Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19286/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tótkomlós Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tókomlós 473/31 hrsz.; 473/24hrsz.; 473/25hrsz.; 477 hrsz.; 478hrsz; 472hrsz.; 491hrsz.; 2524 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szonita Hungary Kereskedelmi És Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tótkomlós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57304465
Postai cím: Fő Út 1
Város: Tótkomlós
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5940
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vereb Edit
Telefon: +36 68462122
E-mail: muszak3@mail.totkomlos.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.totkomlos.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tótkomlós városközp. környezettudatos megújítása
Hivatkozási szám: EKR000458052019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Luther Márton és Gajdács Pál utcák közötti terület – multifunkcionális piac kialakítása és kültéri fitneszpark kialakítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentumokban foglaltak szerinti tartalommal.
A Luther Márton és Gajdács Pál utcák között, a jelenlegi piactér melletti, romos terület lakhatatlanná vált, indokolttá vált az épületeinek lebontása, a terep rendezése (3150 m2). A terület rendezése után új multifunkciós piactér kerül kialakításra. Építésre kerül egy színpad (60 m2) melyen szervezhetnek előadásokat, vagy az emelvény mögötti falra vetíthetnek projektorral. A színpad megközelítése érdekében lépcső kerül kialakításra. A piacot az utcafronttól babérmeggy cserjesor választja majd el. A gyepes felületekre gömbkőris fák kerülnek telepítésre. A terület bejáratánál kerékpártárolók kerülnek kihelyezésre, a piac közlekedőútjait térkövezésre kerülnek a komplex akadálymentesítésnek megfelelően, az árusok helyeik öko térkővel kerülnek burkolásra. Az árusító sorok közötti sávokat gyepesítésre kerülnek, továbbá gömbkőrisek és nyári orgona cserjék kerülnek ültetésre. A piactéren közvilágítást és elektromos csatlakozási pontokat kerülnek kialakításra. A piactér középpontjában építésre kerül egy tető mely a rendezvények, vetítések alkalmával töltene be funkciót. A projekt keretén belül a Luther Márton utca (472. hrsz.) újraaszfaltozásra kerül a 479. hrszig. A meglévő akadálymentes parkolók és parkolók újrafestése tervezett, valamint új parkolóhelyek kerülnek kialakításra ebből egy akadálymentes. A parkolóba egy „AC” típusú elektromos töltőállomás kerül kihelyezésre. A Gajdács Pál utca (491. hrsz.) rossz minőségű földes útjának aszfaltozása is megvalósításra kerül a 475-479. helyrajzi számig.
Mennyiségi adatok:
Öko térkő 1100 m2
Térkő 1200 m2
Színpad + lépcső 60 m2
Gyep 910 m2
Fa (Fraxinus ornus 'Mecsek' - gömbkőris) 44 db
Cserje (Prunus laurocerasus - babérmeggy) 117 db
Cserje (Buddleja davidii 'White profusion' -fehér nyári orgona)9 db
Cserje (Buddleja davidii 'Black knight' – lila nyári orgona) 12 db
Cserje (Buddleja davidii 'Pink delight' -rózsaszín nyári orgona) 9 db
Mulcs (Borovi fenyő 0,5-6 cm) 4,5 m3
Kerékpártároló (Sico Complex Modell 5000-5056) 12 db
Pad (Kassel) 14 db
Hulladékgyűjtő (Urban 1) 15 db
Kültéri szék (Bistro rattan) 100 db
Elektromos töltőállomás 1 db
Továbbá kültéri fitneszpark kerül kialakítása: Arekreációs tér ÉK-i részén egy kis szabadtéri kondi park kerül kialakításra. Kihelyezésre kerül 1 db légben járó, 1 db twist és sí tréner, valamint 1 db tai-chi.
A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák. Jelen eljárásban helyszíni bejárás nem kerül megtartásra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 134907289 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tótkomlós városközp. környezettudatos megújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Tókomlós 473/31 hrsz.; 473/24hrsz.; 473/25hrsz.; 477 hrsz.; 478hrsz; 472hrsz.; 491hrsz.; 2524 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Luther Márton és Gajdács Pál utcák közötti terület – multifunkcionális piac kialakítása és kültéri fitneszpark kialakítása a műszaki dokumentumokban foglaltak szerint.
A Luther Márton és Gajdács Pál utcák között, a jelenlegi piactér melletti, romos terület terep rendezése (3150 m2). A terület rendezése után új multifunkciós piactér kialakítása. Építésre kerül egy színpad (60 m2) lépcsővel. A piacot az utcafronttól babérmeggy cserjesor választja majd el. A gyepes felületekre gömbkőris fák kerülnek telepítésre. A terület bejáratánál kerékpártárolók kerülnek kihelyezésre, a piac közlekedőútjait térkövezésre kerülnek a komplex akadálymentesítésnek megfelelően, az árusok helyeik öko térkővel kerülnek burkolásra. Az árusító sorok közötti sávokat gyepesítésre kerülnek, továbbá gömbkőrisek és nyári orgona cserjék kerülnek ültetésre. A piactéren közvilágítást és elektromos csatlakozási pontokat kerülnek kialakításra. A piactér középpontjában építésre kerül egy tető. A projekt keretén belül a Luther Márton utca (472. hrsz.) újraaszfaltozásra kerül a 479. hrszig. A meglévő akadálymentes parkolók és parkolók újrafestése tervezett, valamint új parkolóhelyek kerülnek kialakításra ebből egy akadálymentes. A parkolóba egy „AC” típusú elektromos töltőállomás kerül kihelyezésre. A Gajdács Pál utca (491. hrsz.) rossz minőségű földes útjának aszfaltozása is megvalósításra kerül a 475-479. helyrajzi számig.
Továbbá kültéri fitneszpark kerül kialakítása a rekreációs tér ÉK-i részén. Kihelyezésre kerül 1 db légben járó, 1 db twist és sí tréner, 1 db tai-chi.
A beruházás építési engedély köteles. A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az egyéb műszaki tartamú dok. tartalmazzák, amelyeket a Nyertes ajánlattevőnek figyelembe kell vennie. A beruházáshoz építési engedélyezési tervdokumentáció és alap kiviteli tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési műszaki dokumentumok részét képezi. A véglegessé vált építési engedélyeket az Ajánlatkérő szintén az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Az esetlegesen
szükséges egyéb kiviteli tervek elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata azokban az esetekben, illetve létesítmény-részekre, amikor
és amelyekre és amilyen tartalommal a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, valamint egyéb
vonatkozó jogszabály ezt kötelezően előírja. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá az akadálymentesítési terv és a rehabilitációs
szakmérnök OTÉK szerinti nyilatkozatának beszerzése is a műszaki átadás-átvételi dokumentációhoz. Kivitelező feladata továbbá a
kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán minden olyan mérnöki, dokumentálási feladat ellátása adott esetben (közmű
egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési
dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósításához – kivitelezéséhez - szükséges. Vállalkozónak az un.
aktiváláshoz szükséges adatokat a sikeres műszaki átadás-átvételt követően Megrendelő által biztosított formanyomtatványokon papír
alapon és elektronikusan is rendelkezésre kell bocsátania. Vállalkozónak az ajánlati árat fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó tervezési, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékével is számolnia kell. A szerződés keretében ellátandó munkanemeket és becsült mennyiségeket az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségbecslés tartalmazza tájékoztató jelleggel. A kivitelezést az AK által jóváhagyott kiviteli tervek alapján kell megvalósítani. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az ajánlati ár átalányár jellegére. A végszámlakiállítását megalapozó végteljesítési esemény a sikeres műszaki átadás-átvétel. A kivitelezés nem eredményezheti a pályázat
megvalósításhoz kapcsolódó bármilyen kötelezettség teljesítésének akadályozását, amely szabálytalansághoz vezet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban) (36 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. pont) 20
2 Jótállás időtartama a kötelezően elvárt 36 hónapon felül (minimum 0 hónap – maximum 12 hónap) (hónapban) (12 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. pont) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00002
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c)]. A pontszámok alsó és felső határa: 0-10 pont. Értékelési módszer: 1. ért. szempont (ajánlati ár): fordított arányosítás; 2-3. ért. szempont (szakember szakmai többlettapasztalata; jótállás időtartama a kötelezően elvárt 36 hónapon felül): egyenes arányosítás. Értékelési módszerek a KD-ben kerülnek részletesen ismertetésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tótkomlós városközp. környezettudatos megújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szonita Hungary Kereskedelmi És Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23433166
Postai cím: Színyei Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
E-mail: szokess@freemail.hu
Telefon: +36 304974453
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23119192242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 135965238
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 134907289
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: M1 műszaki alkalmassághoz (felelős műszaki vezető) kapcsolódó feladatok.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10938672
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204

Hivatalos név: Szonita Hungary Kereskedelmi És Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23433166
Postai cím: Színyei Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23119192242

Hivatalos név: Pronergy Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36771440
Postai cím: Andrássy Utca 12
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13366094204

Hivatalos név: CS-Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54434501
Postai cím: Bartók Béla Utca 2
Város: Tótkomlós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5940
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26256373204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges