Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19289/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kemes,Klebelsberg Óvoda,Gyík Bölcsőde felújítás
Hivatkozási szám: EKR000124272018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kemes Utcai Óvoda komplex korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45214000-0
45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6723 Szeged, Kemes utca 6., hrsz.: 10951/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Szeged, Kemes Utcai Óvoda komplex korszerűsítése
Főbb tervezett műszaki, mennyiségi adatok:
Homlokzati hőszigetelés 535 m2,
Lapostető hő és vízszigetelése 189 m2,
Nyílászáró csere 52 db,
Diszperziós festés 2408 m2,
szerelt gipszkarton álmennyezet építése 135 m2.
Épületgépészeti munkák:
hőközpont felújítása, 36 db új radiátor beszerelése;
új armatúrák beszerelése 170 db
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00006, TOP-6.2.1-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 065 - 150417

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kemes Utcai Óvoda komplex korszerűsítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89527933
Postai cím: Széksósi Út 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6791
Ország: Magyarország
E-mail: miksiesmiksi@gmail.com
Telefon: +36 704664717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 145425301 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45214000-0
45214100-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6723 Szeged, Kemes utca 6., hrsz.: 10951/2
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, Kemes Utcai Óvoda komplex korszerűsítése
Főbb tervezett műszaki, mennyiségi adatok:
Homlokzati hőszigetelés 535 m2,
Lapostető hő és vízszigetelése 189 m2,
Nyílászáró csere 52 db,
Diszperziós festés 2408 m2,
szerelt gipszkarton álmennyezet építése 135 m2.
Épületgépészeti munkák:
hőközpont felújítása, 36 db új radiátor beszerelése;
új armatúrák beszerelése 170 db
a műszaki dokumentációban és az 1. sz. szerződésmódosításban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 117
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 159754065
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89527933
Postai cím: Széksósi Út 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6791
Ország: Magyarország
E-mail: miksiesmiksi@gmail.com
Telefon: +36 704664717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): -Felek megállapodnak, hogy az 1. számú Változtatási javaslatban részletezettek szerint, az ott meghatározott típusú és mennyiségű lámpatestek kerülnek beépítésre.
-Felek megállapodnak, hogy az épületben a károsodott aljzatbeton elbontása, majd ezt követően új aljazbeton készítése szükséges.
-Felek megállapodnak, hogy a konyha, teakonyha és előtér helyiségek az új átadott konyhatechnológiai terveknek megfelelően kerülnek kialakításra.
-Felek megállapodnak, hogy a 3. számú Vállalkozói követelésben rögzítettek szerint az abban megjelölt válaszfalak teljes egészében elbontásra kerülnek, majd ezt követően 10 cm vastag válaszfallapból újrafalazás történik, valamint a foglalkoztatók esetében új beépített szekrény készül, mely az újonnan kialakítandó falazathoz kerül rögzítésre.
-Felek megállapodnak, hogy az óvoda épület 17-es számú foglalkoztatójában új gipszkarton válaszfal építésével egy új fejlesztő szoba kerül kialakításra.
-Felek megállapodnak, hogy a tervezett tetőrétegrend kivitelezését megelőzően a szükséges tetőlejtések kialakítása megtörténik.
-Felek megállapodnak, hogy az óvoda gyalogos és mozgáskorlátozott kiskapujánál és az épület főbejáratánál elektromos kapunyitók, valamint a hozzájuk tartozó informatikai hálózat kerülnek kialakításra.
-Felek megállapodnak, hogy az óvoda udvarán új ivókút kerül kialakításra.
-Felek rögzítik, hogy a szükséges helyeken a rossz állapotú festés eltávolítása történik az új glettelés és festés megkezdése előtt.
-Felek rögzítik, hogy a mozgáskorlátozott parkoló nem a gazdasági bejárat melletti parkolóban, hanem a személyi bejárat felől kerül kialakításra.
-Felek rögzítik, hogy az óvodához tartozó bekötőút telken kívüli szakaszán új betonozott bejáró létesül.
-Felek megállapodnak, hogy a hulladéktároló és a biciklitároló helyiség padlója lapburkolattal, a gázmérő helyiség padlója pedig simított beton burkolattal kerül kivitelezésre.
-A költségvetésre kihatással lévő módosításokra tekintettel a Vállalkozási szerződés V. (A szerződéses ár) 5.1. pontjának harmadik bekezdését Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
Az 1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 14.328.764,-Ft.
-A teljesítési határidőre kihatással lévő módosítások eredményeként, valamint figyelemmel Vállalkozó és a Műszaki ellenőrök közös nyilatkozatára, Vállalkozó mindösszesen 27 munkanap határidő hosszabbításra jogosult.
A teljesítés határideje:
I. részajánlati kör: A munkaterület átadásától számított 117 munkanap.
-Felek a Vállalkozási szerződés VI. (Fizetési feltételek) 6.3. pontjának második bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
Vállalkozó 3 db részszámlázásra és 1 db végszámlázásra jogosult.
Vállalkozó a kivitelezési munka 25%-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 50%-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 75%-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó 100%-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár fennmaradó 25%-ának, valamint az 1. sz. szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összegének megfelelő összegben végszámlázásra.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó által a Változtatási javaslatban és Vállalkozói követelésekben előadott körülmények egy része a szerződéskötést követően, egyik félnek sem felróhatóan és előre nem láthatóan következett be, a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelel. Egyes esetekben felmerülő módosítások nem lényegesek, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételt nem határoznak meg, a munkák elvégzése indokolt, míg egyes esetekben a módosítások nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 145425301 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 159754065 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben