Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19147/2019
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:99999 Informatika Kft. - Aloha Informatika Kft. - USER Rendszerház Kft. - Professzionál Informatikai Zrt. - ETIAM Kft. - Officium Szolgáltató Kft. - Soloron 40 Zrt.;IMG Solution Kft. - Valkyr Informatikai Kft. - Invigor Informatika Kft._Traco Zrt.;T-Systems Magyarország Zrt. - M&S Informatikai Zrt. - SzinvaNet Informatikai Zrt. - VRS Magyarország Kft.;Euro One Számítástechnikai Zrt. - Duna Elektronika Kft. - Enterprise Communications Magyarország Kft. - Flaxcom Holding Zrt. - M&M Computer Kft. - NETvisor Zrt. - PANOR Informatika Zrt., - RacioNet Zrt. - Rufusz Zrt. - TIGRA Kft.;Nádor Rendszerház Kft. - WSH Kft. - Dimension Data Magyarország Kft. - ALPHANET Zrt. - Symmetria Magyarország Zrt. - 4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Elektronikai Kft.);Sysman Informatikai Zrt. - Gamax Kft. - SMP Solutions Kft.;Areus Infokommunikációs Zrt. - ATOS Magyarország Kft. - SERCO Informatika Kft. - TR Consult Kft. - DIGITRAN Hungária Digitális Transzformáció Zrt.;Delta Systems Kft. - E-ZumIT Kft. - Inter-Computer-Informatika Zrt. - Invitech ICT Services Kft. (volt Invitech Megoldások Zrt.) - LicensePort Zrt. - S&T Consulting Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Szabolcs utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemesné Vécsei Mariann
Telefon: +36 17955237
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
További tárgyak:72260000-5
48210000-3
48517000-5
48781000-6
48782000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése, a meglévő korábban beszerzett VMware licenszek bővítése, frissítése, kiegészítése, megújítása, verziókövetése, cseréje és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
A rész keretszáma: 8
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 095 - 215467

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: VMware virtulaizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: 99999 Informatika Kft. - Aloha Informatika Kft. - USER Rendszerház Kft. - Professzionál Informatikai Zrt. - ETIAM Kft. - Officium Szolgáltató Kft. - Soloron 40 Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 55-61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 19996900
Internetcím(ek): (URL) www.99999.hu
Fax: +36 19996901
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: IMG Solution Kft. - Valkyr Informatikai Kft. - Invigor Informatika Kft._Traco Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos u. 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17000667
Internetcím(ek): (URL) www.imgsolution.hu
Fax: +36 17000668
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt. - M&S Informatikai Zrt. - SzinvaNet Informatikai Zrt. - VRS Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14706543
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Euro One Számítástechnikai Zrt. - Duna Elektronika Kft. - Enterprise Communications Magyarország Kft. - Flaxcom Holding Zrt. - M&M Computer Kft. - NETvisor Zrt. - PANOR Informatika Zrt., - RacioNet Zrt. - Rufusz Zrt. - TIGRA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág u. 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 13586353
Internetcím(ek): (URL) www.euroone.hu
Fax: +36 13586390
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft. - WSH Kft. - Dimension Data Magyarország Kft. - ALPHANET Zrt. - Symmetria Magyarország Zrt. - 4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Elektronikai Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Telek utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14705000
Internetcím(ek): (URL) www.nador.hu
Fax: +36 1470501
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt. - Gamax Kft. - SMP Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 10. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 18833471
Internetcím(ek): (URL) www.sysman.hu
Fax: +36 18833472
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Areus Infokommunikációs Zrt. - ATOS Magyarország Kft. - SERCO Informatika Kft. - TR Consult Kft. - DIGITRAN Hungária Digitális Transzformáció Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14370540
Internetcím(ek): (URL) www.areus.hu
Fax: +36 14370549
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Delta Systems Kft. - E-ZumIT Kft. - Inter-Computer-Informatika Zrt. - Invitech ICT Services Kft. (volt Invitech Megoldások Zrt.) - LicensePort Zrt. - S&T Consulting Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL) www.delta.hu
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2500000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A keretmegállapodás módosítás időpontja 2019. október 01.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
További tárgyak:72260000-5
48210000-3
48517000-5
48781000-6
48782000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése, a meglévő korábban beszerzett VMware licenszek bővítése, frissítése, kiegészítése, megújítása, verziókövetése, cseréje és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
A rész keretszáma: 8
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2500000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: 99999 Informatika Kft. - Aloha Informatika Kft. - USER Rendszerház Kft. - Professzionál Informatikai Zrt. - ETIAM Kft. - Officium Szolgáltató Kft. - Soloron 40 Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 55-61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 19996900
Internetcím(ek): (URL) www.99999.hu
Fax: +36 19996901
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: IMG Solution Kft. - Valkyr Informatikai Kft. - Invigor Informatika Kft._Traco Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos u. 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17000667
Internetcím(ek): (URL) www.imgsolution.hu
Fax: +36 17000668
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt. - M&S Informatikai Zrt. - SzinvaNet Informatikai Zrt. - VRS Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14706543
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Euro One Számítástechnikai Zrt. - Duna Elektronika Kft. - Enterprise Communications Magyarország Kft. - Flaxcom Holding Zrt. - M&M Computer Kft. - NETvisor Zrt. - PANOR Informatika Zrt., - RacioNet Zrt. - Rufusz Zrt. - TIGRA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág u. 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 13586353
Internetcím(ek): (URL) www.euroone.hu
Fax: +36 13586390
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft. - WSH Kft. - Dimension Data Magyarország Kft. - ALPHANET Zrt. - Symmetria Magyarország Zrt. - 4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Elektronikai Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Telek utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14705000
Internetcím(ek): (URL) www.nador.hu
Fax: +36 14705001
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt. - Gamax Kft. - SMP Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 10. I. em.
Város: budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 18833471
Internetcím(ek): (URL) www.sysman.hu
Fax: +36 18833472
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Areus Infokommunikációs Zrt. - ATOS Magyarország Kft. - SERCO Informatika Kft. - TR Consult Kft. - DIGITRAN Hungária Digitális Transzformáció Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14370540
Internetcím(ek): (URL) www.areus.hu
Fax: +36 14370549
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Delta Systems Kft. - E-ZumIT Kft. - Inter-Computer-Informatika Zrt. - Invitech ICT Services Kft. (volt Invitech Megoldások Zrt.) - LicensePort Zrt. - S&T Consulting Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL) www.delta.hu
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A keretmegállapodás V.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a Kr. 12. §-ában meghatározottak szerint történik, kivéve azon megrendelések megvalósítására és egyedi szerződések megkötésére irányuló eljárások esetén, melyet az Intézmény helyett a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ) folytat le a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ Kr.) 13. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.”
A keretmegállapodás az alábbi új, V.3.5 ponttal egészül ki: „Az Intézmény a KEF Portálon, a megrendelés adatlapján a „Megjegyzés” (csak az intézmény látja) rovatban köteles megjelölni, hogy a közbeszerzési díj megfizetése az Eladón keresztül a KEF részére a DKÜ részére történik az alábbi szövegek megadásával:
„A közbeszerzési díj a DKÜ részére kerül megfizetésre.”
„A közbeszerzési díj a KEF részére kerül megfizetésre; DKÜ Portál által generált tájékoztatás száma:…..”.
Továbbá a fenti hivatkozott adatlapon az Egyéb megrendelés, dokumentum „új fájl” feltöltése funkció használatával köteles az Intézmény a DKÜ Portál által generált tájékoztatást feltölteni.”
A keretmegállapodás IV.6. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
Amennyiben a keretmegállapodás keretösszege kimerül, vagy a DKÜ a beszerzés tárgya szerinti keretmegállapodást köt, akkor a DKÜ által a KEF részére küldött értesítés kézhezvételét követő ötödik munkanaptól „passzív időszak” veszi kezdetét, melynek időtartama a 48 hónapos határozott időtartam végéig tart. A passzív időszakban új egyedi szerződés megkötése már nem lehetséges, kivéve, ha az Intézmény a keretmegállapodás aktív időszakában az eljárását a központosított közbeszerzési Portálon megindította, figyelemmel a jelen keretmegállapodás VI.1.11 pontjában előírtakra
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A keretmegállapodás módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján került sor, tekintettel arra, hogy a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (DKÜ Korm. rendelet) hatálya alá tartozó szervezetek az informatikai tárgyú beszerzéseiket a DKÜ Korm. Rendelet alapján kötelesek megvalósítani. A keretmegállapodás módosítása a DKÜ Korm. Rendelet 14. § (1) bekezdés, a 14. § (6) bekezdése, valamint a 27/D. §-ának rendelkezései miatt vált szükségessé.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2500000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2500000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben