Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19327/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest, III. Víziorgona utca 10. hrsz: 62321/15/A/102/NL;Budapest, III. Lukács György utca 3. sz. hrsz: 62321/41/A/310
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:R.S.Z. Építőipari Kft.;R.S.Z. Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50208731
Postai cím: Fő Tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Péter
Telefon: +36 705298333
E-mail: kozbeszerzes@obuda.hu
Fax: +36 14378804
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VEKOP keretében 2 db békásmegyeri ing. felújítása
Hivatkozási szám: EKR001037702019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Bp. III. Víziorgona utca 10., földszint, helyrajzi szám: 62321/15/A/102/NL, 135 m2 nagyságú üres helyiség és a Bp. III. Lukács György utca 3. sz., földszint, helyrajzi szám 62321/41/A/310, Kék Pont Alapítvány által használt 166 m2 nagyságú helyiség felújítása
Főbb mennyiségek:
1. Víziorgona utca 10.
Épületbontás:
- bontási törmelék konténerbe rakása, elszállítása 24,00 m3
- tégla válaszfal bontása 26,58 m3
- bútorlap válaszfal bontása 40,51 m2
- burkolatok (lapburkolat, műanyag és szőnyeg) bontása 195,00 m2
- fa és fém nyílászárók bontása 81,47 m2
Építészet:
- vakolat javítás 20,00 m2
- gipszkarton felületek szerelése 116,00 m2
- lapburkolat elhelyezése lábazattal 96,00 m2
- PVC burkolat fektetése, lábazattal 73,51 m2
- beltéri ajtó 9,00 db
- beépített konyhaszekrény 1,00 db
- külső, homlokzati portál 9,00 db
- belső festés 470,00 m2
- kerékpártámasz 3,00 db
Elektromos munkák
- kábel elbontás 140,00 fm
- védőcső, kábelcsatorna 780,00 fm
- kábel 1000,00 fm
- világító és lámpatestek 31,00 db
- kapcsolók, szekrények 48,00 db
- mozgássérült hívórendszer 1,00 db
- riasztó rendszer 1,00 db
- informatikai elosztószekrény 1,00 db
Gépészet
- szerelvények bontása 6,00 db
- radiátor elhelyezése szerelvényekkel 9,00 db
- klímaberendezés kültéri egységgel 5,00 db
- kézmosó és WC 1,00 db
- akadálymentes mosdó és WC 1,00 db
- mosogató 1,00 db
- falra szerelhető ventilátor 2,00 db
2. Lukács György utca 3.
Bontás:
- bontási törmelék konténerbe rakása, elszállítása 16,00 m3
- fém nyílászárók bontása 105,44 m2
Építészet:
- vakolat javítás 50,00 m2
- külső, homlokzati portál 14,00 db
- belső festés 50,00 m2
Gépészet
- szerelvények bontása 1,00 db
- radiátor elhelyezése szerelvényekkel 1,00 db
- meglévő radiátor áthelyezése 3,00 db
- termosztatikus szelepfej felszerelése meglévő radiátorra 16,00 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 57595500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bp. III. Víziorgona utca 10.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45315100-9
45421100-5
45430000-0
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, III. Víziorgona utca 10. hrsz: 62321/15/A/102/NL
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bp. III. Víziorgona utca 10., földszint, helyrajzi szám: 62321/15/A/102/NL, 135 m2 nagyságú üres helyiség felújítása
Főbb mennyiségek:
Víziorgona utca 10.
Épületbontás:
- bontási törmelék konténerbe rakása, elszállítása 24,00 m3
- tégla válaszfal bontása 26,58 m3
- bútorlap válaszfal bontása 40,51 m2
- burkolatok (lapburkolat, műanyag és szőnyeg) bontása 195,00 m2
- fa és fém nyílászárók bontása 81,47 m2
Építészet:
- vakolat javítás 20,00 m2
- gipszkarton felületek szerelése 116,00 m2
- lapburkolat elhelyezése lábazattal 96,00 m2
- PVC burkolat fektetése, lábazattal 73,51 m2
- beltéri ajtó 9,00 db
- beépített konyhaszekrény 1,00 db
- külső, homlokzati portál 9,00 db
- belső festés 470,00 m2
- kerékpártámasz 3,00 db
Elektromos munkák
- kábel elbontás 140,00 fm
- védőcső, kábelcsatorna 780,00 fm
- kábel 1000,00 fm
- világító és lámpatestek 31,00 db
- kapcsolók, szekrények 48,00 db
- mozgássérült hívórendszer 1,00 db
- riasztó rendszer 1,00 db
- informatikai elosztószekrény 1,00 db
Gépészet
- szerelvények bontása 6,00 db
- radiátor elhelyezése szerelvényekkel 9,00 db
- klímaberendezés kültéri egységgel 5,00 db
- kézmosó és WC 1,00 db
- akadálymentes mosdó és WC 1,00 db
- mosogató 1,00 db
- falra szerelhető ventilátor 2,00 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.alk.köv.kapcsán megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez előírt tap-i időn felüli magasép. kiv-ben szerzett többlet szakmai tap-a(ajánlati elem min.értéke 0 hónap,legkedvezőbb 60 hónap) 15
2 1 fő hátrányos helyzetű helyi (budapesti) lakos foglalkoztatásának vállalása (munkanapban kifejezve, az ajánlati elem minimum értéke 10 munkanap, legkedvezőbb szintje 20 munkanap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00009
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Bp. III. Lukács György utca 3.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45315100-9
45430000-0
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, III. Lukács György utca 3. sz. hrsz: 62321/41/A/310
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bp. III. Lukács György utca 3. sz., földszint, helyrajzi szám 62321/41/A/310, Kék Pont Alapítvány által használt 166 m2 nagyságú helyiség felújítása
Főbb mennyiségek:
Lukács György utca 3.
Bontás:
- bontási törmelék konténerbe rakása, elszállítása 16,00 m3
- fém nyílászárók bontása 105,44 m2
Építészet:
- vakolat javítás 50,00 m2
- külső, homlokzati portál 14,00 db
- belső festés 50,00 m2
Gépészet
- szerelvények bontása 1,00 db
- radiátor elhelyezése szerelvényekkel 1,00 db
- meglévő radiátor áthelyezése 3,00 db
- termosztatikus szelepfej felszerelése meglévő radiátorra 16,00 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.alk.köv.kapcsán megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez előírt tap-i időn felüli magasép. kiv-ben szerzett többlet szakmai tap-a(ajánlati elem min.értéke 0 hónap,legkedvezőbb 60 hónap) 15
2 1 fő hátrányos helyzetű helyi (budapesti) lakos foglalkoztatásának vállalása (munkanapban kifejezve, az ajánlati elem minimum értéke 10 munkanap, legkedvezőbb szintje 20 munkanap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00009
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Bp. III. Víziorgona utca 10.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: R.S.Z. Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39422523
Postai cím: Öv Utca 161/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: info@rszkft.hu
Telefon: +36 17811592
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13527200
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10681831242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45800500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: R.S.Z. Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39422523
Postai cím: Öv Utca 161/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10681831242

Hivatalos név: "Dowex" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57246563
Postai cím: Farkastorki Út 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12329452241

Hivatalos név: Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65613524
Postai cím: Cziráki Utca 26-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25121254242

Hivatalos név: INTERÉP 2000 KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39474746
Postai cím: CSERHÁT UTCA 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12053517242

Hivatalos név: FAUNA-DUÓ Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55264121
Postai cím: Rekettye Utca 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12319020242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Bp. III. Lukács György utca 3.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: R.S.Z. Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39422523
Postai cím: Öv Utca 161/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: info@rszkft.hu
Telefon: +36 17811592
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13527200
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10681831242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11795000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: R.S.Z. Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39422523
Postai cím: Öv Utca 161/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10681831242

Hivatalos név: Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65613524
Postai cím: Cziráki Utca 26-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25121254242

Hivatalos név: INTERÉP 2000 KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39474746
Postai cím: CSERHÁT UTCA 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12053517242

Hivatalos név: FAUNA-DUÓ Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55264121
Postai cím: Rekettye Utca 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12319020242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges