Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19285/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4025 Debrecen, Antall József utca 13. HRSZ: 9386/3;4002 Debrecen, Manninger Gusztáv u. 6. szám, hrsz.: 66047
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mester-Építő Fővállalkozó és Kivitelező Kft.;Blaumaler Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00014 azonosítószámú projekt keretében a Boldogfalva Óvoda épületének energetikai korszerűsítése és a TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelyének felújítás”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„A Boldogfalva Óvoda épületének energetikai korszerűsítése.”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45453100-8
45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4025 Debrecen, Antall József utca 13. HRSZ: 9386/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretén belül megvalósulnak 5119,71 m2-es területen lévő 940,49 m2 hasznos alapterületű intézmény felújítási munkái, mely alatt értendő az épület energetikai felújítása. Épületgépészeti és épületvillamossági rendszereinek korszerűsítése, az épület nyílászáróinak cseréje és homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése, az épület és környezetének projektarányos akadálymentesítése.
- Az óvodai intézmény épületének, épületvillamossági és épületgépészeti rendszereinek felújítása.
- Projektarányos akadálymentesítés létrehozása.
- Energetikai fejlesztések létrehozás (nyílászáró csere: 381,865 m2 Uw=legalább 1,15 W/m2K, homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítése 1046,94 m2, lapostető szigetelése: 1052 m2, megújuló energiát hasznosítani tudó napelemes rendszer kiépítése, stb.).
- Smart City rendszerhez való kapcsolódás kiépítése.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00002

II.2.1) Elnevezés:
„A Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása.”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45453100-8
45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4002 Debrecen, Manninger Gusztáv u. 6. szám, hrsz.: 66047
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelenleg egy 4193 m2-es területen lévő 214 m2 nettó hasznos alapterületű óvodaépületben két csoportszoba található. Jelen beruházás az óvoda tornaszobával, és a szükséges kapcsolódó helyiségekkel történő komplex bővítésének munkálatait tartalmazza, az épület és környezetének akadálymentesítésével, a meglévő épületrész felújításával. A bővítés 90 m2 nettó összterületen valósul meg. A bővítményen cca 470 m2 falfelületre kerül homlokzati hőszigetelés, a hőszigetelt homlokzati nyílászárók összfelülete: 68,5 m2m nyílászárók hőátbocsátási tényezője U=1,15 W/m2K, üvegezésük hőátbocsátási tényezője: Ug=1,0 W/m2K.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15334 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „A Boldogfalva Óvoda épületének energetikai korszerűsítése.”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mester-Építő Fővállalkozó és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkásotthon utca 46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 138995000
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „A Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása.”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Blaumaler Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tarján u. 59 /B
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 89988699
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45453100-8
45214500-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4025 Debrecen, Antall József utca 13. HRSZ: 9386/3
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretén belül megvalósulnak 5119,71 m2-es területen lévő 940,49 m2 hasznos alapterületű intézmény felújítási munkái, mely alatt értendő az épület energetikai felújítása. Épületgépészeti és épületvillamossági rendszereinek korszerűsítése, az épület nyílászáróinak cseréje és homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése, az épület és környezetének projektarányos akadálymentesítése.
- Az óvodai intézmény épületének, épületvillamossági és épületgépészeti rendszereinek felújítása.
- Projektarányos akadálymentesítés létrehozása.
- Energetikai fejlesztések létrehozás (nyílászáró csere: 381,865 m2 Uw=legalább 1,15 W/m2K, homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítése 1046,94 m2, lapostető szigetelése: 1052 m2, megújuló energiát hasznosítani tudó napelemes rendszer kiépítése, stb.).
- Smart City rendszerhez való kapcsolódás kiépítése.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 159657077
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mester-Építő Fővállalkozó és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkásotthon utca 46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződés mellékletét képező műszaki tartalom jelen szerződésmódosítás melléklete szerinti költségkimutatás tartalmával módosul.
2. A szerződés 2) pontja az alábbiak szerint módosul:
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
2) A vállalkozási díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra jogosult:
A vállalkozási átalánydíj összege:
Nettó összesen: 138.995.000 .- Ft
MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
2) A vállalkozási díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra jogosult:
A vállalkozási átalánydíj összege:
Nettó összesen: 159.657.077 .- Ft
3. A szerződés 5) pontja az alábbiak szerint módosul:
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
5) Vállalt teljesítési határidők:
Az Építési munkaterület címe, helyrajzi száma: 4025 Debrecen, Antall József utca 13. HRSZ: 9386/3
Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül.
Az Építési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.
A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: 5 hónap a szerződés hatályba lépésétől számítva.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles az átadás időpontját közölni a Megrendelővel.
Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról Vállalkozó legalább 3 munkanappal a kitűzött határidő előtt köteles Megrendelőt értesíteni készre jelentés formájában, Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. A munka vállalt teljesítési határidejéig felek kötelesek megkezdeni az átadás-átvételi eljárást jelen szerződés szerint. A Vállalkozó az elvégzett munkát az e pontban megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek.

MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:

5) Vállalt teljesítési határidők:
Az Építési munkaterület címe, helyrajzi száma: 4025 Debrecen, Antall József utca 13. HRSZ: 9386/3
Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül.
Az Építési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.
A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: 2019. szeptember 26.

Megrendelő előteljesítést elfogad.
A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles az átadás időpontját közölni a Megrendelővel.
Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról Vállalkozó legalább 3 munkanappal a kitűzött határidő előtt köteles Megrendelőt értesíteni készre jelentés formájában, Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. A munka vállalt teljesítési határidejéig felek kötelesek megkezdeni az átadás-átvételi eljárást jelen szerződés szerint. A Vállalkozó az elvégzett munkát az e pontban megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződésmódosítás olyan műszaki tartalom módosításra irányul (egyenértékű termékek alkalmazása, pótmunka, pótmegrendelés és elmaradó tételek), amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Továbbá az előre nem látható tény, miszerint a vezetékes gázellátás megszűnt, illetve az üzem tartályos gázról működik, az épületgépészeti, az elektromos, továbbá az ezekre épülő munkálatok kivitelezését akadályozta tekintettel arra, hogy a végleges vezetékes gázbekötés nyomvonala a végleges gázellátási igény benyújtásának időpontjáig nem volt ismert.Kivitelező a szerződés szerinti az óvoda belső tereiben történő munkálatokat nem tudta megkezdeni, akadályt közölt. Így a Kivitelező akadályoztatásban volt, munkavégzést nem tudott folytatni, emiatt hosszabbítani volt szükséges a teljesítési határidőt.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 138995000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 159657077 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben