Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19035/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szeged, Tarján, Murányi u. töltésátvezetés, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút a Szélső sortól a Körtöltésig 0+000 – 0+113 km szelvény között és kétirányú kerékpárút a Körtöltés és a Murányi között a 0+113 – 0+190 km szelvény között.;Szegedi Ipari Logisztikai Központnál (SZILK) az 5. sz. főút 164+068-164+515 km szelvény jobb oldala és az 502. jelű út 0+000-0+190 km szelvény jobb oldala, a Back Bernáth utcán kerékpáros nyom felfestéssel és buszmegállópár útépítése járdakapcsolattal. Meglévő gyalogos kerékpárútszakasz rekonstrukciója a Dorozsmai úttól a Gumigyárig: 5. sz. főút 164+200-165+909 km szelvények között.;Szeged, Sziksósfürdő – Bordány (Szeged közigazgatási határ) között hiányzó kerékpáros kapcsolat kiépítése az 5408. jelű út 43+459-47+162 km szelvény között jobb oldalon és a meglévő kerékpárút rekonstrukciója az 5408. jelű út 47+173-52+580 km szelvény között (Sziksósfürdő bejárat – Dorozsmai úti vasúti keresztezés között).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HARMATH ÉS TÁRSAI Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság;NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - II. ütem - TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül 3 részajánlati körben
Hivatkozási szám: EKR000163802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési beruházás: Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - II. ütem - TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül 3 részajánlati körben
I. részajánlati kör: Tarján, Murányi utcai kerékpáros töltésátvezetés építése
II. részajánlati kör: Szegedi Ipari Logisztikai Központ (SZILK) kerékpárút építése
III. részajánlati kör: Szeged, Sziksósfürdő – Bordány kerékpárút építése
Főbb tervezett mennyiségek:
I. részajánlati kör vonatkozásában:
Főbb munkarészek:
Kétirányú kerékpárút építés, 2,25 m szélességben, 77 m hosszban (173,25 m2).
Elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút, 3,25 m szélességben 113 m hosszban (367,25 m2).
Tervezett mennyiségi adatok:
- Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, elterítése (223,4 m3)
- Humuszterítés 20 cm vastagságban (320 m2)
- Talajjavító réteg készítése homokból (1172 m3)
- Bevágási szelvény bővítése földkiemeléssel (156,1 m3)
- Töltésszélesítés (253,35 m3)
- Telepen kevert Ckt útalap készítés (87,9 m3)
- Aszfalt kopóréteg építés 2,5 cm vastagságban, (15,7 m3)(628 m2)
- Aszfalt kötőréteg építés 3,5 cm vastagságban, (20,6 m3)(588,57 m2)
- Vízzáró betongerenda építés (1,53 m3)
- Gyalog és kerékpárút korlát (200 m)
- Közlekedési táblák elhelyezése, áthelyezése
- Burkolatjel festések
- Faültetés (17 db)
- Cserje/talajtakaró ültetése (14 db)
- Gyepesítés, előkészített talajon, vízszintes területen (2178 m2)
Bontási munkák: aszfaltburkolat 0,7 m3, útalap beton 213,3 m3, szegélyek 9,6 m, járdalap 223,5 m2
II. részajánlati kör vonatkozásában:
Főbb munkarészek:
Kétirányú kerékpárút építés, 2,5 m szélességben, 619 m hosszban 1.547,5 m2
Meglévő útpályán, kerékpáros útvonal kijelölése (kerékpáros nyom felfestése), 1182 m.
Buszmegálló építése 2 db (18x3 m), zúzalékos, vasalt betonból. 108 m2
Buszmegálló peron építése 2 db (18x2,3 m), sárga kiselemes betonburkolat. 82,8 m2
Utasváró elhelyezése 1 db (Velence típusú).
Járdaépítés, kiselemes betonburkolattal (1,5x131,7 m). 197,55 m2
Tervezett mennyiségi adatok:
- Földkiemelés bevágásban (794,62 m3)
- Csatornaépítés (12 m)
- Csapadékvíz elvezető árok készítése (746 m3), 619 m.
- Kavics ágyazat készítés 20 cm vastagságban, tömörítés (342,81 m3)
- Talajstabilizáció, 20cm Ctt előkevert cementes homokstabilizáció készítés (262,45 m3)
- AC-11 Aszfalt kötőréteg 4 cm vastagságban (64,3 m3)
- AC-8 Aszfalt kopóréteg 4 cm vastagságban (64,3 m3)
- AC-8 Aszfalt kopóréteg javítás (19,75 m3)
- C30/37-XF4 beton készítése (21,6 m3)
- Közlekedési táblák elhelyezése (39 db)
- Burkolatjel festések (367,4 m2)
- Taktilis sáv készítése (11,22 m2)
Egyéb beavatkozások:
- Bontási munkák (aszfalt burkolat 63 m3; beton távközlési akna 1 db)
- Facsemeték áthelyezése 6 db
- Távközlési akna elhelyezése 3 db
- Út alatti átfúrás 160 mm-es védőcsővel 8 m
- 110 mm-es védőcső elhelyezése 377 m
- Távközlési kábel behúzása, kötéssel 370 m
III. részajánlati kör vonatkozásában:
Főbb munkarészek:
Kétirányú kerékpárút építés, 2,5 m szélességben, 3.703 m hosszban. (9.257,5 m2)
Buszmegálló felújítás,
Kapubejáró kialakítás, 61 db, 3 m hosszban, 1-1 m szélességben a kerékpárút szélétől, 15 cm vastag, M56 mészkő zúzottkőből.
Kerékpáros pihenőhely kialakítás, 1 db Quattro típusú.
Tervezett mennyiségi adatok:
- Humuszleszedés 20 cm (3703 m3)
- Humuszterítés (11010 m2)
- Földkiemelés bevágásban (2302 m3)
- Csapadékvíz elvezető árok készítése (1851 m3) 3.191 fm
- Padkarendezés (5150 m2)
- Töltésszélesítés (5140 m3)
- Talajjavító réteg homokos kavicsból 20 cm vastagságban, tömörítés (2508,9 m3)
- Útalap, 20cm Ckt-T2 készítés (1604,5 m3)
- AC-11 Aszfalt kötőréteg 4 cm vastagságban (418 m3)
- AC-8 Aszfalt kopóréteg 4 cm vastagságban (409,66 m3)
- AC-8 Aszfalt kopóréteg javítás (209,56 m3)
- C30/37-XF4 beton készítése (11,2 m3)
- Rézsűképzés (6250 m2)
- Közlekedési táblák elhelyezése (182 db)
- Burkolatjel festések (382,28 m2)
- Előregyártott vb támfal elhelyezése (137 db)
- Töltésanyag kitermelése (2838 m3)
- 300 mm átmérőjű tokos betoncső elhelyezése (511,5 m)
Egyéb beavatkozások:
- Bontási munkák (beton burkolat 14,8 m3; beton burkolatmarás 5 cm vastagságban 190 m2,
távközlési hálózat bontása 2070 m)
- Fakivágás tuskózással 193 db
- Facsemeték ültetése 83 db
- 26 férőhelyes biciklitároló elhelyezése 1 db
- Behajtásgátló elhelyezése 22 db
- 40 mm-es védőcső elhelyezése 2930 m
- vb védőlemez készítése 15x40 cm 1016 m
- Távközlési kábel oszlop elhelyezése 43 db
- Kerítés áthelyezés 1550,5 m2
- Labdafogó háló elhelyezése 2,5 m magasságban, 18 m hosszan
- Telefon légkábel elhelyezése 1946 m
A közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 105430958 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tarján, Murányi utcai kerékpáros töltésátvezetés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, Tarján, Murányi u. töltésátvezetés, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút a Szélső sortól a Körtöltésig 0+000 – 0+113 km szelvény között és kétirányú kerékpárút a Körtöltés és a Murányi között a 0+113 – 0+190 km szelvény között.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás: Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - II. ütem - TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül 3
részajánlati körben
I. részajánlati kör: Tarján, Murányi utcai kerékpáros töltésátvezetés építése
Főbb tervezett mennyiségek: I.részajánlati kör vonatkozásában:
Főbb munkarészek: • Kétirányú kerékpárút építés, 2,25 m szélességben, 77 m hosszban (173,25 m2).
• Elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút, 3,25 m szélességben 113 m hosszban (367,25 m2).
Tervezett mennyiségi adatok:
- Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, elterítése (223,4 m3)
- Humuszterítés 20 cm vastagságban (320 m2)
- Talajjavító réteg készítése homokból (1172 m3)
- Bevágási szelvény bővítése földkiemeléssel (156,1 m3)
- Töltésszélesítés (253,35 m3)
- Telepen kevert Ckt útalap készítés (87,9 m3)
- Aszfalt kopóréteg építés 2,5 cm vastagságban, (15,7 m3)(628 m2)
- Aszfalt kötőréteg építés 3,5 cm vastagságban, (20,6 m3)(588,57 m2)
- Vízzáró betongerenda építés (1,53 m3)
- Gyalog és kerékpárút korlát (200 m)
- Közlekedési táblák elhelyezése, áthelyezése
- Burkolatjel festések
- Faültetés (17 db)
- Cserje/talajtakaró ültetése (14 db)
- Gyepesítés, előkészített talajon, vízszintes területen (2178 m2)
Bontási munkák: aszfaltburkolat 0,7 m3, útalap beton 213,3 m3, szegélyek 9,6 m, járdalap 223,5 m2
A közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiterjesztett jótállási időtartam (min 0 - max 12 hónap) 10
2 Az alkalmasság M/2 a) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje út és/vagy kerékpárút építés tárgyú beruházások megvalósítása területén (min 0- max 24 hó). 10
3 Az alkalmasság M/2 b) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje mélyépítési tárgyú beruházások megvalósítása területén (min 0-max 24 hó). 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: SZILK kerékpárút építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak:45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szegedi Ipari Logisztikai Központnál (SZILK) az 5. sz. főút 164+068-164+515 km szelvény jobb oldala és az 502. jelű út 0+000-0+190 km szelvény jobb oldala, a Back Bernáth utcán kerékpáros nyom felfestéssel és buszmegállópár útépítése járdakapcsolattal. Meglévő gyalogos kerékpárútszakasz rekonstrukciója a Dorozsmai úttól a Gumigyárig: 5. sz. főút 164+200-165+909 km szelvények között.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás: Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - II. ütem - TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül 3
részajánlati körben
II. részajánlati kör: Szegedi Ipari Logisztikai Központ (SZILK) kerékpárút építése
II. részajánlati kör vonatkozásában: Főbb munkarészek: • Kétirányú kerékpárút építés, 2,5 m szélességben, 619 m hosszban 1.547,5 m2 • Meglévő útpályán, kerékpáros útvonal kijelölése (kerékpáros nyom felfestése), 1182 m. • Buszmegálló építése 2 db (18x3 m), zúzalékos, vasalt betonból. 108 m2 • Buszmegálló peron építése 2 db (18x2,3 m), sárga kiselemes betonburkolat. 82,8 m2 • Utasváró elhelyezése 1 db (Velence típusú). • Járdaépítés, kiselemes betonburkolattal (1,5x131,7 m). 197,55 m2
Tervezett mennyiségi adatok:
- Földkiemelés bevágásban (794,62 m3)
- Csatornaépítés (12 m)
- Csapadékvíz elvezető árok készítése (746 m3), 619 m.
- Kavics ágyazat készítés 20 cm vastagságban, tömörítés (342,81 m3)
- Talajstabilizáció, 20cm Ctt előkevert cementes homokstabilizáció készítés (262,45 m3)
- AC-11 Aszfalt kötőréteg 4 cm vastagságban (64,3 m3)
- AC-8 Aszfalt kopóréteg 4 cm vastagságban (64,3 m3)
- AC-8 Aszfalt kopóréteg javítás (19,75 m3)
- C30/37-XF4 beton készítése (21,6 m3)
- Közlekedési táblák elhelyezése (39 db)
- Burkolatjel festések (367,4 m2)
- Taktilis sáv készítése (11,22 m2)
Egyéb beavatkozások:
- Bontási munkák (aszfalt burkolat 63 m3; beton távközlési akna 1 db)
- Facsemeték áthelyezése 6 db
- Távközlési akna elhelyezése 3 db
- Út alatti átfúrás 160 mm-es védőcsővel 8 m
- 110 mm-es védőcső elhelyezése 377 m
- Távközlési kábel behúzása, kötéssel 370 m
A közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiterjesztett jótállási időtartam (min 0 - max 12 hónap) 10
2 Az alkalmasság M/2 a) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje út és/vagy kerékpárút építés tárgyú beruházások megvalósítása területén (min 0- max 24 hó). 10
3 Az alkalmasság M/2 b) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje vízgazdálkodási építményekkel kapcsolatos beruházások megvalósítása területén (min 0-max 24 hó). 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szeged, Sziksósfürdő – Bordány kerékpárút építése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, Sziksósfürdő – Bordány (Szeged közigazgatási határ) között hiányzó kerékpáros kapcsolat kiépítése az 5408. jelű út 43+459-47+162 km szelvény között jobb oldalon és a meglévő kerékpárút rekonstrukciója az 5408. jelű út 47+173-52+580 km szelvény között (Sziksósfürdő bejárat – Dorozsmai úti vasúti keresztezés között).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás: Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - II. ütem - TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül 3
részajánlati körben
III. részajánlati kör: Szeged, Sziksósfürdő – Bordány kerékpárút építése Főbb tervezett mennyiségek:
III.részajánlati kör vonatkozásában: Főbb munkarészek: • Kétirányú kerékpárút építés, 2,5 m szélességben, 3.703 m hosszban. (9.257,5 m2) • Buszmegálló felújítás, • Kapubejáró kialakítás, 61 db, 3 m hosszban, 1-1 m szélességben a kerékpárút szélétől, 15 cm vastag, M56 mészkő zúzottkőből. • Kerékpáros pihenőhely kialakítás, 1 db Quattro típusú.
Tervezett mennyiségi adatok:
- Humuszleszedés 20 cm (3703 m3)
- Humuszterítés (11010 m2)
- Földkiemelés bevágásban (2302 m3)
- Csapadékvíz elvezető árok készítése (1851 m3) 3.191 fm
- Padkarendezés (5150 m2)
- Töltésszélesítés (5140 m3)
- Talajjavító réteg homokos kavicsból 20 cm vastagságban, tömörítés (2508,9 m3)
- Útalap, 20cm Ckt-T2 készítés (1604,5 m3)
- AC-11 Aszfalt kötőréteg 4 cm vastagságban (418 m3)
- AC-8 Aszfalt kopóréteg 4 cm vastagságban (409,66 m3)
- AC-8 Aszfalt kopóréteg javítás (209,56 m3)
- C30/37-XF4 beton készítése (11,2 m3)
- Rézsűképzés (6250 m2)
- Közlekedési táblák elhelyezése (182 db)
- Burkolatjel festések (382,28 m2)
- Előregyártott vb támfal elhelyezése (137 db)
- Töltésanyag kitermelése (2838 m3)
- 300 mm átmérőjű tokos betoncső elhelyezése (511,5 m)
Egyéb beavatkozások:
- Bontási munkák (beton burkolat 14,8 m3; beton burkolatmarás 5 cm vastagságban 190 m2,
távközlési hálózat bontása 2070 m)
- Fakivágás tuskózással 193 db
- Facsemeték ültetése 83 db
- 26 férőhelyes biciklitároló elhelyezése 1 db
- Behajtásgátló elhelyezése 22 db
- 40 mm-es védőcső elhelyezése 2930 m
- vb védőlemez készítése 15x40 cm 1016 m
- Távközlési kábel oszlop elhelyezése 43 db
- Kerítés áthelyezés 1550,5 m2
- Labdafogó háló elhelyezése 2,5 m magasságban, 18 m hosszan
- Telefon légkábel elhelyezése 1946 m
A közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiterjesztett jótállási időtartam (min 0 - max 12 hónap) 10
2 Az alkalmasság M/2 a) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje út és/vagy kerékpárút építés tárgyú beruházások megvalósítása területén (min 0- max 24 hó). 10
3 Az alkalmasság M/2 b) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje vízgazdálkodási építményekkel kapcsolatos beruházások megvalósítása területén (min 0-max 24 hó). 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tarján, Murányi utcai kerékpáros töltésátvezetés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HARMATH ÉS TÁRSAI Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53456753
Postai cím: Majsai Út 2
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
E-mail: harmathestarsai@gmail.com
Telefon: +36 302519199
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62259249
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483839206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 44316030
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47508579
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89149652
Postai cím: Kastélykert Utca 171
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486206

Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689243

Hivatalos név: HARMATH ÉS TÁRSAI Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53456753
Postai cím: Majsai Út 2
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483839206

Hivatalos név: NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26673437
Postai cím: Csöndes Utca 9
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24074070206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: SZILK kerékpárút építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26673437
Postai cím: Csöndes Utca 9
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: terhes.norbi@gmail.com
Telefon: +36 303186577
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24074070206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37813947
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57922379
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-KÉ felelős műszaki vezető, vízgazdálkodási építmények kivitelezési munkáinak szakmai irányítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89149652
Postai cím: Kastélykert Utca 171
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486206

Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689243

Hivatalos név: HARMATH ÉS TÁRSAI Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53456753
Postai cím: Majsai Út 2
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483839206

Hivatalos név: NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26673437
Postai cím: Csöndes Utca 9
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24074070206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Szeged, Sziksósfürdő – Bordány kerékpárút építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja és a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy az eljárásban adott végleges árajánlatok mindegyike meghaladja az igazolt rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntését.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89149652
Postai cím: Kastélykert Utca 171
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486206

Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689243

Hivatalos név: HARMATH ÉS TÁRSAI Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53456753
Postai cím: Majsai Út 2
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483839206

Hivatalos név: NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26673437
Postai cím: Csöndes Utca 9
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24074070206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az V.2.12) pont kapcsán megjegyezni kívánjuk, hogy az OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mindhárom részajánlati körben közös ajánlattevői minőségben nyújtott be ajánlatot. Tekintettel arra, hogy a hirdetményminta sajátosságai miatt a közös ajánlattevő adatai a fenti pontokban nem jelennek meg, ezért azokat Ajánlatkérő e pontban ismerteti:
Hivatalos név: ÚTKELLENE Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92620937
Postai cím: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a al. 2.
Ajánlattevő adószáma: 24292616-2-41
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges