Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19019/2019
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:7030 Paks, Dankó Pista u. 1.; 7030 Paks, Dózsa György út 30-32. alagsor; 22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Szilvia
Telefon: +36 203732349
E-mail: nagysz@paks2.hu
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001149902019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001149902019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Paksi telephelyek együttes takarítása
Hivatkozási szám: EKR001149902019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés alapján Ajánlatkérő paksi telephelyeinek takarítása. A teljesítés helyszínei: 7030 Paks, Dankó Pista u. 1.;7030 Paks, Dózsa György út 30-32. alagsor; 22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.) A vállalkozási keretszerződés összege: 48 000 000-Ft, amelyből a Felek a tényleges teljesítés és ajánlattevő megajánlása alapján számolnak el.A Vállalkozási keretszerződés időtartama 2020.01.01-től a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2021. 12.31.-ig tart.A 2020.01.01-e a szerződés teljesítésének tervezett kezdési időpontja, amely a közbeszerzési eljárás előzetesen kalkulált befejezési időpontjának esetleges változására tekintettel módosulhat.A műszaki leírást, ellátandó feladatokat részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 48000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Paksi telephelyek együttes takarítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks, Dankó Pista u. 1.; 7030 Paks, Dózsa György út 30-32. alagsor; 22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarítási szolgáltatások nyújtása Ajánlatkérő részére 2021. december 31. napjáig vagy a 48 MFt keretösszeg kimerüléséig Ajánlatkérő alábbi telephelyein:
1. 7030 Paks, Dankó Pista u. 1.A telephelyen jelenleg elhelyezett munkavállalói létszám: 144 fő, mely maximálisan 174 főre növekedhet a szerződés futamideje alatt.A telephelyen az állandó munkavállalói létszámon felül jelentős vendégforgalom is jellemző napi 60-80 fő. Takarítandó terület: irodaterület: 1668,19 m2, 3 db irodaépület (45 db iroda) , 3 db konténertárgyaló (földszint), 3 db konténertárgyaló (I. emelet); kiszolgáló helyiségek: ~164,61 m2; 2 db raktárhelyiség, 1 db sofőrtartózkodó, 1 db őrség öltöző, 1 db büféhelyiség, 1 db irattár, 1 db portaépület (porta+konyha), 1 db gondnoki helyiség (vizes blokkal); udvar helyiség, parkolóval. Takarítás gyakorisága: rendszeres (napi, heti, negyedéves, féléves), eseti jellegű (eseti megrendelés alapján max. 100 óra a szerződés időtartama alatt összesen). Személyzet: 3 fő délutános takarító rendelkezésre állása, munkanapokon 17:00 és 22:00 óra közötti időtartamban, továbbá 1 fő takarító személyzet biztosítása napi 8 óra időtartamban 13:00 és 21:00 óra között.
Egyéb szolgáltatások: A rendszeres takarításhoz szükséges tisztítószerek mellett plusz költség elszámolása nélkül, a havi szolgáltatási díj ellenében, ajánlattevő a Feladatspecifikációban részletesen meghatározott kiegészítők, higiéniai termékek folyamatos biztosítását is köteles vállalni.Kéztörlő papír; konyharuha(konyhánként 5 db);toalettpapír; intimzacskó;folyékony szappan; toalett illatosító;piszoártabletta;piszoár rács;mosogatószivacs;kézi mosogatószer;gépi mosogatószer;mosogatógép tisztító;konyhai higiéniai tisztítószer.
2. 7030 Paks, Dózsa György út 30-32. (alagsor): Takarítandó terület: gépész raktár, kis közlekedő 28 m2; főelosztó és raktár helyiség 44 m2; ; 2 db szerver helyiség (22-22 m2); 1 db raktár helység 13 m2 Eseti megrendelés alapján takarítás havonta egy alkalommal, maximum 12 alkalom/év
Rendelkezésre állás: 1 fő takarító személyzet biztosítása havonta egy munkanapon 8:00-12:00 óra közötti időtartamban, a takarítást tervezetten, havonta egy alkalommal, eseti jelleggel kell elvégezni.
3. 22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.) Takarítandó terület: közlekedő, előtér 15,6 m2; 22 kV-os kapcsolótér 40 m2; Vezénylő-segédüzemi elosztóhelyiség 17,6 m2; Feladat megnevezése: Rendszeres takarítás havi egyszeri alkalommal, maximum 12 alkalom/év. Rendelkezésre állás:1 fő nappalos takarító rendelkezésre állása, havi egyszeri alkalommal, (12 alkalom/év) munkanapon 8:00 és 16:00 óra közötti időtartamban. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet. Eseti jelleggel megrendelésre kerülő szolgáltatások: eseti megrendelés alapján (maximum 12 alkalom/év a szerződés időtartama alatt összesen) Rendelkezésre állás:1 fő nappalos takarító rendelkezésre állása, előzetesen egyeztetett alkalommal, maximum évente 12 alkalommal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti időtartamban, minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24 órán belüli rendelkezésre állással. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet. A műszaki leírást és az ellátandó feladatokat részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1  A teljesítésben részt vevő szakember szakmai többlet tapasztalata 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 48000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét kizárja. Indoka: A feladatok részekre bontása műszaki, gazdaságossági szempontból nem ésszerű, tovább a telephelyek egységes működtetése, a feladat átláthatósága, megfelelő ütemezése és koordinálása nem, vagy csak jóval nehezebben lenne megoldható több nyertes ajánlattevővel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT), vagy alvállalkozó(AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő(GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. §(1)bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek(AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.Ajánlattevőnek ajánlatában Kbt. 67. § (1) bekezdése a 321/2015. (X. 30.) Kr.(továbbiakban:Kr) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2)bek. hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ATk mindegyikére vonatkozóan külön EEKDt kell benyújtani. A benyújtás módja:a Kr. 3. § (5) bek szerint. A GSZ a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t is benyújthat, feltéve, hogy az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat.Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV, vagy más szervezet vonatkozásában a Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis AT csak az EEKDt köteles benyújtani a Kbt. 62. §ában foglalt kizáró okok hiányának igazolásása érdekében. Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek képviseletében az AT teszi meg. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kr. 15. §(2) bekezdése szerint kell igazolnia kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ATnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AVk megnevezését. Nem Magyarországon letelepedett AT esetében AK a Kr. 11. § alapján ellenőrzi a kizáró okok hiányát. A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós. AK a kizáró okokat a minősített ATkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a Kr. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat AK igazoltnak fogad el. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n)és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. AK a Kbt. 62. §(1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását ellenőrzése időpontjától függetlenül az ajánlattétel napjától számítja. AK a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a Kr. 1-8.§, 10.§ és 12-16.§-ai alapján jár el. AK felhívja a figyelmet különösen a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. Utólagos igazolás: A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat AT-nek az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6)bekezdésében foglaltak szerint. (Kr. III. Fejezet 8. §; Kr. III. Fejezet 10. §) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § alkalmazására.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzésikérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: AT ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.AK felhívja AT figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevő az EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében.AT-nek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének "α" pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az EKR rendszerben az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Utólagos igazolás: P1)Ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (takarítási szolgáltatás) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdése szerint igazolható.
Amennyiben ajánlattevő valamely szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg az alkalmassági követelményeknek, e tekintetben az igazolásokat a kapacitást nyújtó szervezetnek kell benyújtania. Az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevőt teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő a fenti P1) pont szerinti árbevétel adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, köteles az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt megelőző kiegészítő tájékoztatás (Kbt. 56. §) során felvilágosítást kérni. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérésben az érintett ajánlattevő köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minősített ajánlattevők esetében a pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését az ajánlatkérő a Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére figyelemmel is vizsgálja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (takarítási szolgáltatás) végzéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a három évben összesen elérte a 16 000 000,-Ft-ot.Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: AT ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.AK felhívja AT figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevő az EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. AT-nek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének "α" pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az EKR rendszerben az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Utólagos igazolás: M1) Az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapra vonatkozó referencia igazolást/nyilatkozatot, amely tartalmazza a szerződést kötő másik fél megnevezését, kapcsolattartó megnevezését, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen); a takarított terület nagyságát négyzetméterben megadva , a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja legalább év, hónap és nap megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. [321/2015. (X. 30.) Kr.21. § (3) a), 22. § (1)-(2) bek.] Amennyiben Ajánlattevő a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges).M2) AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint az M2) alkalmassági követelmények teljesülésének igazolására a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezésével, végzettségének, foglalkoztatójának megadásával. Csatolni kell továbbá a végzettséget igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát,a megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát.Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlati megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által a korábbiakban ellátott takarítási feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll, az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
M3)A 321/2015. (X.30) Kr. 1. § és 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő minőségbiztosítási rendszerének bemutatása, érvényes ISO tanúsítvány, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentum csatolásával. Valamennyi alkalmassági feltétel esetén: Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.
§, 67. § és 69.§-ában, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21-22. §-ában foglaltak alapján kell eljárnia. A Kbt. 65. § (7)
bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolatjogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt,amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 12 hónapig fennálló, legalább 1.000 négyzetméter összmennyiségű takarított területre vonatkozó takarítási feladatok ellátása tárgyú referenciával/referenciákkal.Az előírt összmennyiség teljesítése több referenciával is bemutatható. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő takarítói szakképesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik a takarítási képzettség megszerzését követően legalább 12 hónap takarításra vonatkozó szakmai gyakorlattal. Ajánlatkérő a takarítói szakképesítés alatt az OKJ 32 853 03 (Tisztítás-technológiai szakmunkás), illetve OKJ 52 853 02 (Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető), illetve OKJ 31 853 06 (Önjáró felülettisztító gépkezelő), illetve OKJ 31 853 05 (Intézményi takarító és kisegítő), vagy ezekkel egyenértékű képzettséget érti. Eltérő szakképesítés egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.Ajánlattevő az M2) alkalmasság körében bemutatott szakembert a szerződés teljesítése során a takarítási munkák irányítására, szervezésére és ellenőrzésére, csoportvezetőként köteles a teljesítésbe bevonni.
M3) Alkalmas ajánlattevő, ha rendelkezik ISO 9001 és/vagy ISO 14001 szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vállalkozó havonta egy számla kiállítására jogosult.A számlák kiegyenlítése átutalással történik a szerződésszerűen benyújtott számla Megrendelő általi kézhezvételének napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bek. szerint, figyelemmel a Kbt. 27/A. §-ára.A Feladat teljesítésére az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. tv. 58.§-a vonatkozik.Megrendelő előleget nem fizet.Kötbérek:Ptk. 6:168. § (1) bek szerint. Vállalkozót késedelmes teljesítés, a teljesítés meghiúsulása továbbá egyéb szerződésszegés esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli.Kötbéralap:napi gyakoriságú takarítás esetén az 1 napra maximálisan számítható nettó díj; a napi, heti, negyedéves, féléves gyakoriságú takarításoknál, eseti jelleggel megrendelésre kerülő munkáknál az egy alkalomra számítható nettó díj. A kötbérfizetésre vonatkozó részletes szabályokat az EKR karakterkorlátra tekintettel a KD tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának megfelelően az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárás az EKRen keresztül kerül lebonyolításra.AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja.ATknek csatolniuk kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatukat,valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot is.Az ajánlathoz be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személyek aláírási címpéldányának/aláírásmintájának egyszerű másolatát,illetve meghatalmazott esetében a meghatalmazást.AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint értékeli.Az értékelés során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10 pont mindkét részszempont esetén.1.Árszempont: Takarítási szolgáltatás összesített díja(nettóHUF).Módszer:fordított arányosítás.2. minőségi kritérium:A teljesítésben részt vevő szakember szakmai többlet tapasztalata.Módszer:arányosítás.Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.Az e-Kr. 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő GSZnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte.AK a nyertes AT(k)-től nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet(projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítéséhez.AK hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) irányadó.Tekintettel az EKR karakterkorlátozására az egyéb információkat teljeskörűen és részletesen a KD tartalmazza.AK jelen eljárását a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzés mellett folytatja le, az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az e-Kr. és a Ptk. előírásai irányadóak.Helyszíni bejárás: AK 2019.10.18. napján 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejáráson a takarítandó telephelyeket lehet megtekinteni, AK a helyszíni bejárás során konzultációt nem tart, kérdésekre nem válaszol. Az ajánlatban ATnek be kell mutatnia az AT által a feladat ellátásához használt tisztítószereket, csatolni kell a tisztítószerek, higiéniai termékek biztonsági adatlapjait, valamint az alábbiakban felsorolt termékek esetében az ÖKO címkét vagy Környezetbarát Termék minősítést igazoló tanúsítványokat is: általános tisztítószer (alkoholos),fertőtlenítő hatású, univerzális tisztítószer,folyékony súrolószer,folyékony kézi szappan,általános és intenzív vízkőoldó,wctisztító,kézi mosogatószer.Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján, amennyiben AT nem csatolja a használni kívánt termékek biztonsági adatlapját, vagy a felsorolt termékek esetén az ÖKO címkét vagy Környezetbarát Termék minősítést igazoló tanúsítványt. A biztonsági adatlapok, ÖKO címkék és Környezetbarát termék minősítések benyújtására AK - hiánypótlási lehetőséget biztosít, azt a szakmai ajánlat részének nem tekinti. Az ajánlatban ATnek be kell mutatnia az AT által a feladat ellátásához használt elektromos takarító eszközöket/berendezéseket, ennek során meg kell adni az elektromos takarító eszközök, berendezések gyártmányát, típusát és Energiahatékonysági osztályba sorolását is. Erre vonatkozóan AK hiánypótlási lehetőséget biztosít, azt a szakmai ajánlat részének nem tekinti. AK elvárása minimum „C” Energiahatékonysági osztályba sorolt elektromos takarító eszközök /berendezések használata.AT a KD-ban kiadott iratminta szerinti titoktartási és összeférhetetlen nyilatkozatot köteles az ajánlatához csatolni. AK a KDban rendelkezésre bocsátja a munkaterv sablont és a takarítási napló-tervezetet, amely tájékoztatásul szolgál és Ak és nyertes AT azt a szerződés megkötését megelőzően egyeztetik, ezen dokumentumokat az ajánlatban nem kell csatolni.FAKSZ: Dr. Nagy Szilvia(lajstromszám:00175)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény(Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák