Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19148/2019
CPV Kód:72260000-5
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU120, HU110, HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU231, HU233, HU311, HU312, HU313, HU232, HU321, HU322, HU323, HU331, HU332, HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NEW VERSION KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Szabolcs utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk főosztályvezető
Telefon: +361795 3802
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kef.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A KEF üzemeltetési feladatainak ellátásához létesítménygazdálkodást támogató informatikai rendszer szállítása és bevezetése, ingatlan-adatbázis létrehozása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A KEF üzemeltetési feladatainak ellátásához létesítménygazdálkodást támogató informatikai rendszer szállítása és bevezetése, ingatlan-adatbázis létrehozása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48612000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU120, HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU231, HU233, HU311, HU312, HU313, HU232, HU321, HU322, HU323, HU331, HU332, HU333 A teljesítés fő helyszíne: A KEF üzemeltetésében lévő, Magyarország területén lévő épületek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A KEF üzemeltetési feladatait támogató strukturált adatbázis létrehozása és kezelése a létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó informatikai rendszer (CAFM) bevezetésével, illetve az üzemeltetett épületállomány CAD alapú adatbázisának létrehozása vállalkozási keretszerződés keretében nettó 379.002.700,- Ft értékben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 118 - 268750

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: A KEF üzemeltetési feladatainak ellátásához létesítménygazdálkodást támogató informatikai rendszer szállítása és bevezetése, ingatlan adatbázis létrehozása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NEW VERSION KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csillagvölgyi út 21. 1. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
E-mail: tibor.kovacs@newversion.hu
Telefon: +36 303995222
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 379002700 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma:22708373-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5 .
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72260000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48612000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU110, HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU231, HU233, HU311, HU312, HU313, HU232, HU321, HU322, HU323, HU331, HU332, HU333 A teljesítés fő helyszíne: A KEF üzemeltetésében lévő, Magyarország területén lévő épületek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KEF üzemeltetési feladatait támogató strukturált adatbázis létrehozása és kezelése a létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó informatikai rendszer (CAFM) bevezetésével, illetve az üzemeltetett épületállomány CAD alapú adatbázisának létrehozása vállalkozási keretszerződés keretében a módosítást követően nettó 565.002.700,- Ft értékben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 565002700
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NEW VERSION KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csillagvölgyi út 21. 1. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
E-mail: tibor.kovacs@newversion.hu
Telefon: +36 303995222
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a Szerződést - figyelemmel annak VII/3. pontjában foglaltakra is - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján módosítják.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cb) alpontja szerint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, miszerint sem a Szerződés tárgyában, sem a műszaki leírásban szereplő feladatokban nem történik változás a módosítást követően.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cc) alpontja szerint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
2.2 A Szerződés III/1. pontja keretösszeget szabályozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Szerződés I.3. pontjában jelzett feladatok szerződésszerű teljesítése esetén, nyertes ajánlatának megfelelően 565.002.700,- Ft + ÁFA, azaz ötszázhatvanötmillió-kettőezer-hétszáz forint + ÁFA keretösszegű vállalkozói díjra jogosult (részletezés a 2. számú mellékletben).”
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.09.30.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontja szerint a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyet Megrendelő előre nem láthatott kellő gondossággal eljárva sem, mivel a Szerződés keretösszegének meghatározása Megrendelő 32 vagyonkezelt ingatlanának előzetesen kalkulált bruttó 250.000 m2 alapterületével számolt, ugyanakkor Megrendelő üzemeltetésébe került ingatlanállomány a Szerződés megkötését követően 30 %-kal, továbbá a 32 vagyonkezelt ingatlan előzetesen kalkulált alapterülete a Szerződés keretében készített felmérés megállapításai alapján 20 %-kal megnövekedett.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 379002700 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 565002700 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben