Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19193/2019
CPV Kód:71322000-1
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3525 Miskolc, Városház tér 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barsi Béla
Telefon: +36 46512700
E-mail: barsi.bela@miskolcholding.hu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Miskolc_Út, kerékpárút tervezés
Hivatkozási szám: EKR000789602018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00003 Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (Tapolcai út, Miskolctapolca-Komlóstető, Miskolctapolca-Görömböly)
Tapolcai út:
Az érintett útszakasz hossza kb. 2 500 m.
Az érintett szakaszon a MIVÍZ Kft. által meghatározott közműhálózat rekonstrukcióját el kell végezni. Megvizsgálandó a meglévő gyalogátkelőhelyeken kívül új gyalogátkelőhely létesítése új forgalomcsillapító szigetek építésével, valamint a Miskolctapolcai út „nagyparkoló” és Enyedi Gy. u. kereszteződésében körforgalmú csomópont, vagy forgalomcsillapító sziget kialakításának lehetősége.
Miskolctapolca-Komlóstető:
Az érintett útszakasz kb. 2 100 m.
Miskolctapolca- Komlóstető út átkötő szakaszának kiépítése a Kőmázsai u. (Miskolctapolcai kőbánya) és Szántó Kovács János utca között, kerékpáros nyommal.
Miskolctapolca-Görömböly:
Az érintett útszakasz kb. 1 160 m.
Miskolctapolca-Görömböly összekötő út kialakítása kerékpáros nyommal a Brassói és Bacsinszky utcák között, szükség szerint csapadékvíz-elvezetés megvalósításával.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati árnak a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel magában kell foglalnia az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok átengedésének ellenértékét is.
Elvárt mennyiségek:
Döntés előkészítő tervből 2 db nyomtatott példány, 1 db adathordozóra elektronikus példány pdf. és szerkeszthető (dwg/dxf, doc xls) formátumban, Engedélyezési tervből és tender tervből összesen 4 db nyomtatott példány, 2 db adathordozóra írt elektronikus példány pdf. és szerkeszthető (dwg/dxf, doc xls) formátumban.
Ajánlattevő feladata a Megrendelő által rendelkezésre bocsájtott normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői árazatlan költségvetés, és beárazott költségvetés elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02832 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96417306
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16490000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00003 Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (Tapolcai út, Miskolctapolca-Komlóstető, Miskolctapolca-Görömböly)
Tapolcai út:
Az érintett útszakasz hossza kb. 2 500 m.
Az érintett szakaszon a MIVÍZ Kft. által meghatározott közműhálózat rekonstrukcióját el kell végezni. Megvizsgálandó a meglévő gyalogátkelőhelyeken kívül új gyalogátkelőhely létesítése új forgalomcsillapító szigetek építésével, valamint a Miskolctapolcai út „nagyparkoló” és Enyedi Gy. u. kereszteződésében körforgalmú csomópont, vagy forgalomcsillapító sziget kialakításának lehetősége.
Miskolctapolca-Komlóstető:
Az érintett útszakasz kb. 2 100 m.
Miskolctapolca- Komlóstető út átkötő szakaszának kiépítése a Kőmázsai u. (Miskolctapolcai kőbánya) és Szántó Kovács János utca között, kerékpáros nyommal.
Miskolctapolca-Görömböly:
Az érintett útszakasz kb. 1 160 m.
Miskolctapolca-Görömböly összekötő út kialakítása kerékpáros nyommal a Brassói és Bacsinszky utcák között, szükség szerint csapadékvíz-elvezetés megvalósításával.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati árnak a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel magában kell foglalnia az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok átengedésének ellenértékét is.
Elvárt mennyiségek:
Döntés előkészítő tervből 2 db nyomtatott példány, 1 db adathordozóra elektronikus példány pdf. és szerkeszthető (dwg/dxf, doc xls) formátumban, Engedélyezési tervből és tender tervből összesen 4 db nyomtatott példány, 2 db adathordozóra írt elektronikus példány pdf. és szerkeszthető (dwg/dxf, doc xls) formátumban.
Ajánlattevő feladata a Megrendelő által rendelkezésre bocsájtott normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői árazatlan költségvetés, és beárazott költségvetés elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 18138000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96417306
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Felek közös megegyezéssel az alapszerződés 1. A szerződés tárgya fejezetének alábbi, 1.1. pontját hatályon kívül helyezik:
„1.1. Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja az 1. rész: TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00003 Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (Tapolcai út, Miskolctapolca-Komlóstető, Miskolctapolca-Görömböly) elkészítését az eljárást megindító felhívás, a további közbeszerzési dokumentumok, valamint a Tervező ajánlata szerint.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe a Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
„1.1. Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja az 1. rész: TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00003 Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (Tapolcai út, Miskolctapolca-Komlóstető, Miskolctapolca-Görömböly)engedélyes és kiviteli tervek elkészítését az eljárást megindító felhívás, a további közbeszerzési dokumentumok, valamint a Tervező ajánlata szerint.”
2. A fenti műszaki tartalom módosítására tekintettel Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött alapszerződés 2. Teljesítés fejezetének alábbi, 2.4. pontját hatályon kívül helyezik:
„2.4. A teljes tervdokumentáció leszállításának vállalt teljesítési határideje 270 nap a szerződéskötéstől számítva az alább részteljesítési határidők szerint. Előteljesítés megengedett:
1. Döntés-előkészítő terv, költségbecsléssel elkészítése és Megrendelő részére történő átadása teljesítési határideje - a szerződés hatályba lépését követő 45. nap. (2 példány papír alapon, 1 példány digitálisan)
2. Megrendelő döntése: 15 nap
3. Engedélyezési és nem engedélyköteles beavatkozás esetén az ajánlati/tender tervdokumentáció elkészítése és benyújtása az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztályára tervzsűrire, - a döntés-előkészítő terv Megrendelő általi jóváhagyását követő 30. nap.
4. Az engedélyezési – és nem engedélyköteles tervezési feladatrészek esetén az ajánlati tervdokumentáció benyújtása Közútkezelői és tulajdonosi jóváhagyásra, eközmű nyilatkozat megkérése, valamint az építési engedélyezési eljáráshoz és vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez szükséges egyeztetések megkezdése - az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztály vélemény és a közúti biztonsági audit átadását követő 15. nap.
5. Megrendelő ellenőrzése/jóváhagyása: 15 nap
6. Építési engedélyezési eljárás megkezdése - a kezelői és tulajdonosi hozzájárulások, valamint a szükséges eközmű nyilatkozat kiadását követő 15. nap.
7. Tender (Ajánlati) tervdokumentáció (mely tartalmazza az útépítési - és a kapcsolódó szakági terveket, a közműszolgáltatói és egyéb egyeztetések jegyzőkönyveit, nyilatkozatokat, kezelői és tulajdonosi hozzájárulásokat, valamint műszaki leírást, a Megrendelő által rendelkezésre bocsájtott normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes árazott és árazatlan költségvetést és az esetlegesen szükséges építési engedélyt, és/vagy vízjogi létesítési engedélyt) elkészítése és Megrendelő részére történő átadás teljesítési határideje - legkésőbb a Közútkezelői jóváhagyást, illetve a szükséges építési engedély, és/vagy vízjogi létesítési engedély megszerzését követő 15. nap. (2 példány papír alapon, 1 példány digitálisan)
8. Megrendelő jóváhagyása/ellenőrzése: 10 nap
9. Tervező tender tervek javítása: 15 nap
10. Megrendelő újabb jóváhagyása: 5 nap
11. Végszállítás (4 példány papír alapon, 2 példány digitálisan)”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe a Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
„2.4. A teljes tervdokumentáció leszállításának vállalt teljesítési határideje 270 nap a szerződéskötéstől számítva az alább részteljesítési határidők szerint. Előteljesítés megengedett:
1. Döntés-előkészítő terv, költségbecsléssel elkészítése és Megrendelő részére történő átadása teljesítési határideje - a szerződés hatályba lépését követő 45. nap. (2 példány papír alapon, 1 példány digitálisan)
2. Megrendelő döntése: 15 nap
3. Engedélyezési és nem engedélyköteles beavatkozás esetén az ajánl
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő az alapszerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárását 2018.10.16. napján indította a tárgybeli projektek engedélyes és tenderterveinek elkészítésére, hogy a tendertervek alapján lehessen mihamarabb a projektek kiviteli terv készítésére és kivitelezésére vonatkozóan kiírni a következő közbeszerzési eljárást.
Ennek megfelelően Ajánlatkérő az alapszerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárással párhuzamosan előkészítette a „Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Miskolc Megyei Jogú Város területén” tárgyú, 8 milliárdos keretösszegre vonatkozó a Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű keretmegállapodás útján megvalósított (Kbt. 105.§ (2) bekezdés c) pont alkalmazásával) nyílt közbeszerzési eljárás dokumentumait, mely a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiviteli terv készítés és kivitelezés volt, s melyet uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzések lévén, a vonatkozó jogszabályi ren
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 16490000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 18138000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben