Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18904/2019
CPV Kód:79416000-3
Ajánlatkérő:Magyar Természettudományi Múzeumért Alapítvány
Teljesítés helye:3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 40.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Természettudományi Múzeumért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17901442
Postai cím: Baross utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Samu Krisztina
Telefon: +36 303570387
E-mail: krisztinasamu@gmail.com
Fax: +36 11234567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nhmus.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nhmus.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MTTMA_EFOP-kommunikációs feladatainak ellátása
Hivatkozási szám: EKR000467892018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Grafikai tervezési és gyártási feladatok ellátása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
További tárgyak:79821000-5
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 40.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Grafikai tervezés és gyártási feladatok ellátása” az alábbiak szerint:
A nyertes Ajánlattevő az EFOP-3.3.6-17-2017-00001 azonosítószámú projekthez (Továbbiakban: Projekt) kapcsolódó online és nyomtatott felületek vizuális megjelenéseinek tervezését megvalósítja (a Megrendelő által biztosított arculati kézikönyvben szereplő, arculati elemek alkalmazásával), valamint a projekt gyártási feladatait (ismertető kiadvány, szórólap, családi kártya, PR film, ajándék foglalkoztató füzetek elkészítését elvégzi.
- Online megjelenés grafikai munkái
- Nyomtatott sajtó megjelenések grafikai munkái
- Ismertető kiadvány gyártása
- Szórólap gyártása
- Tagsági könyv gyártása
- Ajándék foglalkoztató füzet- Mozgással aktivizáló program gyártása
- Ajándék foglalkoztató füzet- kreatív füzet a 5-12 osztályosoknak gyártása
- PR-film (1-1,5 perc) gyártása
- PR-film (8-10 perc) gyártása
A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül csatolásra.
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.6-17-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21171 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Grafikai tervezési és gyártási feladatok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30399000
Postai cím: Szentendrei Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@myad.hu
Telefon: +36 19201668
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201669
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5625000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
További tárgyak:79821000-5
79822500-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 40.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Grafikai tervezés és gyártási feladatok ellátása” az alábbiak szerint:
A nyertes Ajánlattevő az EFOP-3.3.6-17-2017-00001 azonosítószámú projekthez (Továbbiakban: Projekt) kapcsolódó online és nyomtatott felületek vizuális megjelenéseinek tervezését megvalósítja (a Megrendelő által biztosított arculati kézikönyvben szereplő, arculati elemek alkalmazásával), valamint a projekt gyártási feladatait (ismertető kiadvány, szórólap, családi kártya, PR film, ajándék foglalkoztató füzetek elkészítését elvégzi.
- Online megjelenés grafikai munkái
- Nyomtatott sajtó megjelenések grafikai munkái
- Ismertető kiadvány gyártása
- Szórólap gyártása
- Tagsági könyv gyártása
- Ajándék foglalkoztató füzet- Mozgással aktivizáló program gyártása
- Ajándék foglalkoztató füzet- kreatív füzet a 5-12 osztályosoknak gyártása
- PR-film (1-1,5 perc) gyártása
- PR-film (8-10 perc) gyártása
A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül csatolásra.
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5775000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30399000
Postai cím: Szentendrei Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@myad.hu
Telefon: +36 19201668
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201669
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződésben foglalt feladatok teljesítésére vonatkozóan a részletes feladatleírás az egyes feladatok elvégzésének időbeli meghatározását abból kiindulva tartalmazza, hogy a Projekt alapját képező élménytér kialakítására a Mátra Múzeumban az IKT és demonstrációs eszközök beszerzésével és a kapcsolódó szoftverfejlesztésekkel a Projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően 2018. október 31-ig sor kerül. A tervezettel szemben a fenti feladatok elvégzésének előkészítése az előzetesen tervezettnél a Megrendelő számára előre nem látható körülményekre tekintettel jelentősen hosszabb időt vett igénybe és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás folyamatának elhúzódására is tekintettel a Projekt részét képező, a Mátra Múzeumban megvalósítandó élménytér kialakítására csak 2019. január 31-re került sor, a 2019. február 27-én aláírt módosított támogatási szerződésben foglaltakkal összhangban. A módosított támogatási szerződés aláírásáról a Megrendelő 2019. március 5-én kelt tájékoztatásból értesült. Az előkészítő feladatok körében az élménytér kidolgozásába bevont múzeumi szakértők útmutatásai alapján indulhatott csak meg az ezen alapuló árubeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése, amelyek jelentősen meghaladták az előzetesen erre kalkulált időtartamot.A Szerződés teljesítési időszakának későbbi időpontjára tekintettel a részletes feladatmeghatározásban foglalt, előzetesen tervezett, az egyes feladatokhoz kapcsolódóan megjelölt egyes teljesítési időpontokat módosítani kell, a teljesítés ütemezését illetően biztosítva a Szerződés V.1. pontjában foglalt azon rendelkezésnek való megfelelést is, mely szerint a feladatok ellátásának kötelezettsége a Vállalkozót a Projekthez igazodva, szükség szerinti időpontokban terheli. A teljesítés ütemezésének módosítása okán szükségessé vált továbbá a Szerződés IV.11.a) pontja szerinti kommunikációs terv és pénzügyi ütemezés módosítás is.
A fentieken túlmenően a Szerződés tárgyát képező tervezési és gyártási feladatokat meghatározó Projekt szakmai tartalom (pedagógiai program) teljes körű kidolgozása a támogatásra irányuló pályázat feltételrendszerében foglaltaknak megfelelően 2018. októberében fejeződött be. Erre tekintettel a lefolytatott közbeszerzési eljárásban foglalt részletes feladatmeghatározás egyes elemei ezzel a szakmai tartalommal nem állnak teljes mértékben összhangban és – elsődlegesen a pedagógiai programhoz közvetlenül kapcsolódó foglalkoztató füzetekre és tagsági kártyára vonatkozóan – a teljesítésre vonatkozó követelményrendszer kisebb korrekciója vált szükségessé, így a Megrendelő esztétikailag jobb és a felhasználhatóság szempontjából előnyösebb megoldások kivitelezését kérve a Vállalkozótól.

A szerződő felek egyetértően állapítják meg, hogy a fenti körülmények alapján a jelen Szerződés módosítás nem tartozik a Kbt. 141.§- ában foglalt – a Szerződés módosítás lehetőségét kizáró - esetek körébe, arra a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában és 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételekkel összhangban sor kerülhet különös figyelemmel arra, hogy a Szerződés módosítását indokoló körülményeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, a módosítás nem érinti a Szerződés általános jellegét és a szerződéses ellenértékének módosítása nem éri el az eredeti szerződés értékének 10 %-át sem. A módosított részletes feladatmeghatározás a szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott mennyiségi jellemzőket; a grafikai tervezési feladatok körét, továbbá a szolgáltatás tartalmi elemeit nem érinti, a gyártási mennyiséget érintő változás pedig nem érdemi.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés alapján teljesítendő médiaügynökségi szolgáltatások ellátása szükségszerűen a Projekt egyéb elemeinek megvalósulásához kötötten teljesíthetők, ezért a teljesítés megkezdésére az előzetesen tervezettől eltérően csak 2019. márciusától kerülhetett sor. A Szerződés teljesítési időszakának vége változatlanul 2020. december 31.
A Felek egyetértően állapítják meg, hogy a módosított feladat meghatározásban jelzett, a nyomtatványok specifikációjában történt változtatások a gyártási alapanyag költségeit kis mértékben megemelik, amire tekintettel a szerződéses ellenértéknek a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelő 10%-ot el nem érő mértékű emelésére(2,7%, azaz nettó 150 000 Ft).
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 5625000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 5775000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Előzmény hirdetmény KÉ száma, mely a kommunikációs szerződés első és második részéhez kapcsolódik: 17353/2019 . Feladás dátuma: 2019.09.25.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben