Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19250/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11360951
Postai cím: Diós Árok 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jankó László
Telefon: +36 16333969
E-mail: kozbeszerzes@janoskorhaz.hu
Fax: +36 13554327
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.janoskorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmezés
Hivatkozási szám: EKR000972732018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmezési szolgáltatás alkalmazottak és ellátottak részére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 015412 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 174 - 425088
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Élelmezési szolgáltatás (ellátottak és alkalmazottak részére) ellátása
Ételféleségek megnevezése Éves élelmezési napszám
normál A1 101258
normál A2 19178
könnyű vegyes B I 11410,72
könnyű vegyes B II 5606,4
epés tejmentes 13034,64
glutén-, tejmentes 469,36
fehérje 40 g 857,36
ulcus 2007,2
zsír nélkül 2119,2
egyéni diéta 3258,72
pépes I 6832,72
műtétes 3678,24
pépes II 2434,88
kalóriaszegény 1487,28
cukros 36043,2
epés cukros 8904,48
cukros epés pépes 3601,6
hús nélküli 3440,24
tejbedara 3,36
fehérje gazdag pépes 8716,24
sertéshúsmentes 125,52
összesen: 234467,36
alkalmazotti menüebéd éves adagszáma: 24 000
Az ellátotti étkeztetés a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete) felépülő
élelmezési napokban (reggeli, ebéd, vacsora, egyéb kisétkeztetés) szerepel, míg az étkeztetést menürendszerben, kizárólag
ebédadagszámban került feltüntetésre. A fenti mennyiség tekintetében fenntartja a jogot ajánlatkérő további 25 % mennyiség lehívására. Ajánlattevő feladata készenléti raktár működtetése a Budai Gyermekkórház (1023 Budapest, Bolyai u. 5-7.) telephelyen, évi 600 000,- Ft értékben
Magyarázat: Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. Az
ajánlatok benyújtásra és felbontásra vonatkozó szabályokat az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet 15. § tartalmazza.Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az
Ajánlatok benyújtásának határidejét követően. A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdések szerinti tartalma
ettől az időponttól kezdve az összes ajánlattevő számára elérhető. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg. Igazolási mód folyt: MI/3. Az ajánlattevő csatolja a tanúsítványt egyszerű másolatban vagy az azzal egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. Kr. 21. § (3) bek. c) pont/ A Budai telephelyen is egyéni tálcás tálalással érkezzen az ebéd. Táblázatok mellékelve.
VI.4.3. pont folytatása:
Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. . Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)(5) bekezdését alkalmazza. Alternatív ajánlat nem tehető. Az ajánlathoz csatolni kell az árrészletező adatlapot, kitöltve. FAKSZ: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám: 00110)
Helyesen:
Élelmezési szolgáltatás (ellátottak és alkalmazottak részére) ellátása
Ételféleségek megnevezése Éves élelmezési napszám
normál A1 101258
normál A2 19178
könnyű vegyes B I 11410,72
könnyű vegyes B II 5606,4
epés tejmentes 13034,64
glutén-, tejmentes 469,36
fehérje 40 g 857,36
ulcus 2007,2
zsír nélkül 2119,2
egyéni diéta 3258,72
pépes I 6832,72
műtétes 3678,24
pépes II 2434,88
kalóriaszegény 1487,28
cukros 36043,2
epés cukros 8904,48
cukros epés pépes 3601,6
hús nélküli 3440,24
tejbedara 3,36
fehérje gazdag pépes 8716,24
sertéshúsmentes 125,52
összesen: 234467,36
alkalmazotti menüebéd éves adagszáma: 24 000
Az ellátotti étkeztetés a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete) felépülő
élelmezési napokban (reggeli, ebéd, vacsora, egyéb kisétkeztetés) szerepel, míg az étkeztetést menürendszerben, kizárólag
ebédadagszámban került feltüntetésre. A fenti mennyiség tekintetében fenntartja a jogot ajánlatkérő további 25 % mennyiség lehívására. Ajánlattevő feladata készenléti raktár működtetése a Budai Gyermekkórház (1023 Budapest, Bolyai u. 5-7.) telephelyen, évi 600 000,- Ft értékben
Magyarázat: Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. Az
ajánlatok benyújtásra és felbontásra vonatkozó szabályokat az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet 15. § tartalmazza.Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az
Ajánlatok benyújtásának határidejét követően. A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdések szerinti tartalma
ettől az időponttól kezdve az összes ajánlattevő számára elérhető. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg. Igazolási mód folyt: MI/3. Az ajánlattevő csatolja a tanúsítványt egyszerű másolatban vagy az azzal egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. Kr. 21. § (3) bek. c) pont/ A Budai telephelyen is egyéni tálcás tálalással érkezzen az ebéd. Táblázatok mellékelve.
VI.4.3. pont folytatása:
Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. . Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)(5) bekezdését alkalmazza. Alternatív ajánlat nem tehető. Az ajánlathoz csatolni kell az árrészletező adatlapot, kitöltve. FAKSZ: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám: 00110)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/10/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Az alkalmassági követelmény tekintetében az előzetes igazolás a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozattal
történik. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolási módra felhívja ajánlattevők figyelmét Együttes megfelelés,
illetőleg kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor. Alkalmassági
minimumkövetelmény(ek) igazolása: P/1. Bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás feladása napjától
visszaszámított 12 hónapon belül, 30 napot meghaladó időtartamú, lejárt határidejű sorbaállított tétel volt nyilvántartva. MI/1. A
Kbt. 22. § (1) alapján ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a teljesített megrendelés megnevezését (
az alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett tartalommal), a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap) és helyét, a
megrendelő nevét, címét, telefonszámát, fenntartóját, a teljesített adagszámot napi háromszori étkezéssel, valamint arra
vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. Az igazolásnak egyértelműen
tartalmazni kell minden olyan információt, melyből az alkalmasság megállapítható. MI/2. A teljesítésben részt vevő szakemberek
végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét igazoló okiratokat: A végzettséget és a képesítést igazoló okiratok egyszerű
másolatát, továbbá a szakember saját-kezűleg aláírt, a szakmai gyakorlatot év/hó megjelölésével is igazoló önéletrajzát és
rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatát. Az előírt végzettséggel egyenértékű végzettségű szakember bemutatása esetén az
egyenértékűség tényét igazolni kell a végzettséget igazoló okiratot kiállító intézmény vagy jogutódja által kiadott nyilatkozattal. M.3. Tanúsítványok egyszerű másolata csatolandó.
Kr. 21. § (3) bek. b) pont/ ; helyszíni bejárás, hirdetmény feladását követő 14. nap. lásd még lásd még II.2.4 pont. magyarázat. + alternatív ajánlat nem tehető
Szerződéskötés feltétele: Nyertes ajánlattevő minimum 20 millió forint / év és minimum 10 millió forint / káresemény limithatárú felelősségbiztosítással kell rendelkezzen. Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése alapján.
Az értékelés szempontja: a legjobb-ár érték arány az alábbiak szerint.
Adható pontszám: 0-100.
1. Nettó ajánlati ár: súlyszám 90
2. bérleti díj: súlyszám 6
3. M/2.3. pontban megjelölt diétás szakács közétkeztetői szakmai tapasztalata: súlyszám 4
1. részszempont: fordított arányosítás
2-3. részszempont. arányosítás
Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. . Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)(5) bekezdését alkalmazza. Alternatív ajánlat nem tehető. Az ajánlathoz csatolni kell a műszaki adatlapot, kitöltve. Ajánlatkérő nem alkalmazza a a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. FAKSZ: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám: 00110)A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.
Helyesen:
Az alkalmassági követelmény tekintetében az előzetes igazolás a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozattal
történik. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolási módra felhívja ajánlattevők figyelmét Együttes megfelelés,
illetőleg kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor. Alkalmassági
minimumkövetelmény(ek) igazolása: P/1. Bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás feladása napjától
visszaszámított 12 hónapon belül, 30 napot meghaladó időtartamú, lejárt határidejű sorbaállított tétel volt nyilvántartva. MI/1. A
Kbt. 22. § (1) alapján ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a teljesített megrendelés megnevezését (
az alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett tartalommal), a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap) és helyét, a
megrendelő nevét, címét, telefonszámát, fenntartóját, a teljesített adagszámot napi háromszori étkezéssel, valamint arra
vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. Az igazolásnak egyértelműen
tartalmazni kell minden olyan információt, melyből az alkalmasság megállapítható. MI/2. A teljesítésben részt vevő szakemberek
végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét igazoló okiratokat: A végzettséget és a képesítést igazoló okiratok egyszerű
másolatát, továbbá a szakember saját-kezűleg aláírt, a szakmai gyakorlatot év/hó megjelölésével is igazoló önéletrajzát és
rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatát. Az előírt végzettséggel egyenértékű végzettségű szakember bemutatása esetén az
egyenértékűség tényét igazolni kell a végzettséget igazoló okiratot kiállító intézmény vagy jogutódja által kiadott nyilatkozattal. M.3. Tanúsítványok egyszerű másolata csatolandó.
Kr. 21. § (3) bek. b) pont/ ; helyszíni bejárás, hirdetmény feladását követő 14. nap. lásd még lásd még II.2.4 pont. magyarázat. + alternatív ajánlat nem tehető
Szerződéskötés feltétele: Nyertes ajánlattevő minimum 20 millió forint / év és minimum 10 millió forint / káresemény limithatárú felelősségbiztosítással kell rendelkezzen. Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése alapján.
Az értékelés szempontja: a legjobb-ár érték arány az alábbiak szerint.
Adható pontszám: 0-100.
1. Nettó ajánlati ár: súlyszám 90
2. bérleti díj: súlyszám 6
3. M/2.3. pontban megjelölt diétás szakács közétkeztetői szakmai tapasztalata: súlyszám 4 (legkedvezőbb ajánlati elem: 36 hónap)
1. részszempont: fordított arányosítás
2-3. részszempont. arányosítás
Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. . Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)(5) bekezdését alkalmazza. Alternatív ajánlat nem tehető. Az ajánlathoz csatolni kell a műszaki adatlapot, kitöltve. Ajánlatkérő nem alkalmazza a a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. FAKSZ: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám: 00110)A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosítja az ajánlati felhívás
- II.2.1) pontját
- VI.3) pontját
továbbá Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
- I.1. pontját
- I. 9. pontját
- Szerződéstervezetet
- árrészletező táblázatot
- a Műszaki Leírást.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ