Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19054/2019
CPV Kód:45331110-0
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4080 Hajdúnánás HRSZ: 2832/3; 2832/6; továbbiak: II.2.4. pont
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:európai uniós projektfelügyeletet ellátó nkft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:európai uniós projektek felügyelete
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31081333
Postai cím: Kossuth Utca 22
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gélák Pál Attila
Telefon: +36 52390883
E-mail: info.hepszolg@nanasholding.hu
Fax: +36 52390883
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hepszolg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hepszolg.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nkft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: európai uniós projektek felügyelete
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hajdúnánás távhő kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000632272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331110-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
• Kazánház korszerűsítés
2 db keringető szivattyú cseréje új, korszerű WILO NL125/400-45-4-12 típusú, vagy azzal egyenértékű frekvenciaváltós szivattyúra, valamint a K-3-as SLT-3 típusú kazánon lévő Tüki 8NF típusú kazánégő cseréje Weishaupt WM - G 30 / 2 - A / ZM, 2300 kW teljesítményű vagy azzal egyenértékű gázégővel.
• Hőközpont kialakítás
39 db új fogyasztói hőközpont kiépítése
Fűtési hőteljesítmény 100-300 kW
HMV hőteljesítmény 80-200 kW
• Távhővezeték építés
vasbeton védőcsatornában fektetet vezetékek bontása
közvetlenül földbefektetett távvezeték bontása,
39 db új fogyasztói hőközpontot ellátó műanyagköpenycsöves előreszigetelt távhővezeték építés
2xDN200/315 336 nyvfm,
2xDN150/250 42 nyvfm,
2xDN125/225 120 nyvfm
2xDN100/200 300 nyvfm,
2xDN80/160 300 nyvfm,
2xDN50/125 12 nyvfm,
2xDN32/110 18 nyvfm
Összesen vezetéképítés:1128 nyvfm
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hajdúnánás távhő kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331110-0
További tárgyak:45231100-6
45315300-1
45331000-6
45333000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4080 Hajdúnánás HRSZ: 2832/3; 2832/6; továbbiak: II.2.4. pont
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Kazánház korszerűsítés
• 2 db keringető szivattyú cseréje új, korszerű WILO NL125/400-45-4-12 típusú, vagy azzal egyenértékű frekvenciaváltós szivattyúra, valamint a K-3-as SLT-3 típusú kazánon lévő Tüki 8NF típusú kazánégő cseréje Weishaupt WM - G 30 / 2 - A / ZM, 2300 kW teljesítményű vagy azzal egyenértékű gázégővel.
• Hőközpont kialakítás
39 db új fogyasztói hőközpont kiépítése
Fűtési hőteljesítmény 100-300 kW
HMV hőteljesítmény 80-200 kW
• Távhővezeték építés
vasbeton védőcsatornában fektetet vezetékek bontása
közvetlenül földbefektetett távvezeték bontása,
39 db új fogyasztói hőközpontot ellátó műanyagköpenycsöves előreszigetelt távhővezeték építés
DN200/315: 672 fm,
DN150/250: 84 fm,
DN125/250: 240 fm
DN100/200: 600 fm,
DN80/160: 600 fm,
DN50/125: 24 fm,
DN32/110: 36 fm
Összesen vezetéképítés:2256 fm, azaz 1128 nyvfm hosszban
Teljesítés helye: 4080 Hajdúnánás HRSZ: 2832/3; 2832/6; 2832/7; 2832/8, 2832/9; 2832/10, 12,3; 2832/12; 2890/1,8,13; 2832/11; 2830/2; 3501; 4951/4, 3506; 3507; 3508; 2831; 3481; 3502; 2820; 2806; 4953; 2825/2; 4951/3; 4951/5; 4951/2; 4946; 2832/2; 2832/4; 2832/5; 2823;
Ahol a közbeszerzési dokumentáció vagy a tervdokumentáció konkrét típusmegjelölést tartalmaz, ott minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség alátámasztása az Ajánlattevő kötelezettsége és AT egyenértékűséget bizonyító műszaki dokumentumokat köteles ajánlatához csatolni, illetve a kivitelezés során a műszaki átadás-átvétel időpontjában átadni. Amennyiben valamely engedély a megadott berendezésre, eszközre vonatkozott, úgy az engedély módosításának kötelezettsége is az ajánlattevőt terheli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1.1. alk. köv.-re bemutatott szakember, alk. köv. felüli MV-TH vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakm. tap. felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban,0-36) 10
2 Az M.1.2. alk. köv.-re bemutatott szakember, alk. köv. felüli MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakm. tap. felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban,0-36) 10
3 Többlet jótállás időtartama. Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli vállalást értékeli (0- 24 hónap), ajánlati elem legkedvezőbb szintje 24 hónap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.1-17-2017-00013
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pont részletesen: A végteljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számítva: 14 hónap, amennyiben a fűtési időszak (szeptember 15. és május 15. közötti időszak) alatt a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzítve megállapítja, hogy nem lehet munkát végezni és munkavégzésre nem is kerül sor, úgy ezen igazolt időtartam(ok) a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőbe nem számít(anak) bele.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hajdúnánás távhő kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig, azaz 2019.08.23. 13:00 óráig az eljárásban 1 darab, azaz egy ajánlat érkezett, mivel
Ajánlatkérő a felhívás V.2.13. pontjában előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, így az eljárás eredménytelen a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MIKRONTECH Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95056247
Postai cím: Gyár Utca 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23989153213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges