Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19254/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kópháza határátkelőhely akadálymentesítés tervezés
Hivatkozási szám: EKR001104842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kópháza határátkelőhely közúti akadálymentesítésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentációinak elkészítése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 16448 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 177 - 431043
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Feladat a Kópháza határátkelőhely területén,gépjármű forgalmat lassító körülmények megszűntetése,az akadálymentesítésre vonatkozó engedélyezési,kivitelezési és az opció lehívása esetén a bontási terveinek elkészítése
1.Helyszíni felvétel,teljes geodéziai mérések elkészítése(EOV rendszerben)
2.Tanulmányterv készítése
Tisztázni szükséges,hogy az üzemelő mobiltelefon kommunikációs átjátszó torony elbontható-e
Több változatot kell készíteni az akadálymentesített határátkelőhely új kialakítására.Változatok két fő koncepcióját a kiszolgáló épület elbontására ill. a megtartására irányuló változatok jelentsék,ezeken belül a burkolt terület hasznosítási lehetőségeire további alváltozatok is tervezendők
3.Építési-és szükség esetén bontási engedélyezési tervdokumentáció elkészítése:
Benyújtott tanulmány terveket AK értékeli és kiválasztja a megtervezendő változatot,ill. meghatározza a tovább tervezésre vonatkozó elvárásokat.Nyertes Ajánlattevő (Tervező) ezek figyelembe vételével készíti el az e-UT03.01.11.„Közutak tervezése”szerinti engedélyezési dokumentációt,vmint elvégzi és dokumentálja a kapcsolódó alábbi feladatokat is:
-építési engedélyezési eljárásba bevonandók név-és címjegyzékének összeállítása
-engedélyezési eljárások során előírásra kerülő valamennyi dokumentum elkészítése
-vmennyi építési és létesítési(útépítési,vízjogi,környezetvédelmi,vezetékjogi,bontási stb.)hatósági engedély megszerzése
-tulajdonosi,kezelői,önkormányzati,szakhatósági jegyzőkönyvek,hozzájárulások teljes körű megszerzése
-közműegyeztetések lefolytatása,közműadatok,közmű nyilatkozatok,közmű hozzájárulások,vezetékjogi engedélyek teljes körű megszerzése
-terület igénybevételi (kisajátítási)terv,(ha releváns)
-az idegen területekre eső különféle szolgalmi jogok biztosítására szolgáló tervek és megállapodások(ha releváns)
-telekalakítási vázrajz készítése,földhivatali záradékoltatása (ha releváns)
Tervezőnek a Megrendelő nevében kell az engedélyezés eljárást kezdeményezni
4.Kivitelezési és szükség esetén a bontási tervdokumentáció elkészítése(opció)
Jogerőre emelkedett építés (és bontási) engedély alapján kell elkészíteni a véglegesített kiviteli és szükség esetén bontási terveket,valamint a méret- és mennyiség számítást,TERC alapú költségvetési kiírást
Kivitelezési terveket az eljáráshoz felhasználható és a kivitelezésre alkalmas komplett tervdokumentációként kell elkészíteni legalább az alábbi szakági bontásban:
-útépítés
-forgalomtechnika
-vízépítés
-geotechnika
-műtárgyépítés (ha releváns)
-közművek
Kivitelezési tervnek az e-UT03.01.11.„Közutak tervezése”c. Útügyi Műszaki Előírás 1.14.7.1. pont meghatározott kötelező munkarészeket,vmint az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia
-geodéziai felmérések,és földhivatali alaptérkép beszerzése(a geodéziai felmérést olyan részletességgel kell elvégezni,hogy az alapján a rajzi munkarészek az előírásoknak megfelelő minőségben elkészíthetőek legyenek,EOV és EOMA helyesen)
-geotechnikai tervek(ha releváns)
-vízépítési terv,befogadó nyilatkozata és tulajdoni lapja(ha releváns)
-szakági tervek
-egyesített közműhelyszínrajz
-közművek és egyéb vezetékek tervei
-közművek kiváltási és védelembe helyezési tervei(ha releváns)
-közműegyeztetések lefolytatása,vezetékjogi engedélyek teljes körű megszerzése
-közműszolgáltatókkal a kiviteli terv jóváhagyatása
-környezetvédelmi létesítmények tervei(ha releváns)
-közút környezet rendezésének terve,rekultivációs terv
-bontás során keletkezett építésre felhasználható bontott anyagok projekten belüli újra felhasználásnak terve
-humuszgazdálkodási terv(a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv és humuszgazdálkodási talajvédelmi terv)
-növénytelepítési terv
-ideiglenes forgalomszabályozási és korlátozási terv
-kezelői lehatárolási terv
-részletes méret és mennyiség számítás(méret-és mennyiségszámítást a kiviteli tervekre vonatkozó részletezettséggel és jól ellenőrizhető formában kell elkészíteni)
Részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza
Helyesen:
Feladat a Kópháza határátkelőhely területén,gépjármű forgalmat lassító körülmények megszűntetése,az akadálymentesítésre vonatkozó engedélyezési,kivitelezési és az opció lehívása esetén a bontási terveinek elkészítése
1.Helyszíni felvétel,teljes geodéziai mérések elkészítése(EOV rendszerben)
2.Tanulmányterv készítése
Tisztázni szükséges,hogy az üzemelő mobiltelefon kommunikációs átjátszó torony elbontható-e
Több változatot kell készíteni az akadálymentesített határátkelőhely új kialakítására.Változatok két fő koncepcióját a kiszolgáló épület elbontására ill. a megtartására irányuló változatok jelentsék,ezeken belül a burkolt terület hasznosítási lehetőségeire további alváltozatok is tervezendők
3.Építési-és szükség esetén bontási engedélyezési tervdokumentáció elkészítése:
Benyújtott tanulmány terveket AK értékeli és kiválasztja a megtervezendő változatot,ill. meghatározza a tovább tervezésre vonatkozó elvárásokat.Nyertes Ajánlattevő (Tervező) ezek figyelembe vételével készíti el az e-UT03.01.11.„Közutak tervezése”szerinti engedélyezési dokumentációt,vmint elvégzi és dokumentálja a kapcsolódó alábbi feladatokat is:
-építési engedélyezési eljárásba bevonandók név-és címjegyzékének összeállítása
-engedélyezési eljárások során előírásra kerülő valamennyi dokumentum elkészítése
-vmennyi építési és létesítési(útépítési,vízjogi,környezetvédelmi,vezetékjogi,bontási stb.)hatósági engedély megszerzése
-tulajdonosi,kezelői,önkormányzati,szakhatósági jegyzőkönyvek,hozzájárulások teljes körű megszerzése
-közműegyeztetések lefolytatása,közműadatok,közmű nyilatkozatok,közmű hozzájárulások,vezetékjogi engedélyek teljes körű megszerzése
-terület igénybevételi (kisajátítási)terv,(ha releváns)
-az idegen területekre eső különféle szolgalmi jogok biztosítására szolgáló tervek és megállapodások(ha releváns)
-telekalakítási vázrajz készítése,földhivatali záradékoltatása (ha releváns)
Tervezőnek a Megrendelő nevében kell az engedélyezés eljárást kezdeményezni
4.Kivitelezési és szükség esetén a bontási tervdokumentáció elkészítése(opció)
Jogerőre emelkedett építés (és bontási) engedély alapján kell elkészíteni a véglegesített kiviteli és szükség esetén bontási terveket,valamint a méret- és mennyiség számítást
Kivitelezési terveket az eljáráshoz felhasználható és a kivitelezésre alkalmas komplett tervdokumentációként kell elkészíteni legalább az alábbi szakági bontásban:
-útépítés
-forgalomtechnika
-vízépítés
-geotechnika
-műtárgyépítés (ha releváns)
-közművek
Kivitelezési tervnek az e-UT03.01.11.„Közutak tervezése”c. Útügyi Műszaki Előírás 1.14.7.1. pont meghatározott kötelező munkarészeket,vmint az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia
-geodéziai felmérések,és földhivatali alaptérkép beszerzése(a geodéziai felmérést olyan részletességgel kell elvégezni,hogy az alapján a rajzi munkarészek az előírásoknak megfelelő minőségben elkészíthetőek legyenek,EOV és EOMA helyesen)
-geotechnikai tervek(ha releváns)
-vízépítési terv,befogadó nyilatkozata és tulajdoni lapja(ha releváns)
-szakági tervek
-egyesített közműhelyszínrajz
-közművek és egyéb vezetékek tervei
-közművek kiváltási és védelembe helyezési tervei(ha releváns)
-közműegyeztetések lefolytatása,vezetékjogi engedélyek teljes körű megszerzése
-közműszolgáltatókkal a kiviteli terv jóváhagyatása
-környezetvédelmi létesítmények tervei(ha releváns)
-közút környezet rendezésének terve,rekultivációs terv
-bontás során keletkezett építésre felhasználható bontott anyagok projekten belüli újra felhasználásnak terve
-humuszgazdálkodási terv(a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv és humuszgazdálkodási talajvédelmi terv)
-növénytelepítési terv
-ideiglenes forgalomszabályozási és korlátozási terv
-kezelői lehatárolási terv
-részletes méret és mennyiség számítás(méret-és mennyiségszámítást a kiviteli tervekre vonatkozó részletezettséggel és jól ellenőrizhető formában kell elkészíteni)
Részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/10/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/10/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
A felhívás III.1.3) M/2.1. pontja vonatkozásában bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az alkalmassági minimumköve-telményen felül (egész hónapban, min 0 hónap, max. 72 hónap)
Helyesen:
A felhívás III.1.3) M/2.1. pontja vonatkozásában bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményen felül (egész hónapban, min 0 hónap, max. 36 hónap)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/10/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/10/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
A felhívás III.1.3) M/2.2. pontja vonatkozásában bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az alkalmassági minimumköve-telményen felül (egész hónapban, min 0 hónap, max. 72 hónap)
Helyesen:
A felhívás III.1.3) M/2.2. pontja vonatkozásában bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményen felül (egész hónapban, min 0 hónap, max. 36 hónap)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ