Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:19037/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pócsmegyer Község Önkormányzat
Teljesítés helye:2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27. (025/103. hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TOM-ÁSZOK 97 Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pócsmegyer Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK21203
Postai cím: Hunyadi utca 6
Város: Pócsmegyer
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2017
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Klibán Zita
Telefon: +36 26814843
E-mail: polgarmester@pocsmegyer.hu
Fax: +36 26395702
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pocsmegyer.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pocsmegyer.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PM_EUALAPELLATAS_2017 pályázathoz kapcsolódóan ’Pócsmegyer Orvosi rendelő kivitelezési munkái’
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
PM_EUALAPELLATAS_2017 pályázathoz kapcsolódóan ’Pócsmegyer Orvosi rendelő kivitelezési munkái’
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27. (025/103. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Általános ismertetés:
2017 Pócsmegyer belterület Hrsz: 025/106 alatti telekre "Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (PM_EUALAPELLATAS_2017)" című pályázati felhívás, útmutató és építési segédlet előírásainak megfelelő építési engedélyezési tervdokumentáció készült.
Ellátandó feladat a zöldberuházás keretében 579,4 m2 alapterületű épület teljes körű kivitelezése, üzembe helyezése, és a használatba vételi engedélyek beszerzése. Részletes építési információkat az építészeti engedélyes és kiviteli tervek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9319 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TOM-ÁSZOK 97 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady E. u. 44.
Város: Pócsmegyer
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2017
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 173275118
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27. (025/103. hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Általános ismertetés:
2017 Pócsmegyer belterület Hrsz: 025/106 alatti telekre "Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (PM_EUALAPELLATAS_2017)" című pályázati felhívás, útmutató és építési segédlet előírásainak megfelelő építési engedélyezési tervdokumentáció készült.
Ellátandó feladat a zöldberuházás keretében 579,4 m2 alapterületű épület teljes körű kivitelezése, üzembe helyezése, és a használatba vételi engedélyek beszerzése. Részletes építési információkat az építészeti engedélyes és kiviteli tervek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/25 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 173275118
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TOM-ÁSZOK 97 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady E. u. 44.
Város: Pócsmegyer
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2017
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
IV.17. Az előleg az 1-4 részszámlákból egyenlő arányban kerül elszámolásra. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés az előleg elszámolása előtt megszűnne, a szerződés megszűnésének napját követő banki 5. napig (alapuljon az bármely jogcímen) köteles a Vállalkozó a felvett, de még el nem számolt előleget késedelmi kamat terhe mellett a megrendelőnek átutalással hiánytalanul visszafizetni.
IV.19. Az előlegszámla összege az 1-4 részszámlákban egyenlő arányban számolható el.
IV.20. Megrendelő a részszámlázást akként biztosítja, hogy a teljesítés során 6 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
A teljesítés során a számla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
- Az 1. részszámla benyújtásának feltétele: szerkezetkész állapot födém nélkül leigazolt elérésekor
- A 2. részszámla benyújtásának feltétele: födém elkészülte leigazolt elérésekor
- A 3. részszámla benyújtásának feltétele: tetőszerkezet, gépészet és falak elkészülte leigazolt elérésekor
- A 4. részszámla benyújtásának feltétele: szigetelés, nyílászárók beépítése, külső tereprendezés leigazolt elérésekor
- Az 5. részszámla benyújtásának feltételei: álmennyezet, felületképzés, lakatos szerkezeti munkák, gépészet és elektromos szerelvények elkészültének leigazolt elérésekor
- Végszámla benyújtásának feltétele: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának leigazolt elérésekor (sikeres műszaki átadás- átvételt követően) a fennmaradó összegről.
VII.1. Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés ideje: 2019. szeptember 25. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A projekt elszámolhatóságához kapcsolódó támogatási szerződéssel történő összhang biztosítása érdekében a szerződésmódosítás szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 173275118 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 173275118 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben