Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19301/2019
CPV Kód:42132300-6
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IPU Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fisher HPD típusú szelepalkatrészek szállítása
Hivatkozási szám: EKR000797272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42132300-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fisher HPD típusú szelepalkatrészek szállítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 412644 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fisher HPD típusú szelepalkatrészek szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42132300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17., Központi Raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szállítandó tételek specifikációja
Terjedelme: FISHER HPD 6×4 Class 15000-3-7/16” szabályzó szelep (rajzszám: 5Q-4400X400 rev. L)
Poz/ Tételszám/ Megnevezés/ Jellemző/ Mennyiség/ Bizonylatolás/ Szállítási határidő/ ABOS besorolás
(rajzon) (alkatrészszám) (anyag) (db)
1A/ 1 tétel/ Szelepház szerelt (2Q48206F012)/ GS-C25 DIN17245-öntött; C22.8 DIN17243 kovácsolt/ 2 db/ EN10204 3.1/ 2020.02.15/ ABOS 2
1B/ 1 tétel/ Szelepház szerelt (2Q48206F012)/ GS-C25 DIN17245-öntött; C22.8 DIN17243 kovácsolt/ 2 db/ EN10204 3.1/ 2021.02.01/ ABOS 2
2/ 1 tétel része/ Szelepház (4Q48202F012)/ GS-C25 DIN17245-öntött/ 2 db/ EN10204 3.1/ 2019.08.15/ ABOS 2
3/ 1 tétel része/ Szűkítő elem (1Q48205F012)/ C22.8 DIN17243 kovácsolt/ 4 db/ EN10204 3.1/ 2019.08.15/ ABOS 2
4A/ 5 tétel (NOTE A)/ Ülékgyűrű (GF04442F012)/ 440C/ 2 db/ Gyártóművi megfelelőségi nyilatkozat/ 2019.08.15/ ABOS 2
4B/ 5 tétel (NOTE A)/ Ülékgyűrű (GF04442F012)/ 440C/ 20 db/ Gyártóművi megfelelőségi nyilatkozat/ 2020.02.15/ ABOS 2
5/ 55 tétel/ Alsó karima (1Q26780F072)/ S31600 ASME SA-479/ 5 db/ Gyártóművi megfelelőségi nyilatkozat/ 2020.02.15/ ABOS 2
6/ 56 tétel/ Rugó készlet (1Q35501F012)/ C.STL 50CV4 Phosphate/ 5 db/ Gyártóművi megfelelőségi nyilatkozat/ 2020.02.15/ ABOS 2
7/ 59 tétel/ Felső karima (1Q26781F072)/ ASME SA-479-S316/ 5 db/ Gyártóművi megfelelőségi nyilatkozat/ 2020.02.15/ ABOS 2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Fisher HPD típusú szelepalkatrészekre vállalt jótállás időtartama a beépítéstől számítva hónapokban megadva (minimum 12 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 98
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 124 - 304047
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fisher HPD típusú szelepalkatrészek szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: IPU Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99258496
Postai cím: Sasadi Út 66
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: miklos@ipu.hu
Telefon: +36 309416343
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12062004
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 412644
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban 2 ajánlat benyújtására került sor, amelyek közül az ajánlatkérő az OOO „ENKO” ajánlatát az alábbiakra tekintettel az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben érvénytelenné nyilvánította.
1. Az ajánlattevő az EEKD IV. rész (Kiválasztási szempontok) B: Gazdasági és pénzügyi helyzet szakaszának pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó egyik kérdésére sem adott választ.
Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte, hogy az ajánlattevő az EEKD IV. rész (Kiválasztási szempontok) „B: Gazdasági és pénzügyi helyzet” szakaszában kért adatokat az EEKD vonatkozó részének kitöltésével adja meg, mely kérésnek az ajánlattevő nem tett eleget. A hiánypótlás elmaradása miatt az ajánlatkérő a már benyújtott ajánlat bírálatát végezte el.
A benyújtott ajánlat alapján az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek, mivel nem igazolta a követelményeknek való megfelelést. A fenti okból az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.
2. Az ajánlattevő az EEKD IV. rész (Kiválasztási szempontok) C: „Technikai és szakmai alkalmasság” szakasz „Árubeszerzésre irányuló szerződések esetében: a meghatározott típusú szállítások végzése” szempontjára vonatkozóan nem adta meg a kért adatokat.
Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte, hogy az ajánlattevő adja meg a kért adatokat.
A hiánypótlási felhívásnak az ajánlattevő nem tett eleget, ezért ajánlatkérő a már benyújtott ajánlat vizsgálatát végezte el.
A benyújtott ajánlat alapján az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek, mivel nem igazolta a követelményeknek való megfelelést. A fenti okból az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.
3. Az ajánlattevő ajánlatában az ártáblázatot csak pdf formátumban csatolta fel EKR-be, szerkeszthető Excel formátumban nem, továbbá ártáblázata nem az ajánlatkérő által EKR-be felcsatolt árazatlan ártáblázatnak megfelelő formában került felcsatolásra, mivel egységárakat és mennyiségeket nem tartalmazott.
Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte, hogy az ajánlattevő ismételten csatolja fel ártáblázatát a rendelkezésre bocsátott útmutatónak és az ajánlattevő által EKR-be felcsatolt árazatlan ártáblázatnak megfelelően mind cégszerűen aláírt másolati példányban pdf formátumban, mind szerkeszthető Excel formátumban. A hiánypótlási felhívásnak az ajánlattevő nem tett eleget, így ajánlatkérő a már benyújtott ajánlat vizsgálatát végezte el.
A benyújtott ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A fenti okból az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
4. Az ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlata nem sérti az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett Paksi Atomerőműbe beépített Fisher gyártmányú HPD típusú tápvíz szintszabályozó szelepek és azok alkatrészei gyártmányterveinek szellemi tulajdonjogait, valamint a Fisher gyártmányú HPD típusú tápvíz szintszabályozó szelepek alkatrészei gyártása során és ezzel összefüggésben létrejött és felhasznált szerzői jogi tárgyú szellemi alkotásra vonatkozó vagyoni és felhasználási jogokat.
Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte, hogy az ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát az ajánlati felhívásban meghatározott előírásoknak megfelelően. Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, ezért az ajánlatkérő a korábban benyújtott ajánlat vizsgálatát végezte el.
A benyújtott ajánlat nem tartalmazza a fenti nyilatkozatot, ezért az nem felel meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A fenti okból az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)