisztikai adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NHSZ Zounok Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila út 85.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 56511450
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56 343198
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 230400000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2019.09.10
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79211100-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79211100-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, József Attila út 85.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nkft. 27 település részére, több mint 45 ezer felhasználó hely részére végez hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A Társaság fő tevékenysége a hulladékszállítás és hulladék kezelése. A társaság könyvelési, pénzügyi, adótanácsadási, adminisztrációs, továbbá az ezen szolgáltatásokhoz is kapcsolódó logisztikai adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok ellátására keres szolgáltatót. A feladatok többek között:
- könyvelési feladatok elvégzése,
- üzleti évek zárásához kapcsolódó feladatok ellátása, beszámoló elkészítése, közzététele,
- nyilvántartások vezetése, ezek között különösen a menetlevél és gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése,
- számlák készítése,
- számlarend, értékelési, leltározási és pénzkezelési szabályzat, számviteli politika kialakítása,
- díj- és árkalkulációk készítése,
- statisztikai jelentések készítése,
- havi bevallások készítése,
- hatósági jelentések elkészítése,
- közreműködés a megbízó által kiválasztott pályázatok elkészítésében, hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatások dokumentumainak elkészítése,
- belvárosi ügyfélközpontban - ügyfélszolgálati feladatok ellátása a Megbízó utasításai szerint, a megjelölt helyeken és nyitvatartási időben,
- fogyasztóvédelmi feladatok ellátása, számlázással, egyéb hulladékdíjjal kapcsolatos panaszok kezelése,
- szolgáltatási díj előleg igénylés dokumentumainak elkészítése és beküldése, valamint közreműködés a szolgáltatási díj igényléséhez szükséges dokumentumok elkészítésében, beküldés az NHKV Zrt. részére,
- az eseti megrendeléseken alapuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj NHKV Zrt. javára - a Koordináló szerv által a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott számlázó program segítségével - történő beszedése, az eseti számlák, illetve azok mellékleteinek, eseti és rendszeres közszolgáltatások után igényelt számlamásolatok, egyenlegközlők elkészítése, azok nyomtatása, a felszerelt számlák, számlamásolatok, egyenlegközlők borítékolása, ingatlanhasználók részére történő eljuttatása, továbbá pénztárkezelési, díjhátralékkezelési és egyéb feladatok ellátása. Az NHKV Zrt. részére a be nem azonosított banki és pénztári befizetések vevői kötelezettségekkel az NHKV Zrt. számlázó rendszerében történő összepontozása.
A feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 237254400
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NHSZ Zounok Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila út 85.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 56511450
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56343198
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a keretszerződés ideje alatt a díjak esetleges általános fogyasztói árindex-szel történő emeléséről évente egyeztetnek, a díj módosítása ennek megfelelően közös megegyezéssel történhet. Az első díjmódosítás legkorábbi dátuma: 2019. január 1. Ezen pont alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 5.1. pontban meghatározott díj 2019.évben 4.963.200 Ft/hó +Áfa díjra módosul, míg az 5.2 pont az alábbiak szerint módosul: Az 5.1. pontban meghatározott díj az I. pontban leírt feladatok ellenértékét tartalmazza, a szerződés tartalmán kívül felmerülő egyéb feladatokra az elszámolás óradíjon történik, melynek összege nettó 6.204 Ft/óra/fő.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (4) a) pontja alapján került a szerződés módosításra, a szerződésben előre rögzítettek szerint a KSH szerinti általános fogyasztói árindex-szel történt az emelés
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 230400000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 237254400 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben