Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18980/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Parádfürdői Állami Kórház
Teljesítés helye:Parádfürdő Kossuth u. 362. 525. hrsz.;Parádfürdő Kossuth u. 362. 525. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:J.P. 98 FŰTÉSTECHNIKA KFT.;J.P. 98 FŰTÉSTECHNIKA KFT.
Ajánlatkérő típusa:kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Parádfürdői Állami Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70637832
Postai cím: Kossuth Utca 221
Város: Parádfürdő
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3244
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kónya Tamás
Telefon: +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paradfurdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: kórház
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mosoda épület, szolgálati lakások felújítása
Hivatkozási szám: EKR001114852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A kórház „Mosoda” épületében lévő 3-4-5. sz. szolgálati lakás felújítása, mely magában foglalja a 3 db lakás épületgépészeti, épületvillamossági és építőmesteri munkálatait, valamint külső munkálatokat is.
1. rész: 3 db szolgálati lakás felújítási munkálatainak 1. üteme
2. rész: 3 db szolgálati lakás felújítási munkálatainak 2. üteme + külső munkálatok
Parádfürdői Állami Kórház 3244 Parádfürdő, Kossuth Lajos u. 362. szám alatti ingatlanban 3 db szolgálati lakás épületgépészeti, építőmesteri és villanyszerelési munkálataira kerül sor.
Fő szempont az energetikai korszerűség és a használhatóság.
Helyrajzi szám: 525
Építési tevékenység megnevezése: földszint + emeletes, szabadonálló épület felújítása.
A Mosoda épületének felújítására vonatkozó érvényes teljeskörű tervezői dokumentációval intézetünk rendelkezik. Az épületben található 6 lakásból 3 db felújítása megtörtént, a fennmaradó 3 lakás (3-4-5 sz.) felújítási munkálataira Vis maior keretében kerül sor, amelynek részletezése az alábbiakban került felsorolásra az árazatlan költségvetés alapján.

1. Építőmesteri munkák
 Meglévő válaszfal bontása
 Beltéri beton aljzat készítése
 Aljzat kiegyenlítés
 Előre gyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése és szerelése
 Falazás és egyéb kőművesmunkák
 Szerelt gipszkarton álmennyezet építése fém vázszerkezetre
 Padlóburkolat készítése, beltérben
 Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra,

2. Épületgépészeti munkák
Fűtés szerelés
 Kompakt acéllemez lapradiátorok felszerelése és bekötése
 Új fűtési nyomvonal kiépítése, rákötése a meglévő gázkazánra

Víz - csatorna szerelés
 Új vízvezeték, ill. lefolyóvezeték nyomvonalának kiépítése
 Rákötés készítése a meglévő szennyvíz hálózathoz
 Szaniter kerámia mosdók, csapok, zuhanytálcák felszerelése

3. Villanyszerelési munkálatok
 Meglévő villanyvezetékek bontása
 Új nyomvonal kiépítése, szigetelt vezetékek szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába
 Új villamos szerelvények felszerelése, bekötése, beüzemelése
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36755483 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Parádfürdő Kossuth u. 362. 525. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kórház „Mosoda” épületében lévő 3-4-5. sz. szolgálati lakás felújítása, mely magában foglalja a 3 db lakás épületgépészeti, épületvillamossági és építőmesteri munkálatait, valamint külső munkálatokat is.
1. rész: 3 db szolgálati lakás felújítási munkálatainak 1. üteme
Parádfürdői Állami Kórház 3244 Parádfürdő, Kossuth Lajos u. 362. szám alatti ingatlanban 3 db szolgálati lakás épületgépészeti, építőmesteri és villanyszerelési munkálataira kerül sor.
Fő szempont az energetikai korszerűség és a használhatóság.
Helyrajzi szám: 525
Építési tevékenység megnevezése: földszint + emeletes, szabadonálló épület felújítása.
A Mosoda épületének felújítására vonatkozó érvényes teljeskörű tervezői dokumentációval intézetünk rendelkezik. Az épületben található 6 lakásból 3 db felújítása megtörtént, a fennmaradó 3 lakás (3-4-5 sz.) felújítási munkálataira Vis maior keretében kerül sor, amelynek részletezése az alábbiakban került felsorolásra az árazatlan költségvetés alapján.

1. Építőmesteri munkák
 Meglévő válaszfal bontása
 Beltéri beton aljzat készítése
 Aljzat kiegyenlítés
 Előre gyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése és szerelése
 Falazás és egyéb kőművesmunkák
 Szerelt gipszkarton álmennyezet építése fém vázszerkezetre
 Padlóburkolat készítése, beltérben
 Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra,

2. Épületgépészeti munkák
Fűtés szerelés
 Kompakt acéllemez lapradiátorok felszerelése és bekötése
 Új fűtési nyomvonal kiépítése, rákötése a meglévő gázkazánra

Víz - csatorna szerelés
 Új vízvezeték, ill. lefolyóvezeték nyomvonalának kiépítése
 Rákötés készítése a meglévő szennyvíz hálózathoz
 Szaniter kerámia mosdók, csapok, zuhanytálcák felszerelése

3. Villanyszerelési munkálatok
 Meglévő villanyvezetékek bontása
 Új nyomvonal kiépítése, szigetelt vezetékek szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába
 Új villamos szerelvények felszerelése, bekötése, beüzemelése
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 További,12 hónapon felüli jótállás biztosítása (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Parádfürdő Kossuth u. 362. 525. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kórház „Mosoda” épületében lévő 3-4-5. sz. szolgálati lakás felújítása, mely magában foglalja a 3 db lakás épületgépészeti, épületvillamossági és építőmesteri munkálatait, valamint külső munkálatokat is.
2. rész: 3 db szolgálati lakás felújítási munkálatainak 2. üteme + külső munkálatok

Parádfürdői Állami Kórház 3244 Parádfürdő, Kossuth Lajos u. 362. szám alatti ingatlanban 3 db szolgálati lakás épületgépészeti, építőmesteri és villanyszerelési munkálataira kerül sor.
Fő szempont az energetikai korszerűség és a használhatóság.
Helyrajzi szám: 525
Építési tevékenység megnevezése: földszint + emeletes, szabadonálló épület felújítása.
A Mosoda épületének felújítására vonatkozó érvényes teljeskörű tervezői dokumentációval intézetünk rendelkezik. Az épületben található 6 lakásból 3 db felújítása megtörtént, a fennmaradó 3 lakás (3-4-5 sz.) felújítási munkálataira Vis maior keretében kerül sor, amelynek részletezése az alábbiakban került felsorolásra az árazatlan költségvetés alapján.

1. Építőmesteri munkák
 Meglévő válaszfal bontása
 Beltéri beton aljzat készítése
 Aljzat kiegyenlítés
 Előre gyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése és szerelése
 Falazás és egyéb kőművesmunkák
 Szerelt gipszkarton álmennyezet építése fém vázszerkezetre
 Padlóburkolat készítése, beltérben
 Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra,

2. Épületgépészeti munkák
Fűtés szerelés
 Kompakt acéllemez lapradiátorok felszerelése és bekötése
 Új fűtési nyomvonal kiépítése, rákötése a meglévő gázkazánra

Víz - csatorna szerelés
 Új vízvezeték, ill. lefolyóvezeték nyomvonalának kiépítése
 Rákötés készítése a meglévő szennyvíz hálózathoz
 Szaniter kerámia mosdók, csapok, zuhanytálcák felszerelése

3. Villanyszerelési munkálatok
 Meglévő villanyvezetékek bontása
 Új nyomvonal kiépítése, szigetelt vezetékek szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába
 Új villamos szerelvények felszerelése, bekötése, beüzemelése
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 További,12 hónapon felüli jótállás biztosítása (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: J.P. 98 FŰTÉSTECHNIKA KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53897260
Postai cím: SAS ÚT 31. 10125
Város: EGER
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: jpkft@jpkft.hu
Telefon: +36 304357483
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11799649210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16055576
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Metrix-Építő Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84144117
Postai cím: Trinitárius Út 2
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: metrixepito@metrixepito.com
Telefon: +36 309533103
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23399947210
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 16697797 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RADLAK BAU Ép Kft.Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11492586
Postai cím: Virág Utca 2 3154/1
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26300843205

Hivatalos név: Metrix-Építő Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84144117
Postai cím: Trinitárius Út 2
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23399947210

Hivatalos név: SZépítésZ EGER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46135443
Postai cím: Jókai Utca 10
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13259046210

Hivatalos név: J.P. 98 FŰTÉSTECHNIKA KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53897260
Postai cím: SAS ÚT 31. 10125
Város: EGER
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11799649210

Hivatalos név: BOGEN Fémipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54421992
Postai cím: Virág utca 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22681687241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: J.P. 98 FŰTÉSTECHNIKA KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53897260
Postai cím: SAS ÚT 31. 10125
Város: EGER
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: jpkft@jpkft.hu
Telefon: +36 304357483
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11799649210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20699907
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Metrix-Építő Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84144117
Postai cím: Trinitárius Út 2
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: metrixepito@metrixepito.com
Telefon: +36 309533103
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23399947210
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 21525821 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Metrix-Építő Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84144117
Postai cím: Trinitárius Út 2
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23399947210

Hivatalos név: SZépítésZ EGER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46135443
Postai cím: Jókai Utca 10
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13259046210

Hivatalos név: RADLAK BAU Ép Kft.Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11492586
Postai cím: Virág Utca 2 3154/1
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26300843205

Hivatalos név: J.P. 98 FŰTÉSTECHNIKA KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53897260
Postai cím: SAS ÚT 31. 10125
Város: EGER
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11799649210

Hivatalos név: BOGEN Fémipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54421992
Postai cím: Virág utca 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22681687241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges