Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19278/2019
CPV Kód:39130000-2
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyar Közút Nonprofit Zrt. központja és mérnökségei;Magyar Közút Nonprofit Zrt. központja és mérnökségei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001099032019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001099032019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Irodabútor beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001099032019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39130000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különböző irodabútorok szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kijelölt mérnökségi telephelyeire 24 hónap határozott időtartamra kötött adásvételi keretszerződés szerint, legfeljebb az ajánlati részenként megjelölt keretösszeg erejéig, Ajánlatkérő általi eseti megrendelés útján.
A szállítandó irodabútorokat a Közbeszerzési Dokumentum (Műszaki leírás (specifikáció)) tartalmazza. Valamennyi - a Közbeszerzési Dokumentumokban adott ajánlati rész tekintetében meghatározott – termékre ajánlatot kell tennie Ajánlattevőnek. Amennyiben Ajánlattevő nem tesz minden – adott ajánlati rész szerinti - termékre ajánlatot, vagy 0 Ft megajánlást tesz valamely termékre, úgy adott ajánlati rész tekintetében az ajánlat érvénytelen.
A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő szállítása, összeszerelése és beállítása (szintezése) Ajánlattevő feladatát képezi. Ajánlatkérő csak rendeltetésszerű használatra alkalmas, új bútorokat fogad el.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Irodabútor beszerzése – székek, asztalok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39130000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. központja és mérnökségei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különböző irodabútorok szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 125.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. A szállítandó termékek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a bútorok szállítása vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű mennyiséget jelöli meg: 2957 db
az alábbiak szerint:
- Vezetői szék 1.-2 db
- Vezetői szék 2.-2 db
- Vezetői szék 3.-136 db
- Operatív szék 1.-12 db
- Operatív szék 2.-22 db
- Operatív szék 3.(24 órás)-4 db
- Operatív szék 4.-165 db
- Vezetői tárgyalófotel 1.-36 db
- Vezetői tárgyalófotel 2.-18 db
- Vezetői tárgyalófotel 3.-200 db
- Tárgyalószék 1.-80 db
- Tárgyalószék 2.-36 db
- Rakásolható szék 1.-50 db
- Rakásolható szék 2.-50 db
- Rakásolható szék 3.-130 db
- Rakásolható szék 4.-120 db
- Vezetői tárgyaló fotel 4.-8 db
- Vezetői tárgyaló kétszemélyes kanapé 1.-4 db
- Tárgyalószék 3.-48 db
- Favázas szék 1.-72 db
- Favázas szék 2.-60 db
- Vezetői tárgyaló fotel 5.-30 db
- Vezetői tárgyaló kétszemélyes kanapé 2.-15 db
- Konferencia szék 1.-100 db
- Ipari forgószék 1.-180 db
- "L" alakú laplábas íróasztal jobbos/balos 1.-20 db
- "L" alakú laplábas íróasztal jobbos/balos 2.-20 db
- Sarkos laplábas íróasztal 1.-18 db
- Sarkos laplábas íróasztal 2.-16 db
- Sarkos laplábas íróasztal 3.-22 db
- Sarkos laplábas íróasztal 4.-14 db
- Laplábas számítógép asztal 1.-60 db
- Laplábas számítógép asztal 2.-60 db
- Laplábas számítógép asztal kihúzható polccal 1.-50 db
- Laplábas számítógép asztal kihúzható polccal 2.-50 db
- Sarkos laplábas tárgyalóasztal 1.-60 db
- Sarkos laplábas tárgyalóasztal 2.-60 db
- Íves laplábas tárgyalóasztal 1.-40 db
- Íves laplábas tárgyalóasztal 2.-40 db
- Kör alakú laplábas tárgyalóasztal 1.-50 db
- Kör alakú laplábas tárgyalóasztal 2.-20 db
- 90°-os íróasztal toldat 1.-20 db
- 90°-os íróasztal toldat 2.-12 db
- 90°-os íróasztal toldat 3.-20 db
- 180°-os íróasztal toldat 1.-15 db
- 180°-os íróasztal toldat 2.-15 db
- Asszimmetrikus íróasztal toldat jobbos/balos 1.-15 db
- Dohányzóasztal laplábas polcos 1.-12 db
- Klaviatúra tartó 1.-50 db
- Asztal rátét 1.-34 db
- Asztal rátét 2.-34 db
- Asztal rátét 3.-34 db
- "L" alakú fémlábas íróasztal jobbos/balos 1.-54 db
- "L" alakú fémlábas íróasztal jobbos/balos 2.-54 db
- Sarkos fémlábas íróasztal 1.-52 db
- Sarkos fémlábas íróasztal 2.-52 db
- Sarkos fémlábas íróasztal 3.-54 db
- Fémlábas tárgyalóasztal 1.-52 db
- Fémlábas tárgyalóasztal 2.-54 db
- Központi lábas tárgyalóasztal 1.-2 db
- Központi lábas tárgyalóasztal 2.-6 db
- Központi lábas tárgyalóasztal 3.-10 db
- Görgős konténer 1.-22 db
- Görgős konténer 2.-22 db
- Asztalmagas álló konténer 1.-32 db
- Asztalmagas álló konténer 2.-25 db
- Asztalmagas álló konténer 3.-25 db
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést.
A műszaki leírásban szereplő meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja, az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (eseti megrendelés visszaigazolásától számított) (naptári nap, minimum 20, maximum 60 naptári nap) 25
2 3. Vállalt többlet jótállás (hónap) (minimum 0, maximum 12 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 87.500.000 Ft összegre vállal lehívási kötelezettséget, azaz a keretösszegből az opciós rész értéke nettó 37.500.000 Ft. A közvetlen megrendelés szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén:0-10pont. 1. értékelési részszempont esetében értékelés módszere a fordított arányosítás,2.és 3. értékelési részszempont esetében a ME két szélsőérték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. Részletesen a KD-ban.

II.2.1)
Elnevezés: Irodabútor beszerzése – egyéb bútorok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39130000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. központja és mérnökségei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különböző irodabútorok szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 35.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. A szállítandó termékek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a bútorok szállítása vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű mennyiséget jelöli meg: 683 db
az alábbiak szerint:
- 2R nyitott alsó szekrények 1.-5 db
- 2R nyitott felső szekrények 2. -5 db
- 2R nyitott alsó szekrények 3. -5 db
- 2R nyitott felső szekrények 4. -5 db
- 3R nyitott alsó szekrények 1. -5 db
- 3R nyitott felső szekrények 2. -5 db
- 3R nyitott alsó szekrények 3. -5 db
- 3R nyitott felső szekrények 4. -5 db
- 4R nyitott szekrények 1. -5 db
- 4R nyitott szekrények 2. -5 db
- 5R nyitott szekrények 1. -5 db
- 5R nyitott szekrények 2.-5 db
- 2R 1 ajtós alsó szekrények 1.-5 db
- 2R 1 ajtós felső szekrények 2.-5 db
- 2R 2 ajtós alsó szekrények 3.-5 db
- 2R 2 ajtós felső szekrények 4.-5 db
- 3R 1 ajtós alsó szekrények 1.-5 db
- 3R 1 ajtós felső szekrények 2.-5 db
- 3R 2 ajtós alsó szekrények 3.-5 db
- 3R 2 ajtós felső szekrények 4.-5 db
- 4R 1 ajtós szekrények 1.-10 db
- 4R 2 ajtós szekrények 2.-5 db
- 5R 1 ajtós szekrények 1.-8db
- 5R 2 ajtós szekrények 2.-5 db
- 2R 1 ajtós alsó üvegajtós szekrények 1.-5 db
- 2R 1 ajtós felső üvegajtós szekrények 2.-5 db
- 2R 1 üvegajtós alsó szekrények 3.-20 db
- 2R 1 üvegajtós felső szekrények 4.-20 db
- 2R 2 üvegajtós alsó szekrények 5.-20 db
- 2R 2 üvegajtós felső szekrények 6.-5 db
- 3R 1 üvegajtós alsó szekrények 1.-5 db
- 3R 1 üvegajtós felső szekrények 2.-5 db
- 3R 1 üvegajtós alsó szekrények 3.-20 db
- 3R 1 üvegajtós felső szekrények 4.-20 db
- 3R 2 üvegajtós alsó szekrények 5.-5 db
- 3R 2 üvegajtós felső szekrények 6.-5 db
- 4R 1 üvegajtós szekrények 1.-5 db
- 4R 1 üvegajtós szekrények 2.-20 db
- 4R 2 üvegajtós szekrények 3.-20 db
- 4R 1 üvegajtós és 1 teleajtós szekrények 1.-5 db
- 4R 1 üvegajtós és 1 teleajtós szekrények 2.-20 db
- 4R 2 üvegajtós és 2 teleajtós szekrények 3.-20 db
- 5R 1 üvegajtós és 1 teleajtós szekrények 1.-20 db
- 5R 1 üvegajtós és 1 teleajtós szekrények 2.-20 db
- 5R 2 üvegajtós és 2 teleajtós szekrények 3.-20 db
- 4R nyitott és alul 2 teleajtós szekrények 1.-10 db
- 5R nyitott és alul 2 teleajtós szekrények 1.-10 db
- Akasztós 1 ajtós szekrények 1.-12 db
- Akasztós 1 ajtós szekrények 2.-10 db
- Akasztós 2 ajtós szekrények 3.-10 db
- Falipolc 1.-4 db
- Falipolc 2.-4 db
- Fénymásoló szekrény-12 db
- Fogasfal, tükörrel, táskatartóval-8 db
- Fogasfal, öt fogasszemmel-8 db
- Fogasfal, négy fogasszemmel- 8 db
- Ágyneműtartós heverő-20 db
- Éjjeli szekrény- 10 db
- Állófogas fém fekete-20 db
- Állófogas fém krómozott-25 db
- Állófogas fa/fém-25 db
- Csőlábas étkezőasztal 1.-12 db
- Csőlábas étkezőasztal 2.-10 db
- Állófogas 1.-12 db
- Állófogas 2.-40 db
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést.
A műszaki leírásban szereplő meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja, az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (eseti megrendelés visszaigazolásától számított) (naptári nap, minimum 20, maximum 60 naptári nap) 25
2 3. Vállalt többlet jótállás (hónap) (minimum 0, maximum 12 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 24.500.000 Ft összegre vállal lehívási kötelezettséget, azaz a keretösszegből az opciós rész értéke nettó 10.500.000 Ft. A közvetlen megrendelés szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén:0-10pont. 1. értékelési részszempont esetében értékelés módszere a fordított arányosítás,2. és 3. értékelési részszempont esetében a ME két szélsőérték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. Részletesen a KD-ban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi ajánlati rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. Kr. 1.§(1)bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő által a Kbt.69.§ (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bek., továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.
A Kbt. 62. (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi ajánlati rész tekintetében:
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015.Kr.1.§ (7) bekezdésére.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1.
Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (irodabútor szállítása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését.
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt.69.§(11a)bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (irodabútor szállítása) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el
az 1. ajánlati rész tekintetében összesen legalább a nettó 60.000.000,- Ft-ot,
a 2. ajánlati rész tekintetében összesen legalább a nettó 15.000.000,- Ft-ot.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a legmagasabb árbevételi előírást tartalmazó ajánlati részhez tartozó árbevételi követelményt teljesíteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi ajánlati rész tekintetében:
M/1.
Ajánlattevőnek Kbt.65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015.Kr.21.§ (1) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (irodabútor szállítása) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015.Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint.
Igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét (címét);
- teljesítés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen),
- teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),
- teljesítés mennyiségét (darab),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- keltezés,
- cégszerű aláírás.
AK 321/2015.Kr.21.§(1a)bekezdésének a) pontja alapján ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) éven belül befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
AK rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel Kbt.140.§(9)bek. meghatározottakra is.(kérjük a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban).
Kbt.65.§(6)bek.alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, melyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Kbt.65.§(7)bek.szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.(8)bek.foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kbt.65.§(11)bek.alapján nem használhatja fel gazd.szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, melyek felhasználására jogutódlás eredményeként–a jogelőd (7)bek.szerinti bevonása nélkül-maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. Gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet 64.§ szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015.Kr.21/A.§-ra, ill. 22.§(1)-(2)bek.foglaltakra.
AK felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.1.
Az 1. ajánlati rész tekintetében alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább
- 1300 darab irodai szék és/vagy irodai asztal
szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, befejezett szállítási referenciával.
M/1.2.
A 2. ajánlati rész tekintetében alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább
- 250 darab irodai szekrény
szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, befejezett szállítási referenciával.

Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Ajánlatkérő az M/1. műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
x A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem biztosít.
Az adás-vételi szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő 100 %-ban saját forrásból biztosítja.
Ajánlatkérő, a ténylegesen leszállított mennyiség ellenértékét, a Kbt. 135 § (1) bekezdése, valamint (5)-(6) bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással teljesíti nyertes Ajánlattevőnek.
Késedelmes/Hibás teljesítés esetén késedelmi kötbér/meghiúsulási kötbér(eseti megrendelés illetve keretszerződés):a KD részét képző szerződéstervezet szerint.
A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Eladót a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat illeti meg.Teljesítés és kifizetés pénzneme:forint(HUF).
AK felhívja a figyelemet a Kbt. 27/A. §-ra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3)-(5) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.
AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
2.Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
Ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek.szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
3.Ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2)bek.alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Kbt. 41/A. (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1)-(5) és a 424/2017 Kr. 11. § (4)bekezdéseire.
5.Ajánlattevőnek a 424/2017 Kr.20.§(4)bek.alapján ajánlatához nem kell csatolnia a Kbt. 66.§(4)bek.szerinti nyilatkozatát.
6.AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
7.AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
8.AKfelhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
9. Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.65.§(7) bek. vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt.65.§(7) bek.rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A 424/2017 Kr.13.§ (4)bek.alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
10. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
11. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke
az 1. ajánlati rész tekintetében: 1.000.000,- Ft;
a 2. ajánlati rész tekintetében: 300.000,- Ft.
Folytatás VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.3) További információk folytatása:
Több részre történő ajánlattétel esetében, a részenkénti ajánlati biztosíték összegek összeadódnak.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 sz. bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:
- az átutalást igazoló dokumentummal, vagy
- a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával
Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes szabályait a KD tartalmazza.
12. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén:0-10 pont. Az értékelés módszere valamennyi ajánlati rész esetén:
1. értékelési részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás.
2. és a 3. értékelési részszempont: Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, két szélsőérték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. (Pvizsgált =(Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül.)
13. AK a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. A 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése szerint a 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tartalmú tanúsítvány hiányában a szerződés nem lép hatályba.
16. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania a KD 12. pontjában foglalt tartalommal.
17. FAKSZ:dr. Csoboth Zília 00146;Juhász Dániel 01032
Mindkét ajánlati részben:
II.2.5) Ár szempont:
1.Ártáblázat nettó összesen díja (nettó Ft) - Súlyszám: 70
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák