Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19192/2019
CPV Kód:79610000-3
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácz Gabriella
Telefon: +36 62544779
E-mail: racz.gabriella.2@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Diákmunka közvetítői szolgáltatás megrendelése
Hivatkozási szám: EKR000822792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79610000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés, amelynek tárgya „Diákmunka közvetítői szolgáltatás megrendelése a Szegedi Tudományegyetem részére

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 17536 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 180 - 438907
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A TED karakterkorlátozása okán a közbesz. elj-hoz szüks. további infók teljes tartalma részl. a közbesz. dok-an kerül kifejtésre!
1. AK az M/1 alkalm. köv-ek szerinti felt. és ezek előírt ig. módját a min. At-k hiv. jegyzékébe tört. feltételét képező min. szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
2. Az aj. benyújtásának formai köv.: a közbesz. dok-ban foglaltak szerint.
3. Az alábbi nyil., dok-ok benyújtása szükséges, a közbesz. dok-ban foglaltaknak megfelelően:
Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
Aláírási címpl, aláírás minta
nyil. változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről szóló ig.
Céginform. adatlap
Közös aj-tételről szóló megállapodás
Meghatalmazás
Av-k bevonásáról szóló nyil., nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bek-ben foglaltak szerinti nyíl-ot meg kell tenni az EEKD-ban)
Nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)
EEKD
4. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttárs. létrehozását kizárja.
5. Ért. szemp. bemutatása: A Kbt. 76. § (2) bek. c pontja alapján az ajánlatok ért. szempontja valamennyi részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tartalmazó aj. kiválasztása. (1., 2., 3. értékelési szempont: fordított arányosítás, 4. értékelési szempont: két szélső érték közti arányosítás) Értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10 pont.
6. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
7. Ajánlattevőnek szerződéskötésre rendelkeznie kell olyan érdekképviseleti tagsággal, amely biztosítja a törvényességi megfelelőségét a hallgatói munkavégzés kapcsán. (Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége, vagy Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége). Az érdekképviseleti tagság a szerződés megkötésének feltétele, melyről nyilatkozni kell.
8. AK a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén - az aj.ok ért. során a köv. legkedvezőbb aj-ot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az aj.-ok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9. AK az aj. kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le.
10. A teljes aj.tételi felh-ban valamint az elj. során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
11. Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint a közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók.
12. FAKSZ: Bikaliné Bodnár Andrea, 00976 Lev. cím: Electool Beszerzési Szolg. Kft., 1123 Bp, Alkotás u. 50., Alkotás Point A épület, E-mail: bikaline.andrea@electool.com
13. AK a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbesz. részl. szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
14. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az aj.tételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. AK a Kbt. 39. § (1) bek. megfelelően az elj. dok. az EKR rend. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.
15. Amennyiben valamely nyíl.minta az EKR-ben elektr. űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az aj. részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dok.kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyíl.-kal szemben támasztott köv-kel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyíl-kal kapcs. egyéb előírásokat az e-Kr. valamint a Kbt. 41/A §-a tartalmazza.
Helyesen:
A TED karakterkorlátozása okán a közbesz. elj-hoz szüks. további infók teljes tartalma részl. a közbesz. dok-an kerül kifejtésre!
1. AK az M/1 alkalm. köv-ek szerinti felt. és ezek előírt ig. módját a min. At-k hiv. jegyzékébe tört. feltételét képező min. szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
2. Az aj. benyújtásának formai köv.: a közbesz. dok-ban foglaltak szerint.
3. Az alábbi nyil., dok-ok benyújtása szükséges, a közbesz. dok-ban foglaltaknak megfelelően:
Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
Aláírási címpl, aláírás minta
nyil. változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről szóló ig.
Céginform. adatlap
Közös aj-tételről szóló megállapodás
Meghatalmazás
Av-k bevonásáról szóló nyil., nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bek-ben foglaltak szerinti nyíl-ot meg kell tenni az EEKD-ban)
Nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)
EEKD
4. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttárs. létrehozását kizárja.
5. Ért. szemp. bemutatása: A Kbt. 76. § (2) bek. c pontja alapján az ajánlatok ért. szempontja valamennyi részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tartalmazó aj. kiválasztása. (1., 2., 3. értékelési szempont: fordított arányosítás, 4. értékelési szempont: két szélső érték közti arányosítás) Értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10 pont.
6. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
7. Ajánlattevőnek szerződéskötésre rendelkeznie kell olyan érdekképviseleti tagsággal, amely biztosítja a törvényességi megfelelőségét a hallgatói munkavégzés kapcsán. (Iskolaszövetkezetek Országos Szövetsége, vagy Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége). Az érdekképviseleti tagság a szerződés megkötésének feltétele, melyről nyilatkozni kell.
8. AK a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén - az aj.ok ért. során a köv. legkedvezőbb aj-ot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az aj.-ok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9. AK az aj. kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le.
10. A teljes aj.tételi felh-ban valamint az elj. során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
11. Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint a közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók.
12. FAKSZ: Bikaliné Bodnár Andrea, 00976 Lev. cím: Electool Beszerzési Szolg. Kft., 1123 Bp, Alkotás u. 50., Alkotás Point A épület, E-mail: bikaline.andrea@electool.com
13. AK a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbesz. részl. szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
14. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az aj.tételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. AK a Kbt. 39. § (1) bek. megfelelően az elj. dok. az EKR rend. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.
15. Amennyiben valamely nyíl.minta az EKR-ben elektr. űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az aj. részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dok.kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyíl.-kal szemben támasztott köv-kel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyíl-kal kapcs. egyéb előírásokat az e-Kr. valamint a Kbt. 41/A §-a tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/10/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/10/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/10/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/10/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján Ajánlatkérő módosítja a felhívást valamint a közbeszerzési dokumentumot figyelemmel a Kbt. 55. § (6) bekezdésére.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ