Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:18942/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Paks Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7030 Paks, Gagarin u. 2. (5118 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZAK SZOLG PAKS Szakipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39919065
Postai cím: Dózsa György Utca 55-61
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
Telefon: +36 75830536
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Fax: +36 75519080
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.paks.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújítása
Hivatkozási szám: EKR000902452018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45261410-1
45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks, Gagarin u. 2. (5118 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel 300 m3
- Törmelékcsúszda készítése 36 m
- Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony kiegyenlítése 2475 m3
- Betonacél helyszíni szerelése 0,8 t
- Ékbe vágott, gyalult impregnált palló, mechanikusan rögzítve 365 m
- Gyalult impregnált palló, mechanikusan rögzítve attika koszorúba 365 m
- Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással 30 m2
- Üvegszövet háló elhelyezése, vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre 150 m2
- Sávosan vagy pontonként hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés, páratechnikai vagy párazáró réteg bontása 2475 m2
- Beton járólapok bontása 3350 db
- Poliuretánhab hőszigetelés eltávolítása 2390 m2
- Lapostető hő- és hangszigetelés készítése 1790 m2
- Csapadékvíz elleni szigetelés készítése 2475 m2
- Tetőszigetelés rétegeinek leterhelése 1790 m2
- Napelemes (fotovoltaikus) rendszerelemek áttelepítése és visszatelepítése
- Villámvédelmi felfogó és levezető leszerelése 700 m
- Villámvédelmi felfogó és levezető vezeték kiépítése 530 m
- Betongúla elhelyezése szigetelő taplemezzel és vezetéktartóval 370 db,
a járulékos munkákkal együtt a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a tető felújítási kiviteli tervek alapján.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04865 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZAK SZOLG PAKS Szakipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99080936
Postai cím: Tolnai Út 2
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: istvan.balint@szakszolg.hu
Telefon: +36 209616273
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 129330978
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45261410-1
45321000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks, Gagarin u. 2. (5118 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel 300 m3
- Törmelékcsúszda készítése 36 m
- Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony kiegyenlítése 2475 m3
- Betonacél helyszíni szerelése 0,8 t
- Ékbe vágott, gyalult impregnált palló, mechanikusan rögzítve 365 m
- Gyalult impregnált palló, mechanikusan rögzítve attika koszorúba 365 m
- Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással 30 m2
- Üvegszövet háló elhelyezése, vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre 150 m2
- Sávosan vagy pontonként hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés, páratechnikai vagy párazáró réteg bontása 2475 m2
- Beton járólapok bontása 3350 db
- Poliuretánhab hőszigetelés eltávolítása 2390 m2
- Lapostető hő- és hangszigetelés készítése 1790 m2
- Csapadékvíz elleni szigetelés készítése 2475 m2
- Tetőszigetelés rétegeinek leterhelése 1790 m2
- Napelemes (fotovoltaikus) rendszerelemek áttelepítése és visszatelepítése
- Villámvédelmi felfogó és levezető leszerelése 700 m
- Villámvédelmi felfogó és levezető vezeték kiépítése 530 m
- Betongúla elhelyezése szigetelő taplemezzel és vezetéktartóval 370 db,
a járulékos munkákkal együtt a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a tető felújítási kiviteli tervek alapján.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 191
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 131982028
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZAK SZOLG PAKS Szakipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99080936
Postai cím: Tolnai Út 2
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: istvan.balint@szakszolg.hu
Telefon: +36 209616273
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek a 2019. március 4. napján megkötött szerződésüket az alábbiak szerint módosítják:
2.1 A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban szereplő, az új Megrendelő igények alapján elvégzendő munkák ellenértéke nettó 199.252,- Ft + Áfa, mely összeggel a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a vállalkozó díja nettó 129.530.230,- Ft+ Áfa összegre módosul.
2.2. A 1.2 és 1.3 pontban megjelölt pótmunkák ellenértéke nettó 2.451.798,- Ft + Áfa, ami a szerződés 3.8 pontjában meghatározott tartalékkeret terhére kerül elszámolásra.
2.3. A Felek a szerződés 2.1 pontjában meghatározott teljesítési határidőt, az elrendelt pótmunkák és a Megrendelő által igényelt munkák elvégzéséhez szükséges időtartammal módosítják, és azt 2019. szeptember 11. napjában állapítják meg.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az építési beruházás kivitelezési fázisában, az építési munkaterület átadása után a Megrendelő részéről a hosszú távú intézményre vonatkozó épületfejlesztés és felújítás során merült fel, hogy az emeleti szárnyon a későbbiekben mozi termet kíván kialakítani. A mozi terem kialakítására vonatkozó építész és a hozzá kapcsolódó szakági tervek, a lapostető felújításának kivitelezési fázisában készültek el és az abban szereplő műszaki tartalom is csak akkor vált ismerté.
A mozi terem kialakításának új szakági, gépész tervfejezete tartalmazza a mozi teremhez tartozó és annak az üzemeltetését szolgáló légtechnikai, szellőzés berendezéseit, gépeit, melyek külső egységei (légkezelő és folyadékhűtő) a lapostetőn kerülnek majd a későbbiekben, hosszú távú elképzelés részeként elhelyezésre, külön tartószerkezetre, erre a célra tervezett beton gépalapokra.
A jelen módosítás további indokait a karakter korlátozás miatt a VII. 1. további információk rovat tartalmazza!
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 129330978 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 131982028 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2. pontban leírt módosítás indokai az alábbi résszel folytatódik a karakter korlátozás miatt:
A lapostető műszaki készültsége még az érintett tetőfelületen a gépalapok építését nem haladta meg, vagyis akkor még nem készült el az új lapostető rétegrend és az új csapadékvíz szigetelés. Ennek okán a gépalapok megépítésnek technológiája, a vízszigetelés folyamatossága és biztonságos kiépítése indokolta, hogy az érintett csapadékvíz szigeteléssel együtt épüljön meg a betonozott gépalap, külön csapadékvíz szigetelésvédelmi rétegrenddel.
A megjelölt munkák elvégzése szükséges ahhoz, hogy a kialakítandó moziterem megépítéses során ne legyen szükség a jelen szerződés keretében már elkészült tetőszigetelés megbontására és a gépalapok elhelyezésére.
1.2 A „nagyteremhez” tartozó technikus/hangosító helyiségben 1 db homlokzati nyílászáró került cserére, a meglévő ablak kibontásával és új műanyag ablak beépítésével.
Az új tető rétegrend kialakításával a meglévő fa ablak parapet magassága nem megfelelő, valamint a meglévő vízszigetelés, és a felhajtott vízszigetelés, falszegély elbontása után vált láthatóvá, hogy igen rossz műszaki állapotú, az elmúlt évek során tönkre ment a fogadó szerkezet és az ablak alsó tok szerkezete. Így a régi nyílászáróhoz az új vízszigeteléssel nem lehet technológiailag szakszerűen csatlakozni és azt megfelelő módon lezárni.
A fentiek alapján a régi, meglévő ablak kicserélésre kerül, ahol az új ablak alatti parapet fal magassága megemelésre kerül, hogy sem a csapó eső, sem az esetlegesen megálló hó ne tudja áztatni, illetve a szigetelés szakszerű felhajtása el tudjon készülni.
1.3 A teljes épület, lapostetőhöz tartozó csapadékvíz elvezető csatorna rendszere, ejtő vezetékei és ágvezetékei az épületen belül kerültek elvezetésre az épület építésekor. Ezek a lefolyó vezetékek több mint 30 éve, vascsőből készültek, kör keresztmetszettel.
A nagyobb esőzések alkalmával az elkészült, új szigetelésű lapostető felületeknél is tapasztalható volt beázás. Ennek okán a belső álmennyezeti rendszer részleges megbontása és feltárása vált szükségessé, amely után láthatóvá vált, hogy ezek a lefolyócsövek el vannak korrodálva, és számos helyen már erősen perforáltak. A beázással érintett helyiségben ezért kicserélésre kerülnek a rossz állapotú vezetékek, mely során a lefolyó vízszintes vezetékek nyomvonalában elbontásra került régi álmennyezet, és az új vezeték helyén, gipszkarton álmennyezet kerül elhelyezésre. Az álmennyezetbe az érintett lapostető födém áttöréseknél külön 60x60 cm méretű revíziós ajtó kerül beépítésre az épület üzemeltetési feladatok biztonságos ellátása érdekében.
Az 1.2 és 1.3 pontban jelezett pótmunkák és kiegészítő munkák megfelelnek a tárgyi, TPO/15/2019 ny. számú kivitelezési szerződésben, a Kbt.-ben, és a 191 2009 (IX. 15.) Kormányrendeletben foglaltaknak.
A műszaki ellenőr a Kivitelező által, a fenti munkákról készített árazott költségvetést ellenőrizte, azok műszaki tartalmát megfelelőnek találta, és megállapította, hogy az egységárak megfelelnek az ajánlatadás során benyújtott tételes, árazott költségvetésnek, és a kivitelezési szerződésben foglaltaknak.
1.4 A Kivitelező 2019. augusztus 1.-én kelt ajánlatában jelezte, hogy a fenti pótmunka és Megrendelő által igényelt munkák elvégzéshez további 30 napra van szüksége, és kéri a kivitelezési határidőt 2019. szeptember 11. napjára módosítani.
A Megrendelő műszaki ellenőre a felmerülő munkafolyamatok időigényét megvizsgálta, és megállapította, hogy a Kivitelező által megjelölt határidő hosszabbítás valóban szükséges az elrendelt pótmunka és az új megrendelői igények alapján szükséges munkák elvégzéshez, és a megfelelő technológiai sorrend betartásához.
Továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél mindenben egyetért a jelen hirdetményben foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben