Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19344/2019
CPV Kód:45223200-8
Ajánlatkérő:Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Hrsz: 10975/1 (NUTS: HU331)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RENDEZVÉNY KELLÉK Kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport, szabadidő
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43676183
Postai cím: Izsáki Út 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ivkovicné Béres Tímea
Telefon: +36 76500320
E-mail: info@juniorsportkft.hu
Fax: +36 76500320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://juniorsportkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://juniorsportkft.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport, szabadidő
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fémszerkezetű sátor építése
Hivatkozási szám: EKR001134942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Fémszerkezetű sátor építése”
CPV:
45223200-8 Szerkezetépítési munkák

Építési beruházás ismertetése:
Szerkezet: nyeregtetős 18ᵒ
Fesztáv: 22 m
Hosszúság: 42 m
Köztávolság: 5 m
Lábmagasság: 3 m
Csúcsmagasság: ~ 6,5 m


Szerkezeti jellemzők:
Tetőteher: 0,45 kN/m2 Szélteher: 0,6 kN/m2
A mobil csarnok elsőrendű tartószerkezetét ált. 5 méterenként helyezett keretek látják el, amelyeket hosszirányban szelemenek kötnek össze. A sátorváz stabilitását a szélső keretállásokba, ill. néhány köztes mezőbe kerülő feszített sodronykötél-párok biztosítják. A keretoszlopok és gerendák csomóponti kapcsolata „befogott” megoldású. A keretlábak és gerendák alumínium profilból készülnek, csomópontokon horganyzott acél elemekkel összekapcsolva. Az alu. profil négy sarkán "kéder"-fogadó hornyok, nútok találhatók. Szintén alumínium profilból készülnek a kereteket összekötő szelemenek.
A beépített szerkezeti elemek alapanyag minősége szállítói megfelelőség igazolással igazoltan megfelel a statikai számításokban figyelembevett minőségnek.
A betonalapozás az Ajánlattevő feladata.
Ponyvázat minőségi jellemzői:
Tűzállóság: B1, B-s2, d0
Tűzvédelmi osztályba sorolása: nehezen éghető, égve nem csepegő
MSZ EN 13501-1:2007 szabvány szerinti tűzvédelmi-, füst- és égvecsepegési osztályba sorolása.
Ponyvakonfekcionálás:
NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) - ben előírt gyártásellenőrzésre vonatkozó követelményeknek megfelelően, ISO 9001:2008 minőségbiztosítási rendszerben gyártott, előfeszítési megoldást biztosító, anyagvizsgáló laboratóriumban végzett anyag- és hegesztési tesztekkel ellátott, élettartama során elszenvedett nyúlását kompenzálni képes, kezelésmentes, utánfeszítést nem igénylő rögzítéssel ellátott, digitális 3D felületszámító programmal előállított, CAD vezérelt szabászgépen felszabott panelekből nagyfrekvenciás hegesztéssel konfekcionált, poliészter szövetbetétes, UV álló, kétoldalon PVC-vel kent 650 g/m2 súlyú, 2500 N/5cm szakítószilárdságú (tervezői egyeztetés alapján meghatározott színű) ponyva.
Kivitel:
Háromszög ponyvázat: U= 5,8 W/m2K biztosítva
A ponyvahéj szimpla, fényzáró, 650gr/m2 fehér színű, EME minősített nehezen éghető, UV álló, gombásodásgátló adalékkal kezelt.
Tetőponyvázat: U= 2,9 W/m2K biztosítva
A tetőponyva kétrétegű, légpárnás kialakítású fényzáró, 650gr/m2 fehér színű, EME minősített nehezen éghető, UV álló, gombásodásgátló adalékkal kezelt.
Oldal- és homlokfal: U= 0,5 W/m2K biztosítva
50mm vastag PIR hab töltésű merev szendvicspanel, takarólemezzel rögzítve

Az Ajánlattevő biztosítja:
1. a sátor talplemezei alatti beton pontalapok készítése vagy sávalapot körben. (Ehhez adatokat az Ajánlattevő szolgáltat, mint statikai teherfelvételi adatok, pontos talpkiosztás, mely alapján a beton rész kialakítható).
2. Világítást, az érintésvédelem és tűzvédelmi szabványossági dokumentáció elkészítését
3. a fújt tető ventillátorok működéséhez az elektromos áram kiépítését és felállását a kapcsolószekrényig, amire rá tud kötni a szekrényben

Megrendelő biztosítja:
1. esetleges engedélyeztetés (Ajánlattevő adja a tervrajzokat, PVC tűzállósági dokumentációját, teljesítménynyilatkozatot)
2. villámvédelem kialakítását (földelést), a hozzá tartozó villámvédelmi tervvel és villámvédelmi/kockázatelemezési/EPH hálózat és földelő hálózati dokumentáció
3.a tetőről és az oldalfalról lefolyó víz összegyűjtése, elvezetése, folyóka kialakítása
4.szerelési terület szabaddá tétele a munka megkezdése előtt (egyeztetve az Ajánlattevővel)
5.szerelés ideje alatt áram (50m-en belüli) biztosítását, illemhely és mosdó használatát
6.több napos munkavégzés esetén a leszállítást követően az átadásig az őrzés-védelem

Garancia: 36 hó
Várható élettartam a ponyvára: min. 5 év

A sátornak és a ponyvának meg kell felelnie az ÉME vonatkozó előírásainak és hivatalos NME minősítéssel kell rendelkeznie, valamint csökkentett hóteher elviselésére is alkalmasnak kell lennie, de felületéről a ráhullott havat fűtéssel vagy más alkalmas eszközzel el kell távolítani, ha az magától nem csúszik le.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fémszerkezetű sátor építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Hrsz: 10975/1
(NUTS: HU331)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fémszerkezetű sátor építése”
CPV:
45223200-8 Szerkezetépítési munkák

Építési beruházás ismertetése:
Szerkezet: nyeregtetős 18ᵒ
Fesztáv: 22 m
Hosszúság: 42 m
Köztávolság: 5 m
Lábmagasság: 3 m
Csúcsmagasság: ~ 6,5 m


Szerkezeti jellemzők:
Tetőteher: 0,45 kN/m2 Szélteher: 0,6 kN/m2
A mobil csarnok elsőrendű tartószerkezetét ált. 5 méterenként helyezett keretek látják el, amelyeket hosszirányban szelemenek kötnek össze. A sátorváz stabilitását a szélső keretállásokba, ill. néhány köztes mezőbe kerülő feszített sodronykötél-párok biztosítják. A keretoszlopok és gerendák csomóponti kapcsolata „befogott” megoldású. A keretlábak és gerendák alumínium profilból készülnek, csomópontokon horganyzott acél elemekkel összekapcsolva. Az alu. profil négy sarkán "kéder"-fogadó hornyok, nútok találhatók. Szintén alumínium profilból készülnek a kereteket összekötő szelemenek.
A beépített szerkezeti elemek alapanyag minősége szállítói megfelelőség igazolással igazoltan megfelel a statikai számításokban figyelembevett minőségnek.
A betonalapozás az Ajánlattevő feladata.
Ponyvázat minőségi jellemzői:
Tűzállóság: B1, B-s2, d0
Tűzvédelmi osztályba sorolása: nehezen éghető, égve nem csepegő
MSZ EN 13501-1:2007 szabvány szerinti tűzvédelmi-, füst- és égvecsepegési osztályba sorolása.
Ponyvakonfekcionálás:
NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) - ben előírt gyártásellenőrzésre vonatkozó követelményeknek megfelelően, ISO 9001:2008 minőségbiztosítási rendszerben gyártott, előfeszítési megoldást biztosító, anyagvizsgáló laboratóriumban végzett anyag- és hegesztési tesztekkel ellátott, élettartama során elszenvedett nyúlását kompenzálni képes, kezelésmentes, utánfeszítést nem igénylő rögzítéssel ellátott, digitális 3D felületszámító programmal előállított, CAD vezérelt szabászgépen felszabott panelekből nagyfrekvenciás hegesztéssel konfekcionált, poliészter szövetbetétes, UV álló, kétoldalon PVC-vel kent 650 g/m2 súlyú, 2500 N/5cm szakítószilárdságú (tervezői egyeztetés alapján meghatározott színű) ponyva.
Kivitel:
Háromszög ponyvázat: U= 5,8 W/m2K biztosítva
A ponyvahéj szimpla, fényzáró, 650gr/m2 fehér színű, EME minősített nehezen éghető, UV álló, gombásodásgátló adalékkal kezelt.
Tetőponyvázat: U= 2,9 W/m2K biztosítva
A tetőponyva kétrétegű, légpárnás kialakítású fényzáró, 650gr/m2 fehér színű, EME minősített nehezen éghető, UV álló, gombásodásgátló adalékkal kezelt.
Oldal- és homlokfal: U= 0,5 W/m2K biztosítva
50mm vastag PIR hab töltésű merev szendvicspanel, takarólemezzel rögzítve

Az Ajánlattevő biztosítja:
1. a sátor talplemezei alatti beton pontalapok készítése vagy sávalapot körben. (Ehhez adatokat az Ajánlattevő szolgáltat, mint statikai teherfelvételi adatok, pontos talpkiosztás, mely alapján a beton rész kialakítható).
2. Világítást, az érintésvédelem és tűzvédelmi szabványossági dokumentáció elkészítését
3. a fújt tető ventillátorok működéséhez az elektromos áram kiépítését és felállását a kapcsolószekrényig, amire rá tud kötni a szekrényben

Megrendelő biztosítja:
1. esetleges engedélyeztetés (Ajánlattevő adja a tervrajzokat, PVC tűzállósági dokumentációját, teljesítménynyilatkozatot)
2. villámvédelem kialakítását (földelést), a hozzá tartozó villámvédelmi tervvel és villámvédelmi/kockázatelemezési/EPH hálózat és földelő hálózati dokumentáció
3.a tetőről és az oldalfalról lefolyó víz összegyűjtése, elvezetése, folyóka kialakítása
4.szerelési terület szabaddá tétele a munka megkezdése előtt (egyeztetve az Ajánlattevővel)
5.szerelés ideje alatt áram (50m-en belüli) biztosítását, illemhely és mosdó használatát
6.több napos munkavégzés esetén a leszállítást követően az átadásig az őrzés-védelem

Garancia: 36 hó
Várható élettartam a ponyvára: min. 5 év

A sátornak és a ponyvának meg kell felelnie az ÉME vonatkozó előírásainak és hivatalos NME minősítéssel kell rendelkeznie, valamint csökkentett hóteher elviselésére is alkalmasnak kell lennie, de felületéről a ráhullott havat fűtéssel vagy más alkalmas eszközzel el kell távolítani, ha az magától nem csúszik le.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 5 fő) 15
2 3. részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fémszerkezetű sátor építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RENDEZVÉNY KELLÉK Kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93320203
Postai cím: Tempolm Utca 23
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
E-mail: rendezveny@kellekek.com
Telefon: +36 204342028
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13825528213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RENDEZVÉNY KELLÉK Kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93320203
Postai cím: Tempolm Utca 23
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13825528213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges