Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19194/2019
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81140907
Postai cím: Fehérvári Út 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fetter Ádám
Telefon: +36 706026938
E-mail: fetter.adam@gmail.com
Fax: +36 12792100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentkristofrendelo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szentkristofrendelo.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: orvosi ügyelet
Hivatkozási szám: EKR000961482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest XI. kerületi felnőtt lakosok részére háziorvosi ügyelet (kijáró és ambuláns) jogszabály szerinti ellátása és előírás szerinti dokumentálása.
Ajánlatkérő tájékoztató adatként közli, hogy a jelenleg ellátott felnőtt lakosok száma: 139 544 fő.
Felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás: munkanapokon 8:00–20:00 óra közötti időszakban 1 fő szakorvos, 1 fő asszisztens és 1 fő gépkocsivezető összetételű műszakban.
Felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás: munkanapokon 20:00 óra és másnap reggel 8:00 óra, valamint szabad-, munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap (24 órában) 2 fő szakorvos, 1 fő asszisztens és 1 fő gépkocsivezető összetételű műszakban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 19194 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 182 - 444268
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/10/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/10/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
T. Szerkesztőbizottság!
További javított szövegrész:
Korábbi helyett: M.1.1. 1 fő pályaalkalmassági vizsgával rendelkező gépkocsivezetővel
M.1.2. 1 fő szakápolóval vagy OKJ-s ápolóval
Helyesen: M.1.1. a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (3)-(4), (9) bekezdésében előírt képesítéssel rendelkező 1 fő orvossal, aki háziorvosi ügyelet területén szerzett legalább 12 hónapos gyakorlattal
M.1.2. a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (3)-(4), (9) bekezdésében előírt képesítéssel rendelkező 1 fő orvossal, aki háziorvosi ügyelet területén szerzett legalább 12 hónapos gyakorlattal rendelkezik
M.1.3. 1 fő pályaalkalmassági vizsgával rendelkező gépkocsivezetővel
M.1.4. 1 fő szakápolóval vagy OKJ-s ápolóval
Korábbi helyett: IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen: IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ