Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:1912/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Baranyai Református Egyházmegye
Teljesítés helye:7630 Pécs, Engel János József u 15. Hrsz: Pécs 35292/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baranyai Református Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK14920
Postai cím: Szabadság utca 35.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Radosnai Ibolya
Telefon: +3620 219 6144
E-mail: baranyai.em@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.refipecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.refipecs.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések a Baranyai Református Egyházmegye pécsi oktatási intézményében” című, EFOP-4.1.1-15-2016-00023 azonosítószámú támogatási szerződés keretében új iskolaépület építésének kivitelezési munkái
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Infrastrukturális fejlesztések a Baranyai Református Egyházmegye pécsi oktatási intézményében” című, EFOP-4.1.1-15-2016-00023 azonosítószámú támogatási szerződés keretében új iskolaépület építésének kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214210-5
További tárgyak:45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7630 Pécs, Engel János József u 15. Hrsz: Pécs 35292/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt leírása
A Baranyai Református Egyházmegye a tulajdonában lévő , 35292/1 helyrajzi számú, természetben Pécs, Engel János József u
15. szám alatt található ingatlanon 14 tantermes általános iskolaként funkcionáló épületet kíván építtetni 1 db 630 kg-os
személyfelvonóval az EFOP-4.1.1-15-2016-00023 azonosítószámú támogatási szerződés keretében nyert támogatásból.
Önálló rendeltetési egységek száma: 1 oktatási épület
Szintszám: 3 (földszint+2 emelet)
Építménymagasság: 10,71 méter
Beépített alapterület: 1566.20 m2
Hasznos / burkolt alapterület:
Földszinti alapterület: 1357,66 m2
Első emeleti alapterület: 935,27 m 2
Második emeleti alapterület: 830,93 m2 + tető terasz 76,6 m2
Összesen: 3.123,86 m2 + tető terasz 76,6 m2
Helyiséglista:
Földszint
Helyiség száma: Helyiség rendeltetése: Burkolat: Hasznos terület (m2):
001 Szélfogó csúszásmentes öntött padló 9,91
002 Aula öntött padló 193,59
003 Akadálymentes öltöző csúszásmentes lapburkolat 8,32
004 Szertár lapburkolat 23,68
005 Lépcső lapburkolat 9,56
006 Elsősegély lapburkolat 1 1,53
007 Fél tornaterem sport parketta 225,00
008 Tároló lapburkolat 17,91
009 Közlekedő lapburkolat 9, 55
010 Öltöző lapburkolat 20,46
011 Mosdó csúszásmentes lap burkolat 6,00
012 Zuhanyzó csúszásmentes lapburkolat 9 ,00
013 Vizelde lapburkolat 1,60
014 WC lapburkolat 1,30
015 Öltöző lapburkolat 20 ,46
016 Mosdó csúszásmentes lapburkolat 6,00
017 Zuhanyzó csúszásmentes lapburkolat 9 ,00
018 Előtér lapburkolat 1,60
019 WC lapburkolat 1,30
020 Technika terem PVC 54,15
021 Technika szertár lapburkolat 18,00
022 Étkező lapburkolat 10,80
023 Közlekedő lapburkolat 6,3 7
024 Karbantartó műhely lapburkolat 18,27
025 Öltöző lapburkolat 4,65
026 WC lapburkolat 1,50
027 Mosókonyha csúszás mentes lapburkolat 11,13
028 Előtér lapburkolat 2,86
029 Öltöző lapburkolat 6,38
030 Fürdő csúszásmentes lapburkolat 3,50
031 WC lapburkolat 1,70
032 Takarítószer tároló lapburkolat 2,55
033 Közlekedő öntött padló 271,93
034 Liftgépház olajálló kent padló 2 ,60
035 Tanári mosdó lapburkolat 1,56
036 Tanári WC lapburkolat 1,68
037 Fiú mosdó lapburkolat 7,28
038 Fiú WC lapburkolat 7,03
039 Lány mosdó lapburkolat 7,35
040 Lány WC lapburkolat 11,40
041 Akadálymentes WC lapburkolat 4,37
042 Szertár lapburkolat 26,44
043 Csoportszoba PVC 26,76
044 Csoportszoba PVC 28,25
045 Tanterem PVC 56,13
046 Tanterem PVC 56,19
047 Tanterem PVC 56,19
048 Tanterem PVC 56,13
049 Közlekedő lapburkolat 3,60
050 WC lapburkolat 1,90
liftakna olajálló kent padló 3,24
Összesen 1357,66
1. emelet
Helyiség száma: Helyiség rendeltetése: Burkolat: Hasznos terület (m2):
101 Galéria lapburkolat 15,32
102 Testnevelő tanári PVC 23, 84
103 Testnevelő tanári mosdó csúszásmentes lapburkolat 7,86
104 Tanári ipari lécparketta 79,09
105 Teakonyha lapburkolat 8,46
106 Ig. helyettes ipari lécparkett a 18,00
107 Titkár ipari lécparketta 18,00
108 Igazgató ipari lécparketta 27, 00
109 Info terem PVC 69,75
110 Info szertár PVC 19,95
111 Közlekedő öntött padló 295,06
112 Tanári mosdó lapburkolat 2,01
113 Tanári WC lapburkolat 2,31
114 Takarítószer tároló lapburkolat 1,47
115 Fiú mosdó lapburkolat 7,28
116 Fiú WC lapburkolat 7,41
117 Lány mosdó lapburkolat 7,35
118 Lány WC lapburkolat 11,68
119 Akadálymentes WC lapburkolat 4,37
120 Tanterem PVC 56,10
121 Csoportszoba PVC 28 ,32
122 Tanterem PVC 56,13
123 Tanterem PVC 56,19
124 Tanterem PVC 56,19
125 Tanterem PVC 56,13
Összesen 935,27
2. emelet
Helyiség száma: Helyiség rendeltetése: Burkolat: Hasznos terület (m2):
201 Közlekedő öntött padló 238,05
202 Takarítószer tároló lapburkolat 1,47
203 Természettudományos terem csúszásmentes öntött padló 87,19
204 Előkészítő csúszásmentes öntött padló 18,00
205 Kémia szertár lapburkolat 18,00
206 Biofizika szertár lapburkolat 36,8 2
207 Fejlesztő PVC 29,25
208 Fejlesztő PVC 29,31
209 Gépészet lapburkolat 21,15
210 Tanári mosdó lapburkolat 2, 01
211 Tanári WC lapburkolat 2,31
212 Fiú mosdó lapburkolat 7,28
213 Fiú WC lapburkolat 7,41
214 Lány mosdó lapburkolat 7,35
215 Lány WC lapburkolat 11,68
216 Akadálymentes WC lapburkolat 4,41
217 Tanterem PVC 56,10
218 Csoportszoba PVC 28 ,50
219 Tanterem PVC 56,13
220 Tanterem PVC 56,19
221 Tanterem PVC 56,19
222 Tanterem PVC 56,13
Összesen 830,93
Tető terasz (szabad tér) térkő - járdalap 76,62
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását a műszaki, és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak
mellékleteként megküldött tervdokumentáció, építész műszaki leírás és a tartalmazzák, azzal, hogy bár a tervekben szerepel az
északi épület bontása, azonban az nem tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak, a költségvetések erre vonatkozó tételt nem
tartalmaznak, arra gazdasági szereplők ne tegyenek ajánlatot.
Továbbá a déli épület, a kerített pálya, a kettő közötti burkolat és támfal bontása szintén szerepel a tervekben, azonban ezen
munkálatok nem tárgyai jelen eljárásnak, az külön közbeszerzési eljárásban kerül megvalósításra, így felhívjuk ajánlattevők
figyelmét, hogy ezen munkálatokra vonatkozóan ne tegyenek ajánlatot!
Engedélyek
A projekt engedélyköteles tevékenység.
Építési engedély száma: IR-000217658/ 2016
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, a z ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében
tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. A kivitelezés helyszíneként megjelölt ingatlanon az építési beruházás megvalósításának
időtartama alatt oktatási intézmény üzemel, az építési terület közelében több száz kiskorú személy fog tartózkodni a tanítás ideje
alatt szünetekben.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is
elfogad.
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása
vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos
észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján - amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag
indokolt - a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani,
- a munkaterület szükséges őrzése;
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések
elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli;
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben
meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása;
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséh ez/használathoz
szükséges;
- az átadás -átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és
átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban;
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői
követelményben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak
megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek
ellátása;
- a fejlesztéssel érintett épületek hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése és átadása a Megrendelőnek;
- A nyertes Ajánlattevő feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az
Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a
Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges;
- rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a
leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja,
Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő
által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat
biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak
a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a
kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.1-15-2016-00023

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17674 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések a Baranyai Református Egyházmegye pécsi oktatási intézményében” című, EFOP-4.1.1-15-2016-00023 azonosítószámú támogatási szerződés keretében új iskolaépület építésének kivitelezési munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 21.
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 837240518
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214210-5
További tárgyak:45214200-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7630 Pécs, Engel János József u 15. Hrsz: Pécs 35292/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt leírása
A Baranyai Református Egyházmegye a tulajdonában lévő , 35292/1 helyrajzi számú, természetben Pécs, Engel János József u
15. szám alatt található ingatlanon 14 tantermes általános iskolaként funkcionáló épületet kíván építtetni 1 db 630 kg-os
személyfelvonóval az EFOP-4.1.1-15-2016-00023 azonosítószámú támogatási szerződés keretében nyert támogatásból.
Önálló rendeltetési egységek száma: 1 oktatási épület
Szintszám: 3 (földszint+2 emelet)
Építménymagasság: 10,71 méter
Beépített alapterület: 1566.20 m2
Hasznos / burkolt alapterület:
Földszinti alapterület: 1357,66 m2
Első emeleti alapterület: 935,27 m 2
Második emeleti alapterület: 830,93 m2 + tető terasz 76,6 m2
Összesen: 3.123,86 m2 + tető terasz 76,6 m2
Helyiséglista:
Földszint
Helyiség száma: Helyiség rendeltetése: Burkolat: Hasznos terület (m2):
001 Szélfogó csúszásmentes öntött padló 9,91
002 Aula öntött padló 193,59
003 Akadálymentes öltöző csúszásmentes lapburkolat 8,32
004 Szertár lapburkolat 23,68
005 Lépcső lapburkolat 9,56
006 Elsősegély lapburkolat 1 1,53
007 Fél tornaterem sport parketta 225,00
008 Tároló lapburkolat 17,91
009 Közlekedő lapburkolat 9, 55
010 Öltöző lapburkolat 20,46
011 Mosdó csúszásmentes lap burkolat 6,00
012 Zuhanyzó csúszásmentes lapburkolat 9 ,00
013 Vizelde lapburkolat 1,60
014 WC lapburkolat 1,30
015 Öltöző lapburkolat 20 ,46
016 Mosdó csúszásmentes lapburkolat 6,00
017 Zuhanyzó csúszásmentes lapburkolat 9 ,00
018 Előtér lapburkolat 1,60
019 WC lapburkolat 1,30
020 Technika terem PVC 54,15
021 Technika szertár lapburkolat 18,00
022 Étkező lapburkolat 10,80
023 Közlekedő lapburkolat 6,3 7
024 Karbantartó műhely lapburkolat 18,27
025 Öltöző lapburkolat 4,65
026 WC lapburkolat 1,50
027 Mosókonyha csúszás mentes lapburkolat 11,13
028 Előtér lapburkolat 2,86
029 Öltöző lapburkolat 6,38
030 Fürdő csúszásmentes lapburkolat 3,50
031 WC lapburkolat 1,70
032 Takarítószer tároló lapburkolat 2,55
033 Közlekedő öntött padló 271,93
034 Liftgépház olajálló kent padló 2 ,60
035 Tanári mosdó lapburkolat 1,56
036 Tanári WC lapburkolat 1,68
037 Fiú mosdó lapburkolat 7,28
038 Fiú WC lapburkolat 7,03
039 Lány mosdó lapburkolat 7,35
040 Lány WC lapburkolat 11,40
041 Akadálymentes WC lapburkolat 4,37
042 Szertár lapburkolat 26,44
043 Csoportszoba PVC 26,76
044 Csoportszoba PVC 28,25
045 Tanterem PVC 56,13
046 Tanterem PVC 56,19
047 Tanterem PVC 56,19
048 Tanterem PVC 56,13
049 Közlekedő lapburkolat 3,60
050 WC lapburkolat 1,90
liftakna olajálló kent padló 3,24
Összesen 1357,66
1. emelet
Helyiség száma: Helyiség rendeltetése: Burkolat: Hasznos terület (m2):
101 Galéria lapburkolat 15,32
102 Testnevelő tanári PVC 23, 84
103 Testnevelő tanári mosdó csúszásmentes lapburkolat 7,86
104 Tanári ipari lécparketta 79,09
105 Teakonyha lapburkolat 8,46
106 Ig. helyettes ipari lécparkett a 18,00
107 Titkár ipari lécparketta 18,00
108 Igazgató ipari lécparketta 27, 00
109 Info terem PVC 69,75
110 Info szertár PVC 19,95
111 Közlekedő öntött padló 295,06
112 Tanári mosdó lapburkolat 2,01
113 Tanári WC lapburkolat 2,31
114 Takarítószer tároló lapburkolat 1,47
115 Fiú mosdó lapburkolat 7,28
116 Fiú WC lapburkolat 7,41
117 Lány mosdó lapburkolat 7,35
118 Lány WC lapburkolat 11,68
119 Akadálymentes WC lapburkolat 4,37
120 Tanterem PVC 56,10
121 Csoportszoba PVC 28 ,32
122 Tanterem PVC 56,13
123 Tanterem PVC 56,19
124 Tanterem PVC 56,19
125 Tanterem PVC 56,13
Összesen 935,27
2. emelet
Helyiség száma: Helyiség rendeltetése: Burkolat: Hasznos terület (m2):
201 Közlekedő öntött padló 238,05
202 Takarítószer tároló lapburkolat 1,47
203 Természettudományos terem csúszásmentes öntött padló 87,19
204 Előkészítő csúszásmentes öntött padló 18,00
205 Kémia szertár lapburkolat 18,00
206 Biofizika szertár lapburkolat 36,8 2
207 Fejlesztő PVC 29,25
208 Fejlesztő PVC 29,31
209 Gépészet lapburkolat 21,15
210 Tanári mosdó lapburkolat 2, 01
211 Tanári WC lapburkolat 2,31
212 Fiú mosdó lapburkolat 7,28
213 Fiú WC lapburkolat 7,41
214 Lány mosdó lapburkolat 7,35
215 Lány WC lapburkolat 11,68
216 Akadálymentes WC lapburkolat 4,41
217 Tanterem PVC 56,10
218 Csoportszoba PVC 28 ,50
219 Tanterem PVC 56,13
220 Tanterem PVC 56,19
221 Tanterem PVC 56,19
222 Tanterem PVC 56,13
Összesen 830,93
Tető terasz (szabad tér) térkő - járdalap 76,62
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását a műszaki, és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak
mellékleteként megküldött tervdokumentáció, építész műszaki leírás és a tartalmazzák, azzal, hogy bár a tervekben szerepel az
északi épület bontása, azonban az nem tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak, a költségvetések erre vonatkozó tételt nem
tartalmaznak, arra gazdasági szereplők ne tegyenek ajánlatot.
Továbbá a déli épület, a kerített pálya, a kettő közötti burkolat és támfal bontása szintén szerepel a tervekben, azonban ezen
munkálatok nem tárgyai jelen eljárásnak, az külön közbeszerzési eljárásban kerül megvalósításra, így felhívjuk ajánlattevők
figyelmét, hogy ezen munkálatokra vonatkozóan ne tegyenek ajánlatot!
Engedélyek
A projekt engedélyköteles tevékenység.
Építési engedély száma: IR-000217658/ 2016
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, a z ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében
tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. A kivitelezés helyszíneként megjelölt ingatlanon az építési beruházás megvalósításának
időtartama alatt oktatási intézmény üzemel, az építési terület közelében több száz kiskorú személy fog tartózkodni a tanítás ideje
alatt szünetekben.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is
elfogad.
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása
vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos
észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján - amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag
indokolt - a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani,
- a munkaterület szükséges őrzése;
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések
elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli;
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben
meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása;
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséh ez/használathoz
szükséges;
- az átadás -átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és
átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban;
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői
követelményben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak
megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek
ellátása;
- a fejlesztéssel érintett épületek hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése és átadása a Megrendelőnek;
- A nyertes Ajánlattevő feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az
Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a
Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges;
- rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a
leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja,
Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő
által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat
biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak
a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a
kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 847507522
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 21.
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Tekintettel a Megrendelő számára a projekt kivitelezésére rendelkezésre álló megnövekedett egybefüggő területnagyságra Megrendelő az eredeti vállalkozási szerződés keretében megvalósítandó műszaki tartalomból a kosárlabda pályát át kívánja helyezni területileg az új ingatlanra, mely által a következő munkanemekben mennyiségi változás keletkezik, vagy új tételként jelentkeznek:
- tereprendezés földmunkái gyepesítési munkái
- a kiépítendő gyalogosjárda nyomvonala és mennyisége (mennyiségi változás)
- kerítés bontás
- meglévő kút visszabontás, lezárás
- kosárpálya rétegrendje
2. A fentieken túl a kivitelezés folyamán észlelte Megrendelő, hogy üzemeltetési problémái keletkeznek:
A kollégium alatti aszfaltos úton a kollégium épületben található konyhának napi teherszállítási/ellátási útvonala van. A megépült új iskolaépülettel a régi út keskenyebb lett kb. 0,5-1 méterrel, nagyobb teherautónak így a megközelítés balesetveszélyes. A megfordulás lehetősége romlott, a járművek ezért jelenleg rendszeresen tolatnak kifelé, ami az udvart használó gyerekekre is potenciális veszélyforrás.
Fentiek miatt a Megrendelő a vasbeton támfal lebontásával és egy új, „hátrább tolt” zölddel beültetett emeletes támfal építésével kíván egy szélesebb aszfaltos utat kivitelezni.

3.Szintén a kivitelezés alatt előkerült a megmaradó könyvtár épület szenny- és vízvezetéke, amit a kollégiumhoz vezető aszfaltos út alá kellett áthelyezni. A szennyvízátemelő aknái miatt a kollégium csapadékvíz elvezetésének egy részét el kellett bontani, eredeti formában nem visszaállítható, ezért javasolt, hogy az új koncepció szerinti zárt vezetékbe kerüljön átkötésre, szintén zárt rendszerben az út alatt. Utóbbi közmű módosítások és az iskola támfal hátrahúzási igénye miatt ez az útszakasz (új iskola és kollégium közötti) teljes kopóréteg cserére szorul a szükséges alapszerkezeti pótlásokkal.
4. Megrendelő a jelenleg meglévő távolugró pálya felújítása helyett, annak helyén egy új távolugró pályát kíván megvalósítani.
A módosítás során a szerződéses érték változik, valamint azon elemek, amelyek az érték változásával összefüggenek, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az eredeti szerződés értékének 15%-át. (Kbt. 141. § (2) bekezdés b.) pont)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. „Az új iskola szerkezetépítése kb. fél éve folyamatban van. Az eltelt időszak alatt kiderült, hogy az udvar mélypontjára, az udvar felőli oldalon bevágásba kerülő épülethez folyik a teljes terület csapadékvize jellemzően két oldalról, a füvesített területről és a főbejárat aszfaltos útjáról. A környezetrendezési terv alapján kialakítandó csapadékvíz elvezetésről látszik, hogy nem lesz elegendő mennyiségben és méretben ennek a vízmennyiségnek a fogadására. A kérdés egyeztetésre került a szakági tervezővel és a tervező elkészített egy új felek által elfogadott koncepciót. A módosítás tartalmaz egy rézsűbe kerülő burkolt medret és terep alatti csővezetéket, valamint a zsibongó részen egy plusz folyókát a bejárat felőli vizek fogadására. Utóbbi dupla kapacitás elvezetésére az új épület K-i oldalán a terv szerinti folyóka helyett nagyobb átmérővel bíró felszín alatti vezeték készülne.”

2. A környezetrendezési tervekben a kosárlabda pálya rétegrendje 20 + 15 zúzottkő, 3 cm kiegyenlítő réteg, 8 mm SBR gumiréteg, 8 mm EPDM gumiréteg. A pálya kivitelezésének megkezdését követően a következő problémák merültek fel:
Az első problémát a második zúzottkő réteg megválasztása jelentette, mert a kiírás szerinti M56 zúzalékot egyetlen Pécs közeli bánya sem tudta szállítani. Ez az útépítéshez használatos zúzottkő keverék megadott arányban tartalmazhatja különböző méretű szemeket. A szóba jöhető komlói zúzalék nagy arányban tartalmaz 0-2 porméretű szemeket, amelyek nagyban rontják a vízelvezető képességet. A tervező kifejezetten ragaszkodott a jó vízelvezetéshez, mert a betervezett gumirétegek áteresztik a csapadékot. Amennyiben a rétegrendbe befolyt víz nem tud tárolódni, elszikkasztódni a felfagyás tönkreteheti a pályafelszínt. Tekintettel arra, hogy a műszaki dokumentációban feltüntetésre került a 22/32 osztályozott szemméretű zúzalék is, ezért megállapodtunk a komlói 32/50 zúzottkő használatában.
A második probléma akkor merült fel, amikor a kiegyenlítő-réteg terítési próbát a kivitelező megkezdte, mert a 32/50 kövek között a 4 mm-es zúzalék nagyrészt elnyelődik, a kapott köves felszín viszonylag egyenetlen.
A műszaki ellenőr megkérdőjelezte, hogy erre a felületre kialakítható 16 mm vastagságban megfelelő minőségben a gumiburkolat. Többszöri egyeztetés folyt tervező-kivitelező-műszaki ellenőr körben. Tekintettel arra, hogy egy szabványokban, műszaki előírásokban nem rögzített viszonylag új technológiáról van szó, végül úgy döntöttünk, hogy bevonjuk a gumirétegeket készítő szakkivitelező céget.
A szakkivitelező régóta működő, jelentős referenciamunkákat felmutatni tudó cég. Szakembere megerősítette a felvetett aggályokat.
A már említett aszfaltozást éppen a rétegvastagság miatt, valamint jelentős ára miatt elvetésre került. A megállapodott rétegrendben az alsó SBR gumiréteg megvastagításra került, gyöngykavics adagolással keményítettük. A megfelelő fogadó réteg kialakítása ebben az esetben is szükséges, hiszen egy drága anyagról van szó, amit nem folyathatunk be a zúzalékba. Az ágyazat kialakítását több vita, egyeztetés övezte, végül a helyszínen végeztünk terítési és tömörítési próbát, ahol azt is mértük, mennyi zúzalék vibrálódik be az alsó zúzottkő rétegbe a tömörítés során. A módosító költségvetésbe bekerült 4/22 zúzalék vastagsága megfelelő technológiával felhordva biztosítja a gumirétegek felhordhatóságát.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 837240518 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 847507522 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben