Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19262/2019
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Bátor Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Bátor, Kossuth Lajos út 11. szám (Hrsz: 217);Bátor Község kül- és belterülete, külön jegyzék szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:JMI-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;JMI-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bátor Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75215141
Postai cím: Kossuth Lajos Út 7/B
Város: Bátor
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3336
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Derecskei Péter
Telefon: +36 204657507
E-mail: batorpmh@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bator.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Turisztikai központ kialakítása Bátor Községben
Hivatkozási szám: EKR001041662019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bátor Községben a Kossuth Lajos út 11. szám (Hrsz: 217) található épület átalakítása turisztikai információs ponttá, valamint egy
ehhez kapcsolódó kb. 9 km hosszú, 11 állomásból álló tanösvény kialakítása.
Főbb tevékenységek:
1.rész: Turisztikai központ épületének kivitelezése:
- akadálymentesítés: megközelíthetőség biztosítása, akadálymentes mosdó kialakítása.
- energetikai felújítás: A homlokzati nyílászárókat műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezésűre kell cserélni. A homlokzati falfelületeket 18 cm kiegészítő hőszigeteléssel kell ellátni, dörzsölt felületű vékonyvakolattal lezárva. A lábazatokat 12 cm hőszigetelő lemezzel kell takarni, díszítő lábazati vakolattal.
- Födémszerkezet megerősítése - Födémek padlástéri hőszigetelése szükséges 30 cm kőzetgyapot szigetelés.
- Belső festések, burkolatok cseréje
- Fa fedélszerkezet cseréje
- Tetőfedés cseréje
- Teljes fűtésrendszer kialakítása, 5,8- 20,0 kW névleges teljesítményű, kombi kondenzációs fali kazánnal, kétsoros acéllemez lapradiátorokkal, csővezetékkel
- Hidegvíz ellátás: az épületbe egy helyen csatlakozunk, a meglévő maradó földi kiskapu melletti vízaknából, a meglévő maradó VÍZMŰ főmérő után a vezetéket el kell ágaztatni, és a terv szerint párhuzamosan a szomszéd önkormányzati épülethez kiépített meglévő-maradó vízbekötésével párhuzamosan egy almérővel ellátott új NA 25-ös kpe vezetéket kell kiépíteni.
- Melegvíz ellátás: A beépített berendezési tárgyak melegvíz igényét kombi gázkazán biztosítja, átfolyós üzemmódban. Az alapvezetékek padlóban szerelve készülnek, hőszigetelt kivitelben. A berendezések bekötései falban, szigetelve szerelve helyezendők el. - Szennyvízelvezetés: A kommunális szennyvíz csatornák a vasalt aljzat alatt PE, illetve épületen kívül PVC KG csőből szerelendők. A keletkezett szennyvízet egy helyen kell kihozni az épületből, majd a terven jelölt három új tisztító aknára kötni, és utána a feltárandó meglévő maradó vezetéken keresztül, a kommunális közműhálózatra csatlakozik.
- Szellőzés: A kialakított 4db belsőterű helyiség szellőzése elszívásos szellőzéssel történik. A szellőzés rendszere: szükségszellőzés. A zárt terű
helyiségek elszívása a falon elhelyezett, 4 db radiális mozgásérzékelős kisventilátorral történik. A szellőzővezetékeket egy- egy
túlnyomás kibocsájtó zsalun a szabadba kell vezetni. A „megszívott” helyiségek ajtajára 100x300mm-es szellőzőrácsokat kell szerelni,
az elszívott levegő pótlására!
- Gázellátás: Az ingatlanhoz a földgázellátás biztosított. A gázkazán előtt a szükséges gáznyomás 25 mbar. A telekhatáron belül meglévő gázfelállás a gáznyomás szabályzó megmarad, az épületen belüli G-4-es mérő elontásra kerül. A telekhatáron belüli felállásnál a gáznyomás szabályzó mellé kerülne közösítve egy új tervezett szekrénybe az új tervezett G-4-es gázmérő. A külső fali gázfelállásig a meglévő gázcsövek megmaradnak. A gázfelállásra tervezett fali épület főelzáró után, épületen belül a falon, új acélcsővel kiépíteni a gázellátást. A tervezett gázkazánt, saját gyári koncentrikus, függőleges füstgáz-levegő elvezető rendszerével kell szerelni. Épületen belül a gázvezetékek MSZ 120/2, A 37 minőségű varratnélküli acélcsőből készülnek.
- Épületvillamosság: Az épület teljes elektromos rendszere elbontásra kerül. Feladat az épület teljes villamos rendszerének kiviteli terv szintű kiépítése.
2.rész: kb. 9 km hosszú, 11 állomásból álló bátori tanösvény kialakítása:
- Tájépítészeti munkák: növényírtás, föld- és sziklamunkák, a tanösvény nyomvonalának megtisztítása a tájépítészeti leírás szerint
- Erdei közjóléti berendezések: 9 km tanösvény nyomvonalának felfestés, 4 db erdei bútor garnitúra, 1 db erdei lépcső, 17 db tájékoztató tábla, 1 db fedett szín
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40879842 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Turisztikai központ épületének kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212110-0
További tárgyak:45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Bátor, Kossuth Lajos út 11. szám (Hrsz: 217)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb tevékenységek:
1.rész: Turisztikai központ épületének kivitelezése:
- akadálymentesítés: megközelíthetőség biztosítása, akadálymentes mosdó kialakítása.
- energetikai felújítás: A homlokzati nyílászárókat műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezésűre kell cserélni. A homlokzati falfelületeket 18 cm kiegészítő hőszigeteléssel kell ellátni, dörzsölt felületű vékonyvakolattal lezárva. A lábazatokat 12 cm hőszigetelő lemezzel kell takarni, díszítő lábazati vakolattal.
- Födémszerkezet megerősítése - Födémek padlástéri hőszigetelése szükséges 30 cm kőzetgyapot szigetelés.
- Belső festések, burkolatok cseréje
- Fa fedélszerkezet cseréje
- Tetőfedés cseréje
- Teljes fűtésrendszer kialakítása, 5,8- 20,0 kW névleges teljesítményű, kombi kondenzációs fali kazánnal, kétsoros acéllemez lapradiátorokkal, csővezetékkel
- Hidegvíz ellátás: az épületbe egy helyen csatlakozunk, a meglévő maradó földi kiskapu melletti vízaknából, a meglévő maradó VÍZMŰ főmérő után a vezetéket el kell ágaztatni, és a terv szerint párhuzamosan a szomszéd önkormányzati épülethez kiépített meglévő-maradó vízbekötésével párhuzamosan egy almérővel ellátott új NA 25-ös kpe vezetéket kell kiépíteni.
- Melegvíz ellátás: A beépített berendezési tárgyak melegvíz igényét kombi gázkazán biztosítja, átfolyós üzemmódban. Az alapvezetékek padlóban szerelve készülnek, hőszigetelt kivitelben. A berendezések bekötései falban, szigetelve szerelve helyezendők el. - Szennyvízelvezetés: A kommunális szennyvíz csatornák a vasalt aljzat alatt PE, illetve épületen kívül PVC KG csőből szerelendők. A keletkezett szennyvízet egy helyen kell kihozni az épületből, majd a terven jelölt három új tisztító aknára kötni, és utána a feltárandó meglévő maradó vezetéken keresztül, a kommunális közműhálózatra csatlakozik.
- Szellőzés: A kialakított 4db belsőterű helyiség szellőzése elszívásos szellőzéssel történik. A szellőzés rendszere: szükségszellőzés. A zárt terű
helyiségek elszívása a falon elhelyezett, 4 db radiális mozgásérzékelős kisventilátorral történik. A szellőzővezetékeket egy- egy
túlnyomás kibocsájtó zsalun a szabadba kell vezetni. A „megszívott” helyiségek ajtajára 100x300mm-es szellőzőrácsokat kell szerelni,
az elszívott levegő pótlására!
- Gázellátás: Az ingatlanhoz a földgázellátás biztosított. A gázkazán előtt a szükséges gáznyomás 25 mbar. A telekhatáron belül meglévő gázfelállás a gáznyomás szabályzó megmarad, az épületen belüli G-4-es mérő elontásra kerül. A telekhatáron belüli felállásnál a gáznyomás szabályzó mellé kerülne közösítve egy új tervezett szekrénybe az új tervezett G-4-es gázmérő. A külső fali gázfelállásig a meglévő gázcsövek megmaradnak. A gázfelállásra tervezett fali épület főelzáró után, épületen belül a falon, új acélcsővel kiépíteni a gázellátást. A tervezett gázkazánt, saját gyári koncentrikus, függőleges füstgáz-levegő elvezető rendszerével kell szerelni. Épületen belül a gázvezetékek MSZ 120/2, A 37 minőségű varratnélküli acélcsőből készülnek.
- Épületvillamosság: Az épület teljes elektromos rendszere elbontásra kerül. Feladat az épület teljes villamos rendszerének kiviteli terv szintű kiépítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap (0-60 hónap) 10
2 Teljeskörű többletjótállás időtartama (hónap) (0-48 hónap) 10
3 Legalább 1 fő, hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a teljesítésbe, összesen legalább 240 munkaórában (igen/nem) 10
x Költség szempont – 1 Nettó ajánlati ár (HUF)  70
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00002
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Bátori tanösvény kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928472-7
További tárgyak:45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Bátor Község kül- és belterülete, külön jegyzék szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
kb. 9 km hosszú, 11 állomásból álló bátori tanösvény kialakítása:
- Tájépítészeti munkák: növényírtás, föld- és sziklamunkák, a tanösvény nyomvonalának megtisztítása a tájépítészeti leírás szerint
- Erdei közjóléti berendezések: 9 km tanösvény nyomvonalának felfestése, 4 db erdei bútor garnitúra, 1 db erdei lépcső, 17 db tájékoztató tábla, 1 db fedett szín
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap (0-60 hónap) 10
2 Teljeskörű többletjótállás időtartama (hónap) (0-48 hónap) 10
3 Legalább 1 fő, hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a teljesítésbe, összesen legalább 240 munkaórában (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00002
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Turisztikai központ épületének kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JMI-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43465165
Postai cím: 78/1. hrsz. 78/1
Város: Kerecsend
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3396
Ország: Magyarország
E-mail: info@jmi.hu
Telefon: +36 203321064
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22725426210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34517632
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Elektromos szerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: LARENTA Közműépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23667350
Postai cím: Farkasvölgy Út 37
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11170736210

Hivatalos név: JMI-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43465165
Postai cím: 78/1. hrsz. 78/1
Város: Kerecsend
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3396
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22725426210

Hivatalos név: Cserháti István
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14323704
Postai cím: Szent István 56
Város: Erdőtelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3358
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 63857797230

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Bátori tanösvény kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JMI-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43465165
Postai cím: 78/1. hrsz. 78/1
Város: Kerecsend
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3396
Ország: Magyarország
E-mail: info@jmi.hu
Telefon: +36 203321064
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22725426210
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6362210
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: LARENTA Közműépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23667350
Postai cím: Farkasvölgy Út 37
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11170736210

Hivatalos név: JMI-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43465165
Postai cím: 78/1. hrsz. 78/1
Város: Kerecsend
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3396
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22725426210

Hivatalos név: Cserháti István
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14323704
Postai cím: Szent István 56
Város: Erdőtelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3358
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 63857797230

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges