Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19347/2019
CPV Kód:45233220-7
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szeged; a pontos teljesítési helyek karakterkorlát miatt a II.2.4) pontban kerülnek részletezésre.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útrekonstrukció Szegeden két részajánlati körben
Hivatkozási szám: EKR000051392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
I. részajánlati kör
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged; a pontos teljesítési helyek karakterkorlát miatt a II.2.4) pontban kerülnek részletezésre.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Útburkolat rekonstrukciós munkák elvégzése Szegeden átalányáras vállalkozási szerződés keretében.
Főbb tervezett mennyiségi, műszaki adatok:
I. részajánlati kör vonatkozásában:
Bencfahát utca (Beszterce utca – Dobi István utca között) – 1364 m2 AC 11 kopóréteg;
Beszterce utca (Beszterce utca 42. melletti út és Rába utca között) sárrázó – 72 m2 AC 11 kopóréteg;
Must utca zsákutca része (Must utca 11–13. előtti szakasz) – 180 m2 AC 11 kopóréteg;
Máramarosi utca – 1504 m2 AC 11 kopóréteg;
Babér utca (Lidicei tér – Gyémánt utca között) – 762 m2 AC 11 kopóréteg;
Gyémánt utca (Bánk Bán utca – Göndör sor között) – 210 m2 AC 11 kopóréteg;
Kertész utca Alsó Kikötő sor és focipálya között – 1144 m2 AC 11 kopóréteg;
Egressy Béni utca (Marostői utca – Közép fasor között) – 2122 m2 AC 11 kopóréteg;
Pihenő utca (Hosszú-Töltés utca – Nagy-Baktói út között) – 1466 m2 AC 11 kopóréteg.
A beruházás műszaki tartalmát képezi a fenti utcákban végzendő burkolatrekonstrukció, aszfaltszőnyegezési munkák elvégzése, ehhez kapcsolódó szükséges közműszerelvények szintbehelyezése a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
A kivitelezési munkát a műszaki dokumentációban részletezettek szerint kell elvégezni.
A teljesítés helye:
• Bencfahát utca (Beszterce utca – Dobi István utca között)
• Beszterce utca (Beszterce utca 42. melletti út és Rába utca között sárrázó)
• Must utca zsákutca része (Must utca 11–13. előtti szakasz)
• Máramarosi utca
• Babér utca (Lidicei tér – Gyémánt utca között)
• Gyémánt utca (Bánk Bán utca – Göndör sor között)
• Kertész utca Alsó Kikötő sor és focipálya között
• Egressy Béni utca (Marostői utca – Közép fasor között)
• Pihenő utca (Hosszú-Töltés utca – Nagy-Baktói út között)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09453 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: I. részajánlati kör
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 202743568
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged; a pontos teljesítési helyek karakterkorlát miatt a VI.1.4) pontban kerülnek részletezésre.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Útburkolat rekonstrukciós munkák elvégzése Szegeden átalányáras vállalkozási szerződés keretében.
Főbb tervezett mennyiségi, műszaki adatok:
I. részajánlati kör vonatkozásában:
Bencfahát utca (Beszterce utca – Dobi István utca között) – 1364 m2 AC 11 kopóréteg;
Beszterce utca (Beszterce utca 42. melletti út és Rába utca között) sárrázó – 72 m2 AC 11 kopóréteg;
Must utca zsákutca része (Must utca 11–13. előtti szakasz) – 180 m2 AC 11 kopóréteg;
Máramarosi utca – 1504 m2 AC 11 kopóréteg;
Babér utca (Lidicei tér – Gyémánt utca között) – 762 m2 AC 11 kopóréteg;
Gyémánt utca (Bánk Bán utca – Göndör sor között) – 210 m2 AC 11 kopóréteg;
Kertész utca Alsó Kikötő sor és focipálya között – 1144 m2 AC 11 kopóréteg;
Egressy Béni utca (Marostői utca – Közép fasor között) – 2122 m2 AC 11 kopóréteg;
Pihenő utca (Hosszú-Töltés utca – Nagy-Baktói út között) – 1466 m2 AC 11 kopóréteg.
A beruházás műszaki tartalmát képezi a fenti utcákban végzendő burkolatrekonstrukció, aszfaltszőnyegezési munkák elvégzése, ehhez kapcsolódó szükséges közműszerelvények szintbehelyezése a közbeszerzési dokumentációban, valamint az 1., 2. és 3. sz. szerződésmódosításban részletezettek szerint.
A kivitelezési munkát a műszaki dokumentációban részletezettek szerint kell elvégezni.
A teljesítés helye:
• Bencfahát utca (Beszterce utca – Dobi István utca között)
• Beszterce utca (Beszterce utca 42. melletti út és Rába utca között sárrázó)
• Must utca zsákutca része (Must utca 11–13. előtti szakasz)
• Máramarosi utca
• Babér utca (Lidicei tér – Gyémánt utca között)
• Gyémánt utca (Bánk Bán utca – Göndör sor között)
• Kertész utca Alsó Kikötő sor és focipálya között
• Egressy Béni utca (Marostői utca – Közép fasor között)
• Pihenő utca (Hosszú-Töltés utca – Nagy-Baktói út között)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/13 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 224288336
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. Felek megállapodnak, hogy az Egressy utcában az altalaj stabilizálása végett homokos kavics ágyazat helyett cement stabilizált homok réteg kerül beépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás eredményeként Vállalkozónak többletköltsége keletkezik, melynek megtérítésére nettó 6.227.646,-Ft összegre jogosult.
3.2. Felek megállapodnak, hogy az Egressy utcában a felbontott csatorna nyomvonalán található beton elbontása történik, és a kibontott beton törmelék a gránit kockakőtől eltérő deponálási helyre kerül leszállításra. Felek rögzítik, hogy a módosítás eredményeként Vállalkozónak többletköltsége keletkezik, melynek megtérítésére nettó 409.752,-Ft összegre jogosult.
3.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszterce utcában a csatornafektetés nyomvonala feletti teljes talajcsere történik. Felek rögzítik, hogy a módosítás eredményeként Vállalkozónak többletköltsége keletkezik, melynek megtérítésére nettó 1.673.837,-Ft összegre jogosult.
3.4. Felek megállapodnak, hogy a 2. pontban részletezettek okán a teljesítési határidő meghosszabbítása indokolt.
Erre tekintettel a Vállalkozási szerződés II. (A Vállalkozó kötelezettségei) 2.2. pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A teljesítés határideje: 2019. október 13.
3.5. A költségvetésre kihatással lévő módosításokra tekintettel a Vállalkozási szerződés V. (A szerződéses ár) 5.1. pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosult a szerződésmódosítások során:
1. sz. szerződésmódosítás során:
Alapszerződésben rögzített nettó vállalkozói díj: 202.743.568,-Ft
1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 13.233.533,-Ft
Nettó vállalkozói díj összesen: 215.977.101,-Ft
ÁFA: 58.313.817,-Ft
Bruttó vállalkozói díj: 274.290.918,-Ft
2. sz. szerz.módosítás keretében az ellenszolgáltatás nem módosult.
3. sz. szerződésmódosítás során:
Alapszerződésben rögzített nettó vállalkozói díj: 202.743.568,-Ft
1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 13.233.533,-Ft
3. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 8.311.235,-Ft
Nettó vállalkozói díj összesen: 224.288.336,-Ft
ÁFA: 60.557.851,-Ft
Bruttó vállalkozói díj: 284.846.187,-Ft
3.6. Felek a Vállalkozási szerződés VI. (Fizetési feltételek) 6.2. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
Vállalkozó 2 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult.
A Vállalkozó a munka Megrendelő helyszíni képviselője és a műszaki ellenőr által megállapított 30%-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben és az 1. sz. szerződésmódosításban rögzített nettó szerződéses ár 30%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
A Vállalkozó a munka Megrendelő helyszíni képviselője és a műszaki ellenőr által megállapított 60%-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben és az 1. sz. szerződésmódosításban rögzített nettó szerződéses ár 30%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó 100%-os műszaki készültségnél és a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az alapszerződésben és az 1. sz. szerződésmódosításban rögzített nettó szerződéses ár 40%-ának, valamint a 3. sz. szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben és az 1. sz. szerződésmódosításban rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összegének megfelelő összegben végszámlázásra az elfogadott teljesítés alapján.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó által a Vállalkozói követelésekben előadott körülmények a szerződéskötést követően, egyik félnek sem felróhatóan és előre nem láthatóan következtek be, a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelel, a módosítások nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 215977101 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 224288336 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben