Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19179/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kiskunhalas Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6400 Kiskunhalas, 630/10 hrsz. Természetben 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin utca 2/a.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85845763
Postai cím: Hősök Tere 1 1
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Havasi Szibilla
Telefon: +36 77523151
E-mail: havasi.sz@kiskunhalas.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunhalas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lovaspark infrastrukturális fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001069312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kiskunhalas város területén lévő Hirling József Lovas- és Szabadidőközpont részére versenyzői parkoló kialakítása. A Szabó Ervin utcára csatlakozó bejárat folytatásában, a 6 m széles út mellett két oldalon kötőanyag nélküli zúzalék burkolatú, 20 m bejárati burkolat kialakításával, 116 m2 hosszban.
A Hirling József Lovas- és Szabadidőközpont részére gyengeáramú hálózat kiépítése
300 m2 nagyságú szénatároló sátor megépítése
Szélesség: 10 m
Hosszúság:30 m
Gerincmagasság: 5 m
Fedett terület: 300 m
A versenypálya vizesárkához vízvezeték hálózat bővítése. A nyomóvezeték PE 80 csőböl készül 231 m hosszan. A lefektetésre kerülő nyomóvezetéket 1,2 m mélységbe kell telepíteni, min. 1,0 m földtakarással ellátni.
Trágyatárolóhoz 6 m-es úszókapu létesítése, 40x40x2-es zártszelvényből, kapu oszloppal.
Az úszókapu mellett két oldalon 16-16 m hosszban a kerítés átalakítása, új beton kerítés elemek beépítése.
A Fazekas Mihály utca oldal felöli sportpálya vízelvezetési feladatainak kivitelezése.
60 db gyorstelepítésű Mobilbox kialakítása:
A boxok alapterülete:3x3 m,
A válaszfalak magassága: 2,2 m,
szélessége:3m
20 m átmérőjű ló körkarám építése, mely 9 db karámelemből és egy beléptető kapuból áll
1 db Karámelem
Karámelem magasság: 1600 mm
Beléptető kapu a ló számára:
Hosszúság: 3050 mm
Magasság: 2200 mm
Vízszintes korlát:6 db
A fedeles lovarda és a kismelegítő pálya közötti területen homokfeltöltés 20-25 cm vastagságban.
Lószolárium kialakítása:
Hosszúság: 2500mm
Szélesség: 1600 mm
A Kárpát utcai istállóban patamosó kialakítása.
A Szabó Ervin utcai személygépkocsi és kisteherautó területre történő bejutáshoz 6 m széles felnyíló úszókapu kialakítása.
Maximális kapusúly 550 kg.
Maximális kapuszárny 3 m.
Motor tápfeszültsége: 24 Vde
3db távműködtetésű sorompó kiépítése:
2db 4 m-es maximális karhosszal,
1 db 4,25 m-es maximális karhosszal.
Az elvégzendő feladatok részletezését a műszaki dokumentáció és mellékletei tartalmazzák.
A létesítményekre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró alap kiviteli terv szintű tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési műszaki dokumentumok részét képezi.
A szükséges szakági kiviteli tervek elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata azokban az esetekben, illetve létesítmény-részekre, amikor és amelyekre és amilyen tartalommal a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, valamint egyéb vonatkozó jogszabály, illetve dokumentum ezt kötelezően előírja.
Vállalkozónak az ajánlati árat fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékével is számolnia kell.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az ajánlati ár átalányár jellegére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 101902088 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Lovaspark infrastrukturális fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45212100-7
45212200-8
45212290-5
45231300-8
45233200-1
45310000-3
45340000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, 630/10 hrsz. Természetben 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin utca 2/a.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kiskunhalas város területén lévő Hirling József Lovas- és Szabadidőközpont részére versenyzői parkoló kialakítása. A Szabó Ervin utcára csatlakozó bejárat folytatásában, a 6 m széles út mellett két oldalon kötőanyag nélküli zúzalék burkolatú, 20 m bejárati burkolat kialakításával, 116 m2 hosszban.
A Hirling József Lovas- és Szabadidőközpont részére gyengeáramú hálózat kiépítése
300 m2 nagyságú szénatároló sátor megépítése
Szélesség: 10 m
Hosszúság:30 m
Gerincmagasság: 5 m
Fedett terület: 300 m
A versenypálya vizesárkához vízvezeték hálózat bővítése. A nyomóvezeték PE 80 csőböl készül 231 m hosszan. A lefektetésre kerülő nyomóvezetéket 1,2 m mélységbe kell telepíteni, min. 1,0 m földtakarással ellátni.
Trágyatárolóhoz 6 m-es úszókapu létesítése, 40x40x2-es zártszelvényből, kapu oszloppal.
Az úszókapu mellett két oldalon 16-16 m hosszban a kerítés átalakítása, új beton kerítés elemek beépítése.
A Fazekas Mihály utca oldal felöli sportpálya vízelvezetési feladatainak kivitelezése.
60 db gyorstelepítésű Mobilbox kialakítása:
A boxok alapterülete:3x3 m,
A válaszfalak magassága: 2,2 m,
szélessége:3m
20 m átmérőjű ló körkarám építése, mely 9 db karámelemből és egy beléptető kapuból áll
1 db Karámelem
Karámelem magasság: 1600 mm
Beléptető kapu a ló számára:
Hosszúság: 3050 mm
Magasság: 2200 mm
Vízszintes korlát:6 db
A fedeles lovarda és a kismelegítő pálya közötti területen homokfeltöltés 20-25 cm vastagságban.
Lószolárium kialakítása:
Hosszúság: 2500mm
Szélesség: 1600 mm
A Kárpát utcai istállóban patamosó kialakítása.
A Szabó Ervin utcai személygépkocsi és kisteherautó területre történő bejutáshoz 6 m széles felnyíló úszókapu kialakítása.
Maximális kapusúly 550 kg.
Maximális kapuszárny 3 m.
Motor tápfeszültsége: 24 Vde
3db távműködtetésű sorompó kiépítése:
2db 4 m-es maximális karhosszal,
1 db 4,25 m-es maximális karhosszal.
Az elvégzendő feladatok részletezését a műszaki dokumentáció és mellékletei tartalmazzák.
A létesítményekre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró alap kiviteli terv szintű tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési műszaki dokumentumok részét képezi.
A szükséges szakági kiviteli tervek elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata azokban az esetekben, illetve létesítmény-részekre, amikor és amelyekre és amilyen tartalommal a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, valamint egyéb vonatkozó jogszabály, illetve dokumentum ezt kötelezően előírja.
Vállalkozónak az ajánlati árat fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékével is számolnia kell.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az ajánlati ár átalányár jellegére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás időtartama a kötelező 36 hónapon felül (minimum 0 hónap – maximum 12 hónap), (hónapban), (a 12 hónap és az azt meghaladó érték esetén max. pont)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Lovaspark infrastrukturális fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60330930
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: mnemeth@modinvest.hu
Telefon: +36 303997195
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77521160
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 102444882
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 101902088
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építés előkészítési munkák részmunkái,Építőmesteri munkák részmunkák,Szakipari munkák részmunkái,Elektromos szerelési munkák részmunkái,Gépészeti munkák részmunkái,Külső közműépítés részmunkái,Közüzemi bekötések, szakfelügyelet, Útépítés munkák részmunkái, Vízbekötési munkák részmunkái,Építési és bontási hulladék elszállítás, elhelyezés, Készülékek üzembehelyezése, Mérnöki tevékenység
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60330930
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603203

Hivatalos név: "EMEL" Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89520473
Postai cím: Grauaug Ármin Utca 2/a
Város: Baja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10633759203

Hivatalos név: Plan-And-Bau Plusz Építőipari Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48670700
Postai cím: Széchenyi Utca 22.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10766897203

Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges