Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19112/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Kiszombor, Rákóczi utca 8. (hrsz.: 670/3)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12838864
Postai cím: Nagyszentmiklósi Utca 8
Város: Kiszombor
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6775
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szegvári Ernőné
Telefon: +36 62525090
E-mail: phkiszombor@vnet.hu
Fax: +36 62525091
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kiszombor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ÖNK. ÉPÜLETEINEK ÁTALAKÍTÁSA KORSZERŰSÍTÉSE
Hivatkozási szám: EKR001103672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bölcsőde átalakítás,korszerűsítés,férőhelybővítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Kiszombor, Rákóczi utca 8. (hrsz.: 670/3)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A kiszombori bölcsőde átalakítása és férőhelybővítése valamint energetikai korszerűsítése” az alábbiak szerint:
A Kiszombor, Rákóczi utca 8. (hrsz.: 670/3) alatti épület átalakítása és bővítése 296,4 m2 alapterületről 639,64 m2 alapterületre 2 db altató-pihenő terasszal (99,24m2) a meglévő épületrész energetika korszerűsítésével (296,4 m2) továbbá 3 KW teljesítményű napelem elhelyezése a kiviteli tervdokumentációban, tervezői költségvetésben és az építési engedélyben meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 225
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00028 és -00019

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02761 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Bölcsőde átalakítás,korszerűsítés,férőhelybővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88492281
Postai cím: Ipoly Sor 11. B. lház 7. em. 21.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@hungarosun.hu
Telefon: +36 205850060
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 244078565
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Kiszombor, Rákóczi utca 8. (hrsz.: 670/3)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A kiszombori bölcsőde átalakítása és férőhelybővítése valamint energetikai korszerűsítése” az alábbiak szerint:
A Kiszombor, Rákóczi utca 8. (hrsz.: 670/3) alatti épület átalakítása és bővítése 296,4 m2 alapterületről 639,64 m2 alapterületre 2 db altató-pihenő terasszal (99,24m2) a meglévő épületrész energetika korszerűsítésével (296,4 m2) továbbá 3 KW teljesítményű napelem elhelyezése a kiviteli tervdokumentációban, tervezői költségvetésben és az építési engedélyben meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 271
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 266029737
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88492281
Postai cím: Ipoly Sor 11. B. lház 7. em. 21.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@hungarosun.hu
Telefon: +36 205850060
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK
„4.1. A Vállalkotót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzéséért ajánlata alapján,
BÖLCSŐDE ÁTALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE 200 785 393 Ft
BÖLCSŐDE TOP ENERGETIKA 43 293 172 Ft
NETTÓ VÁLLALÁSI ÁR: 244 078 565 Ft
azaz kettőszáznegyvennégymillió-hetvennyolcezer-ötszázhatvanöt Ft illeti meg.
BM FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK (NETTÓ): 21.951.172,- Ft
ÁFA 27% 5.926.816,- Ft
BRUTTÓ VÁLLALÁSI ÁR: 27.877.988,- Ft
azaz huszonhétmillió-nyolcszázhetvenhétezer-kilencszáznyolcvannyolc forint illeti meg.
A kivitelezési munkához kapcsolódó ÁFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. (1) -(3) bekezdésében foglaltak szerint járnak el a felek.
A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és a 3.1 pontban felsorolt dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra.
„5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel lezárásának időpontja):
1. rész: a szerződés hatályba lépésétől számított 271 nap, azaz 2019. október 31.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.3. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni.”
„13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbiak szerinti időpontra: a szerződés hatálybalépésétől számított 257 nap, azaz 2019. október 17.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megrendelő részére a Belügyminisztérium 1004/2019. (I.18.) Korm. határozata alapján vissza nem térítendő támogatást állapított meg. Megrendelő a támogatási összegből kiegészítő beruházási munkákat rendelt el, a létesítmény komfortosságának, az energia takarékosságának, valamint a környezetrendezésének érdekében. A bölcsőde átalakítása, bővítése TOP munkarésznél a beruházó, megrendelő elektromos konyhatechnológiai eszközök beszerzéséről döntött, ezért a gázellátás valamint szellőzési munkák módosultak. Továbbá a faanyag védelmi szakértő véleménye alapján az épület tetőszerkezetében elemcseréket kellett végrehajtani. A bölcsőde energetikai TOP munkarésznél a felek a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 28. §. (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint egyeztetést folytattak le, amely alapján a 3 kW teljesítményű napelemek típusa és teljesítménye módosításra került. A faanyag védelmi szakértő véleménye alapján a hőszigetelésre kerülő fa födém szerkezet korhadt elemeinek cseréje szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 244078565 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 266029737 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben