Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18864/2019
CPV Kód:50100000-6
Ajánlatkérő:NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NHSZ Zounok Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK21790
Postai cím: József Attila út 85.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Imre
Telefon: +36 56511455
E-mail: kozbeszerzes.szolnok@nhsz.hu
Fax: +36 56343198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszszolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszszolnok.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatás nyújtásához szükséges gépjárművek, gépek, eszközök karbantartása, javítása, szükség szerinti ellenőrzése, vizsgáztatása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50100000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatás nyújtásához szükséges gépjárművek, gépek, eszközök karbantartása, javítása, szükség szerinti ellenőrzése, vizsgáztatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50000000-5
További tárgyak:50530000-9
50800000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, József Attila út 85.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonában, üzemeltetésében, bérleményében lévő hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatás nyújtásához gépjárművek, gépek, eszközök javítása, karbantartása, szükség szerinti vizsgáztatása.
Gépjárművek és speciális célgépek szerelése, karosszéria javítása, gépjármű-villamossági és elektronikai javítás, egyéb javítások, kötelezően előírt szemlék elvégzése, téli üzemre való felkészítés.
Gépjárművek, speciális hulladék-szállító célgépek felépítményeinek tejes körű javítása, karbantartása, működésének a biztosítása.
Gépjárművek hatósági műszaki vizsgára való teljes körű felkészítése, vizsgáztatása, valamint a hozzá kapcsolódó adminisztráció elvégzése
Hulladékátrakó-válogató állomás gépeinek, berendezéseinek teljes körű javítása, karbantartása, működésének a biztosítása.
Hulladékgyűjtő, -kezelő és tömörítő berendezések teljes körű javítása, karbantartása, működésének a biztosítása
Hulladékgyűjtő edényzet javítása és karbantartása (műanyag és fém edények).
Ajánlatkérő tulajdonában, üzemeltetésében, bérleményében jelenleg az alábbi tehergépjárművek, személygépjárművek, munkagépek, eszközök, berendezések vannak:
• 44 db N3 járműkategóriába tartozó (több, mint 12 tonna legnagyobb össztömeg rendelkező) tehergépjármű (26 db tömörítős kukás, 10 db horgas konténeremelő „multilift”, 4 db láncos konténerszállító, 4 db hótoló-sószóró)
• 1 db N2 járműkategóriába tartozó (3,5-12 tonna legnagyobb össztömeggel rendelkező) tehergépjármű (1 db darus, platós)
• 1 db N1 járműkategóriába tartozó (legfeljebb 3,5 tonna legnagyobb össztömeggel rendelkező) tehergépjármű (1 db platós, ponyvás)
• 3 db M1 járműkategóriába tartozó személygépjármű
• 4 db rakodógép
• 2 db vezetőüléses targonca
• MUT, STUMMER, HYVA, PALFINGER gépjármű felépítmények
• Hulladék átrakó-válogató állomás gépei, berendezései
• 7 db hulladék tömörítő konténer és 3 db egyéb hulladék kezelő berendezés
• 250 db nyitott konténer
• 18 db zárt, tömörítős konténer
• 765 db 1100 literes gördülő tartály
• 19.300 db kukaedény
Ajánlatkérő a szerződéskötést követően írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőként szerződő felet valamennyi, a szerződés hatálya alá tartozó járműbeszerzésről. A szerződés időtartama alatt a gépjárművek, eszközök változhatnak.
Keretösszeg: 550 000 000 HUF.
A feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 094 - 184540

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatás nyújtásához szükséges gépjárművek, gépek, eszközök karbantartása, javítása, szükség szerinti ellenőrzése, vizsgáztatása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/05/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NHSZ Zounok Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila út 85.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 56511450
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56 343198
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 550000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2019.09.09.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50100000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50100000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, József Attila út 85
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonában, üzemeltetésében, bérleményében lévő hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatás nyújtásához gépjárművek, gépek, eszközök javítása, karbantartása, szükség szerinti vizsgáztatása.
Gépjárművek és speciális célgépek szerelése, karosszéria javítása, gépjármű-villamossági és elektronikai javítás, egyéb javítások, kötelezően előírt szemlék elvégzése, téli üzemre való felkészítés.
Gépjárművek, speciális hulladék-szállító célgépek felépítményeinek tejes körű javítása, karbantartása, működésének a biztosítása.
Gépjárművek hatósági műszaki vizsgára való teljes körű felkészítése, vizsgáztatása, valamint a hozzá kapcsolódó adminisztráció elvégzése
Hulladékátrakó-válogató állomás gépeinek, berendezéseinek teljes körű javítása, karbantartása, működésének a biztosítása.
Hulladékgyűjtő, -kezelő és tömörítő berendezések teljes körű javítása, karbantartása, működésének a biztosítása
Hulladékgyűjtő edényzet javítása és karbantartása (műanyag és fém edények).
Ajánlatkérő tulajdonában, üzemeltetésében, bérleményében jelenleg az alábbi tehergépjárművek, személygépjárművek, munkagépek, eszközök, berendezések vannak:
• 44 db N3 járműkategóriába tartozó (több, mint 12 tonna legnagyobb össztömeg rendelkező) tehergépjármű (26 db tömörítős kukás, 10 db horgas konténeremelő „multilift”, 4 db láncos konténerszállító, 4 db hótoló-sószóró)
• 1 db N2 járműkategóriába tartozó (3,5-12 tonna legnagyobb össztömeggel rendelkező) tehergépjármű (1 db darus, platós)
• 1 db N1 járműkategóriába tartozó (legfeljebb 3,5 tonna legnagyobb össztömeggel rendelkező) tehergépjármű (1 db platós, ponyvás)
• 3 db M1 járműkategóriába tartozó személygépjármű
• 4 db rakodógép
• 2 db vezetőüléses targonca
• MUT, STUMMER, HYVA, PALFINGER gépjármű felépítmények
• Hulladék átrakó-válogató állomás gépei, berendezései
• 7 db hulladék tömörítő konténer és 3 db egyéb hulladék kezelő berendezés
• 250 db nyitott konténer
• 18 db zárt, tömörítős konténer
• 765 db 1100 literes gördülő tartály
• 19.300 db kukaedény
Ajánlatkérő a szerződéskötést követően írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőként szerződő felet valamennyi, a szerződés hatálya alá tartozó járműbeszerzésről. A szerződés időtartama alatt a gépjárművek, eszközök változhatnak.
Keretösszeg: 550 000 000 HUF.
A feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 550000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NHSZ Zounok Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila út 85.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 56511450
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56343198
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződő Felek a szerződésben rögzítették, hogy a keretszerződés ideje alatt a díjak esetleges általános fogyasztói árindex-szel történő emeléséről évente egyeztetnek, a díj módosítása ennek megfelelően közös megegyezéssel történhet. Az első díjmódosítás legkorábbi dátuma: 2018. január 1.
Ezen pont alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés VII.2. pontja 2019. évben az alábbiak szerint módosul:
A szerződés teljesítése során a számlázásra kerülő díjak az alábbiak
általános szerviz óradíj autószerelő és autóvillamossági szerelő szolgáltatás esetén: nettó 4.798,- Ft/óra
általános szerviz óradíj lakatos munka esetén nettó 4.107,- Ft/óra
rezsianyagdíj a beépített alkatrész értékének százalékában 10%
maximum kiszállási díj nettó 176,- Ft/km
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő Felek a díjakat az általános fogyasztói árindex-szel emelték. A módosítás a Kbt. 141.§ (4) a) pontja alapján történt.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 550000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 550000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben