Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19047/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Nagyszokoly Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7097 Nagyszokoly, Petőfi Sándor u. 276 NUTS kód: HU23305
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyszokoly Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94095331
Postai cím: Petőfi Utca 276
Város: Nagyszokoly
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Tímea
Telefon: +36 704099658
E-mail: jambor.timea@palyazateu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000881412018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7097 Nagyszokoly, Petőfi Sándor u. 276 NUTS kód: HU23305
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közel 0 külső energiafelhasználású épület létrehozása, melyet a megújuló energiás fejlesztésekkel és az épület energetikai szempontú felújításával érjük el. A felújítás során az épület szigetelése valósul meg: 1.394,37 m2, a nyílászárók cseréje: 43 db, fűtéskorszerűsítés. Napelemes rendszer névleges teljesítménye:17,6 kWp. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24286 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72686920
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: tamasi@topaepito.hu
Telefon: +36 74/570013
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74/570013
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 66109867
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7097 Nagyszokoly, Petőfi Sándor u. 276 NUTS kód: HU23305
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közel 0 külső energiafelhasználású épület létrehozása, melyet a megújuló energiás fejlesztésekkel és az épület energetikai szempontú felújításával érjük el. A felújítás során az épület szigetelése valósul meg: 1.394,37 m2, a nyílászárók cseréje: 43 db, fűtéskorszerűsítés. Napelemes rendszer névleges teljesítménye:17,6 kWp. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 66109867
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72686920
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: tamasi@topaepito.hu
Telefon: +36 74570013
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74570013
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó 2019. augusztus 28-án kapta készhez az akadálymentesítési tervfejezetet, mely a földszinten található 1-es Irodához tartozó mozgáskorlátozott WC ill. mosdó belső kialakításának módját tartalmazta. Az akadálymentesítés során beépítésre kell, hogy kerüljön 1 db kerekesszékkel megközelíthető WC, valamint billenthető mosdó, dönthető tükörrel, kapaszkodó, valamint segélyhívó berendezés. A helyszín kötöttebbé, elrendezése meghatározotabbá válik, az eredeti építészterveken szereplő tervekhez képest. A kivitelezés a beruházás általános jellegét nem változtatja meg, jelentős költségnövekedést a vállalkozónak nem okoz. A Vállalkozó mindezekre tekintettel kérte a Megrendelő, hogy biztosítson számára – kötbérmentesen - a kivitelezési munkákra meghatározott plusz határidőt. Megrendelő a Vállalkozó kérésének eleget tett, így a kivitelezési munkák befejezésének határidejéről döntött.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2019. augusztus 28-án kapta készhez az akadálymentesítési tervfejezetet, mely a földszinten található 1-es Irodához tartozó mozgáskorlátozott WC ill. mosdó belső kialakításának módját tartalmazta. Az akadálymentesítés során beépítésre kell, hogy kerüljön 1 db kerekesszékkel megközelíthető WC, valamint mosdó tükörrel, kapaszkodó, valamint segélyhívó berendezés. A helyszín kötöttebbé, elrendezése meghatározotabbá válik, az eredeti építészterveken szereplő tervekhez képest. A kivitelezés a beruházás általános jellegét nem változtatja meg, jelentős költségnövekedést a vállalkozónak nem okoz. A Vállalkozó mindezekre tekintettel kérte a Megrendelő, hogy biztosítson számára – kötbérmentesen - a kivitelezési munkákra meghatározott plusz határidőt. Megrendelő a Vállalkozó kérésének eleget tett, így a kivitelezési munkák befejezésének határidejéről döntött.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 66109867 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 66109867 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás költségnövekedést nem okozott, nem változtatta meg a szerződés általános jellegét. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során 2019. augusztus 28-án kapta meg az akadálymentesítési tervfejezetet, melynek tartalma a kivitelezési munkák időbeli meghosszabbítását eredményezi.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben