Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19358/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Noszvaj Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3325 Noszvaj, Kossuth Lajos u. 66., 14 és 62 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÖVESD-ÚTÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Noszvaj Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61505056
Postai cím: Kossuth Lajos Út 1
Város: Noszvaj
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3325
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bóta Géza
Telefon: +36 36463055
E-mail: hivatal@noszvaj.hu
Fax: +36 36463081
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.noszvaj.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.noszvaj.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Noszvaji termelői piac felújítása
Hivatkozási szám: EKR001054042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási/kivitelezési szerződés keretében Noszvaji termelői piac felújítása a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint. Lásd a II.2.4) pontokban foglaltak szerint. Ajánlatkérő 1 alkalommal 2019. augusztus 23-án 10.00 órakor helyszíni bejárást tart. A találkozó helyszíne: 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos u. 66. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Noszvaji termelői piac felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos u. 66., 14 és 62 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok: Cél, hogy a kivitelező a meglévő épületkontúrt megtartva végezze a felújítást, a falusias jelleget hangsúlyozva. Az új tetőszerkezetet oromfalasan, oldalsó tornáccal kell kialakítani. Az új tetőszerkezetet vasbeton koszorúnak kell fednie, a vízszintes tetőteret a kivitelező megnyitja. A bejárati rámpát a tornáccal együtt, fedetten kell kialakítani. Az épületben az utca felé eső szoba üzlettér lesz, a középső dolgozói szoba, a hátsó egy-egy női-férfi mosdó. A női mosdó egyben akadálymentes mosdó is. Tartószerkezetek A meglévő épület alapja és tartófala jó állapotú, 46 cm-es kőfal. A kivitelező a meglévő falszerkezetre új vasbeton koszorút épít. Az új tető oromfalas, amit 38-as kerámia falazóblokkból kell építeni, a középső tartófal tetősíkig falazandó. A tető szerkezete 10/15-ös fa szarufa lesz. Az oromfalaknak vasbeton koszorút kell adni. A kivitelezőnek az új, belső válaszfalak fogadására vasbeton alapgerendát kell készíteni. A válaszfalak a tartófal koszorújának magasságában 15cm-es vasbeton koszorút kell kapjanak. Felületképzések, burkolatok, válaszfalak, nyílászárók, tető héjazata A belső válaszfalak vakolt felületű, 12 cm-es kerámia falazóelemből legyenek. A külső homlokzat vakolt, hőszigetelt, a lábazaton fagyálló kivitelben készüljenek. A homlokzat fehér és sötétszürke mészfestést kapjon. A homlokzaton szemöldök fölött gipsz díszítő csík kialakítása is feladat. A belső falfelületeknek a tető vonaláig vakoltaknak, fehér festésűeknek kell lenniük, fölötte az oromfal és a ferde tetőfelület olajozott fapalló burkolatot kell kapjon natúr színben. A nyílászárók hagyományos fa tokszerkezetűek kell legyenek natúr színben. A pallótokos utcai és udvari üvegezett ablakoknál a külső szárny szimpla üvegezésűnek, a belső szárny hőszigetelő üvegezésűnek kell lennie. A tetőre kettős fedésű, egyenes vágású, égetett, téglavörös cserépfedésnek kell kerülnie. Szigetelések: Hőszigetelés A kivitelező a függőleges falszerkezetekre 8-10 cm vastagságban polisztirol hab hőszigetelést tesz. A tetőszerkezetet két részben hőszigeteli: 15 cm vastagságban a szarufák között kőzetgyapot hőszigeteléssel, majd plusz 5 cm kőzetgyapot hőszigeteléssel, közötte párazáró fóliával. Vízszigetelés: A földszinten
folyamatos vonalvezetéssel kialakított, talajnedvesség elleni vízszintes fal-, és padlószigetelés valósítandó meg, kiegészítve függőleges lábazatszigeteléssel, tömbinjektálással. A tető héjazata alá alátét fóliát kell beépíteni. Nyílászáró cserét teljes körűen kell megvalósítani. Udvar kialakítása: Az épület előtt új beton lépcsőt kell készíteni az akadálymentesítésről szóló kiírásokat betartva. A lépcsőhöz sík felületű, vágott helyi keménykő burkolatú járda kivitelezése előírt. Az udvar felületén strapabíró gyepfelületet kell készíteni. A meglévő kő támfalat a szükséges helyeken ki kell pótolni helyi kővel. Parkoló és árusító tér kialakítása: Két parkolót kell kialakítani aszfaltozott felülettel, beton szegővel. Az egyik akadálymentes parkoló. Ide elektromos töltőállomást telepít az önkormányzat konzorciumi tagja. A kivitelező a füvesített udvarral szemben vízelvezetésre alkalmas, stabilizált zúzott kő felületet alakít ki, beton szegővel. Gépészet: Víz, csatornázás: a telken vízbekötés található, de az épületbe nincs bevezetve. A víz és szennyvíz hálózat kiépítése a kivitelező feladata a telken belül. Esővíz: a nyeregtetőről ereszcsatornába kell vezetni a vizet, melyet telken belül kell szikkasztani. Fűtés: az épületbe gázbekötés nem lesz. Elektromos rendszer: A kivitelezőnek az épület elektromos rendszerét fel kell újítania. A fűtést elektromos fűtőpanelekkel kell megoldani. Az épület külső megvilágítását 2 db mozgásérzékelős lámpával kell biztosítani. Az épület tetejére napelem rendszer kialakítása a kivitelező feladata.Napelem rendszer: Kivitelező feladata egy 2,65-2,75 KW-os napelem rendszer beszerzése, beüzemelése. A napelem rendszer és a villamos főmérés engedélyeztetése a napelem rendszer telepítő kivitelező feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt MV-É szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 20
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00003.
II.2.9) További információ:
II.2.5) ponthoz: A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján a 24 hónapnál rövidebb jótállás vállalása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. A 36 hónapot meghaladó jótállás esetén ajánlatkérő az általa meghatározott maximális pontot osztja ki. A szakember esetében a 12 hónapot meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő esetén ajánlatkérő a meghatározott maximális pontot osztja ki.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Noszvaji termelői piac felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÖVESD-ÚTÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65004234
Postai cím: Hunyadi Út 195
Város: Erdőkövesd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3252
Ország: Magyarország
E-mail: doagi72@gmail.com
Telefon: +36 203458621
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24835277210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: elektromos munkák szakipari részei, gépészeti munkák szakipari rész, felhívás III.1.3) pontjában előírt alkalmassági
követelményeknek való megfelelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Platina Generál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26251314
Postai cím: Rákóczi U. 26.
Város: Szomolya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3411
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24967132205

Hivatalos név: TENGELY-KÖZMŰ Fuvarozási és Közműépitő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86772323
Postai cím: Kőlyuktető 0715/3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11062811210

Hivatalos név: KÖVESD-ÚTÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65004234
Postai cím: Hunyadi Út 195
Város: Erdőkövesd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3252
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24835277210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges