Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19326/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gyula Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Gyula, Kossuth Lajos u. 15. számú, 2637/2 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FUTIZO Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73264730
Postai cím: Petőfi Tér 3.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Csaba
Telefon: +36 66526800
E-mail: kb_onkormanyzat@gyulaikozuzem.hu
Fax: +36 66463056
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyula.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Almásy kastély rendezvényterem kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000420532019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építészeti munka:
A beruházással érintett műemléki ingatlan hasznos alapterülete 1668 m2.
Beton aljzatok bontása 20, illetve 45 cm vastagságban 375 m3 mennyiségben, Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból 62 m3 mennyiségben. Emellett úsztatott vagy fűtési esztrich készítése 4150 m2 mennyiségben. Égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből 421,912 m2 válaszfal építése.
Tetőlécezés bontása 1470 m2 területen, ugyanezen területen páraáteresztő, vízzáró alátétfólia fektetése, cserépfedés alá tetőlécezés készítése.
Belső oldalvakolat készítése 957,14 m2-en, pincei injektált szigetelés vonala felett 211,68 m2 vakokat készítése, 1346 m2 felületen vakolatjavítás mennyezeten, oldalfalon, 150 m párkányhúzás javítása.
1397 m2 mennyiségű szerelt gipszkarton álmennyezet szerelése fém vázszerkezetre, emellett 351,875 m2 hajlított, 12,5 mm vastag hangáteresztő vakolattal takart gipszkarton burkolat készítése.
1470 m2 területű tető cserépfedésének újrarakása, szükség szerinti pótlással, 2100 db hóvágó elhelyezése.
284 m2 felületű kerámia falburkolat készítése, 307 m2 alapterületű gres-porcelán burkolat fektetése, 478 m2 tömör tölgy svédpadló fektetése, 223 m2 kétkomponensű, nagy kopásállóság műgyanta padló készítése.
206 m függőeresz csatorna bontása, új eresz elhelyezése.
3690 m2 felületű belső falfelület előkészítése, diszperziós festése, 516 m2 dekorglett felületképzés, 883 m2 kültéri szilikát festés elvégzése.
988 m2 talajvíz elleni szigetelés elvégzése minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes lemezzel,
Összesen 4240 m2 5 cm, 10 cm, és 15 cm vastagságú hő- és hangszigetelő üveggyapot elhelyezése,
188 m2 Térburkolat készítése,
87 db kültéri nyílászáró, 64 db belső nyílászáró, 29 db belső nyílászáró béllet gyártása és elhelyezése a konszignációban szereplő tervek szerint.
Épületvillamosság, gyengeáram:
362 db LED fényforrású lámpatest szerelése, 115,78 m LED szalag elhelyezése. Az épület világításvezérlésére komplett világítás vezérlő rendszer, a gépészeti rendszer felügyeletére gépészeti automatika fog szolgálni.
Az épületben UTC 2X-F2-FB2-22 tűzjelző központ, valamint UTC ATS4500A-IP-MM behatolásjelző központ és SC-1000-01 vezérlő modul beléptető központ és rendszer létesül. Belső kamerarendszer IP CCD megfigyelő rendszer 64-csatornás hálózati rögzítő HDD-vel. A bálteremben komplett hangosítási rendszer fog kiépülni Digitális audio mátrix berendezéssel, keverő berendezéssel, hangszórókkal.
Épületgépészet:
1 db kétfokozatú talajhő hőszivattyú, 40 db 100m-es 4 csöves talajszonda telepítése. 4277 m műanyag padlófűtési csővezeték fektetése, 33 db lapradiátor szerelése termoszelepekkel.
1 db 17 fő szállítására alkalmas, 1425 kg teherbírású, 0,18 m/s szimplex gyűjtő vezérlésű felvonó létesül.
Meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” is értendő.
A részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, építési engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 954247000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Almásy kastély rendezvényterem kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Gyula, Kossuth Lajos u. 15. számú, 2637/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészeti munka:
A beruházással érintett műemléki ingatlan hasznos alapterülete 1668 m2.
Beton aljzatok bontása 20, illetve 45 cm vastagságban 375 m3 mennyiségben, Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból 62 m3 mennyiségben. Emellett úsztatott vagy fűtési esztrich készítése 4150 m2 mennyiségben. Égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből 421,912 m2 válaszfal építése.
Tetőlécezés bontása 1470 m2 területen, ugyanezen területen páraáteresztő, vízzáró alátétfólia fektetése, cserépfedés alá tetőlécezés készítése.
Belső oldalvakolat készítése 957,14 m2-en, pincei injektált szigetelés vonala felett 211,68 m2 vakokat készítése, 1346 m2 felületen vakolatjavítás mennyezeten, oldalfalon, 150 m párkányhúzás javítása.
1397 m2 mennyiségű szerelt gipszkarton álmennyezet szerelése fém vázszerkezetre, emellett 351,875 m2 hajlított, 12,5 mm vastag hangáteresztő vakolattal takart gipszkarton burkolat készítése.
1470 m2 területű tető cserépfedésének újrarakása, szükség szerinti pótlással, 2100 db hóvágó elhelyezése.
284 m2 felületű kerámia falburkolat készítése, 307 m2 alapterületű gres-porcelán burkolat fektetése, 478 m2 tömör tölgy svédpadló fektetése, 223 m2 kétkomponensű, nagy kopásállóság műgyanta padló készítése.
206 m függőeresz csatorna bontása, új eresz elhelyezése.
3690 m2 felületű belső falfelület előkészítése, diszperziós festése, 516 m2 dekorglett felületképzés, 883 m2 kültéri szilikát festés elvégzése.
988 m2 talajvíz elleni szigetelés elvégzése minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes lemezzel,
Összesen 4240 m2 5 cm, 10 cm, és 15 cm vastagságú hő- és hangszigetelő üveggyapot elhelyezése,
188 m2 Térburkolat készítése,
87 db kültéri nyílászáró, 64 db belső nyílászáró, 29 db belső nyílászáró béllet gyártása és elhelyezése a konszignációban szereplő tervek szerint.
Épületvillamosság, gyengeáram:
362 db LED fényforrású lámpatest szerelése, 115,78 m LED szalag elhelyezése. Az épület világításvezérlésére komplett világítás vezérlő rendszer, a gépészeti rendszer felügyeletére gépészeti automatika fog szolgálni.
Az épületben UTC 2X-F2-FB2-22 tűzjelző központ, valamint UTC ATS4500A-IP-MM behatolásjelző központ és SC-1000-01 vezérlő modul beléptető központ és rendszer létesül. Belső kamerarendszer IP CCD megfigyelő rendszer 64-csatornás hálózati rögzítő HDD-vel. A bálteremben komplett hangosítási rendszer fog kiépülni Digitális audio mátrix berendezéssel, keverő berendezéssel, hangszórókkal.
Épületgépészet:
1 db kétfokozatú talajhő hőszivattyú, 40 db 100m-es 4 csöves talajszonda telepítése. 4277 m műanyag padlófűtési csővezeték fektetése, 33 db lapradiátor szerelése termoszelepekkel.
1 db 17 fő szállítására alkalmas, 1425 kg teherbírású, 0,18 m/s szimplex gyűjtő vezérlésű felvonó létesül.
Meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” is értendő.
A részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, építési engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/1. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
2 Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/2. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  10
3 Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/3. pontban megjelölt szakember talajszondás hőszivattyús fűtési rendszer építésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 4 db) 8
4 A kivitelezés során az anyagok folyamatos szállítására EURO 5. vagy annál kedvezőbb kibocsátási normával rendelkező gépjármű bevonása (min. 0 db, max. 3 db) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.3-15- 2016-00016
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09927 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Almásy kastély rendezvényterem kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: info@futizokft.hu
Telefon: +36 66639931
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66639931
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 939197235
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 954247000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. építési szakterület műemlék részszakterületen felelős műszaki vezetői munkák; 2. minőségügyi szakmérnöki munkák; 3.
építménygépészeti felelős műszaki vezetői munkák; 4. építményvillamossági felelős műszaki vezetői munkák; Folytatás a VI.1.5)
pontban.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204

Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10938672
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
x Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk pont folytatása: A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 5. építőmesteri munkák 6. szakipari munkák 7. villanyszerelés 8. épületgépészeti munkák és talajszonda építés 9. lift szerelés 10. bútorasztalos munkák 11. megvalósulás, egyéb tervezői munkák 12. régészeti és műemlékvédelmi szakfelügyeletek 14. audiotechnika 15. színpadtechnika
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges