Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:18891/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Teljesítés helye:A kiviteli tervben foglaltak szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88252441
Postai cím: Grassalkovich Út 162
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Geiger Ferenc
Telefon: +36 12892100
E-mail: info@ph.soroksar.hu
Fax: +36 12860988
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://soroksar.hu/fooldal
A felhasználói oldal címe (URL): http://soroksar.hu/fooldal
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orbánhegy csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése
Hivatkozási szám: EKR001099102018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Orbánhegy csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A kiviteli tervben foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest XXIII. kerület Orbánhegy csapadékvíz-elvezetés megépítése az FKI-KHO:6663-9/2017 számú, 6.2/12/1395 vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedély, valamint a NAVIGEODÉZIA Kft által készített 36/2016 tervszámú tervdokumentáció szerint.
- DN 1200 vb. csatorna 483,70 m
- DN 1000 vb. csatorna 489,70 m
- D 800 KG-PVC csatorna 181,30 m
- D 600 KG-PVC csatorna 161,20 m
- D 500 KG-PVC csatorna 293,00 m
- Beton tisztítóakna 44 db
- Ásványolaj-leválasztó berendezés (Qm=3.500 l/s) 60*60*2*10*15 cm méretű iker keretben 8 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05641 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Orbánhegy csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54362253
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831599
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1084781413
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247110-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A kiviteli tervben foglaltak szerint.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest XXIII. kerület Orbánhegy csapadékvíz-elvezetés megépítése az FKI-KHO:6663-9/2017 számú, 6.2/12/1395 vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedély, valamint a NAVIGEODÉZIA Kft által készített 36/2016 tervszámú tervdokumentáció szerint.
- DN 1200 vb. csatorna 483,70 m
- DN 1000 vb. csatorna 489,70 m
- D 800 KG-PVC csatorna 181,30 m
- D 600 KG-PVC csatorna 161,20 m
- D 500 KG-PVC csatorna 293,00 m
- Beton tisztítóakna 44 db
- Ásványolaj-leválasztó berendezés (Qm=3.500 l/s) 60*60*2*10*15 cm méretű iker keretben 8 m

"VII.1) További információk" pont folytatása:
• DN 1000 sajtolás késedelme:
A nyomvonal korrekciójával kapcsolatban felmerült kiváltásokat Vállalkozó a kivitelezési munkák átütemezésével, a kiváltások előre hozásával valósította meg, így azok érdemi csúszást a kivitelezési munkákban nem okoztak. A SENTAB nyomvonaltól tartandó védőtávolság miatt azonban a csapadékcsatornát a tervezettnél mélyebben kellett megépíteni. Ennek következtében a DN 1000 sajtolás nyomvonala több helyen a nyomás alatti talajvíz rétegben halad, emiatt a kivitelezési munkákat a Szerződésben szereplőtől eltérően jelentős víztelenítéssel lehet csak megoldani. A nagy mennyiségű talajvíz miatti előszívások kialakításáig a földmunkákat nem lehetett folytatni, melyek a 20 sz. akna építésénél 27 nap késedelmet okoztak. Vállalkozó a pontkutak telepítésére fordított 7 napot (nyíltvíztartással elérhető vízszint süllyesztés) vállalkozói kockázatként értékeli, azonban kéri a szerződés befejezési határidejét a fennmaradó 20 nappal meghosszabbítani. A víztelenítési munkák elvégzéséhez jelentős többlet erőforrás bevonására volt szükség. Vállalkozó a helyszíni szivattyúkat a Szerződésben szereplő 500 l/min teljesítményű szivattyúk helyett aknánként néhol csak több 800 l/min teljesítményű berendezéssel tudta kivitelezni, valamint a szivattyúk telepítéséhez energia csatlakozási pontokat kellett lekötni, illetve – ahol és amikor ez nem volt megoldható – aggregátorról kellett működtetni a berendezéseket. A többlet erőforrással kapcsolatban felmerülő többletköltségeiről Vállalkozó lemond, azonban kéri a víztelenítéssel összefüggő munkavégzés tételes elszámolását a Szerződésben szereplő egységárakon.
• DN 800 sajtolás késedelme:
A 23. és 25. jelű aknák víztelenítési munkái miatt a sajtolási munkák késedelmet szenvedtek. A 23. jelű akna víztelenítése 16, míg a 25 jelű akna víztelenítése 18 napot vett igénybe. Vállalkozó 1 napot (normál talajvíz esetén a nyíltvíztartás kiépítéséhez szükséges idő) vállalkozói kockázatként kezel, és kéri a befejezési határidő 17 nappal történő meghosszabbítását, valamint a víztelenítéssel összefüggő munkavégzés tételes elszámolását a Szerződésben szereplő egységárakon.
• Nyíltárkos csatornafektetés késedelme:
A Házikert – Elvira utcai csomópontban a SENTAB vezeték betonágyazatban történt elhelyezése kapcsán a feltárások a DN 600 vezeték építésében 11 nap késedelmet okoztak. A 40-32a jelű szakasz víztelenítési munkái a földmunka végzéshez szükséges előszívásig 32 nap késedelmet okoztak. Vállalkozó többlet erőforrás bevonásával (alvállalkozói, és kivitelezői létszám, valamint géppark bővítése) a kivitelezési munkákat a tervezetthez képest 21 nappal le tudta rövidíteni. A többlet erőforrás bevonásával kapcsolatosan felmerülő többletköltségeinek megtérítéséről Vállalkozó lemond, azonban igényt tart a megvalósítási időtartam 11 nappal történő meghosszabbítására.
A hivatkozott akadályozó körülmények Vállalkozó önhibáján kívül merültek fel, az okozott – összesen 76 nap - késedelmet Vállalkozó a kivitelezés gyorsításával (24 órás sajtolás), és többlet erőforrás bevonásával (aknánként több szivattyú, vákuumkutas és pontkutas víztelenítés egyidejű alkalmazása, többlet létszám és gép, technológia váltás) sem tudta elhárítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/12 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1084781413
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54362253
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831599
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TARTALMA:
Eredeti szerződéses feltétel:
4.1. Megrendelő az alábbi kötbérterhes teljesítési véghatáridő vállalását írja elő: A végteljesítés legkésőbbi határideje: a szerződéskötést követő 6 hónap. Határidőben teljesít a Kivitelező, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött és utóbb sikeresen befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a teljesítést nem vette át.
A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével.
A felek a Kivitelező Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.
A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.
Módosított szerződéses feltétel:
4.1. Megrendelő az alábbi kötbérterhes teljesítési véghatáridő vállalását írja elő: A végteljesítés legkésőbbi határideje: 2019. december 12. Határidőben teljesít a Kivitelező, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött és utóbb sikeresen befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a teljesítést nem vette át.
A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével.
A felek a Kivitelező Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.
A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA:
A Szerződés aláírását követően Vállalkozó több, a kivitelezési munkákat hátráltató –előre nem látható- tényezővel szembesült, melyek az építési munkák véghatáridőre történő befejezését ellehetetlenítették:
1. A SENTAB vezetéktől tartandó védőtávolság miatti nyomvonal korrekció:
A munkaterület átvételét követően Vállalkozó megkezdte az előkészítő feladatokat, melynek részeként közműkutatást is végzett. A feltárások eredményeképpen pontosodott a SENTAB vezeték nyomvonala, és kiderült, hogy a tervezett csapadékcsatorna több helyen védőtávolságon belül helyezkedik el.
Karakterkorlát miatt folytatás a VII.1) További információk pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1084781413 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1084781413 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
"VI.2.2) A módosítás okai" pont folytatása:
A Fővárosi Vízművek Zrt. a SENTAB vezeték nyomvonalával kapcsolatban a 2019. április 25-i, tervezővel megtartott egyeztetésen jelezte, hogy amennyiben az előírt védőtávolságok nem tarthatóak, úgy a csatornaépítés csak a SENTAB vezeték göv anyagú vezetékre történő kiváltásával valósulhat meg. Azon túlmenően, hogy a kiváltás jelentős többletköltséggel járna, mivel a kiváltások befejezéséig a csatornaépítést nem lehetne elkezdeni, ezért - a terveztetéssel és engedélyeztetéssel együtt - ez a megvalósítási időtartamot minimum fél évvel megnövelné.
Ennek elkerülésére a tervező a végleges kiviteli tervekben a kritikus helyeken a nyomvonal kis mértékű korrekcióját tervezte meg, melynek eredményeképpen több helyen a meglévő gázvezeték és vízvezeték kiváltásra, légvezetékek, oszlopok ideiglenes áthelyezésére és fakivágásokra volt szükség, valamint a kivitelezés időtartamára az elektromos vezetéket is több helyen ideiglenesen feszmentesíteni kellett, illetve ki kellett váltani.
2. Víztelenítéssel összefüggő akadályoztatás
Vállalkozó a Fővárosi Vízművekkel történt egyeztetést követően 2019. június 28-án feltárta az Elvira utcában haladó – és a csatorna nyomvonalával keresztezendő - DN1200 SENTAB nyomóvezetéket. A feltárás és geodéziai bemérés eredményeképpen Vállalkozó az alábbiakat állapította meg:
„A SENTAB vezeték csőtető, tervezett CS 1-0 jelű csatorna 1+383,7-es szelvényében: 104,447 mBf.
1,5 méteres külső átmérővel számolva SENTAB vezeték palást alsó sík, ugyanebben a szelvényben: 103,067 mBf.
32-es számú tisztító akna (bukóval) tervezett elfolyási folyásfenék CS 1-0 jelű csatorna 1+384,7-es szelvényében: 102,97 mBf.”.
A feltárt tényleges helyzet alapján a SENTAB vezeték keresztezése a tender tervek alapján ellehetetlenült.
A Műszaki Ellenőr a javasolt műszaki megoldást – feltételesen - 2019. június 29-én elfogadta, és ez alapján a végleges kiviteli tervek 2019. július 12-én kerültek elfogadásra, ezen időpontig csak a módosítással nem érintett feladatrészek voltak végezhetők.
Az ajánlati dokumentációban szereplő talajmechanika és műszaki leírás az átlagos talajvíz szintet 103,5 mBf adta meg, azonban a fúrásszelvények alapján a talajvíz tényleges szintje 102,24-103,4 mBf volt. A Házikert utca-Elvira utca kereszteződésében feltárt SENTAB nyomóvezeték miatt szükséges nyomvonal süllyesztés hozadékaként a 36-15-20-23-25-27-es Indító-fogadó aknák földmunkaszintje egy laza homokos-iszap rétegbe került, átütve ezáltal a felette található homokos kavics réteget. Ennek következtében a talajvíz túlnyomással buzgárosodásokat okozva betört az aknákba.
A Szerződésben a víztelenítésre csak egységár került meghatározásra, de az ajánlati dokumentációban megadott fúrásszelvények alapján a megvalósítási időtartam vonatkozásában Vállalkozó a víztelenítéssel kapcsolatosan érdemben nem számolt többlet időtartammal. A kivitelezési munkák folyamán azonban Vállalkozó jelentős mennyiségű talajvíz jelenlétével szembesült szinte a teljes szakaszon, melyre vonatkozóan víztelenítési terv elkészíttetésére, és a szivattyúzott jelentős mennyiségű víz elvezetésére alkalmas befogadóra volt szükség.
A víztelenítési tervek elkészíttetése, és a befogadói nyilatkozatok megszerzése, valamint a földmunkákat megelőző előszívások hátráltatták a munkavégzést. A 36-17-20-23-25 jelű aknánál a nagy mennyiségű, nyílt víztartással nem kezelhető talajvíz miatt Vállalkozó többlet erőforrás bevonására kényszerült.
3. SENTAB nyomóvezeték keresztezése:
A DN800 szakaszon 2019. augusztus 31-én megkezdett előkészítő – pilóta fúrási munkálatok 2019. szeptember 02-án elakadtak.
A pilóta furat készítése során, az ajánlati dokumentációban szereplő geotechnikai adatokkal ellentétben 55-100 mm szemcseméret közötti kavicsrétegbe ütköztünk, ami egyértelműen a nyomvonal süllyesztés következménye.
A tényleges talajszerkezetben, a 65 mm-nél nagyobb szemcseméret miatt, a pilóta furat nem volt kialakítható. A pilóta furat készítésekor a pilóta fej a nagy méretű kövekben folyamatosan elakadt, vagy olyan mértékű irány eltérést szenvedett, ami nem tette lehetővé a pilóta furat elkészítését. A pilóta fúrást többször megkíséreltük mind a térfogat kiszorításos elven működő „száraz” mind a zagyöblítéses rendszerünkkel is, de a nagy szilárd méretű akadályok miatt sikertelenül. Az elakadást követő feltárás megállapította, hogy a SENTAB vezeték a csomópontban betonágyazatban került elhelyezésre, emiatt a sajtolási munkák hagyományos technológiával nem valósíthatóak meg.
Fenti akadályozó tényezőkkel kapcsolatban az alábbi késedelmek merültek fel:
• DN 1200 sajtolás késedelmes indítása:
A DN1200 sajtolás a SENTAB vezeték nyomvonalának korrekciója miatti kiváltásokkal összefüggésben 28 nappal később tudott csak elindulni. Vállalkozó a fentiekkel kapcsolatban a gép állásidejéből keletkezett többletköltségeit nem kívánja Megrendelő felé érvényesíteni, de kéri a befejezési határidő 28 nappal való megnövelését.
Karakterkorlátozásra tekintettel a jelen pont tartalma a "VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége" pontban folytatódik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben