Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19230/2019
CPV Kód:45316100-6
Ajánlatkérő:Hajdúdorog Város Önkormányzata
Teljesítés helye:A teljesítés helye: Hajdúdorog Város közigazgatási területe (utcajegyzék szerint)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúdorog Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60000727
Postai cím: Tokaji Út 4.
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Péter
Telefon: +36 52572133
E-mail: muszaki.osztaly@hajdudorog.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdudorog.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hajdúdorog közvilágítási rendsz. korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000720812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316100-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hajdúdorog közvilágítási rendsz. korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111200-0
További tárgyak:45316110-9
65320000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Hajdúdorog Város közigazgatási területe (utcajegyzék szerint)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Hajdúdorog Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése LED-es lámpatestekkel és ESCO finanszírozással”
ESCO finanszírozási formában Hajdúdorog Város közigazgatási területén lévő közvilágítás, energia megtakarításból történő bővítése és korszerűsítése, kivitelezése, továbbá a korszerűsített közvilágítás 120 hónap időtartamban történő üzemeltetése, karbantartása. A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak illetve az áramkereskedőnek. Az ajánlattevőnek biztosítania kell az előtörlesztés lehetőségét.
A beruházás refinanszírozásának a fedezete, a megépített rendszer 10 éves (120 hónap) határozott időtartam alatt, a korszerűsítést megelőző beépített teljesítményhez képest - a prognosztizált évenkénti inflációval növelt - világítási energia költség megtakarítása.
A vonatkozó szabvány szerinti, a műszaki specifikációnak megfelelő lámpatestekkel és műszaki tartalommal történő kivitelezése.
A VHT 2000 Tervező és Szolgáltató Bt. által készített „Hajdúdorog város, települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek mondernizálása (korszerűsítése) tárgyú, KT-02003-17 munkaszámú tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően, a 2. sz. melléklet szerinti utcajegyzékben felsorolt utcákat érintő közvilágítás korszerűsítési munkák elvégzése.
1. A jelenlegi közvilágítási rendszer
A korszerűsítéssel érintett területen a jelenleg 932 db világítótest 67,435 kW beépített teljesítménnyel üzemel. A meglévő berendezések túlnyomó része különböző teljesítmény felvételű hagyományos lámpa (36, 70, 100, 150, 250 W névleges teljesítménnyel). A megvalósítani tervezett korszerűsítési projekt, a jelenleg üzemelő közvilágítási aktív hálózatnak az egészét érinti.
2. A korszerűsített közvilágítási rendszer
A kivitelezési munkák keretében a nyertes ajánlattevő, a meglévő elavult közvilágítási hálózat aktív elemeit jelentő lámpatestekből 932 db-ot LED fényforrással szerelt lámpatestre cserél ki és további 391 db- ot kiépít, így összesen 1.323 db Led lámpatestet szerel fel. Ezzel a fejlesztésbe bevont lámpatestek jelenlegi beépített teljesítménye 67,435 kW-ról legalább 30,946 kW-ra.
Üzemeltetés és karbantartás
- A város utcai közvilágításának üzemeltetése a közvilágításra vonatkozó szabvány szerint.
- A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak illetve az áramkereskedőnek.
- A város közigazgatási területén, 120 hónapon át a közvilágítási feladat ellátása.
- Ajánlattevő a mindenkor hatályos közvilágításra vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni a közvilágítás fenntartásáról.
- A közvilágítást biztosító berendezések – lámpatestek (lámpatest, lámpakar, bekötő vezetékek, kötőelemek) - üzemeltetése, karbantartása.
A karakterkorlát miatt a részletes feladatmeghatározás a Közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13162 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hajdúdorog közvilágítási rendsz. korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78097876
Postai cím: Puskin Utca 12.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
E-mail: mezeijo@externet.hu
Telefon: +36 309587416
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 54500382
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 89696840
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316100-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111200-0
További tárgyak:45316110-9
65320000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Hajdúdorog Város közigazgatási területe (utcajegyzék szerint)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Hajdúdorog Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése LED-es lámpatestekkel és ESCO finanszírozással”
ESCO finanszírozási formában Hajdúdorog Város közigazgatási területén lévő közvilágítás, energia megtakarításból történő bővítése és korszerűsítése, kivitelezése, továbbá a korszerűsített közvilágítás 120 hónap időtartamban történő üzemeltetése, karbantartása. A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak illetve az áramkereskedőnek. Az ajánlattevőnek biztosítania kell az előtörlesztés lehetőségét.
A beruházás refinanszírozásának a fedezete, a megépített rendszer 10 éves (120 hónap) határozott időtartam alatt, a korszerűsítést megelőző beépített teljesítményhez képest - a prognosztizált évenkénti inflációval növelt - világítási energia költség megtakarítása.
A vonatkozó szabvány szerinti, a műszaki specifikációnak megfelelő lámpatestekkel és műszaki tartalommal történő kivitelezése.
A VHT 2000 Tervező és Szolgáltató Bt. által készített „Hajdúdorog város, települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek mondernizálása (korszerűsítése) tárgyú, KT-02003-17 munkaszámú tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően, a 2. sz. melléklet szerinti utcajegyzékben felsorolt utcákat érintő közvilágítás korszerűsítési munkák elvégzése.
1. A jelenlegi közvilágítási rendszer
A korszerűsítéssel érintett területen a jelenleg 932 db világítótest 67,435 kW beépített teljesítménnyel üzemel. A meglévő berendezések túlnyomó része különböző teljesítmény felvételű hagyományos lámpa (36, 70, 100, 150, 250 W névleges teljesítménnyel). A megvalósítani tervezett korszerűsítési projekt, a jelenleg üzemelő közvilágítási aktív hálózatnak az egészét érinti.
2. A korszerűsített közvilágítási rendszer
A kivitelezési munkák keretében a nyertes ajánlattevő, a meglévő elavult közvilágítási hálózat aktív elemeit jelentő lámpatestekből 932 db-ot LED fényforrással szerelt lámpatestre cserél ki és további 391 db- ot kiépít, így összesen 1.323 db Led lámpatestet szerel fel. Ezzel a fejlesztésbe bevont lámpatestek jelenlegi beépített teljesítménye 67,435 kW-ról legalább 30,946 kW-ra.
Üzemeltetés és karbantartás
- A város utcai közvilágításának üzemeltetése a közvilágításra vonatkozó szabvány szerint.
- A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak illetve az áramkereskedőnek.
- A város közigazgatási területén, 120 hónapon át a közvilágítási feladat ellátása.
- Ajánlattevő a mindenkor hatályos közvilágításra vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni a közvilágítás fenntartásáról.
- A közvilágítást biztosító berendezések – lámpatestek (lámpatest, lámpakar, bekötő vezetékek, kötőelemek) - üzemeltetése, karbantartása.
A karakterkorlát miatt a részletes feladatmeghatározás a Közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 89696840
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78097876
Postai cím: Puskin Utca 12.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
E-mail: mezeijo@externet.hu
Telefon: +36 309587416
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 54500382
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapszerződés szerinti:
4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK
4.5. A végteljesítési időpontja – az egyes Létesítmény Részek teljesítésének feltételével – a szerződés hatálybalépését követő 90 nap. A végteljesítés időpontjára a Vállalkozónak valamennyi a műszaki átadás-átvételhez kapcsolódó kötelezettséget teljesítenie kell és a műszaki átadás-átvételi eljárást a Létesítmény egésze esetében sikeresen le kell folytatni. A végteljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében jogilag – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak veszik.
Az alábbiak szerint módosul:
4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK
4.5. A végteljesítési időpontja – az egyes Létesítmény Részek teljesítésének feltételével – 2019.11.30. napja. A végteljesítés időpontjára a Vállalkozónak valamennyi a műszaki átadás-átvételhez kapcsolódó kötelezettséget teljesítenie kell és a műszaki átadás-átvételi eljárást a Létesítmény egésze esetében sikeresen le kell folytatni. A végteljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében jogilag – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak veszik.
Indoklás:
A vállalkozó jelezte, hogy a szerződés aláírásig nem tudta előre megrendelni a LED drivereket. A szerződés aláírását követően, az alkatrész szállítására vonatkozó megrendelését követően, a vállalkozó részére alkatrészeket beszállító cég arról tájékoztatta a vállalkozót, hogy a megrendelt LED drivereket csak jelentős késedelemmel tudja leszállítani tekintettel arra, hogy a világpiacon általános az alkatrészellátási nehézség. A vállalkozó önhibáján kívüli, előre nem látható okok miatt szükséges a teljesítési határidő hosszabbítását kérte, melyhez megrendelő hozzájárult.
Kbt. szerinti:
A Szerződésmódosítás megfelel a jogszabályi [vö. 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja] követelményeknek, figyelemmel az alábbiakra:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
Nem volt előre látható, hogy az alkatrész utánpótlásban fennakadás lesz.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
A szerződés általános jellege nem változik.
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A szerződés ellenértéke nem változik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Indoklás:
A vállalkozó jelezte, hogy a szerződés aláírásig nem tudta előre megrendelni a LED drivereket. A szerződés aláírását követően, az alkatrész szállítására vonatkozó megrendelését követően, a vállalkozó részére alkatrészeket beszállító cég arról tájékoztatta a vállalkozót, hogy a megrendelt LED drivereket csak jelentős késedelemmel tudja leszállítani tekintettel arra, hogy a világpiacon általános az alkatrészellátási nehézség. A vállalkozó önhibáján kívüli, előre nem látható okok miatt szükséges a teljesítési határidő hosszabbítását kérte, melyhez megrendelő hozzájárult.
Kbt. szerinti:
A Szerződésmódosítás megfelel a jogszabályi [vö. 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja] követelményeknek, figyelemmel az alábbiakra:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
Nem volt előre látható, hogy az alkatrész utánpótlásban fenna
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 89696840 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 89696840 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben