Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19115/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Mezőtúr Város Önkormányzata Mesterszállás Községi Önkormányzat;Mezőhék Község Önkormányzata;Örményes Községi Önkormányzat;Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat;Kuncsorba Községi önkormányzat
Teljesítés helye:EFOP- 1.5.3: Mesterszállás, Mezőhék, Örményes TOP-5.3.1: Kuncsorba, Mesterszállás, Mezőhék, Öcsöd, Örményes
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16840306
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mezotur.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://mezotur.hu/
 
Hivatalos név: Mesterszállás Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45592553
Postai cím: Szabadság Út 24
Város: Mesterszállás
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 5452
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036415
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mesterszallas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mesterszallas.hu/

Hivatalos név: Mezőhék Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10744101
Postai cím: Kossuth Lajos Út 1.
Város: Mezőhék
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 5453
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mezohek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mezohek.hu/

Hivatalos név: Örményes Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10404575
Postai cím: Arany János Út 16.
Város: Örményes
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 5222
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ormenyes.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ormenyes.hu/

Hivatalos név: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43929904
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Öcsöd
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 5451
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ocsod.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ocsod.hu/

Hivatalos név: Kuncsorba Községi önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79755250
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Kuncsorba
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5412
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kuncsorba.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kuncsorba.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
x Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: Mezőtúr Város Önkormányzata (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000840062019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000840062019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés
Hivatkozási szám: EKR000840062019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” tárgyú, EFOP-1.5.3-16-2017-00048 számú projekt, valamint „Cselekvő közösségek támogatása a „Kunhalmok” menti településeken” tárgyú, TOP-5.3.1-16-JN-2017-00001 számú projekt keretében rendezvényszervezés biztosítása tárgyban
Mezőtúr Város Önkormányzata (közös ajánlatkérők képviseletében, DE nem szerződő félként):
EFOP-1.5.3 projektben:
Mesterszállás Községi Önkormányzat
Mezőhék Község Önkormányzata
Örményes Községi Önkormányzat
TOP-5.3.1 projektben:
Kuncsorba Községi Önkormányzat
Mesterszállás Községi Önkormányzat
Mezőhék Község Önkormányzata
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Örményes Községi Önkormányzat
ajánlatkérők nevében folytatja le az eljárást.
A Kbt. 29. § (1) bek szerint Mezőtúr Város Önkormányzat csak az eljárást lefolytató meghatalmazott ajánlatkérő, de nem minősül megrendelőnek.
II.2.4. folytatása:
Örményes: MMk konferencia (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 25 fő,1,db
Örményes: Közösségi találkozó (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 30 fő,14,db
Örményes: Nyári napközis tábor (5 nap, napi 8 óra),min.létszám rendezvényenként: 20 fő,3,db
Örményes: Kulturális nagy-rendezvény (6 órás rendezvány),min.létszám rendezvényenként: 200 fő,2,db
Örményes: Párbeszédkörök (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 30 fő,8,db
Örményes: Helytörténeti kiadványok elkészítése-Fotókönyv ,nem releváns,200,db
Örményes: Rendezvények kommunikációjához kapcsolódó (nyomtatványok, kiadvány, szórólap, plakát) (1 csomag),minden rendezvényhez,1,db
Helytörténeti kiadványok elkészítése-Fotókönyv esetében nem "nem releváns" a tervezett minimális létszám 1 rendezvényre meghatározva
További információk a műszaki leírásban találhatók.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): azonos jellegű szolgáltatás kerül megrendelésre, és a több szolgáltatóval történő szerződéskötés az adminisztrációs terheket aránytalanul megnövelné, mely ellentmondana a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Rendezvényszervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: EFOP- 1.5.3: Mesterszállás, Mezőhék, Örményes
TOP-5.3.1: Kuncsorba, Mesterszállás, Mezőhék, Öcsöd, Örményes
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés: „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” tárgyú, EFOP-1.5.3-16-2017-00048 számú projekt, valamint „Cselekvő közösségek támogatása a „Kunhalmok” menti településeken” tárgyú, TOP-5.3.1-16-JN-2017-00001 számú projekt keretében rendezvényszervezés tárgyban az alábbiak szerint:
Rendezvény megnevezése, egy db rendezvény ideje,tervezett minimális létszám 1 rendezvényre meghatározva ,Települési feladat száma (darabban):
EFOP - 1.5.3 projekt keretében
Mesterszállás: Mesteri sokadalom: (3 napos rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,1,db
Mesterszállás: Nyugdíjas klub programja (8 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,2,db
Mesterszállás: Lakókörzeti önkormányzati kitelepülés (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,1,db
Mesterszállás: Civil programok - Közösségi tér kialakítás (6 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,1,db
Mesterszállás: Civil programok - Ifjúsági klub - egész napos szórakoztató rendezvény fiataloknak (6 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,1,db
Mesterszállás: Civil programok - Mikulás járás, Ifjúsági klub szervezésében (6 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,1,db
Mesterszállás: Civil programok - Falu karácsony, Ifjúsági klub szervezésében (6 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,1,db
Mesterszállás: Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok (Falunap, egész napos rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 400 fő,2,db
Mezőhék Volt Mezőhéki Diákok Találkozója: 3 napos rendezvény,min.létszám rendezvényenként: 50 fő,1,db
Mezőhék Nyugdíjas klub programja (8 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,2,db
Mezőhék Lakókörzeti önkormányzati kitelepülés (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,1,db
Mezőhék: Civil programok - Mikulás járás, Ifjúsági klub szervezésében (6 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,1,db
Mezőhék: Civil programok - Falu karácsony, Ifjúsági klub szervezésében (6 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,1,db
Mezőhék: Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok (egész napos rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 300 fő,2,db
Örményes: Belföldi tanulmányút (2 napos),min.létszám rendezvényenként: 30 fő,1,db
Örményes: Nyugdíjas klub működtetésének támogatása (Örményesi Pacsirták Dalkör, 6 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,2,db
Örményes: Civil programok - Közösségi tér kialakítás (6 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,1,db
Örményes: Civil programok - Ifjúsági klub - egész napos szórakoztató rendezvény fiataloknak (6 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,1,db
Örményes: Civil programok - Mikulás járás (6 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,1,db
Örményes: Civil programok - Falu karácsony (6 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,1,db
Örményes: Lakókörzeti önkormányzati kitelepülés (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 50 fő,1,db
Örményes: Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok (egész napos rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 300 fő,2,db
TOP-5.3.1 projekt keretében
Kuncsorba: MMk konferencia (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 25 fő,1,db
Kuncsorba: Közösségi találkozó (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 30 fő,14,db
Kuncsorba: Nyári napközis tábor (5 nap, napi 8 óra),min.létszám rendezvényenként: 20 fő,3,db
Kuncsorba: Kulturális nagy-rendezvény (6 órás rendezvány),min.létszám rendezvényenként: 200 fő,2,db
Kuncsorba: Párbeszédkörök (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 30 fő,8,db
Kuncsorba: Helytörténeti kiadványok elkészítése-Fotókönyv ,nem releváns,200,db
Kuncsorba: Rendezvények kommunikációjához kapcsolódó (nyomtatványok, kiadvány, szórólap, plakát) (1 csomag),minden rendezvényhez,1,db
Mesterszállás: MMk konferencia (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 25 fő,1,db
Mesterszállás: Közösségi találkozó (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 30 fő,14,db
Mesterszállás:Nyári napközis tábor (5 nap, napi 8 óra),min.létszám rendezvényenként: 20 fő,3,db
Mesterszállás: Kulturális nagy-rendezvény (6 órás rendezvány),min.létszám rendezvényenként: 200 fő,2,db
Mesterszállás: Párbeszédkörök (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 30 fő,8,db
Mesterszállás: Helytörténeti kiadványok elkészítése-Fotókönyv ,nem releváns,200,db
Mesterszállás: Rendezvények kommunikációjához kapcsolódó (nyomtatványok, kiadvány, szórólap, plakát)(1 csomag),minden rendezvényhez,1,db
Mezőhék: MMk konferencia (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 25 fő,1,db
Mezőhék: Közösségi találkozó (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 30 fő,14,db
Mezőhék:Nyári napközis tábor (5 nap, napi 8 óra),min.létszám rendezvényenként: 20 fő,3,db
Mezőhék: Kulturális nagy-rendezvény (6 órás rendezvány),min.létszám rendezvényenként: 200 fő,2,db
Mezőhék: Párbeszédkörök (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 30 fő,8,db
Mezőhék: Helytörténeti kiadványok elkészítése-Fotókönyv ,nem releváns,200,db
Mezőhék: Rendezvények kommunikációjához kapcsolódó (nyomtatványok, kiadvány, szórólap, plakát) (1 csomag),minden rendezvényhez,1,db
Öcsöd: MMk konferencia (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 25 fő,1,db
Öcsöd: Közösségi találkozó (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 30 fő,14,db
Öcsöd: Nyári napközis tábor (5 nap, napi 8 óra),min.létszám rendezvényenként: 20 fő,3,db
Öcsöd: Kulturális nagy-rendezvény (6 órás rendezvány),min.létszám rendezvényenként: 200 fő,2,db
Öcsöd: Párbeszédkörök (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 30 fő,8,db
Öcsöd: Helytörténeti kiadványok elkészítése-Fotókönyv ,nem releváns,200,db
Öcsöd: Rendezvények kommunikációjához kapcsolódó (nyomtatványok,kiadvány,szórólap,plakát)(1 csomag),minden rendezvényhez,1,db
folytatás: II.2.4 pont
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ2. p-ra bemutatásra kerülő szakember,az AF III.1.3)MSZ2. p-ban előírt 24 hónapon felüli rendezvényszervezői tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tap-a (min 0 hónap - max 36 hónap) 10
2 MSZ2. p-ra bemutatásra kerülő szakemberen túl további ,az AF III.1.3) MSZ2. p-ban előírt alk. min. követelménynek megfelelő, teljesítésbe bevont szakember ( min 0 fő - max 2 fő)  10
3 MSZ3. p-ra bemutatásra kerülő szakember,az AF III.1.3)MSZ3. p-ban előírt 12 hónapon felüli arculattervezői tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tap-a (min 0 hónap - max 48 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7. pont, teljesítési véghatáridők pontosítása: EFOP- 1.5.3 2021.01.31. TOP-5.3.1: 2022.03.31.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód folytatása: Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a 321/2015. (X.30.) Kr 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani- dokumentumot. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) valamint q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A. § alapján nyújtandók be. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés szerint -korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés szerint az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I.részében található adatokat jelen eljárásnak megfelelően frissíteni és a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Kr 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri AK a gazd. szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon AK részére a gazd. szereplő korábbi közb-i eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd. szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közb-i eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közb-i eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: MSZ1-MSZ3 Ajánlattevőnek és- amennyiben az ajánlattevő az alk.minköv. vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy (ek) kapacitására kíván támaszkodni -a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek- a Kbt. 67. § (2) bek, és 114. § (2) bek
foglaltaknak megfelelően az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben – csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alk. min.követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni; MAJD az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívására köteles benyújtani az alábbiak szerint:
MSZ.1. A 321/2015. (X.30.) Kr21. § (3) bek a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a közbesz. tárgyára (M1 alkmin. követelményben megfogalmazott) vonatkozó szerződéseinek ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Kr 23. §-ban meghatározott formában igazolva Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább: -a teljesítés időpontját (kezdő és befejező, év/hónap/nap formában), - szolgáltatás tárgyát - a szerződést kötő fél megnevezését, címét, - a teljesített létszámot, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amiből az alkalmasság egyértelműen megállapítható. A Kbt. 65. § (6) bek alapján az MSZ1. pontban előírt alk.min.követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben AT az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontban előírt alk. minköv. vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontjában előírt alk. min.követelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekben foglaltakra. AK az eljárást megindító felhívás MSZ.1.- pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kr 24. § (1) bekezdésében foglaltakra
MSZ2-MSZ3 321/2015. (X. 30.) Kr21. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az AK felhívására szükséges benyújtani a cégszerűen aláírt nyilatkozatát annak a szakembernek megnevezésével, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe. Az igazolásban be kell mutatni a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalatának idejét. A szakmai tapasztalat igazolására a szakmai önéletrajz szolgál. A bemutatott szakembernek csatolni kell saját kezűleg aláírt nyilatkozatát,amelyben vállalja, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során. A képzettséget, végzettséget, minősítést igazoló dokumentumok (a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimum vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat) másolatát csatolni kell.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) (12) bek.iben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt
MSZ2 MSZ3: AK az előírt gyakorlati idő meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalatot kezdeti nap.és befejező nap pontossággal kell feltüntetni
annak érdekében, hogy a teljes hónapok megléte megállapítható legyen. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített és összességében legalább az alábbi szolgáltatásokra irányuló referenciával: legalább 15 db mindösszesen legalább 600 fő részvételével lezajlott rendezvény lefolytatására vonatkozó referenciával, melyből legalább 1 db rendezvényen a résztvevők száma elérte a minimum 100 főt;
Az alkalmassági minimumkövetelmény igazolható egy szerződéssel, valamint igazolható több szerződéssel is, és ez utóbbi esetben az egyes szerződések alapján teljesített referenciák összeadódhatnak.
MSZ2 Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben
nem rendelkezik legalább egy fő rendezvényszervező, vagy protokoll és rendezvényszervező, vagy konferencia és – rendezvény-menedzsment szaktanácsadó, vagy élmény-rendezvény – és közösségszervező, vagy protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező, vagy diplomás rendezvény és protokoll szakreferens vagy művelődésszervező, vagy művelődési és felnőttképzési menedzser, vagy fesztiválszervező, vagy szociológus, vagy turizmus-vendéglátás felsőfokú végzettségű, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettségű (nem szakképzés), és legalább 24 hónap rendezvényszervező szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
MSZ3 Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben
nem rendelkezik legalább egy fő, felsőfokú tervezőgrafikus, vagy grafikusművész vagy új média grafikus, vagy ezekkel egyenértékű végzettségű, legalább 12 hónap arculattervezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
MSZ2 és MSZ3 alkalmassági minimumkövetelménynek ajánlattevő egy szakemberrel is megfelelhet, amennyiben mindkét alk.min. követelménynek egy személyben megfelel.
Igazolási mód folytatása:
Kérjük, hogy amennyiben szakmai gyakorlatok folytatólagosak (nem marad köztük ki naptári nap), vagy oly módon folytatólagosak, hogy az átfedés
miatt hosszabb időt lefednek, akkor eszerint egy időszaknak tekintsék napok számát. (pl. 2017. 01.01- 04.20., és 2017. 03.18 – 2017. 08. 7. közti időszakot, az átfedés miatt, 2017. 01.01. – 08.7-ig egybefüggően számítsák). Ajánlatkérő egy hónapot 30 nappal számít, és csak a teljes hónapokat számítja. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenység rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést megerősítő biztosítékok Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett feladat nettó értéke 1 %-ának megfelelő összeg Meghiúsulási kötbér: szerződés nettó értékének 15%-a A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke: hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó ellenértékének 10 %-a A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Vállalkozó az alábbi ütemezés alapján jogosult számlákat kiállítani, oly módon, hogy a jelen pontban lentebb részletezettek alapján, a tényleges teljesítés után, Megrendelőnként önálló számla kiállítására köteles a Vállalkozó:
- naptári negyedévente, a naptári negyedév utolsó napja, mint teljesítés napjával, támogatási forrásonként külön az , EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosító számú projekt, és külön a TOP-5.3.1-16-JN-2017-00001 azonosító számú projekt forrás vonatkozásában.
Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik, a 272/2014. (XI. 5.) Kr szerint,
utófinanszírozás keretében. Ajánlatkérő résszámlázási lehetőséget biztosít a szerződéstervezetben részletesen meghatározott módon.
Teljesítésigazolás:Kbt. 135. § (1) bek szerint. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő
számlák és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1),(5) (6) bekezdésében foglaltak szerint. A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: - 2015. évi CXLIII. tv, - 321/2015. (X.30.) Kr - 2013. évi V. tv - 272/2014. (XI. 5.) Kr A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti körülmény: az eljárást megindító felhívásban Ajánlatkérő minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítette, hogy amennyiben a projektek fizikai befejezési határideje (mely tárgyi szerződés teljesítési határideje is) módosításra kerül (meghosszabbításra kerül) egy erre vonatkozó támogatási szerződés módosítással, a szerződés 5.1. pontja szerinti befejezési határideje ennek megfelelően automatikusan, szerződés módosítása nélkül, meghosszabbodik. Megrendelő köteles a Vállalkozót a projekt fizikai befejezési határidejének módosításáról, az erre vonatkozó támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül tájékoztatni
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35.§(9) bek-re figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes AT(k) által gazdálkodó
szervezet (projekttársaság), ill. személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
VI.3.12. folytatása:...
10. Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.
11. Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint. Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles alkalmazni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek.)
12. Értékelés módszere: a Kbt. 76. § (6) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. Módszer: 1. ért.sz. ford. arányosítás, 2-4. Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) V. Egyéb előírások a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztására képlete szerint . Értékelési szempontok részletes szabályait a KD tartalmazza
13. Összegezés megküldés: Kbt. 79. §,
14. Szerződéskötés: Kbt. 131. §.
15. Az ajánlatkérő az MSZ1- MSZ3 alkalmassági követelményeket szigorúbban határozta meg
a 321/2015. (X.30.) Kr 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest.
16. AK ALKALMAZZA a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást továbbá a Kbt. 75. § (2) bek-en foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatároz.
17. Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/ oldalon ellenőrzi.
18. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. tv (Kbt.), az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kr , vmint a hatályos Ptk. előírásai az irányadók.
19. FAKSZ: Varga Tímea, 00413 sz. elérhetőség: I.1. pont
20.424/2017. (XII.17) Kr 2. § (5) előírja: Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
21. benyújtandó file formátumok: pdf formátum azzal, hogy az árazott költségvetést (arazotabla) kérjük excelben IS feltölteni.
22. Jelen AF.II.2.7) pontban megjelölt kezdési dátum (2019.11.15.) kizárólag azért került kitöltésre,mert EKR-ben ezen adat megadása kötelező. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigénye és a vállalkozási szerződés megkötésének konkrét időpontjára tekintettel a kezdés dátuma akár a megjelölt kezdés dátumától korábbi, akár későbbi is lehet. Ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával ezen rendelkezést kifejezetten elfogadják
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/10/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/10/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszerben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68 § (1) bekezdése, figyelembe véve: hogy az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) bek)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 400000 Ft
A befizetés helye: lsd VI.3.12 pontban
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11745097-15408796
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: lsd VI.3.12 pontban
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. ÉSZ fordított arányosítás, 2-4. Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) V. fejezet szerint
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Tekintettel az EKR rendszer karakterkorlátozására, AK a VI.3) pontban nem tudja az eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre!
1.Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke:
400 000 Ft (Kbt. 54. (1) bek.),teljesítése: Kbt. 54. § (2) bek. A befizetés helye: ajánlatkérő
fizetésiszámlaszáma: 11745097-15408796 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja,vonatkozó előírások: Kbt. 54. § szerint, teljesítésének igazolása: átutalásról szóló igazolás másolati-, vagy bankgarancia biztosításánál, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynél Kbt. 41/A (2) bek szerint elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek .
2. Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével történik. Az EKR igénybe vételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19) Kr. rendelkezik. A Kbt. 41. § (1) bek. szerinti elektronikus kommunikáció - ha a Kbt. vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik AK. el. úton az ajánlattételi határidő lejártáig biztosítja a KD-t, az EKR rendszerben.
3. Kbt. 61. § (4) bek szerinti indokolás: Azonos jellegű, összefüggő rendezvények lebonyolítása kerül megrendelésre, mely esetében a több szolgáltatóval történő szerződéskötés az adminisztrációs terheket aránytalanul megnövelné, mely ellentmondana a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének.
4. Ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: — ŰRLAPOK: a Kbt. 66. § (5) bek szerint felolvasólap, Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont; Kbt.66. § (2) bek.; Változásbejegyzési eljárásról, Kbt. 67. § (4) bek;Nyilatkozat kizáró okokról, Kbt. 73. § (4)-(5) bek. szerint, Fordításra vonatkozó nyilatkozatok, A 2. és 3. és 4. értékelési szempontra megajánlott szakemberről (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani); — következő dokumentumokat másolatban: ajánlati árat alátámasztó árazott kötségvetés (pdf, és excel formátumban is), az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek.szerint); meghatalmazásról (adott esetben),és szakemberek aláírás esetén aláírás igazolására legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2016.éviCXXX.tv 67.§ (2)bek)Változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015 .(X.30) Kr 13. § dok-kat. A 2. 3. és 4.. ért-i szemp. alátámasztására AT nyújtsa be az értékelésbe bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajzát,3.ÉSZ esetén végzettséget igazoló okirat,Kbt. 69. §(11a) bek szerinti nyilatkozat (adott esetben),
5. Az ajánlat benyújtásának módja: Kbt.66. § (1) bek szerint. ahol az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít,AK ezen dok-kat az elektronikus űrlap alkalmazásával létrehozta(424/2017.(XII. 19.)(Kr)11.§(7)bek.)
6. Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR –vmint ahol 424/2017. (XII. 19.)Kr lehetővé teszi, az alkalmazott más informatikai rendszer – haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.Az ajánlat beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.(Kr 12. § (1)bek.)
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ában foglaltaknak megfelelően az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a dokumentációban részletezett tartalommal, amelyben meg kell jelölni a vezető gazd. szereplőt, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az EKR-ben el. űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazd-i szereplő teszi meg.
8. Kieg.tájékoztatás:Kbt 114.§(6)bek szerint,EKR rendszerben .
9.Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt.71.§ vonatkozik
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/10/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges