Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19252/2019
CPV Kód:45233123-7
Ajánlatkérő:Csomád Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2161 Csomád, Táncsics utca, hrsz. 1709
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csomád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10913042
Postai cím: Kossuth Lajos Út 69
Város: Csomád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolai László
Telefon: +36 309359617
E-mail: szl@t-email.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csomad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csomád, Táncsics utca felújítása 2.
Hivatkozási szám: EKR000796622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233123-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Táncsics M. utca útfelújítása Csomádon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2161 Csomád, Táncsics utca, hrsz. 1709
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csomádon a Táncsics M. utca felújítása 324,0 m hosszon, 3,5 m szélességben, az út elején bal oldalon 90 m hosszon "K" szegély építése, a többi szakaszon kétoldali süllyesztett szegély, a szegély mellett 0,5 m szélességű stabilizált padka a dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14489 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Táncsics M. utca útfelújítása Csomádon
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90290682
Postai cím: Pacsirta Utca 33
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: ifjkaiserjanos@gmail.com
Telefon: +36 703186144
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 18137497
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233123-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2161 Csomád, Táncsics utca, hrsz. 1709
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csomádon a Táncsics M. utca felújítása 324,0 m hosszon, 3,5 m szélességben, az út elején bal oldalon 90 m hosszon "K" szegély építése, a többi szakaszon kétoldali süllyesztett szegély, a szegély mellett 0,5 m szélességű stabilizált padka a dokumentációban részletezettek szerint.
Kiegészítő tételek a szerződésmódosítás révén: Új burkolat építése a tervezési szakasz végén 15 m további hosszban, tükörkiemelés, M80 alapréteg építése, AC11 aszfalt burkolat építése, kétoldali süllyesztett szegély építése. Az eredeti szakaszon kb. 10 fm szegélyépítés elmarad, azért csak 20 fm plusz szegély épül. Ezen felül az országos közút környezetében a csatlakozás aszfaltozása a közút széléig
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19043102
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90290682
Postai cím: Pacsirta Utca 33
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: ifjkaiserjanos@gmail.com
Telefon: +36 703186144
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. Megrendelő pótmunkaként megrendeli a Vállalkozási szerződés 1. számú mellékletét képező ajánlatkérés ajánlattételi felhívásában és a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában rögzített munkamennyiségeken felül a következő munkálatok elvégzését:
Új burkolat építése a tervezési szakasz végén 15 m további hosszban, tükörkiemelés, M80 alapréteg építése, AC11 aszfalt burkolat építése, kétoldali süllyesztett szegély építése. Az eredeti szakaszon kb. 10 fm szegélyépítés elmarad, azért csak 20 fm plusz szegély épül. Ezen felül az országos közút környezetében a csatlakozás aszfaltozása a közút széléig.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A megrendelt kiegészítő munkák elvégzéséhez más vállalkozó esetén jelentős felvonulási, organizációs költségek társulnának, amelyek az 1. sz. szerződésmódosítás többletköltségét jelentősen megnövelnék.
A módosítás ezen formában csak 4,993% költségnövekedéssel jár.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 18137497 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19043102 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben