Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:19263/2019
CPV Kód:45233223-8
Ajánlatkérő:Budakalász Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Budakalász, Barát utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Stone dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budakalász Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69338650
Postai cím: Petőfi Tér 1
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyvári János
Telefon: +36 26340266
E-mail: hegyvari.janos@budakalasz.hu
Fax: +36 26340494
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budakalasz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Barát utca burkolatfelújítás
Hivatkozási szám: EKR000953502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233223-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Főbb műszaki jellemzők:
Barát utca
Szakasz teljes hossza: 336,71 m
Szakasz össz felülete: 1390 m2
Útpálya szélesség: 3,0-4,0 m (süly. szegélyekkel) 0-0-0-054,63 és 0+175,00 szelvények között 4,0 m, a további útszakaszok 3,0 m szélességűek.
Padkarendezés: 110 m3 (cca. 700,0 fm)
Oldalesés a szegélyt is beleértve: 2,5 %
0-054,63- 0+090,00 szelvények között egyoldali balra, 0+90,00 és 0+100,00 szelvények között esésváltás tetőszelvényre.
Az útalap felső síkján elvárt teherbírás minimum E2=100 N/mm2
A padkán min E2=50 N/mm2
Felújítás műszaki megoldása
Az Útügyi Műszaki Előírásoknak és a forgalmi terhelésnek, valamint a megrendelővel egyeztetve a javasolt burkolat felújítás:
• Két oldalon 0,5-1,0 m (padka) területrendezés
• Az útalap megőrzésével a kiékelt felület teljes cseréje a mintakeresztszelvényeknek megfelelő esésben kialakítva 2,5 % oldaleséssel készül.
• A meglévő jó teherbírású zúzottkő alapot felső részét profilozással, 0/20 felső záró réteggel kell ellátni, tömöríteni.
• A magassági kialakításnál a meglévő kapubehajtók magassága magassága figyelembe veendő, a terepfelvételnél törekedtünk a már meglévő objektumok megtartására.
• Magassági értelemben az utca mBf. tengely magasság a hossz-szelvény szerint irányadó, melyhez a korábban jelzett meglévő kapubehajtókat hozzá kell korrigálni.
• A pályába eső közmű szerelvényeket a térkőburkolat felső szintjébe kell helyezni.
Tervezett pályaszerkezet
8 cm Natúr 10x20-as betontérkő (Műszaki ellenőrrel egyeztetett rakás mintában.)
2-4 cm ágyazó zúzalék
10 cm M22 mechanikai stabilizáció (Z0/22)
Meglévő útalap
Padka: 15 cm 0/20 zúzottkő, illetve terület rendezés
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29980000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Barát utca burkolatfelújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Budakalász, Barát utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb műszaki jellemzők:
Barát utca
Szakasz teljes hossza: 336,71 m
Szakasz össz felülete: 1390 m2
Útpálya szélesség: 3,0-4,0 m (süly. szegélyekkel) 0-0-0-054,63 és 0+175,00 szelvények között 4,0 m, a további útszakaszok 3,0 m szélességűek.
Padkarendezés: 110 m3 (cca. 700,0 fm)
Oldalesés a szegélyt is beleértve: 2,5 %
0-054,63- 0+090,00 szelvények között egyoldali balra, 0+90,00 és 0+100,00 szelvények között esésváltás tetőszelvényre.
Az útalap felső síkján elvárt teherbírás minimum E2=100 N/mm2
A padkán min E2=50 N/mm2
Felújítás műszaki megoldása
Az Útügyi Műszaki Előírásoknak és a forgalmi terhelésnek, valamint a megrendelővel egyeztetve a javasolt burkolat felújítás:
• Két oldalon 0,5-1,0 m (padka) területrendezés
• Az útalap megőrzésével a kiékelt felület teljes cseréje a mintakeresztszelvényeknek megfelelő esésben kialakítva 2,5 % oldaleséssel készül.
• A meglévő jó teherbírású zúzottkő alapot felső részét profilozással, 0/20 felső záró réteggel kell ellátni, tömöríteni.
• A magassági kialakításnál a meglévő kapubehajtók magassága magassága figyelembe veendő, a terepfelvételnél törekedtünk a már meglévő objektumok megtartására.
• Magassági értelemben az utca mBf. tengely magasság a hossz-szelvény szerint irányadó, melyhez a korábban jelzett meglévő kapubehajtókat hozzá kell korrigálni.
• A pályába eső közmű szerelvényeket a térkőburkolat felső szintjébe kell helyezni.
Tervezett pályaszerkezet
8 cm Natúr 10x20-as betontérkő (Műszaki ellenőrrel egyeztetett rakás mintában.)
2-4 cm ágyazó zúzalék
10 cm M22 mechanikai stabilizáció (Z0/22)
Meglévő útalap
Padka: 15 cm 0/20 zúzottkő, illetve terület rendezés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljes körű jótállás 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 50 nap de a legkésőbbi befejezési határidő 2019. november 20.
A munkaterület átadásának időpontját ajánlatkérő egyezteti a nyertes ajánlattevőként szerződő vállalkozóval.
Értékelés:
Adható pontszám: 1-10.
Értékelési módszer az 1. részszempontnál: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A 1. a pontja szerinti lineáris arányosítás.
Értékelési módszer a 2. részszempontnál: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A 1. bb pontja szerinti egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Barát utca burkolatfelújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Stone dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66284813
Postai cím: Madách Utca 1.
Város: Csővár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2615
Ország: Magyarország
E-mail: stonedekorkft@gmail.com
Telefon: +36 307509403
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14654781213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29980000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: WIZLER-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61267932
Postai cím: Váci Utca 12.
Város: Püspökhatvan
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2682
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23816693213

Hivatalos név: Derby 2000 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91207861
Postai cím: Holló utca 43
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11998910213

Hivatalos név: Stone dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66284813
Postai cím: Madách Utca 1.
Város: Csővár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2615
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14654781213

Hivatalos név: KISVAKOND-PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16630754
Postai cím: Madách Út 1.
Város: Csővár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2615
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13753571213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges