Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19280/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Kál Nagyközségi Önkormányzat Kápolna Községi Önkormányzat;Kompolt Községi Önkormányzat;Aldebrő Községi Önkormányzat;Tófalu Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu;Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu;Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu;Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu;Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság;Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság;Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság;Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság;Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kál Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37623942
Postai cím: Szent István Tér 2.
Város: Kál
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3350
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Kápolna Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76608702
Postai cím: Kossuth Utca 12.
Város: Kápolna
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3355
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kompolt Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76945627
Postai cím: Kápolnai Út 2/D.
Város: Kompolt
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3356
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Aldebrő Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28751630
Postai cím: Arany János Út 1
Város: Aldebrő
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3353
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tófalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73313337
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 16
Város: Tófalu
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3354
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Kál Nagyközségi Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés - EFOP-1.5.3-16-2017-00106
Hivatkozási szám: EKR000798822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása az EFOP-1.5.3-16-2017-00106. kódszámú pályázat keretében 5 ajánlati részben,
az alábbiak szerint: 1. rész: Kultúra: 1. Kulturális és hagyományőrző programok (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak
száma: 2; 2. Ismeretterjesztő túrák (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2; 3. Eltérő kultúrák bemutatását célzó
rendezvények (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2; 4. Műveltségformáló és készségfejlesztő programok
fiataloknak (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2. A rendezvényeken résztvevők összlétszáma várhatóan: 1200
fő. 2. rész: Egészség: 1. Időstorna (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 4; 2. Egészség-és sportnap (Kál, Kápolna,
Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 4; 3. Sportbörze (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2, 4. Tudatos
anyák kommunikációs nap (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2. A rendezvényeken résztvevők összlétszáma
várhatóan 2140 fő. 3. rész: Szociális: 1. Család és gyermekjóléti szolgálatokat támogató preventív programok (Kál): alkalmak száma: 1;
2. Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2; 3. Családi nap/
Közösségfejlesztő információs nap (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2. A rendezvényeken résztvevők
összlétszáma várhatóan 1100 fő. 4. rész: Hivatás: 1. Állásbörze (Kál, Kápolna, Kompolt): alkalmak száma: 1; 2. Fiatalok
közösségépítése - "Hogyan tovább?" (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 1. A rendezvényeken résztvevők
összlétszáma várhatóan 300 fő. 5. rész: Egyéb: 1. A jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és
partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése (Kál, Kápolna, Kompolt): alkalmak száma: 1; 2.Szívességcsere program (Kál,
Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2; 3. Örökség megóvását támogató, környezettudatosságot ösztönző programok (
Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2; 4.Közszolgáltatási nyílt nap (Kál): alkalmak száma: 2; 5.Közlekedési
kerekasztal (Kál, Kápolna): alkalmak száma: 2. A rendezvényeken résztvevők összlétszáma várhatóan 607 fő. A megadott
létszámadatok becsült értékek, ajánlatkérő tájékoztató jelleggel adat meg ezeket az adatokat. A részletes feladatleírást a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23460000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 - Kultúra
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása az EFOP-1.5.3-16-2017-00106 kódszámú pályázat keretében, az alábbiak szerint
1. Kulturális és hagyományőrző programok (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2; bevonandó személyek min. száma (Kál): 75 fő, bevonandó személyek min. száma (Kápolna): 50 fő, bevonandó személyek min. száma (Kompolt, Aldebrő, Tófalu): 25 fő;
2. Ismeretterjesztő túrák (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2; bevonandó személyek min. száma (Kál): 15 fő, bevonandó személyek min. száma (Kápolna): 10 fő, bevonandó személyek min. száma (Kompolt): 11 fő, bevonandó személyek min. száma (Aldebrő, Tófalu): 7 fő;
3. Eltérő kultúrák bemutatását célzó rendezvények (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2; bevonandó személyek min. száma (Kál): 150 fő, (Kápolna, Kompolt): bevonandó személyek min. száma: 50 fő, (Aldebrő, Tófalu): bevonandó személyek min. száma: 25 fő;
4. Műveltségformáló és készségfejlesztő programok fiataloknak (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2; bevonandó személyek min. száma: 10 fő;
A rendezvényeken résztvevők összlétszáma várhatóan: 1200 fő. A megadott létszámadatok becsült értékek, ajánlatkérő tájékoztató jelleggel adat meg ezeket az adatokat.
Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége az adott rendezvénynél a dokumentációban előírtak szerint teljeskörű rendezvényszervezési feladatok és kapcsolódó feladatok ellátása, kifejezetten: a szükséges technikai eszközök és személyi feltételek biztosítása, fellépők, előadók, műsorvezetők biztosítása, dokumentálás, előzetes hatósági bejelentések és engedélyek beszerzése, szükség esetén zenei szolgáltatás bejelentése a jogdíjak megfizetése mellett, ellátás és catering biztosítása, a rendezvényt követően a helyszín rendbetétele, a hulladék elszállítása. A rendezvényeknek elsősorban külső, szabadtéri helyszínt kell választani, de a szervezés során, meg kell oldani a rendezvény zárt térbe költöztethetőségének a lehetőségét, rossz időjárás esetére.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás M2. követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban (min. 0 hó, max. 48 hó) egész hónapban megadva  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00106
II.2.9) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. AK az 1. ért. rsz. esetén a fordított, a 2. ért. rsz. esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszerek részletesen a kd-ban. A felhívás II.2.7) pontban feltüntetett 5 hónap a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre, azzal, hogy a teljesítés határideje: 2020.01.31.

II.2.1)
Elnevezés: 2 - Egészség
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása az EFOP-1.5.3-16-2017-00106 kódszámú pályázat keretében, az alábbiak szerint

1. Időstorna (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 4; bevonandó személyek min. száma: 20 fő ;
2. Egészség-és sportnap (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 4; (Kál): bevonandó személyek min. száma: 200 fő, (Kápolna, Kompolt): bevonandó személyek min. száma: 100 fő, (Aldebrő, Tófalu): bevonandó személyek min. száma: 50 fő;
3. Sportbörze (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2, (Kál): bevonandó személyek min. száma: 150 fő, (Kápolna, Kompolt): bevonandó személyek min. száma: 50 fő, (Aldebrő, Tófalu): bevonandó személyek min. száma: 25 fő;
4. Tudatos anyák kommunikációs nap (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2, (Kál): bevonandó személyek min. száma: 20 fő, (Kápolna, Kompolt): bevonandó személyek min. száma: 15 fő, (Aldebrő, Tófalu): bevonandó személyek min. száma: 10 fő;
A rendezvényeken résztvevők összlétszáma várhatóan 2140 fő. A megadott létszámadatok becsült értékek, ajánlatkérő tájékoztató jelleggel adat meg ezeket az adatokat.
Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége az adott rendezvénynél a dokumentációban előírtak szerint teljeskörű rendezvényszervezési feladatok és kapcsolódó feladatok ellátása, kifejezetten: a szükséges technikai eszközök és személyi feltételek biztosítása, fellépők, előadók, műsorvezetők biztosítása, dokumentálás, előzetes hatósági bejelentések és engedélyek beszerzése, szükség esetén zenei szolgáltatás bejelentése a jogdíjak megfizetése mellett, ellátás és catering biztosítása, a rendezvényt követően a helyszín rendbetétele, a hulladék elszállítása. A rendezvényeknek elsősorban külső, szabadtéri helyszínt kell választani, de a szervezés során, meg kell oldani a rendezvény zárt térbe költöztethetőségének a lehetőségét, rossz időjárás esetére.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás M2. követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban (min. 0 hó, max. 48 hó) egész hónapban megadva  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00106
II.2.9) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. AK az 1. ért. rsz. esetén a fordított, a 2. ért. rsz. esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszerek részletesen a kd-ban. A felhívás II.2.7) pontban feltüntetett 5 hónap a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre, azzal, hogy a teljesítés határideje: 2020.01.31.

II.2.1)
Elnevezés: 3 - Szociális
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása az EFOP-1.5.3-16-2017-00106 kódszámú pályázat keretében, az alábbiak szerint
1. Család és gyermekjóléti szolgálatokat támogató preventív programok (Kál): alkalmak száma: 1 alkalom; bevonandó személyek min. száma: 400 fő;
2. Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2 alkalom(tábor), bevonandó személyek száma: 10 fő;
3. Családi nap/ Közösségfejlesztő információs nap (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2 alkalom, (Kál): bevonandó személyek min. száma: 150 fő, (Kápolna, Kompolt): bevonandó személyek min. száma: 50 fő, (Aldebrő, Tófalu): bevonandó személyek min. száma: 25 fő;
A rendezvényeken résztvevők összlétszáma várhatóan 1100 fő. A megadott létszámadatok becsült értékek, ajánlatkérő tájékoztató jelleggel adat meg ezeket az adatokat.
Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége az adott rendezvénynél a dokumentációban előírtak szerint teljeskörű rendezvényszervezési feladatok és kapcsolódó feladatok ellátása, kifejezetten: a szükséges technikai eszközök és személyi feltételek biztosítása, fellépők, előadók, műsorvezetők biztosítása, dokumentálás, előzetes hatósági bejelentések és engedélyek beszerzése, szükség esetén zenei szolgáltatás bejelentése a jogdíjak megfizetése mellett, ellátás és catering biztosítása, a rendezvényt követően a helyszín rendbetétele, a hulladék elszállítása. A rendezvényeknek elsősorban külső, szabadtéri helyszínt kell választani, de a szervezés során, meg kell oldani a rendezvény zárt térbe költöztethetőségének a lehetőségét, rossz időjárás esetére.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás M2. követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban (min. 0 hó, max. 48 hó) egész hónapban megadva  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00106
II.2.9) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. AK az 1. ért. rsz. esetén a fordított, a 2. ért. rsz. esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszerek részletesen a kd-ban. A felhívás II.2.7) pontban feltüntetett 5 hónap a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre, azzal, hogy a teljesítés határideje: 2020.01.31.

II.2.1)
Elnevezés: 4 - Hivatás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása az EFOP-1.5.3-16-2017-00106 kódszámú pályázat keretében, az alábbiak szerint
1. Állásbörze (Kál, Kápolna, Kompolt): alkalmak száma: 1 alkalom; (Kál): bevonandó személyek min. száma: 100 fő, (Kápolna, Kompolt): bevonandó személyek min. száma: 50 fő;
2. Fiatalok közösségépítése - "Hogyan tovább?" (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 1 alkalom, bevonandó személyek száma: 10 fő;
A rendezvényeken résztvevők összlétszáma várhatóan 300 fő. A megadott létszámadatok becsült értékek, ajánlatkérő tájékoztató jelleggel adat meg ezeket az adatokat.
Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége az adott rendezvénynél a dokumentációban előírtak szerint teljeskörű rendezvényszervezési feladatok és kapcsolódó feladatok ellátása, kifejezetten: a szükséges technikai eszközök és személyi feltételek biztosítása, fellépők, előadók, műsorvezetők biztosítása, dokumentálás, előzetes hatósági bejelentések és engedélyek beszerzése, szükség esetén zenei szolgáltatás bejelentése a jogdíjak megfizetése mellett, ellátás és catering biztosítása, a rendezvényt követően a helyszín rendbetétele, a hulladék elszállítása. A rendezvényeknek elsősorban külső, szabadtéri helyszínt kell választani, de a szervezés során, meg kell oldani a rendezvény zárt térbe költöztethetőségének a lehetőségét, rossz időjárás esetére.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás M2. követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban (min. 0 hó, max. 48 hó) egész hónapban megadva  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00106
II.2.9) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. AK az 1. ért. rsz. esetén a fordított, a 2. ért. rsz. esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszerek részletesen a kd-ban. A felhívás II.2.7) pontban feltüntetett 5 hónap a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre, azzal, hogy a teljesítés határideje: 2020.01.31.

II.2.1)
Elnevezés: 5 - Egyéb
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása az EFOP-1.5.3-16-2017-00106 kódszámú pályázat keretében, az alábbiak szerint
1. A jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése (Kál, Kápolna, Kompolt): alkalmak száma: 1 alkalom; bevonandó személyek min. száma: 5 fő;
2. Szívességcsere program (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2 alkalom, (Kál): bevonandó személyek száma: 20 fő; (Kápolna, Kompolt): bevonandó személyek száma: 15 fő; (Aldebrő, Tófalu): bevonandó személyek száma: 10 fő;
3. Örökség megóvását támogató, környezettudatosságot ösztönző programok (Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Tófalu): alkalmak száma: 2 alkalom, (Kál): bevonandó személyek száma: 30 fő; (Kápolna, Kompolt): bevonandó személyek száma: 20 fő; (Aldebrő, Tófalu): bevonandó személyek száma: 10 fő;
4. Közszolgáltatási nyílt nap (Kál): alkalmak száma: 2 alkalom, bevonandó személyek száma: 100 fő;
5. Közlekedési kerekasztal (Kál, Kápolna): alkalmak száma: 2 alkalom, bevonandó személyek száma: 9 fő;
A rendezvényeken résztvevők összlétszáma várhatóan 607 fő. A megadott létszámadatok becsült értékek, ajánlatkérő tájékoztató jelleggel adat meg ezeket az adatokat.
Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége az adott rendezvénynél a dokumentációban előírtak szerint teljeskörű rendezvényszervezési feladatok és kapcsolódó feladatok ellátása, kifejezetten: a szükséges technikai eszközök és személyi feltételek biztosítása, fellépők, előadók, műsorvezetők biztosítása, dokumentálás, előzetes hatósági bejelentések és engedélyek beszerzése, szükség esetén zenei szolgáltatás bejelentése a jogdíjak megfizetése mellett, ellátás és catering biztosítása, a rendezvényt követően a helyszín rendbetétele, a hulladék elszállítása. A rendezvényeknek elsősorban külső, szabadtéri helyszínt kell választani, de a szervezés során, meg kell oldani a rendezvény zárt térbe költöztethetőségének a lehetőségét, rossz időjárás esetére.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás M2. követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban (min. 0 hó, max. 48 hó) egész hónapban megadva  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00106
II.2.9) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. AK az 1. ért. rsz. esetén a fordított, a 2. ért. rsz. esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszerek részletesen a kd-ban. A felhívás II.2.7) pontban feltüntetett 5 hónap a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre, azzal, hogy a teljesítés határideje: 2020.01.31.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 - Kultúra
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74660447
Postai cím: Rákóczi Út 2/6
Város: Andornaktálya
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3399
Ország: Magyarország
E-mail: raki@broadwaystudio.hu
Telefon: +36 209333110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11172381210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4300000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: M2. Rendezvényszervező munkatárs
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74660447
Postai cím: Rákóczi Út 2/6
Város: Andornaktálya
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3399
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11172381210

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2 - Egészség
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74660447
Postai cím: Rákóczi Út 2/6
Város: Andornaktálya
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3399
Ország: Magyarország
E-mail: raki@broadwaystudio.hu
Telefon: +36 209333110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11172381210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: M2. Rendezvényszervező munkatárs
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74660447
Postai cím: Rákóczi Út 2/6
Város: Andornaktálya
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3399
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11172381210

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: 3 - Szociális
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74660447
Postai cím: Rákóczi Út 2/6
Város: Andornaktálya
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3399
Ország: Magyarország
E-mail: raki@broadwaystudio.hu
Telefon: +36 209333110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11172381210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: M2. Rendezvényszervező munkatárs
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74660447
Postai cím: Rákóczi Út 2/6
Város: Andornaktálya
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3399
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11172381210

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: 4 - Hivatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74660447
Postai cím: Rákóczi Út 2/6
Város: Andornaktálya
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3399
Ország: Magyarország
E-mail: raki@broadwaystudio.hu
Telefon: +36 209333110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11172381210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1060000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: M2. Rendezvényszervező munkatárs
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74660447
Postai cím: Rákóczi Út 2/6
Város: Andornaktálya
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3399
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11172381210

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: 5 - Egyéb
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74660447
Postai cím: Rákóczi Út 2/6
Város: Andornaktálya
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3399
Ország: Magyarország
E-mail: raki@broadwaystudio.hu
Telefon: +36 209333110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11172381210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3850000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: M2. Rendezvényszervező munkatárs
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74660447
Postai cím: Rákóczi Út 2/6
Város: Andornaktálya
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3399
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11172381210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők neve, adószáma: Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., 1172381210
Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: Inter-Ausztria Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., 3399 Andornaktálya, Rákóczi Út 2/6, 1172381210
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges