Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19144/2019
CPV Kód:30216200-8
Ajánlatkérő:Miskolci Sportcentrum Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Kemény Dénes Városi Sportuszoda 3515 Miskolc, Egyetem út 2., hrsz.: 40597/20/A.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolci Sportcentrum Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23278990
Postai cím: Egyetem Út 2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veres Péter Zoltán
Telefon: +36 304027066
E-mail: veres.peter@misport.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://miskolcisportcentrum.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://miskolcisportcentrum.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Beléptető rendszer kiépítése, telepítése
Hivatkozási szám: EKR001038112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30216200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Árubeszerzés: „Beléptető és jegyértékesítő rendszer kiépítése, telepítése, üzembe helyezése a Kemény Dénes Város Sportuszodában”
Nyertes Ajánlattevő feladata a létesítmény új beléptető rendszerének rendeltetésszerű, az érvényes jogszabályoknak megfelelő (különös tekintettel a katasztrófavédelmi előírásokra), az uszodában működő tűzjelző rendszerrel összehangolt használatra alkalmas kiépítése részben új eszközök, részben a meglévő beléptetőrendszer adaptálható elemeinek felhasználásával.
A feladat része az értékesítési rendszer megvalósítása (pc munkaállomás, pénztárgép, szoftverek telepítése), beléptető pontok kialakítása részben a meglévő részben új beléptető kapuk felhasználásával, a meglévő szekrények új zárszerkezetekkel történő felszerelésével és ezek vezérlésének megoldása, központi vezérlő elemek kialakítása, adminisztrációs munkaállomás létesítése, erős- és gyengeáramú szerelések, szükséges kellékanyagok szállítása (proximity karórák és kártyák).
A feladat része a teljes rendszer indítása, beüzemelése, a szükséges oktatások megtartása, átadása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27989257 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Beléptető rendszer kiépítése, telepítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22457000-8
További tárgyak:35123400-6
30214000-2
35126000-3
44521120-5
48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Kemény Dénes Városi Sportuszoda 3515 Miskolc, Egyetem út 2., hrsz.: 40597/20/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megvalósítandó feladatok:
I. Szerver, hálózati eszközök, szoftverek telepítése, szükséges licencek biztosítása
II. Pénztárprogram (A hatályos NAV előírások szerinti adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas)
III. Proximity eszközök, azonosítók, kiegészítő kellékek
- karóra 500 db
- kártya 200 db (dolgozók, sportolók, bérletesek részére)
- kártyatartó + csipesz 200 db
- kártyatartó, kihúzható 200 db
IV. Földszint:
IV.1. 1 db pénztáros munkaállomás telepítése a megrendelő által kialakított helyen
- PC munkaállomás + monitor, adóügyi blokknyomtató, értékesítő program, tornyos kijelző, kasszafiók, AEE egység);
- Kártyák és azonosítók használatához szükséges író/olvasó eszköz;
- Kliensprogram
IV.2. 3 db forgóvilla és egy mozgássérült bejárat kialakítása a meglévő Gunnebo rozsdamentes forgóvilla (kétlábú kivitel, elektronikusan vezérelt leesőkarokkal) és korlátrendszer használatával:
- Forgóvillába épített vezérlő, tápegység + 7 Ah akkumulátor, kártyák és azonosítók használatához szükséges Proximity író/olvasó eszköz, LAN csatoló panel alkalmazásával
- 3 db vonalkódolvasó telepítése
- Vésznyitó
IV.3. 32 db Egyolvasós belépési pont, ajtóvezérlés kialakítása (tápegység + akkumulátor, kártyák és azonosítók használatához szükséges Proximity író/olvasó eszköz, elektronikus zárfogadó)
IV.4. 3 db Kétolvasós belépési pont, ajtóvezérlés kialakítása az alaprajzon jelölt helyeken (tápegység + akkumulátor, kártyák és azonosítók használatához szükséges Proximity író/olvasó eszköz, vésznyitó) a meglévő mágneszárak használatával.
IV.5. 104 db (52+52 db) öltözőszekrényzár beépítése kártyák és azonosítók használatához és 2 db (1+1 db) információs terminál (beépített író/olvasóval) telepítése.
V. I. emelet
V.1. Szauna, konditerem belépési pontok kialakítása 2db síktapadó elektromos mágneszárral (tápegység + akkumulátor, kártyák és azonosítók használatához szükséges Proximity író/olvasó eszköz, LAN csatoló panel, vésznyitó, belső nyomógomb) az öltöző ajtókon és 2 db új, félmagas forgókereszt telepítésével (tápegység + akkumulátor, kártyák és azonosítók használatához szükséges Proximity író/olvasó eszköz, LAN csatoló panel, vésznyitó)
V.2. Az emeleti folyosó mindkét végén a meglévő 3-3 db Gunnebo rozsdamentes forgóvillák (kétlábú kivitel, elektronikusan vezérelt leesőkarokkal), mozgássérült bejáratok és korlátrendszer használatával belépési pont kialakítása:
- Forgóvillába épített vezérlő, tápegység + 7 Ah akkumulátor, kártyák és azonosítók használatához szükséges Proximity író/olvasó eszköz, LAN csatoló panel alkalmazásával
- Vésznyitó
V.3. 1 db Kétolvasós belépési pont, ajtóvezérlés kialakítása a lépcsőház irányába (tápegység + akkumulátor, kártyák és azonosítók használatához szükséges Proximity író/olvasó eszköz, vésznyitó) a meglévő mágneszárak használatával.
V.4. 3 db Egyolvasós belépési pont, ajtóvezérlés kialakítása (tápegység + akkumulátor, kártyák és azonosítók használatához szükséges Proximity író/olvasó eszköz, elektronikus zárfogadó) a fitness előtérből a folyosó irányába, valamint az öltöző ajtókon.
V.5. 1 db szolárium vezérlés kialakítása a fitness előtérben lévő szolárium helyiségben (tápegység + akkumulátor, kártyák és azonosítók használatához szükséges Proximity író/olvasó eszköz).
V.6. 30 db (14+16 db) öltözőszekrényzár beépítése kártyák és azonosítók használatához és 2 db (1+1 db) információs terminál (beépített író/olvasóval) telepítése.
VI. II. emelet
1 db Egyolvasós belépési pont, ajtóvezérlés kialakítása a lépcsőház irányába (tápegység + akkumulátor, kártyák és azonosítók használatához szükséges Proximity író/olvasó eszköz, vésznyitó) a meglévő mágneszárak használatával.
VII. III. emelet
2 db Egyolvasós belépési pont, ajtóvezérlés kialakítása a lépcsőház irányába (tápegység + akkumulátor, kártyák és azonosítók használatához szükséges Proximity író/olvasó eszköz, vésznyitó) a meglévő mágneszárak használatával.
VI. Pinceszint:
2 db Kétolvasós belépési pont, ajtóvezérlés kialakítása a lépcsőház irányába (tápegység + akkumulátor, kártyák és azonosítók használatához szükséges Proximity író/olvasó eszköz, vésznyitó) a meglévő mágneszár használatával.
A munkát a munkaterület szükség szerinti elkerítése után, a biztonsági követelmények maximális betartása mellett lehet végezni, előre egyeztetett időben. Vállalkozó feladata a kivitelezéssel, felvonulással érintett terület építési tevékenységgel összefüggésben történő esetleges károsodásainak helyreállítása is. Az építési beruházás nem építési engedélyhez kötött tevékenység.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett (ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 12 hónap.) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vételár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2 értékelési szempont: egyenes
arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Beléptető rendszer kiépítése, telepítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38868113
Postai cím: Palánkai Út 5
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: sales.seawing@assaabloy.com
Telefon: +36 22510170
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10271731207
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27989257
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38868113
Postai cím: Palánkai Út 5
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10271731207

Hivatalos név: M & L-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20260226
Postai cím: Horogszegi Határsor 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12067352243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges