Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19232/2019
CPV Kód:71630000-3
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Perfektum Építész Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71279150
Postai cím: Budaörsi Út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baloghné Spét Anikó
Telefon: +36 14116322
E-mail: kozbeszerzes@lgk.mta.hu
Fax: +36 14116268
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lgk.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MTA Székház alapozási tartószerkezet vizsgálat
Hivatkozási szám: EKR000487362018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71630000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: MTA Székház alapozási tartószerkezet vizsgálat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Váll. szerz. az MTA Székház (Műeml. tsz:15440/595) és Könyvtár rekonstrukciós munkálatainak előkészítése keretében az épületek alapozási tartószerkezeteinek állékonyság vizsgálata, szigetelési tanulmányterv készítése, valamint ehhez kapcsolódóan a Székház és könyvtár alapfalai feltárásának kivitelezése tárgyában.
A. Vizsgálatok:
I. Épületszerkezeti felmérés
II. Anyagtani vizsgálat
III. Tartószerkezeti ellenőrzés Székház
IV. Tartószerkezeti ellenőrzés Könyvtár
V. Falnedvesség vizsgálat
VI. Szigetelési tanulmányterv
B. Feltárások:
Az A. pontban meghatározott vizsgálatok elvégzése, és tanulmányok, tervek elkészítése érdekében az alább meghatározott területeken szükséges az alapfeltárási munkálatokat elvégezni:
I. Az épület Széchenyi térre néző főhomlokzatán
II. A belső udvaron, az Átkötő-szárny előtt
III. Az Antal József rakparti homlokzaton, a Székház - Könyvtár épületek találkozásánál
IV/a. Az Akadémia utcai falszakaszon alapmélység meghatározása geofizikai módszerrel
V. Az Arany János utcai homlokzaton
VI. Az Antal József rakparton a Széchenyi tér sarkánál
VII. A belső udvaron, a félköríves lépcsőház melletti falszakaszon
VIII. Az Antal József rakparton a megszüntetett alagútnál
A feltárási munkálatokat két ütemben kell megvalósítani.
AT feladata a burkolatbontási és munkakezdési engedély beszerzése, továbbá a szükséges szakfelügyeletek megrendelése.
A terület régészetileg védett, a munkavégzéshez előírt régészeti szakfelügyelet biztosítása AT feladata és költsége.
Az épületegyüttesre vonatkozóan a feltárt szerkezetek vizsgálata, szigetelési tanulmányterv (melynek tárgya meglévő, műemléki épületen végzett, terepszint alatt kialakított utólagos fal és padló vízszigetelése) készítése érdekében az épület külső homlokzata mellett szükséges munkagödrök kialakítása. A munkagödrök alapterülete 2,2mx3,4m, 1,8mx3,4m és 3,0mx3,0m mélységük pedig kb.8m. A gödrök megtámasztása több sorban dúcolt pátrialemezes kialakítással oldható meg, részleteiben a kiviteli tervek szerint.
A IV/a. Arany J utcai falszakaszon alapmélység meghatározása céljából a pincei P0035 sz. helyiség észak-keleti sarkában, falaktól 0,5-1,0 m távolságban, padlósíktól -6,0 m mélységben furat kialakítása, a furatban elhelyezett műszerrel (szeizmikus, vagy egyéb geofizikai módszerrel) a szomszédos két alapfal mélységének meghatározása.
A feltárásra vonatkozó kiviteli terv organizációs munkarésze tartalmaz részletes kivitelezési ütemtervet. Az ütemezés a dunai vízállások várható alakulásához illeszkedik, de fiktív kezdési dátummal.
Főbb mennyiségi adatok:
- aszfalt burkolatbontás 69 m2
- gépi földkiemelés 133 m3
- kézi földkiemelés 266 m3
- pátria lemez megtámasztás 251 m2
- zöldterület helyreállítása 50 m2
- alapmélység geofizikai módszerrel történő vizsg
- épületszerkezeti és anyagtani vizsg
- falnedvesség vizsg és szigetelési tanulmányterv készítés
Szállítandó dokumentáció(k), részteljesítési határidők:
• Épületszerkezeti felmérési terv és kivitelezési ütemterv
Telj hi: szerződéskötéstől számított 10.mnap
• Kivitelezési átadási dokumentáció
Telj hi: a munkaterület átadásától számított 60. mnap (Munkaterület átadása a Duna vízállásának függvénye)
• Épületszerkezeti vizsgálati jelentés
Telj hi: munkaterület átadásától számított 75.mnap
• Szigetelési tanulmányterv
Telj hi: a munkaterület átadásától számított 90. mnap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 228 - 522327

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MTA Székház alapozási tartószerkezet vizsgálat
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/11/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17766006
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 51454000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71630000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71630000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Váll. szerz. az MTA Székház (Műeml. tsz:15440/595) és Könyvtár rekonstrukciós munkálatainak előkészítése keretében az épületek alapozási tartószerkezeteinek állékonyság vizsgálata, szigetelési tanulmányterv készítése, valamint ehhez kapcsolódóan a Székház és könyvtár alapfalai feltárásának kivitelezése tárgyában.
A. Vizsgálatok:
I. Épületszerkezeti felmérés
II. Anyagtani vizsgálat
III. Tartószerkezeti ellenőrzés Székház
IV. Tartószerkezeti ellenőrzés Könyvtár
V. Falnedvesség vizsgálat
VI. Szigetelési tanulmányterv
B. Feltárások:
Az A. pontban meghatározott vizsgálatok elvégzése, és tanulmányok, tervek elkészítése érdekében az alább meghatározott területeken szükséges az alapfeltárási munkálatokat elvégezni:
I. Az épület Széchenyi térre néző főhomlokzatán
II. A belső udvaron, az Átkötő-szárny előtt
III. Az Antal József rakparti homlokzaton, a Székház - Könyvtár épületek találkozásánál
IV/a. Az Akadémia utcai falszakaszon alapmélység meghatározása geofizikai módszerrel
V. Az Arany János utcai homlokzaton
VI. Az Antal József rakparton a Széchenyi tér sarkánál
VII. A belső udvaron, a félköríves lépcsőház melletti falszakaszon
VIII. Az Antal József rakparton a megszüntetett alagútnál
A feltárási munkálatokat két ütemben kell megvalósítani.
AT feladata a burkolatbontási és munkakezdési engedély beszerzése, továbbá a szükséges szakfelügyeletek megrendelése.
A terület régészetileg védett, a munkavégzéshez előírt régészeti szakfelügyelet biztosítása AT feladata és költsége.
Az épületegyüttesre vonatkozóan a feltárt szerkezetek vizsgálata, szigetelési tanulmányterv (melynek tárgya meglévő, műemléki épületen végzett, terepszint alatt kialakított utólagos fal és padló vízszigetelése) készítése érdekében az épület külső homlokzata mellett szükséges munkagödrök kialakítása. A munkagödrök alapterülete 2,2mx3,4m, 1,8mx3,4m és 3,0mx3,0m mélységük pedig kb.8m. A gödrök megtámasztása több sorban dúcolt pátrialemezes kialakítással oldható meg, részleteiben a kiviteli tervek szerint.
A IV/a. Arany J utcai falszakaszon alapmélység meghatározása céljából a pincei P0035 sz. helyiség észak-keleti sarkában, falaktól 0,5-1,0 m távolságban, padlósíktól -6,0 m mélységben furat kialakítása, a furatban elhelyezett műszerrel (szeizmikus, vagy egyéb geofizikai módszerrel) a szomszédos két alapfal mélységének meghatározása.
A feltárásra vonatkozó kiviteli terv organizációs munkarésze tartalmaz részletes kivitelezési ütemtervet. Az ütemezés a dunai vízállások várható alakulásához illeszkedik, de fiktív kezdési dátummal.
Főbb mennyiségi adatok:
- aszfalt burkolatbontás 69 m2
- gépi földkiemelés 133 m3
- kézi földkiemelés 266 m3
- pátria lemez megtámasztás 251 m2
- zöldterület helyreállítása 50 m2
- alapmélység geofizikai módszerrel történő vizsg
- épületszerkezeti és anyagtani vizsg
- falnedvesség vizsg és szigetelési tanulmányterv készítés
Szállítandó dokumentáció(k), részteljesítési határidők:
• Épületszerkezeti felmérési terv és kivitelezési ütemterv
Telj hi: szerződéskötéstől számított 10.mnap
• Kivitelezési átadási dokumentáció
Telj hi: a munkaterület átadásától számított 60. mnap (Munkaterület átadása a Duna vízállásának függvénye)
• Épületszerkezeti vizsgálati jelentés
Telj hi: munkaterület átadásától számított 75.mnap
• Szigetelési tanulmányterv
Telj hi: a munkaterület átadásától számított 90. mnap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 57384000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17766006
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződésmódosítás dátuma: 2019.04.26.
A Szerződés 1. sz. melléklete (Műszaki leírás) 2. B. pontja szerinti feladatok kivitelezési munkáinak munkaterület átadása, a szükséges előkészítő és engedélyezési feladatok elkészültével, az udvari területek vonatkozásában 2019. február 18-án történt meg. A közterületi munkaterületek átadására ezt követően az Útkezelői hozzájárulás és Közterületfoglalási engedély birtokában került sor.
A jelen módosításra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141.§ (4) bekezdés c) pontjában foglaltakkal összhangban kerül sor, tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Az a)- e) pontban részletezettek többlet idő igényét megfelelő munkaszervezéssel, többleterőforrással Vállalkozó kezelni tudta. Az a)-d) pontokban részletezett problémák a szerződés megkötésekor tanúsított kellő gondosság ellenére sem voltak előre láthatóak, és összesen 5 930 000,- forint+ÁFA pótmunka költséggel jártak, ami miatt a Szerződés módosítása vált szükségessé.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkálatok megkezdését követően az alábbi problémák merültek fel:
a)Szerződés megkötését követően a feltárási munkálatok során Váll. a közterületi feltárási helyeken a közműszolgáltatók hivatalos adatbázisában nem található közművezetékeket talált a föld alatt.
b)Műszaki leírás 2 B. III. pontja szerinti feltárási helyen földelő szonda került elő a gödör területén, amit el kellett bontani, majd visszaépíteni és mérési jegyzőkönyvvel bizonylatolni.
c)Műszaki leírás 2 B. V. pontja szerinti feltárási helynél egy, a rendelkezésre álló, 1986-os átalakítási terveken bebetonozottként jelölt szénledobó akna befalazatlan nyílása került elő, mely felett nem volt megoldva a nyílás áthidalása.
d) Műszaki leírás 2 B. VI. pontja szerinti feltárási helyen eddig ismeretlen pincefolyosó került elő, aminek megbontásos vizsgálatát rendelte el Megrendelő.
e) előre nem tervezett rendkívüli rendezvények miatt többször kellett Váll-nak úgy leállítania a munkát.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 51454000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 57384000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben