Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19013/2019
CPV Kód:66510000-8
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Allianz Hungária Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zámbó Balázs
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Pécsi Tudományegyetemnek vagyon-, felelősség- és utasbiztosítási szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Pécsi Tudományegyetemnek vagyon-, felelősség- és utasbiztosítási szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66510000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1 db biztosítási szerződés - A Pécsi Tudományegyetemnek vagyon-, felelősség- és utasbiztosítási szolgáltatás nyújtása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 146 - 263994

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Pécsi Tudományegyetemnek vagyon-, felelősség- és utasbiztosítási szolgáltatás nyújtása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 133025184 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2019. szeptember 04.
Szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66510000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db biztosítási szerződés - A Pécsi Tudományegyetemnek vagyon-, felelősség- és utasbiztosítási szolgáltatás nyújtása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 42 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 155196048
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Biztosított azonos tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi XCLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás tárgyának specifikus jellegére figyelemmel - különös tekintettel arra, hogy a Biztosított fő tevékenységi köre az egészségügyi szolgáltatások nyújtása, amely esetében elengedhetetlen a teljeskörű felelősségbiztosítás - a műszaki tartalom összeállítása a korábbi műszaki specifikációhoz képest jelentős többlet-időszükségletet eredményezett a Biztosítottra nézve, így az újabb közbeszerzési eljárás várhatóan nem kerül lezárásra az Alapszerződés időbeli hatálya alatt. Figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a Felek az Alapszerződés időbeli hatályát a jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint kívánják módosítani akként, hogy a vonatkozó jogszabályokban rögzített kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tegyenek. Biztosított kijelenti, hogy az újabb közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig a Biztosítóval kívánja továbbra is biztosítani a tárgyi szolgáltatásokat, figyelemmel arra, hogy a Biztosítottra nézve jelentős hátránnyal, illetve a költségek megsokszorozódásával járna egy ideiglenes, a közbeszerzési eljárást mellőző ideiglenes szerződés megkötése, mivel a relatíve rövid időtartam várhatóan árfelhajtó hatással bírna a potenciális ajánlattevők számára.
Szerződésmódosítás időpontja: 2019. szeptember 04.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás oka, hogy a Biztosítótól további, az Alapszerződésben nem szerepeltetett szolgáltatások igénybe vétele vált szükségessé - hiszen az Alapszerződés 36 hónapra vetítve határozta meg a szolgáltatások időtartamát, amelyhez viszonyítva további 3+3 hónapos - figyelemmel az Alapszerződés 1. számú módosításában foglaltakra is - szolgáltatás biztosítása indokolt.
Felek kiemelik, hogy egy, a Biztosítótól eltérő szerződéses partnerrel történő szerződéskötés - azon túl, hogy a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel ellentétes magatartást feltételezne - a Biztosított számára jelentős szakmai kockázattal is járna, mivel az újabb közbeszerzési eljárás várható befejezésének időpontját jelentő három hónapos hosszabbítás során felmerülő káresemények, illetve az Alapszerződés tárgyát érintő egyéb rendkívüli események felmerülése esetén új szerződéses partnerrel lenne szükséges kialakítani a kapcsolódó gyakorlatot. Ez pedig egy biztosítási esemény
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 133025184 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 155196048 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben