Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19163/2019
CPV Kód:65500000-8
Ajánlatkérő:NKM Áramhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Daka Vince
Telefon: +36 625655652127
E-mail: daka.vince@nkm.energy
Fax: +36 62588000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmaram.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73911197
Postai cím: Pulcz Utca 44
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Daka Vince
Telefon: +36 625655652127
E-mail: daka.vince@nkm.energy
Fax: +36 62588000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmedgazhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Leolvasási tevékenység
Hivatkozási szám: EKR000809782018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65500000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A tevékenységek fő csoportjai:
o Éves folyamatos leolvasási tevékenység (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések)
o Egyedi megrendelésű leolvasások (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések)
o Közvilágítási mérők leolvasása (villamosenergia fogyasztásmérő berendezések )
o Havonta ismétlődő mérőleolvasás (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések)
o Negyedéves leolvasás (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések)
o A felhasználó személyében beállt változás miatti adategyeztetés, szemrevételezéses ellenőrzés (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések),
o Leolvasási tevékenység végzésével egyidejűleg elosztói küldemények kézbesítése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 2521278600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Leolvasási tevékenység
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65500000-8
További tárgyak:64121200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: NKM Áramhálózati Kft. és az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. szolgáltatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tevékenységek fő csoportjai: o Éves folyamatos leolvasási tevékenység (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések) o Egyedi megrendelésű leolvasások (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések) o Közvilágítási mérők leolvasása ( villamosenergia fogyasztásmérő berendezések ) o Havonta ismétlődő mérőleolvasás (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések) o Negyedéves leolvasás (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések) o A felhasználó személyében beállt változás miatti adategyeztetés, szemrevételezéses ellenőrzés (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések).
Éves folyamatos mérőleolvasás:
o Fogyasztásmérő leolvasások száma:
 villamosenergia: 3 015 000 db / 3 év
 földgáz (Észak): 768 000 db / 3 év
 földgáz (Dél): 1 344 000 db/ 3 év
o Az éves leolvasás ütemezése: az egyes területek havonta 4 alkalommal, 7 munkanaponként kapnak leolvasási anyagot.
o Településszám: 725 db
Egyedi megrendelésű leolvasások:
o Fogyasztásmérő leolvasások száma:
 villamosenergia: 24000 db/ 3 év
 földgáz (Észak): 900 db/ 3
földgáz (Dél): 2100 db/ 3 év
o A leolvasás ütemezése: egész évben folyamatosan.
o Településszám: 725 db
o Leolvasás határideje: egy kiadott feladatra a megrendelés napját követő 5. vagy 15. naptári nap.
Közvilágítási mérők leolvasása:
o Fogyasztásmérő leolvasások száma:
villamosenergia: 6000db / 3 év
o A leolvasás ütemezése: egész évben folyamatosan.
o Településszám: 60 db
o Leolvasás határideje: egy kiadott feladatra a megrendelés napját követő 5. munkanap.
Havonta ismétlődő mérőleolvasás:
o Fogyasztásmérő leolvasások száma:
 villamosenergia: 10 db/ hónap (leolvasások száma: 360 db / 3 év
 földgáz (Észak):700 db/ hónap (leolvasások száma: 25 200 db / 3 év)
 földgáz (Dél) : 1800 db/ hónap (leolvasások száma: 64800 db / 3 év)
o Leolvasás ütemezése: havonta
o Településszám: 725 db
Negyedéves mérőleolvasás:
o Fogyasztásmérő leolvasások száma:
 villamosenergia: 100 db/ negyedév (leolvasások száma: 900 db / 3 év)
 földgáz: 100 db/ negyedév (leolvasások száma: 900 db / 3 év)
o A leolvasás ütemezése: negyedévente
o Településszám: 725 db
o Leolvasás határideje: egy kiadott feladatra a megrendelés napját követő 20. munkanap.
A felhasználó személyében beállt változás miatti adategyeztetés, szemrevételezéses ellenőrzés:
o Fogyasztásmérő leolvasások száma:
 villamosenergia: 102 300 db/ 3 év
 földgáz (Észak): 42 900 db/ 3 év
 földgáz (Dél): 89 100 db/ 3 év
o A leolvasás ütemezése: egész évben folyamatosan.
o Településszám: 725 db
o Adategyeztetés határideje: az ügyfél igény érkezésétől számított 8. munkanap.
ELOSZTÓI KÜLDEMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE
o Küldemények száma:
 villamosenergia, földgáz (Dél): 2 250 000 db / 3 év
 földgáz (Észak): 720 000 db / 3 év

o A tevékenység ütemezése: egész évben folyamatosan.
o Településszám: 725 db
o Kézbesítés határideje: a leolvasási tevékenységgel egyidejűleg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Éves folyamatos leolvasási tevékenységre (kiemelt leolvasás nélkül) vállalt leolvasási hatékonyság (%-ban megadva, min 96,0%, max 100,0%) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Egy részből áll a szolgáltatás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 103 - 250475
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Leolvasási tevékenység
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96177831
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 18.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: ferenc.csesznegi@dlkft.hu
Telefon: +36 62422916
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2549953440
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2521278600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő:
DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.
Székhelye: 6724 Szeged Cserzy Mihály Utca 18. adószáma: 12933505-2-06
Ajánlati ár összesen: 2 521 278 600 HUF
További Ajánlattevő:
Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki Út 107-109. adószáma :10805246-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)