Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19009/2019
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Oktatási Hivatal
Teljesítés helye:1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Oktatási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59119304
Postai cím: Szalay Utca 10-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Antoni Richárd
Telefon: +36 13742426
E-mail: antoni.richard@oh.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oktatas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oktatas.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: OH takarítás - Maros u. (1097)
Hivatkozási szám: EKR000671282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Takarítási szolgáltatás ellátása az Oktatási Hivatal által bérelt 1122 Budapest, Maros u. 19-21. irodaházban
Főépület: összesen 5779,89 m2.
Kisház: összesen 371,29 m2.
Összes takarítandó terület: 6151,18 m2.
Napi takarítás:
Irodahelyiségek, tárgyalók napi takarítása munkaidő után 19.00 és 06.00 között,
Előterek, folyosók, recepció,
Étkezőkonyhák összesen 22 darab,
Mellékhelyiségek, 56 darab mosdó és 6 darab használatban lévő zuhanyzó.
Nagytakarítás: összesen 2 alkalommal kérhető, közösen e-mailen történő egyeztetett időpontokban.
Ügyeletes takarító biztosítása munkanapokon 8 órában, 08:00 és 16:00 óra között.
Higiéniai eszközök folyamatos biztosítása (WC papír, kéztörlő, folyékony szappan, mosogatószer, mosogatószivacs, légfrissítő) a szerződés teljes időtartama alatt.
A bérlemény irodáiban és folyosóin a padló burkolata padlószőnyeg, a mosdók, zuhanyzók és teakonyhák padló burkolata kerámia járólap.
Feladatok részletesen a műszaki leírásban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36538009 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: OH takarítás - Maros u. (1097)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
További tárgyak:90911200-8
90911300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Takarítási szolgáltatás ellátása az Oktatási Hivatal által bérelt 1122 Budapest, Maros u. 19-21. irodaházban
Főépület:
földszint 1122,5 m2
1. szint 692,18 m2
2. szint 712,45 m2
3. szint 712,03 m2
4. szint 711,65 m2
5. szint 712,31 m2
6. szint 519,8 m2
7. szint 596,97 m2
összesen 5779,89 m2.
Kisház:
2. szint 93,04 m2
3. szint 92,20 m2
4. szint 93,12 m2
5. szint 92,93 m2
összesen 371,29 m2.
Összes takarítandó terület: 6151,18 m2.
Napi takarítás:
Irodahelyiségek, tárgyalók napi takarítása munkaidő után 19.00 és 06.00 között,
Előterek, folyosók, recepció,
Étkezőkonyhák összesen 22 darab,
Mellékhelyiségek, 56 darab mosdó és 6 darab használatban lévő zuhanyzó.
Nagytakarítás: összesen 2 alkalommal kérhető, közösen e-mailen történő egyeztetett időpontokban.
Ügyeletes takarító biztosítása munkanapokon 8 órában, 08:00 és 16:00 óra között.
Higiéniai eszközök folyamatos biztosítása (WC papír, kéztörlő, folyékony szappan, mosogatószer, mosogatószivacs, légfrissítő) a szerződés teljes időtartama alatt.
A bérlemény irodáiban és folyosóin a padló burkolata padlószőnyeg, a mosdók, zuhanyzók és teakonyhák padló burkolata kerámia járólap.
A megkötendő keretszerződés keretében nettó 36.538.009 Ft +ÁFA keretösszeg erejéig, illetve a szerződés időtartamáig – 2020. december 31. napjáig – szükséges a takarítást végezni.
Amennyiben a keretösszeg nem merül ki 2020. december 31. napjáig, úgy a tárgyi szerződés meghosszabbítható további 9 hónappal. Ebben az esetben a szerződés időtartama a keretösszeg kimerüléséig tart, vagy a meghosszabbított időtartam lejártáig (amelyik előbb bekövetkezik). A meghosszabbítást Ajánlatkérőnek legkésőbb 2020. november 30. napjáig kell írásban jeleznie Vállalkozó felé. Felek a szerződés ezen meghosszabbítását a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti módosulásnak tekintik.
További részletezést a műszaki specifikáció tartalmaz a közbeszerzési dokumentumok részeként.
II.2.5) pont folytatása karakterkorlátozás miatt; „Értékelési szempontok:” Ár szempont megnevezése teljes terjedelemben, felolvasólappal megegyezően: 1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítást, a nagytakarításokat, az ügyeletes takarítót és a higiéniai eszközöket is) (nettó HUF/m2/hó)
II.2.7) pont folytatása: A meghosszabbítást Ajánlatkérőnek legkésőbb 2020. november 30. napjáig kell írásban jeleznie Vállalkozó felé. Felek a szerződés ezen meghosszabbítását a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti módosulásnak tekintik.
II.2.12) folytatása a karakterkorlát miatt:
EFOP-3.1.5-16-2016-00001,EFOP-3.1.7-16-2016-00001, EFOP-3.2.13-17-2017-00002 , EFOP-3.2.15- VEKOP-17-2017-00001 , EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001, EFOP-3.10.1-17-2017-00001
A II.2.7. pontban megadott kezd dátum tervezett dátum. Ha korábban kerül megkötésre a szerződés, a teljesítés 2019.07.01. napjától kezdődik. Ha később kerül megkötésre a szerződés, úgy a mindkét fél általi aláírást követő naptól.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. Időpont: 2019. június 21. napja 10:00 óra Helyszín: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.Találkozó a recepciónál.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (egész hónapokban megadva, minimum 0 hónap maximum 60 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Takarítás díja (nettó HUF/m2/hó) Súlyszám - 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.2-16-2016-00001, EFOP-3.1.3-16-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: OH takarítás - Maros u. (1097)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69600986
Postai cím: Vágóhíd Utca 14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: csordas.anita@uniszol.hu
Telefon: +36 306194780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52507822
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646231209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36538009
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Takarítási feladatok egy része.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205

Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69600986
Postai cím: Vágóhíd Utca 14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646231209

Hivatalos név: Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48034702
Postai cím: Szindbád Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13020682241

Hivatalos név: BBM Budaber Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60893330
Postai cím: Török Flóris Utca 114.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12839023243

Hivatalos név: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22448185
Postai cím: Adria Sétány 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10809408242

Hivatalos név: KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47812312
Postai cím: Király Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11788515242

Hivatalos név: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15996954
Postai cím: Ráby Mátyás Utca 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14883664241

Hivatalos név: FAKULTÁS FM Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34041840
Postai cím: Templom Utca 1.
Város: Vezseny
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5093
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26497350216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevő neve: Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1039 Budapest, Szindbád Utca 3.
adószám: 13020682-2-41
Ajánlattevő neve: B+N Referencia Zrt.
székhelye: 3937 Komlóska, Szkalka köz 1.
adószám: 23480874-2-05
Ajánlattevő neve: BBM Budaber Zrt.
székhelye: 1204 Budapest, Török Flóris u. 114
adószám: 12839023-2-43
Ajánlattevő neve: Fakultás FM Zrt.
székhelye: 5093 Vezseny, Templom utca 1.
adószám: 26497350-2-16
Ajánlattevő: Kristály-Mix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1068 Budapest, Király u. 80.
adószám: 11788515-2-42
Közös ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: Mesterszervíz 024 Kft.
székhelye: 1148 Budapest, Adria sétány 14.
adószám: 10809408-2-42
Ajánlattevő neve: Edelweiss Ököservice Kft.
székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 24-32.
adószám: 10835449-2-42
Ajánlattevő neve: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26.
adószám: 14883664-2-41

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges