Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19197/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Körmend Város Önkormányzata Őriszentpéter Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Őriszentpéter 208 hrsz és 366 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Körmend Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81568253
Postai cím: Szabadság Tér 7.
Város: Körmend
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bebes István
Telefon: +36 94592942
E-mail: varosfejlesztes@kormend.hu
Fax: +36 94410623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Őriszentpéter Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69222647
Postai cím: Városszer Szer 106
Város: Őriszentpéter
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9941
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Őr Zoltán
Telefon: +36 94548050
E-mail: koh@oriszentpeter.hu
Fax: +36 94428024
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vadászati kiállítás felújítási munkálatai”
Hivatkozási szám: EKR000805452018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vadászati kiállítás felújítási munkálatai”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak:45330000-9
45331100-7
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Őriszentpéter 208 hrsz és 366 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelenleg Magyarszombatfán található Őrségi Vadászati Kiállítás Őriszentpéterre történő áttelepítése a beruházás célja.
Feladat a helyi védelem alatt álló épület külső-belső felújítására, akadálymentesítésére, energetikai korszerűsítésére kerül sor, ezen belül
-belső válaszfalak elbontása
-akadálymentesített bejárat kiépítése
-látogatói vizesblokk kialakítása, akadálymentes résszel
-raktárhelyiség kialakítása
-tagozatos homlokzat helyreállítása
-nyílászárók beépítése
-tetőfedés cseréje
-366 hrsz-on vásártér gyepkövezési feladatainak ellátása 200 nm alapterületen.

Kiállítótér kialakítása Őriszentpéter 208 hrsz-on:
A tervezéssel érintett ingatlanon lévő épület az Önkormányzat tulajdonában van, korábban orvosi rendelők
működtek benne illetve egy lakást is tartalmazott. Jelenleg az egyik korábbi rendelő helyén üzlethelyiség
működik.A tervezett átalakítás során az épület teljes földszinti területe kiállítótér funkciót kap, itt kerül elhelyezésre és
bemutatásra az Őrségi vadászati kiállítás.
A korábbi funkciókhoz kapcsolódó belső válaszfalak elbontásra kerülnek, a megmaradó nagyobb terek úgy
lesznek kialakítva, hogy a tárlat körbejárható legyen. Az épület nyugati végén lesz kialakítva az akadálymentesített bejárat, melyen keresztül az előtérbe jutunk.Ehhez kapcsolódóik a látogatói vizesblokk, mely szintén tartalmaz akadálymentes részt is.Az épület keleti részén lesz kialakítva egy raktárhelyiség.
A tervezett felújítás során a településképet meghatározó, karakteres épület teljes külső rekonstrukciója
megvalósul a tagozatos homlokzat helyreállításával, az eredetivel megegyező méretű és osztású nyílászárók cseréjével és a tetőfedés cserével.A fejlesztéssel érintett ingatlan nagysága 215,78 nm.
Őriszentpéter 366 hrsz-on vásártér gyepkövezése 200 nm-en az árazatlan költségkiírásban meghatározott paraméterek szerint.
A részletes műszaki tartalmat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02654 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vadászati kiállítás felújítási munkálatai”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21300651
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 25.
Város: Zalalövő
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8999
Ország: Magyarország
E-mail: galambosbau@gmail.com
Telefon: +36 305095321
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42905318
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak:45330000-9
45331100-7
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Őriszentpéter 208 hrsz és 366 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelenleg Magyarszombatfán található Őrségi Vadászati Kiállítás Őriszentpéterre történő áttelepítése a beruházás célja.
Feladat a helyi védelem alatt álló épület külső-belső felújítására, akadálymentesítésére, energetikai korszerűsítésére kerül sor, ezen belül
-belső válaszfalak elbontása
-akadálymentesített bejárat kiépítése
-látogatói vizesblokk kialakítása, akadálymentes résszel
-raktárhelyiség kialakítása
-tagozatos homlokzat helyreállítása
-nyílászárók beépítése
-tetőfedés cseréje
-366 hrsz-on vásártér gyepkövezési feladatainak ellátása 200 nm alapterületen.

Kiállítótér kialakítása Őriszentpéter 208 hrsz-on:
A tervezéssel érintett ingatlanon lévő épület az Önkormányzat tulajdonában van, korábban orvosi rendelők
működtek benne illetve egy lakást is tartalmazott. Jelenleg az egyik korábbi rendelő helyén üzlethelyiség
működik.A tervezett átalakítás során az épület teljes földszinti területe kiállítótér funkciót kap, itt kerül elhelyezésre és
bemutatásra az Őrségi vadászati kiállítás.
A korábbi funkciókhoz kapcsolódó belső válaszfalak elbontásra kerülnek, a megmaradó nagyobb terek úgy
lesznek kialakítva, hogy a tárlat körbejárható legyen. Az épület nyugati végén lesz kialakítva az akadálymentesített bejárat, melyen keresztül az előtérbe jutunk.Ehhez kapcsolódóik a látogatói vizesblokk, mely szintén tartalmaz akadálymentes részt is.Az épület keleti részén lesz kialakítva egy raktárhelyiség.
A tervezett felújítás során a településképet meghatározó, karakteres épület teljes külső rekonstrukciója
megvalósul a tagozatos homlokzat helyreállításával, az eredetivel megegyező méretű és osztású nyílászárók cseréjével és a tetőfedés cserével.A fejlesztéssel érintett ingatlan nagysága 215,78 nm.
Őriszentpéter 366 hrsz-on vásártér gyepkövezése 200 nm-en az árazatlan költségkiírásban meghatározott paraméterek szerint.
A részletes műszaki tartalmat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43303504
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21300651
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 25.
Város: Zalalövő
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8999
Ország: Magyarország
E-mail: galambosbau@gmail.com
Telefon: +36 305095321
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Áttervezés és műszaki szükségszerűségből elmaradó munkanemek merültek fel, melyek levonásra kerülnek a vállalkozási díjból. Áttervezés és műszaki szükségszerűségből pótmunkák megrendelése vált szükségessé Ajánlatkérő részéről, melyek értéke növeli a vállalkozási szerződés mértékét.
Elmaradó munkatételek:
Padlástér szigetelés, homlokzatjavítás, lábazatjavítás, szellőzőberendezés, tetőkibuvó, polikriztályos napelemes rendszer, csővezeték kiépítés, boltozatos födémben lévő csőszerelés, betonszegély, Vailant gázkazán. Az elmaradó tételek levonandó értéke: nettó 7.500.261 Ft
Pótmunkák:
Homlokzatvakolás, ablakpárkányok bádogozása, lábazat XPS hőszigetelő lemezelése, lábazati bádogszegély építés, 100/60 cm-es bukó-nyíló ablak beépítése, monokristályos napelemes rendszer, külső-fali csőszerelés, rézsű 3 oldalú megtámasztása gyeprácsos felületnél, Ariston Genus One3 kombi gázkazán.
A pótmunkák következtében felmerülő többletkiadás: nettó 7.898.447 Ft
Elmaradó és pótmunkák értékének különbözete: nettó 398 186 Ft
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az eredeti művel szorosan összefüggő, azzal elválaszthatatlan műszaki kapcsolatban álló pótmunkák megrendelése vált szükségessé, a szerződő fél személye (ajánlattevő) azért nem módosulhat.
Többletköltség, amely felmerült a pótmunkák miatt :7.898.447 Ft. Az elmaradó tételek levonása után a tényleges vállalkozási díjnővekedés az eredeti szerződéses árhoz viszonyítva: 398.186 Ft.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 42905318 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 43303504 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A tájékoztató az eljárás eredményéről hirdetmény kérelmének d) pontjában adminisztratív hiba miatt az eljárás fedezete került megadásra a becsült érték helyett.
Jelen eljárásban a becsült érték: 42 318 745 Ft.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben