Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19157/2019
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Albertirsa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2730 Albertirsa, Ady Endre utca 26., hrsz.: 1293
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZOLÉPFER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Albertirsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20916680
Postai cím: Irsay Károly Utca 2.
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földesiné Töpper Ilona
Telefon: +36 304114927
E-mail: topil@topil.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.albertirsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Háziorvosi rendelő épület építése
Hivatkozási szám: EKR000665122019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Albertirsa Város belterületén, a várost átszelő vasútvonal túloldalán, az úgynevezett "Újtelep" településrészen található ingatlanon összesen 100.11 m2 hasznos alapterületű háziorvosi rendelő épület építése a 201700020010 ügyiratszámú jogerős építési engedélyben foglaltak szerint.
A kialakítandó helyiségek:
Földszint: fedett belépő (3,91 m2), előtér (6,20 m2), váró (19,82 m2), közlekedő (6,80 m2), rendelő
(21,60 m2), nővérszoba (11,34 m2), közlekedő (9,15 m2), hulladék tároló (3,84 m2), raktár (6,00 m2), orvosi WC. előtér (2,24 m2), orvosi WC (1,44 m2), ak. mentes WC (4,41 m2), férfi WC (1,60 m2), férfi WC előtér (1,76 m2).
Az épület földszintes, hagyományosan falazott technológiával kialakított, magas tetős épületként kerül megépítésre. Az épületnek két bejárata lesz, elkülönítve a betegek részére és az orvos, illetve a személyzet részére. Az akadálymentes megközelítést biztosító szabványos rámpa a rendelő bejáratához lett tervezve. A rendelő működéséhez szükséges parkolás a területen belül lesz megoldva, az épület bejárata közelében lesz kialakítva az akadálymentes parkoló.
A szükséges helyiségek kialakítását a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet, a vonatkozó szabványok, egyéb előírások és az orvos szakmai program határozta meg.
Alapozás: beton sávalap
Falazat: POROTHERM 30 N+F falazóblokk, 10 cm EPS külsőoldali hőszigetelés, válaszfalak 10 cm vastag Porotherm válaszfallapokból készül.
Födém: 18 cm vastag monolit vasbeton.
Tetőszerkezet: hagyományos ácsszerkezetű tető, 39 fokos hajlásszöggel.
Tetőhéjazat: Creaton Klassik natúrvörös színű hódfarkú kerámia tetőcserép.
Szigetelések: a padló talajnedvesség elleni szigetelése Gv-4 modifikált bitumenes lemezzel a teljes felületen ragasztva, a falak alatt is.
Nyílászárók: műanyag ablakok és külső ajtók kerülnek beépítésre két rétegű hőszigetelő üvegezéssel.

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64246560 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Háziorvosi rendelő épület építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2730 Albertirsa, Ady Endre utca 26., hrsz.: 1293
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Albertirsa Város belterületén, a várost átszelő vasútvonal túloldalán, az úgynevezett "Újtelep" településrészen található ingatlanon összesen 100.11 m2 hasznos alapterületű háziorvosi rendelő épület építése a 201700020010 ügyiratszámú jogerős építési engedélyben foglaltak szerint.
A kialakítandó helyiségek:
Földszint: fedett belépő (3,91 m2), előtér (6,20 m2), váró (19,82 m2), közlekedő (6,80 m2), rendelő
(21,60 m2), nővérszoba (11,34 m2), közlekedő (9,15 m2), hulladék tároló (3,84 m2), raktár (6,00 m2), orvosi WC. előtér (2,24 m2), orvosi WC (1,44 m2), ak. mentes WC (4,41 m2), férfi WC (1,60 m2), férfi WC előtér (1,76 m2).
Az épület földszintes, hagyományosan falazott technológiával kialakított, magas tetős épületként kerül megépítésre. Az épületnek két bejárata lesz, elkülönítve a betegek részére és az orvos, illetve a személyzet részére. Az akadálymentes megközelítést biztosító szabványos rámpa a rendelő bejáratához lett tervezve. A rendelő működéséhez szükséges parkolás a területen belül lesz megoldva, az épület bejárata közelében lesz kialakítva az akadálymentes parkoló.
A szükséges helyiségek kialakítását a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet, a vonatkozó szabványok, egyéb előírások és az orvos szakmai program határozta meg.
Alapozás: beton sávalap
Falazat: POROTHERM 30 N+F falazóblokk, 10 cm EPS külsőoldali hőszigetelés, válaszfalak 10 cm vastag Porotherm válaszfallapokból készül.
Födém: 18 cm vastag monolit vasbeton.
Tetőszerkezet: hagyományos ácsszerkezetű tető, 39 fokos hajlásszöggel.
Tetőhéjazat: Creaton Klassik natúrvörös színű hódfarkú kerámia tetőcserép.
Szigetelések: a padló talajnedvesség elleni szigetelése Gv-4 modifikált bitumenes lemezzel a teljes felületen ragasztva, a falak alatt is.
Nyílászárók: műanyag ablakok és külső ajtók kerülnek beépítésre két rétegű hőszigetelő üvegezéssel.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A Felhívás III.1.3. M.1.pontjában meghatározott felelős műszaki vezetőnek az előírt 12 hónapos szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban megadva.(Min: 0 hó; max: 36 hó)  10
2 A Felhívás III.1.3. M.2.pontjában meghatározott felelős műszaki vezetőnek az előírt 12 hónapos szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban megadva. (Min: 0 hó; max: 36 hó) 10
3 A Felhívás III.1.3. M.3.pontjában meghatározott felelős műszaki vezetőnek az előírt 12 hónapos szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban megadva. (Min: 0 hó; max: 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj 5% tartalékkerettel (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 01/1987/2019 Rész száma: Elnevezés: Háziorvosi rendelő épület építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZOLÉPFER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11303495
Postai cím: Tessedik Út 14/1.
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: Magyarország
E-mail: zolnyan.zoltan@gmail.com
Telefon: +36 309635474
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23975428213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58548708
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64246560
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-ÉP/C, MV-ÉV, MV-ÉG felelős műszaki vezetői tevékenység ellátása, gépészeti kivitelezés, villanyszerelés, bádogos, ács kivitelezési részmunkák, hideg és melegburkolás.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VÍG ÉS TÁRSA 2000 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46240192
Postai cím: Felszegi Út 13.
Város: CEGLÉD
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12314018213

Hivatalos név: Duna-Tisza Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70241367
Postai cím: Munkácsy Út 4
Város: Abony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044832213

Hivatalos név: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80376732
Postai cím: Sági Út 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549213

Hivatalos név: Bridge Építőipari és Közúti Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42722452
Postai cím: Andrássy Út 88-90. fsz. 8/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12731987242

Hivatalos név: ZOLÉPFER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11303495
Postai cím: Tessedik Út 14/1.
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23975428213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges