Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:18863/2019
CPV Kód:44616200-3
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Pécs
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:egészségügy, oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gondos Kitti
Telefon: +36 72501500
E-mail: gondos.kitti@pte.hu
Fax: +36 72536354
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001066492019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001066492019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: egészségügy, oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veszélyes hulladékhoz alk. gyűjtőedények PTE 2.
Hivatkozási szám: EKR001066492019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44616200-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különleges kezelést igénylő egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladék helyi gyűjtéséhez és szállításához alkalmazott gyűjtőedények beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Veszélyes hulladékhoz alk. gyűjtőedények PTE 2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44616200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különleges kezelést igénylő egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladék helyi gyűjtéséhez és szállításához alkalmazott gyűjtőedények beszerzése a PTE részére nettó 286.075.371,-Ft keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
1 l-es (fecskendők és tűk részére) duplafalú, nylon fólia szúrásgátló betétes 58
2 l-es (fecskendők és tűk részére)duplafalú, nylon fólia szúrásgátló betétes 444
4 l-es (fecskendők és tűk részére) duplafalú, nylon fólia szúrásgátló betétes 1 327
10 l-es (fecskendők és tűk részére) duplafalú, nylon fólia szúrásgátló betétes 5 135
20 l-es (fecskendők és tűk részére) duplafalú, nylon fólia szúrásgátló betétes 2000
24 l-es (infúziós szer. és egyéb éles, szúrós hulladékok részére) 22 484
40 l-es (infúziós szer. és egyéb éles,szúrós hulladékok részére) 12 695
60 l-es (infúziós szer. és egyéb éles, szúrós hulladékok részére) 15 555
Rekeszes papírdoboz (320x420x320) 101
0,6 l-es (fecskendők és tűk részére) 2 098
1,5 l-es (fecskendők és tűk részére) 968
2 l-es (fecskendők és tűk részére) 4 023
5 l-es (fecskendők és tűk részére) 2 988 12 l-es (fecskendők és tűk részére) 427
20 l-es badella (műtőből kikerülő hulladékok részére) 1 721
30 l-es badella (műtőből kikerülő hulladékok részére) 5 721 60 l-es
badella (műtőből kikerülő hulladékok részére) 15 009
Feliratos kis fóliazsák (260x2x120x900x0,060) 30 literes 8 048
Feliratos nagy fóliazsák (400x2x180x1150x0,060) 60 literes 77 244
Feliratos nagy fóliazsák 120literes 1500
Badellazsák - kék + kötözőszál (380x2x100x600x0,015) 1 5360
Badellazsák - sárga +kötözőszál (380x2x100x600x0,015) 13 452
Tűgyűjtő badellákhoz (0,25 – 4 l-es) eldőlés gátló,asztali tartó 5
Orvosi tálca tűgyűjtő eszköz (0,25 - 2 l-es) elhelyezésére alkalmas – eldőlést megakadályozó – kialakítással 5
Fedeles,lábpedállal működtethető állvány, 60 literes zsák részére 5,
5 literes kanna 100
10 literes kanna 407
22 literes kanna 177.
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
A megajánlandó termékekkel szembeni részletes műszaki-szakmai elvárásokat a Műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30) Korm. rend.46. § (5) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő (munkanapokban: min. 1 munkanap max. 5 munkanap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg: nettó 66.017.393,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Ajánlatkérő az 1. ért. rsz.(nettó ajánlati összár) esetén a ford.arányosítás, a 2. ért. rsz.(
Szállítási határidő) esetén az arányosítás módsz.t alkalmazza.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja szakmai szempontból indokoltnak, továbbá a beszerzés tárgyának jellege sem teszi lehetővé a közbeszerzés részekre bontását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az elj.-ban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alk. ig.-ban olyan gazd.-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-eiben felsorolt kizáró okok fennállnak. Ajánlattevő, alvállalkozó, és alk.-t ig. gazd.-i szereplő a Kbt. 64. §-ban foglaltaknak megfelelően élhet az öntisztázás lehetőségével. Ebben az esetben a gazd.-i szereplő a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentummal ( továbbiakban EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani. A kizáró okok ig. módja és folyamata: Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. §
(1) bek.-e, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési elj.-okban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbesz.-i műszaki leírás meghat.-nak módjáról (továbbiakban Kr.) 2. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ének a hatálya alá. A kizáró okok ig.-nak módja tek.-ben irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bek.-e, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése. Ajánlatkérő felhívására a legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, valamint ha ajánlatkérő felhívja, akkor az őt követő ajánlattevő(k)nek a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerint be kell nyújtania Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 8. §-a, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 10. §-a szerinti iratokat/igazolásokat a Kr. 12. §-ban és a 14–16. §-okban foglaltak figyelembevételével azzal, hogy a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyil.-ot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyil.-ot szükséges csatolni. Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani azon nyil.-át, miszerint nem vesz igénybe a szerz. telj.-hez a 62. § (1)–(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bek.-ben foglaltakra). A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet von.-ban csak az EEKD dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1)–(2) bek.-e
szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. AK a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a Kr. 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza. Az alkalmassági köv.-nek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása ig.-nak körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazd.-i szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd.-i szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújt. ig.-ra irányadó tartalmi köv.-nek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A kizáró okokra és az alkalmassági köv.-re vonatkozóan a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóstartalmát az AT erre vonatkozó külön nyil. nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági, illetve pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1) Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható a 321/2015. Korm.rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (a 12/2017. (VI.12.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően - különleges kezelést igénylő egészségügyi (fertőző) hulladék helyi gyűjtéséhez és szállításához alkalmazott gyűjtőedények szállítása) referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e ) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés]. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: ALFA), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni. Nem kérhető agazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben AK a Kbt. 69. § (11a) bek. szerint jár el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb különleges kezelést igénylő egészségügyi (fertőző) hulladék helyi gyűjtéséhez és szállításához alkalmazott gyűjtőedények (a 12/2017. (VI.12.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően) szállítására vonatkozó ferenciával, és igazolja, hogy a szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, és a referencia/ák ellenértéke összesen eléri a nettó 200.000.000,-Ft-ot.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a három év teljesítéseinek igazolása tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a referencia teljesíthető több szerződésbőlis. Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számlák ellenértékének kiegyenlítése megrendelésenként a megrendelt mennyiségnek megfelelően, a Kbt.135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § a) alapján 60 napos fiz.-i határidővel, figy.: Ptk. 6:155. § (1)-(3) Szerz.-t megerősítő bizt..: Késedelmi kötbér: amennyiben AT olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerz.-t, akkor kés.-i kötbér (alapja az érintett megrendelés után fiz. nettó vételár, mértéke 10%/nap, max. 2 napnak megfel. tétel) fizetésére köteles. Meghiúsulási kötb.: Mértéke a meghiúsulással érintett Megrendelés után fizetendő nettó vételár 30%-a. Amennyiben a Szerz. bármely olyan okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul – Eladó súlyos szerződésszegése köv.-ben került sor a Szerz. felmondására – meghiús. kötbért köteles a Vevőnek fizetni,mértéke a le nem hívott Keretösszeg nettó 5%-a. Figy.:Ptk. 6:187. § (1) – (3) Részletes feltételek az adásvételi keretszerződés tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a
bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a alapján biztosított.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A komm.a Kbt. 40-41. §-a alapján az EKR-ben történik. 2.Az ajánlat részeként benyújtandó: - Felolvasólap (Kbt. 66.§(5) bek.szerint, (elektr.űrlap)) - Kbt. 66.§(6)a)ésb) nyil., nemleges tartalom esetén is; - Kbt.66.§(2),(4) bek.szerinti nyil. (e. űrlap); - a Kbt .65.§(7)szerinti nyil. az ott jelölt tart.-mal, adott esetben nemleges nyil.; - adott esetben a közösATk közötti megáll. a Kbt.35.§, 41/A. § és a KD előírásai szerint; - a Kbt.44.§ szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyil. indoklással az EKR rendelet 11.§(4)bek.szerint; - 321 /2015.(X.30.)Korm.r.13.§-a szerinti dok., illetve nemleges nyil.; - aláíró cégjegyz.-re jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyz. aláírásmintája; -Szakmai ajánlat(kiadott excel tábla):teljes hiánya az aj. érvénytelenségét vonja maga után(Kbt.73.§(1)e)); 4. Az aj. érvény. felt.-, hogy a megaj.termékek teljesítsék az eü.-i szolgáltatónál képz. hulladékkal kapcs. hull.gazd. tev.ről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 2. számú mellékl.ben meghat.műszaki és bizt.i köv.-eket és a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemz.közi Közúti Szállításáról szóló Európai Megáll. „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, v.mint a belföldi alk.-nak egyes kérdéseiről (tov.: ADR) von. előírásait. 5.AK előírja, hogy a szerz.köt. felt.-e: 12/2017 EMMI rend. 3.§ (8) szerint az eszközök értékesítése, átadása során a forgalmazó vagy – ha a gyártó nem az EGT területén található – az importőr által kiáll., a termékhez csatolt min.-i nyil.-t is át kell adni az eü.-i szolgáltatónak arról, hogy a termék megfelel a 2. számú mell.-ben szereplő minőségi köv.-nek. és a szerz.kötés további felt.-e az, hogy nyertes At rend. a megaj.term. forg.-ra von., az ajánlattétel napjától érvényes hatósági (a Bpest Főváros KH Mérésügyi és Műsz.-i Biztonsági Hat. Műsz.-i Bizt.-i Oszt. által kiadott, vagy más, arra jog.-gal rend. hatóság által kiadott) típusvizsg.-iengedéllyel vagy határozattal, melyet a szerz.köt. időp.-ban köteles AK rend.-re bocsátani(ellenkező esetben: 131. §(4)) 3.az elj-sal kapcs. határidőkre a közép-európai idő az irányadó. 4.Vmennyi alk-i feltétel és ig. a min. ATk jegyzékéhez képest szigorúbb. 5.Kbt.35.§(8) bek. szerinti szerv.t alapítása kizárt. 6.AK nem alk. a Kbt. 75.§(2)bek.e) pontját. 7.Kieg táj: Kbt. 56.§(1)-(5)bek.szerint. 8. Hiányp., felvil.
kérés és árind. kérés a Kbt.71-72.§-ban foglaltak szerint AK nem rendel el újabb hp-t arra von., ha a hp-sal az AT az ajánlatban
korábban nem szereplő GSZt von be az elj.-ba, és e GSZre tek.-tellenne szüks. az újabb hp. 9 .Jelen AF-ben, valamint a KD-ban nem szab. kérd.-ben a Kbt. és a Ptk. előírásai iránya. 10.AK a felhívás IV.2.6 pontjában rögzített ajánlati kötöttség két hónapos időtartama alatt 60 naptári napot ért, figy.-mel a Kbt.81.§(11)bek-ben foglaltakra . 11. A közbesz. dok.-ok az elj. meg. felhív. közzét.-nek időp.-tól elérhetőek az EKR-ben. Tárgyi elj.-ra tört. jel. előfelt. az EKR-ben tört. AT.-i regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.)Kr. rend.vel. 12.Az EKR (https://ekr.gov.hu) haszn.-hoz az e-Kr. 6. §-a szerint regisztr. szüks. 13.Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rend.alapján a NEKSZT végzi (http://nekszt.hu). 15.Az EKR haszn.-val kapcs.útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http:// nekszt.hu/tamogatas/ A rendszer műk.-vel, haszn.-val kapcs- AK kieg.táj.-t nem nyújt. 16.AK nem teszi lehetővé projekttársaság létreh.-t; 17 A kül. devizák Ft-ra tört. átszám.-nál a felhívás felad.-nak napján érvényes MNB devizaárf.kell alk.ni, referenciáknál a telj. időpontjában érvényes devizaárf. irányadó. Az aj.ban nem Ft-ban megadott összegeknél az átszám.-t tart. iratot közvetlenül a kérdéses ok mögé kell csat.ni. 18. AK az egyes gyűjtőed. nettó egységárat a KD-ban maximálta!Az ott szereplő egységár.-nál magasabb nettó egységár alk. esetén Kbt. 73. §(1) e. 19.FAKSZ:Bíróné Dr. Czeininger Mariann(00051); Dr. Gondos Kitti Katalin(01136)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák